Idea Untuk Menggalakkan Perpaduan dan Integrasi Nasional yang Mantap

 Pelancaran Pelan Tindakan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (PTPNIN).  Mengukuhkan integrasi wilayah melalui pembangunan yang seimbang.

 Menangani perbezaan harga yang ketara bagi barangan keperluan asas antara Sabah. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan dengan Semenanjung. .

 Meningkatkan identiti kebangsaan melalui sistem pendidikan negara yang berkualiti.  Meningkatkan semangat patriotik melalui aktiviti kokurikulum . Meningkatkan tahap kefahaman rakyat terhadap Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

 Menanam semangat hormathormatmenghormati sensitiviti masyarakat pelbagai kaum.  Memberi kefahaman menyeluruh tentang pentingnya semangat kejiranan. .

 Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai terhadap sektor.  Meningkatkan kesedaran. Penggubalan Pelan Integriti Nasional. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti. .  Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti.

 Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 khususnya cabaran keglobalisasi dengan lebih berkesan. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara. . dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat.