CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK (SEMINGGU

)
Hari Tahun Tema Tajuk FU FS Objektif ISNIN 14 FEB. 2008 (8.40 – 9.40 pagi) 3R Kekeluargaan Berekreasi Bersama-sama Keluarga 2.1 Aras 3(i) 9.1 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran,murid dapat : 1. berbual tentang gambar yang ditunjukkan. 2. menulis perkataan yang disebut oleh guru dengan ejaan yang betul. Kata panggilan geluncur air, deras, berekreasi, menyambut kasih sayang Konstruktivisme / KB menjana idea 1. Meneliti gambar 2. Berbual tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar 3. Soal jawab tentang faedah berekreasi 4. Mengimlak perkataan-perkataan yang dibaca oleh guru 36 orang murid melibatkan diri dalam perbualan tentang gambar.

Tatabahasa Kosa kata Nilai KBT Aktiviti

impak

Hari Tahun Tema Tajuk FU FS Objektif

Tatabahasa Kosa kata Nilai KBT Aktiviti

impak

SELASA 15 FEB. 2008 ( 12.00 – 1.00 petang ) 3R Kekeluargaan Menziarahi Saudara 5.1 Aras 1(i) 1.2 Aras 3(i) Pada akhir pelajaran murid dapat ; 1. membaca perkataan dan ayat yang terdapat dalam petikan. 2. berbual tentang pengalaman murid berkaitan tajuk. Kata nama am ziarah, taman permainan, taman tema air, pelampung berbudi bahasa BCB / KB mengkategorikan 1. Soaljawab tentang pengalaman murid. 2. Bacaan kuat perkataan berwarna 3. Bacaan mekanis. 4. Bacaan petikan dialog secara berpasangan. Semua murid dapat membaca dengan lancar dan berbual tentang pengalaman

hari Tahun Tema Tajuk FU FS Objektif

Tatabahasa Kosa kata Nilai KBT Aktiviti

impak

KHAMIS 17 FEB. 2008 ( 9.00- 10.00 pagi ) 3R Kekeluargaan Berekreasi bersama-sama keluarga 8.2 Aras 1(i) 1.2 Aras 2(ii) Pada akhir pelajaran,murid dapat 1. menulis 5 ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar. 2. berbual tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru. kata kerja bermandi-manda, berkhemah,berenang,memancing berbudi bahasa kontekstual / KB menghubung kait 1. Soal jawab tentang gambar tunggal 2. Mencari kata kerja berpandukan gambar. 3. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan bimbingan guru. 4. Membaca semula ayat-ayat yang dibina. 16 orang murid dapat menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.98 %murid dapat berbual tentang gambar.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.