Idea Untuk Menggalakkan Perpaduan dan Integrasi Nasional yang Mantap

 Pelancaran Pelan Tindakan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (PTPNIN).  Mengukuhkan integrasi wilayah melalui pembangunan yang seimbang.

 Menangani perbezaan harga yang ketara bagi barangan keperluan asas antara Sabah. . Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan dengan Semenanjung.

 Meningkatkan semangat patriotik melalui aktiviti kokurikulum .  Meningkatkan identiti kebangsaan melalui sistem pendidikan negara yang berkualiti. Meningkatkan tahap kefahaman rakyat terhadap Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

 Memberi kefahaman menyeluruh tentang pentingnya semangat kejiranan. . Menanam semangat hormathormatmenghormati sensitiviti masyarakat pelbagai kaum.

 Meningkatkan kesedaran. Penggubalan Pelan Integriti Nasional. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti.  Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai terhadap sektor. .  Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti.

 Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran keglobalisasi dengan lebih berkesan. . dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful