Anda di halaman 1dari 26

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM

DISEDIAKAN OLEH: ABANG AZUAN BIN SU UD MOHD ZAINORAZRI BIN ZAINAL MUHAMAD ELIAS BIN ABDULLAH

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM
‡ ‡ ‡ ‡ DEFINISI PRINSIP SUMBER MATLAMAT TAMADUN ISLAM

ilmu pengetahuan. sains. . politik dan sebagainya yang berasaskan kepada akidah. undangundang.DEFINISI TAMADUN ISLAM ‡ Pencapaian manusia dalam bidang kerohanian dan kebendaan yang berpusat di kota dalam bentuk skrip. akhlak serta bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah. kepercayaan. teknologi. senibina. syarak.

‡ Perkembangan ke arah yang lebih baik dari segi fizikal dan spiritual yang bersumberkan wahyu iaitu Al Quran dan Al Hadis (al Sunnah) yang ditegakkan oleh orang-orang Islam yang terdiri dari berbagai bangsa dan keturunan. ‡ Namun begitu tidak bermakna mereka yang bukan Islam tiada sumbangan terhadap ketamadunan Islam. .

.keadaan kehidupan insan yang mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya.

kekebatan. peradaban. kemajuan industri dan pembangunan ekonomi. . kemakmuran dan kemajuan sesuatu bangsa dan pemerintahan yang menjurus kepada perbahasan mengenai sejarah keilmuan..perbincangan tentang sesuatu kekuasaan.

mahupun yang berupa sekala material.sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya sama ada sesuatu yang berupa niskala atau abstrak. .

politik dan lain-lain yang tinggi. . budaya..keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran yakni sosial.

.

.segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya relevan dengan kebudayaan itu.

‡ Merupakan manifestasi kecemerlangan pencapaian hidup msyrkt dlm pelbagai bidang spiritual dan material. .CIRI-CIRI MASYARAKAT YANG BERTAMADUN MENURUT ISLAM ‡ Masyarakat yang beriman kepada Allah swt serta melaksanakan ubudiyyah (pengabdian terhadap Allah/ketaatan) kepada Allah swt. ‡ Masyarakat yg mempunyai nilai keperibadian yg tinggi.

.

. ‡ Islam mewajibkan umatnya menjaga keselamatan dan mengharamkan perkara atau perbuatan yang boleh membahayakan nyawa.Memelihara nyawa dan hak-hak untuk hidup ‡ Nyawa merupakan anugerah yang paling penting.

‡ Dengan AKAL. . manusia menjadi makhluk Allah swt yang paling mulia dan sempurna. ‡ Allah swt meWAJIBkan setiap manusia supaya menjaga akal fikirannya dengan baik.

homoseksual dan lesbian. Allah swt telah mengHARAMkan semua perbuatan yang boleh merosakkan keturunan manusia spt zina.‡ Tamadun Islam memelihara kesucian keturunan manusia. ‡ Hasil yang baik hanya akan terbina dari benih yang baik. . ‡ Justeru.

Firman Allah swt yang bermaksud: Dan janganlah kamu hampiri zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan hina serta seburuk-buruk jalan yang buruk .

‡ Tamadun Islam meletakkan pemeliharaan harta benda sebagai dasar yang penting. . Al-Quran telah menjelaskan bahawa lelaki dan perempuan yang mencuri wajib dipotong kedua-dua tangannya sebagai pembalasan kesalahannya dan sebagai seksaan dari Allah swt. ‡ Dalam konsep ini.

mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama. .‡ Setiap individu berhak mencari rezeki masingmasing serta berusaha untuk mendapat.

. bergerak.Memelihara hak dan kebebasan ‡ Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian kepada seseorang atau sesuatu melainkan hanya kepada Allah swt. ‡ Manusia diberi kebebasan untuk berfikir. memberi pandangan. bersuara dan lain-lain.

1. 2. AL-QURAN HADIS IJTIHAD TAMADUN-TAMADUN LAIN . 3. 4.

‡ AL-QURAN  Mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT sebagai khalifah bagi membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak Allah SWT. .

‡ HADIS  Menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan perintah dan larangan Allah SWT di dalam Al-Quran .

 Terbahagi kepada kategori : ‡ Disepakati oleh ulama ± Ijma ± qias ‡ Tidak disepakati oleh ulama ± Istihsab ± ihtihsan .‡ IJTIHAD  Pandangan dan pemikiran para ulama di dalam sesuatu perkara yang berkaitan dengan umat Islam.

kini mahupun akan datang walau dari mana.‡ TAMADUN-TAMADUN LAIN Islam tidak menolak tamadun terdahulu. syariah dan akhlak Islam. Asalkan ia tidak bertentangan dengan akidah. tanpa mengira batas atau agama. .

Hubungan manusia dengan Allah SWT Rukun Islam dan Rukun Iman ibadah umum dan ibadah khusus mematuhi syariat yang telah ditetapkan 2. Hubungan manusia dengan alam sekitar Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kepada kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam yang sedia ada dan tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan alam sekitar . Hubungan manusia dengan manusia Sistem muamalah dan kemasyarakatan berdasarkan konsep manusia yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling tinggi takwanya 3.MATLAMAT TAMADUN ISLAM 1.

TERIMA KASIH .SEKIAN.