Ulangkaji MTE 3109

Kepada semua pelajar 5MT, Berikut adalah set soalan ulangkaji untuk peperiksaan MTE3109 akan datang. Sila cuba semua soalan yang diberi. 1.Nyatakan tiga ciri kesedaran nombor. 2.Seorang guru harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip membilang supaya dapat mengenal tahap kemahiran membilang anak muridnya. Senaraikan sekurang-kurangnya empat prinsip membilang. 3.Bentuk panjang nombor 496 ditulis sebagai 400 + 90 + 6. (i) Nyatakan satu bahan bantu mengajar yang sesuai digunakan untuk mengajar konsep ini. (ii) Dengan menggunakan gambar yang sesuai, huraikan konsep nilai tempat dengan alat bantu yang dipilih di atas. 4. Nyatakan dua kelebihan menggunakan abakus dalam pembelajaran matematik. 5.Kalkulator ada kegunaan lain selain daripada digunakan untuk membuat pengiraan. Berikan tiga cadangan tentang bagaimana guru dapat menggunakan kalkulator dalam pelajaran matematik. 6.Guru harus menggalakkan murid mencuba pengiraan mental sebelum menggunakan kalkulator

7.atau kaedah pansil dan kertas. (ii) Nyatakan dua bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk hasil pembelajaran di atas. . Bidang pembelajaran: Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus (i) Nyatakan dua hasil pembelajaran untuk bidang di atas. 8. Namakan satu strategi untuk penganggaran dan beri satu contoh untuk strategi ini. 10. Cadangkan satu cara memperoleh jawapan bagi 396 X 6 dengan menggunakan pengiraan mental. huraikan bagaimana guru dapat mengajar pecahan bahagi pecahan menggunakan model kawasan. 9. Dengan menggunakan illustrasi.Huraikan juga cara mengajar menggunakan algoritma. Huraikan satu aktiviti untuk menerang 5/10 = 50%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful