1

RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bil Murid Tema Tajuk Sub Topik

: : : : : : : :

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 5 April 2012 12.00 – 1.00 tengah hari 5 Nilam 36 orang Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Semangat Kejiranan (i) Memahami Cara Hidup Jiran (ii) Menghormati Agama Dan Budaya Jiran (iii) Menganggap jiran seperti keluarga sendiri

. • Jiran yang beragama Hindu tidak makan makanan daripada daging lembu.2 Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat:-. 1. Faedah Aktiviti Kejiranan Mengeratkan hubungan dengan jiran tetangga Dapat bertukar-tukar pendapat. Ringkasan Isi Pelajaran: 1. Menyatakan faedah aktiviti kejiranan kepada masyarakat dan Negara. Jiran yang berbangsa Cina akan memanggil kumpulan Tarian Singa membuat persembahan semasa Tahun Baru Cina. 1. Antara cara hidup jiran yang mesti diketahui : • • Jiran yang beragama Islam tidak menyentuh anjing terutamanya ketika anjing itu basah. Menyenaraikan cara-cara berinteraksi dengan jiran tetangga secara sopan 2.

Bertanggungjawab 4. Kerjasama 3. Bertanggungjawab terhadap jiran tetangga. Hormat-Menghormati 2. 2. Timbang rasa 5. Kejujuran Unsur Patriotisme : 1. Penerapan nilai-nilai murni : 1. Menghormati jiran tetangga .3 - Memupuk perpaduan antara kaum Dapat mengetahui dan mempelajari budaya kaum-kaum lain. Keberanian 6.

Prinsip rendah diri Pengetahuan Sedia Ada Bil 1. Prinsip bekerjasama 2. 2. . 3 4 5 Sumber Lembaran Kerja Kotak Beracun Kertas Mahjung Lagu Kad Manila Kuantiti 40 1 10 1 4 Bahan Bantu Mengajar 1. Murid telah belajar Tajuk Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat semasa berada di tahun 4.4 Nilai Murni Alam Sekitar 1.

membuat keputusan & menyelesaikan masalah . Kemahiran Belajar (KB) : Kemahiran memerhati.5 Pengisian Kurikulum Kemahiran Bernilai Tambah : 1. Kecerdasan Pelbagai (MI) : Muzik. visual-ruang. kemahiran komunikasi dan menghubungkait 2. interpersonal & verbal-linguistik 3. kinestetik. Kemahiran Berfikir (KBF) : Menjana Idea.

6 .

2. Penerapan Nilai Murni. Murid mengangkat tangan untuk cuba menyusun semula kad-kad tersebut menjadi ayat yang tertulis ‘CARA HIDUP BERJIRAN’ 3. Hormat-Menghormati 2.Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan. 7 Nilai Alam Sekitar. kemahiran komunikasi dan menghubungkait KBF : Menjana Idea dan membuat keputusan MI : interpersonal & verbal-linguistik Nilai Murni 1. Murid mendengar penjelasan Sumber P&P KB : Kemahiran memerhati. Pembelajaran Bestari. Unsur Patriotisme dan Sumber P&P Set Induksi (7 Minit) 1. Kemahiran Generik Catatan. Guru menampal kad yang Sumber P&P KB : Kemahiran memerhati. Kasih sayang Kad Manila guru berkaitan cara hidup jiran yang patut diamalkan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah MI : interpersonal & verbal-linguistik Nilai Murni 1. 2. Beberapa orang murid mengangkat tangan untuk menceritakan serba sedikit tentang pengalaman mereka . Langkah 1 (10 Minit) 1. kemahiran komunikasi dan menghubungkait KBF : Menjana Idea. Bertimbang rasa • Kad imbasan bertulis huruf-huruf dihadapan secara berselerak. Bertangungjawab 3. Guru mengaitkan jawapan yang tertera kepada murid.

8 .

9 .

10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful