Anda di halaman 1dari 3

Nada

16,3516 32,7032 65,4064 130,813 26,626

523,251 1046,5

2093

18,354

587,33

1174,66

2349,32 4698,64

20,6017 41,2034 82,4069 164,814 329,628

659,255 1318,51

2637,02 5274,04

21,8268 43,6536 87,3071 174,614 349,228

698,456 1396,91

2793,83 5587,65

24,4997 48,9994 97,9989 195,998 391,995

783,991 1567,98

3135,96 6271,93

27,5000 55,000

880,000 1760,00

3520,00 7040,00

30,8677 61,7354 123,471 246,942 493,883

97,767

3951,07 7902,13

36,7081 73,4162 146,832 293,665

110,000 220,000 440,000

1975,53

4186,01

Nada

33

66

132

264

528

1055

2112

4224

8448

C#

35,0625

70,125

140,25

280,5

561

1122

2244

4488

8976

37,125

74,25

148,5

297

594

1188

2376

4752

9504

D#

39,1875

78,375

156,75

313,5

627

1254

2508

5016

10032

41,25

82,5

165

330

660

1320

2640

5280

10560

44

88

176

352

704

1408

2816

5632

11264

F#

46,75

93,5

187

374

748

1496

2992

5984

11968

49,5

99

198

396

792

1584

3168

6336

12672

G#

52,25

104,5

209

418

836

1672

3344

6688

13376

55

110

220

440

880

1760

3250

7040

14080

A#

58,4375 116,875

233,75

467,5

935

1870

3740

7480

14960

61,875

247,5

495

990

1980

3960

7920

15840

123,75

2.9

Transduser
Transducer atau biasa disebut dengan pengalih, adalah suatu alat yang digunakan untuk

mengalihkan tenaga dari suatu sistem transmisi (media) ke sebuah (atau lebih) sistem transmisi
(media) yang lain. Input dari transducer ini tidak boleh sembarangan (jenis input antara lain
bnetuk listrik, mekanik, dan akustik). Input dan output dari transducer dapat berbentuk sama dan
juga dapat berlainan antara input dan outputnya.
Jenis dari transducer ada dua, yaitu transducer input dan transducer output. Transducer
input mencapai input yang berupa energi non-elektrik atau elektrik, dan akan diubah menjadi
suatu output energi elektrik atau non-elektrik oleh transducer. Output inilah yang akan menjadi
input dari suatu atau lebih rangkaian elektronik atau sistem. Contoh dari transducer input adalah
termistor, mikrofon, dan lain-lain.
Sedangkan transducer output adalah perubah energi dari energi elektrik atau non-elektrik
menjadi energi non-elektrik atau elektrik, input yang keluar dari sistem atau rangkaian elektronik
diubah menjadi suatu tenaga tertentu oleh transducer. Contoh dari transducer output adalah
relay.

Hasil konversi energi yang dilakukan oleh transducer input biasanya harus diberi penguat,
karena sinyal output yang keluar dari transducer sangat kecil. Dalam pemuatan alat ini
digunakan mikrofon yang digunakan sebagai transducer input yang akan merubah tenaga akustik
menjadi energi listrik, piranti ini digolongkan ke dalam pengalih elktroakustik.