Anda di halaman 1dari 4

PTPTN-P-01/2-2004 Pin.

PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL BORANG PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Syarat-Syarat Permohonan 1. Penentuan jumlah pembiayaan sama ada pembiayaan penuh, pembiayaan sebahagian atau pembiayaan yuran pengajian adalah berdasarkan pendapatan bersih ibu/bapa/penjaga pelajar. Had pendapatan bulanan bagi melayakkan pelajar mendapat pembiayaan adalah seperti berikut: (i) RM4,000 dan ke bawah pembiayaan penuh (ii) RM4,000.01 RM5,000 pembiayaan sebahagian (iii) RM5,000.01 dan ke atas pembiayaan yuran 2. Pertimbangan permohonan kenaikan jumlah pembiayaan pelajar adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut: (i) PTPTN mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk menampung keperluan kenaikan jumlah pembiayaan; (ii) Pelajar telah mengembalikan Surat Jaminan Pinjaman Pendidikan; (iii) Pelajar telah menuntut salinan perjanjian pembiayaan pendidikan dan mengembalikan Akuan Penerimaan Salinan Perjanjian; (iv) Pelajar telah mengembalikan Surat Persetujuan Pertukaran Akaun (jika berkaitan); (v) Pelajar mampu membuktikan keperluan dengan mengemukakan dokumen yang disahkan mengikut jenis rayuan seperti berikut: Jenis Rayuan Tanggungan Ramai Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Salinan Dokumen Yang Diperlukan slip gaji terkini ibu/bapa/penjaga/pemohon sijil kelahiran anak-anak di bawah tanggungan kad pesara (kakitangan kerajaan) surat penamatan kerja (kakitangan swasta) slip gaji terkini ibu/bapa/penjaga sijil/surat sakit / laporan perubatan slip gaji terkini ibu/bapa/penjaga sijil perceraian sijil kematian ibu/bapa/penjaga sijil kematian ibu/bapa/penjaga slip gaji terkini ibu/bapa/penjaga kad orang kurang upaya surat diberhentikan kerja (ibu/bapa/penjaga) slip gaji terkini ibu/bapa/penjaga

Pencen Sakit (ibu/bapa/pemohon)

Ibu tunggal/bercerai Meninggal dunia Cacat Diberhentikan kerja Kesilapan lorek pendapatan pada borang permohonan

3. PTPTN hanya akan mempertimbangkan permohonan yang lengkap dan yang diterima melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) IPT masing-masing. 4. PTPTN hanya akan mempertimbangkan permohonan pelajar sepenuh masa sahaja.
1

A. MAKLUMAT PEMOHON Nama

Alamat Surat Menyurat

No. K/P No. Telefon Emel

B. MAKLUMAT PEMBIAYAAN PTPTN

Nama IPTA/IPTS/Politeknik: _____________________________________________________________

Nama Kursus/Program: __________________________________________________________________

Jumlah Pembiayaan yang ditawarkan : RM ______________ (setahun) C. MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA PEKERJAAN i) Bapa / Penjaga ii) Ibu / Pasangan Penjaga JUMLAH D. SEBAB-SEBAB PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN (SILA TANDAKAN ) Tanggungan Ramai Pencen Sakit Ibu Tunggal / Bercerai Bapa/Penjaga Meninggal Dunia Bapa/Penjaga Cacat Bapa/Penjaga Diberhentikan Kerja Kesilapan Lorek Pendapatan Lain-lain (sila nyatakan dan sertakan dokumen yang berkaitan) : ......................................................................................................................... PENDAPATAN BERSIH (RM)

E. SENARAI TANGGUNGAN (Termasuk Ibu Pemohon) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA HUBUNGAN (UMUR NAMA SEKOLAH/IPT

F. PENGAKUAN PELAJAR Saya mengaku bahawa semua maklumat di atas adalah benar dan faham bahawa tindakan boleh diambil terhadap saya termasuk membatalkan pembiayaan sekiranya terdapat maklumat yang tidak benar termasuk membatalkan kelulusan permohonan ini. Tandatangan pelajar: ____________________

Nama Pelajar: _________________________________________________ Tarikh :__________________

G. PENGESAHAN BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR IPT

PERMOHONAN DISOKONG

PERMOHONAN TIDAK DISOKONG

Tarikh : ______________________________ Tandatangan & Cop :________________________________

H. ULASAN PEGAWAI PTPTN