Anda di halaman 1dari 1

6

0 11

18

mengambilupah Mak Cik Senah tangan. A B C D memotong menghiris meraut membelah

rotanuntuk dibuatbarangan kraf

19

KelasTahunEmpatUsaha A B C D heboh riuh sibuk kecoh

dengangelakketawamurid-muid.

20

dengan LJPSR cemerlang. Akmal lulus dalampeperiksaan seerti bagi lulus iatah ... Perkataan A B C D menang berhasil berjaya maju

2l

jirannya itu semakin rappt. Arif dengan Hubungan bagirapatialah ... Perkataan berlawan A B C D jauh sendat renggang ketat

bagi ayattanyadi bawah. Pihhjawapan yang sesuai yangberlrtrasiat penting? itu makanan Mengapakatr A B C D Beratbadankita akanbertambah. asas kesejahteraan hidup. Makananseimbang diri Kita perlu mer{agakesihatan kita setiapmasa. dan seimbang beriadahdijadikanbudayahidup. Amalanpemakanan

vl1

ll44