Anda di halaman 1dari 1

1empat 1erhad

"S|apa Cepat D|a Dapat"Lk1ANDINGAN LkMAINAN 1kADISICNAL
ertand|ngan yang D|sed|akan
1Sepak kaga 8u|atan (1 kumpu|an S Crang)
28ow||ng ke|apa adang (1 kumpu|an 3 Crang)
3Lar|an Menggunakan 1empurung (1 kumpu|an 4
Crang)

I|ka 8erm|nat S||a dapatkan 8orang dar|pada
1na|ru| A|faa (0177332726)
2Muhamad 2hafran (0136008382)
3Nor I|| (01298498S8)

SIIIL LNLk1AAN DISLDIAkAN kL8U1LAn LLUANG kLLMASAN INI
8AAkAN LNLk1AAN kM 3 SL1IA kUMULAN