Anda di halaman 1dari 4

MATAPELAJARAN: MATEMATIK Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang Tajuk : 2 Anggerik :29 Ogos 2012 :11.05 11.

.35 pagi (30 minit) : ___ orang : Sukatan dan Geometri : Panjang a) Mengenal unit sentimenter dan meter. Hasil pembelajaran : Murid berupaya untuk:a) Mengenal unit sentimenter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. b) Mengenal ukuran panjang dalam : a. Unit cm b. Unit m Sumber : kad bergambar, tali ukur, pembaris, lembaran kerja KBKK : Pemerhatian dan analisis, penjanaan idea, sintesis idea, penambahbaikan dan menilai, Pelaksanaan. Nilai Murni : Bekerjasama, ketelitian, berani memberikan jawapan.

Standard kandungan : Murid dibimbing untuk :-

FASA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN KOMUNIKASI

1. PERSEDIAAN Pemerhatian dan Analisis (5 minit)

a. Murid
terhadap

membuat

pemerhatian i. Manakah lagi tinggi antara yang almari dan kerusi ?

gambar

ditunjukkan.

b. Murid yang

menentukan terdapat

perbezaan gambar boleh

pada lain

tersebut. c. Contoh-contoh digunakan yang terdapat di dalam kelas contohnya, tinggi pintu dan lebar meja. 2. IMAGINASI Penjanaan idea (5 minit)

a.

Murid diberi 2 utas tali yang mempunyai ukuran panjang yang berbeza.

1. Adakah kedua-dua tali ini sama panjang?

2. Apakah alat yang boleh


digunakan untuk mengukur tali ini ?

b. Murid diminta untuk menentukan panjang tali dengan menggunakan klip kertas. Sintesis idea (5 minit)

3. Bagaimanakah cara untuk mengukurnya?

c. Murid diperkenalkan dengan unit


sentimeter dan meter.

1. Apakah

simbol

yang

terdapat pada pembaris dan pita ukur? 2. Senaraikan objek-objek yang boleh diukur dengan

Contoh pembaris.

menggunakan unit sentimeter dan meter.

Cara menentukan ukuran yang tepat. d. Murid dengan 3. PERKEMBANGAN Penambahbaikan dan menilai diminta unit menyenaraikan sentimeter dan 1. Berapakah panjang ukiran buku latihan dan buku teks tersebut.

objek-objek yang boleh diukur meter. a. Murid mengukur panjang buku latihan dan buku teks dengan menggunakan pembaris dan pita

(10minit)

ukur secara berkumpulan. 2. Nyatakan unit yang b. Murid diminta mengukur panjang dan lebar meja. digunakan untuk mengukur panjang dan lebar meja. c. Bimbing murid dengan cara yang

4. TINDAKAN Pelaksanaan (5 minit) 5. PENTAKSIRAN

betul. a. Murid dikehendaki menyelesaikan latihan yang diberikan di lembaran kerja 1 dan 2. Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab latihan di lembaran kerja 1 dan 2, kemahiran berikutnya dapat diteruskan.

6. NILAI DAN SIKAP

Berkerjasama, teliti dan berani.