Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PSK 2015

TINGKATAN 1
MINGGU
TARIKH
(1&2)
5 JAN 9 JAN
12 JAN - 16 JAN

TAJUK
1

Identiti diri

(3)
19 JAN 23 JAN

Identiti diri

(4)
26 JAN 30 JAN

Identiti diri

(5)
Identiti diri

02 FEB 06 FEB
THAIPUSAM
3.2.15

(6)
09 FEB 13 FEB
(7)
16 FEB 20 FEB

Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik

TAHUN BARU CINA


18.2.15-20.2.15

(8)
23 FEB 27 FEB
(9)
02 MAC 06 MAC
MERENTAS DESA
6.3.15

Penyelesaian konflik

PENILAIAN 1 DAN
PERBINCANGAN SOALAN

HASIL PENGAJARAN
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1 : IDENTITI DIRI
1A : Diariku
i
Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri.
ii
Mencatat perancangan perkembangan diri dalam sehari
iii
Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.
1B : Cita-cita Saya
i)
Mengenal pasti cita-cita dan potensi diri
i
Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita
ii
Menganbil daya usaha untuk mencapai cita-cita.
1C : Tokoh Yang Saya Sanjung
i
Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri.
ii
Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.
iii
Menghargai sumbangan tokoh-tokoh yang disanjungi.
1D : Keistimewaan Saya
i
Mengenal pasti kelebihan dan batasan diri
ii
Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan
iii
Bersyukur dengan anugerah Tuhan
1E : Mencapai Cita-cita
i) Mengenal pasti cara mencapai cita-cita
ii) Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita
iii) Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita
UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK
2A : Menangani Pengaruh Negatif Rakan
i
Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif
ii
Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi
iii
Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif
2B : Sikap Asertif Saya
i) Mengenal pasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif
ii)
Bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negative rakan sebaya
iii) Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif
2C : Dilemaku
i
Menyatakan cara menyelesaikan dilema yang dihadapi
ii
Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilemma
iii
Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan dilema

KONSEP
PENCAPAIAN
KENDIRI

BAND

BENTUK
INSTRUMEN

B1

BERTULIS
- LEMBARAN KERJA

B2

BERTULIS
- LEMBARAN KERJA

PENCAPAIAN
KENDIRI

PENCAPAIAN
KENDIRI
PENCAPAIAN
KENDIRI

PENCAPAIAN
KENDIRI

PENCAPAIAN
KENDIRI

PENCAPAIAN
KENDIRI

(10)
09 MAC 13 MAC

Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik

14 MAC- 22 MAC
Penyelesaian konflik

Keluarga bahagia

GOOD FRIDAY 3.4.15

(13 &14)
06 APR 10 APR
13 APR 17 APR

Keluarga bahagia

(15)
20 APR 24 APR

Keluarga bahagia

(16)
27 APR 01 MEI
HARI BURUH 1.5.15

PENCAPAIAN
KENDIRI

2E : Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik


i
Mengenal pasti punca dan akibat sesuatu konflik
ii
Membantu rakan membuat keputusan yang wajar dalam menyelesaikan konflik yang
dihadapi
iii
Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

(11)
23 MAC- 27 MAC

(12)
30 MAC 03 APR

2D : Pilihan Bijak
i)
Mengenal pasti teknik menyelesaikan konflik
ii) Menggunakan teknik penyelesaian konflik secara bijak
iii) Membuat pertimbangan secara rasional dalam penyelesaian konflik

Keluarga bahagia

2F : Saya bertindak Rasional


i)
Menerangkan akibat kegiatan negative kepada diri, keluarga dan masyarakat
ii) Mengambil tindakan yang wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam
kegiatan negatif
iii) Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif
TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN
UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA
3A : Ibu, Ayah Jantung Hatiku
i
Menerangkan pentingnya kasih sayang kepada ibu bapa atau penjaga
ii
Meluahkan perasaan kasih sayang kepada ibu bapa atau penjaga
iii
Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga
3B : Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia
i
Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang mesra dan akrab sesama
anggota keluarga.
ii
Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga
iii) Menyayangi anggota keluarga
3C : Saling Membantu Sesama Keluarga
i
Menjelaskan cara membantu anggota keluarga
ii
Memberikan bantuan kepada anggota keluarga
iii
Menghargai bantuan anggota keluarga
3D : Hargai Keluarga Anda
i
Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa dan anggota keluarga
ii
Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga
iii
Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga
3E : Membina Keluarga Bahagia
i
Mengenal pasti tingkah laku yang mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga
ii
Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia
iii
Bertingkah laku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia
3F : Keluarga Saya Sihat
i Menjelaskan kepentingan anggota keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan
sihat
ii) Menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga
iii) Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga

HUBUNGAN
KEKELUARGAAN
B3

BERTULIS
- KAD UCAPAN

HUBUNGAN
KEKELUARGAAN

HUBUNGAN
KEKELUARGAAN
HUBUNGAN
KEKELUARGAAN

B5 & B6

B4

LAPORAN BERTULIS
- PROJEK KHIDMAT
MASYARAKAT
BERTULIS
- LEMBARAN KERJA

(17)
04 MEI 08 MEI

Bangga terhadap sekolah

HARI WESAK
4.5.15

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT


UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH
4A : Inilah Sekolah Saya
i
Menerangkan sejarah tentang sekolah
ii
Melaksanakan tanggungjawab sebagai murid
iii
Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah

(18&19)
11 MEI 22 MEI

MINGGU ULANGKAJI &


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

(20)
25 MEI 29 MEI
SAMBUTAN HARI
GURU
29.5.15

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN

30 MEI 14 JUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Bangga terhadap sekolah

(21 & 22)


15 JUN 19 JUN
22 JUN 26 JUN

(23)
29 JUN 03 JUL
(24)
06 JUL 10 JUL

Bangga terhadap sekolah


5

Penjagaan dan peningkatan


imej sekolah

HARI TAPAK
WARISAN DUNIA
7.7.15

(25)
13 JUL 17 JULAI
HARI RAYA
AIDILFITRI
16.7.15-18.7.15

(26)

Penjagaan dan peningkatan


imej sekolah

4B : Peraturan Sekolah Saya Patuhi


i
Menerangkan kepentingan peraturan sekolah
ii
Mematuhi peraturan sekolah
iii
Mendisiplin diri dengan mematuhi peraturan sekolah
4C : Budaya Sekolah
i
Mengenal pasti budaya sekolah sendiri
ii
Menyumbangkan tenaga kearah pengayaan budaya sekolah
iii
Berbangga dan menghargai budaya sekolah
4D : Sekolahku Kebanggaanku
i
Mengenal pasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah
ii
Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah
UNIT 5 :PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH
5A : Murid Bersahsiah
i
Mengenal pasti sikap positif yang dimiliki
ii
Mengamalkan sikap yang positif
iii
Menunjukkan perasaan bangga kerana dapat menaikkan imej sekolah
5B : Berganding Bahu Menjayakan Sukan
i
Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan aktiviti sukan di sekolah
ii
Melibatkan diri dalam menjayakan aktiviti sukan di sekolah
iii
Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan aktiviti sukan di
sekolah
5C : Hormati Warga Sekolah
i
Mengenal pasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam
komuniti sekolah
ii
Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah
5D : Keceriaan Sekolah
i
Menghiburkan cara untuk meningkatkan keceriaan
ii
Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah
iii
Menghargai kecerian sekolah
5E : Sekolahku Milikku

HIDUP
BERMASYARAKAT
B1

LISAN / BERTULIS

B2

LISAN / BERTULIS

HIDUP
BERMASYARAKAT

HIDUP
BERMASYARAKAT
HIDUP
BERMASYARAKAT

HIDUP
BERMASYARAKAT

HIDUP

Penjagaan dan peningkatan


imej sekolah

20 JUL 24 JUL

Penjagaan dan peningkatan


imej sekolah
(27)
27 JUL 31 JUL

(28)
03 AUG 07 AUG

Cerita rakyat pelbagai kaum

MAJLIS
PENGIKTIRAFAN
PELAJAR
CEMERLANG
7.8.15

Cerita rakyat pelbagai kaum


(29)
10 AUG 14 AUG

(30)
17 AUG 21 AUG

Cerita rakyat pelbagai kaum

7
(31)
24 AUG 28 AUG

(32)

Kerajaan demokrasi

Mengenal pasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej


sekolah
ii
Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah
5F : Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami
i
Menerangkan kepentingan memberikan sokongan moral kepada pasukan sekolah
dalam sesuatu pertandingan
ii
Menunjukkan cara memberikan sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam
sesuatu pertandingan
iii
Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan
5G : Berbakti Kepada Sekolah
i
Mengenal pasti tanggungjawab terhadap sekolah
ii
Memberikan sumbangan kepada sekolah
iii
Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah
TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA SEKOLAH
UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM
6A : Pelbagai Cerita Rakyat
i
Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagi kaum
ii
Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum
iii
Mengumpul cerita rakyat pelbagai kaum
6B : Cerita Rakyat Warisan Budaya
i
Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang
pentingnya cerita rakyat
ii
Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan
kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.
6C : Sang Kancil Menjadi Hakim
i
Menyenaraikan pengajaran dalam cerita rakyat
ii
Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
iii
Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat.
6D : Koleksi Cerita Rakyat
i)
Mengenal pasti pelbagai jenis cerita rakyat
i
Menghasilan himpunan cerita rakyat secara kreatif
ii
Menunjukkan perasaan bangga dengan cerita rakyat
6E : Mari Bercerita
i)
Mengenal pasti cerita rakyat Malaysia
ii)
Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia
iii)
Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum
TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI
7A : Lagu Demokrasi
i)
Menerangkan faedah amalan demokrasi
i
mencipta dan menyanyikan lagu yang bertemakan demokrasi
ii
menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia
7B : Pemilihan Tokoh Murid
i
Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi
ii
Memilih tokoh murid secara demokrasi
iii
Menerima keputusan pemilihan tokoh murid
7C : Demokrasi di Negara Kita

BERMASYARAKAT

B3

BERTULIS
- LEMBARAN KERJA

B4

PERSEMBAHAN
BERKUMPULAN

HIDUP
BERMASYARAKAT

B5 & B6

LAPORAN BERTULIS
- PROGRAM GOTONG
ROYONG

WARISAN
KEPELBAGAIAN
BUDAYA SEKOLAH

B2

WARISAN
KEPELBAGAIAN
BUDAYA SEKOLAH

WARISAN
KEPELBAGAIAN
BUDAYA SEKOLAH
MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT

BERTULIS
- LEMBARAN KERJA

B3

LISAN / BERTULIS

B1
B5
B4

LISAN / BERTULIS
BERTULIS
BERTULIS

B6

LAKONAN
BERKUMPULAN

Kerajaan demokrasi
31 AUG 04 SEP
HARI KEBANGSAAN
31.8.15

(33)
07 SEPT
11 SEPT
(34)
14 SEPT 18 SEPT
HARI Malaysia
16.9.15

Kesinambungan
kesejahteraan rakyat

Kesinambungan
kesejahteraan rakyat

19 SEPT- 27 SEPT

(35)
28 SEPT 02 OKT

(36)
05 OKT 09 OKT

(37 & 38))


12 OKT- 16 OKT
19 OKT 23 OKT
AWAL MUHARAM
14.10.15

(39)
26 OKT 30 OKT
(40 )
02 NOV 06 NOV
(41 )
09 NOV 13 NOV
(42 )
16 NOV 20 NOV

Kesinambungan
kesejahteraan rakyat

Kesinambungan
kesejahteraan rakyat

i)
Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia
i)
Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia
ii)
Berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia
7D : Prinsip Demokrasi
i
Mengenal pasti amalan dan prinsip demokrasi
ii
Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di malaysia
TEMA 6 :CABARAN MASA DEPAN
UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8A : Kempen Kesedaran Sivik
i
Menerangkan kepentingan kesedaran sivik
ii
Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik
8B : Gambaran Masyarakat Sejahtera
i
Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera
ii
Mengamalkan kehidupan yang sejahtera
iii
Menghargai kehidupan yang sejahtera
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
8C : Cabaran Remaja
i
Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran
ii
Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran
iii
Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran
8D : Alam Yang Saya Sayangi
i
Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup
ii
Melibatkan diri dalam menjaga alam sekitar
iii
Menghargai dan menyayangi alam sekitar
8E : Hormati Mereka
i
Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang
bernasib baik dan kurang upaya
ii
Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib
baik dan kurang upaya
iii
Berempati dan menghormati golongan kurang upaya

MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT

B1

BERTULIS
- LEMBARAN KERJA

B2

LISAN / BERTULIS

B3
B4
B5
B6

BERTULIS
BERTULIS
BERTULIS
PERBAHASAN

CABARAN MASA
DEPAN

CABARAN MASA
DEPAN

CABARAN MASA
DEPAN

CABARAN MASA
DEPAN

MINGGU ULANGKAJI &


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN


PENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS

Fail PBS

PENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS

Fail PBS

PENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS

Fail PBS

CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN BERMULA 21 NOVEMBER 2015 HINGGA 03 JANUARI 2016