Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN KBAT

BAB 4 TINGKATAN EMPAT :KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM


1.

Zaman Jahiliah merupakan zaman sebelum kedatangan Islam.


Pada pengetahuan anda, mengapakah zaman tersebut juga dianggap sebagai zaman
kegelapan.
(6 markah)

2.

Antara ciri zaman jahiliah ialah kehidupan manusia yang kucar-kacir dan tidak
bermoral.
Masih wujudkah ciri zaman jahiliah dalam masyarakat moden hari ini .
Jelaskan pandangan anda.
(6 markah)

3.

Bagaimanakah kita dapat mengatasi amalah jahiliah daripada terus berlaku di negara
ini.
Berikan pandangan anda.
(6 markah)

BAB 3 TINGKATAN EMPAT : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA


1.

Kerajaan Agraria bermula di kawasan berhampiran sungai atau tasik yang luas
Pada pengetahuan anda, mengapakah masyarakat bagi kerajaan tersebut memilih
sungai atau tasik sebagai pusat perkembangan tamdun awal mereka.
(6 markah)

2.

Kerajaan Agrarian dan Kerajaan Maritim saling bergantungan.


Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pernyataan tersebut.
(6 markah)

3.

Bagaimanakah kita dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maritim yang
hebat di rantau ini. Bincangkan langkah anda.
(6 markah)

BAB 1 TINGKATAN LIMA : KEMUNCUL-AN DAN PERKEM-BANGAN


NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
1.

Pada pengetahuan anda, mengapakah pihak barat amat berminat untuk mengusai
negara di Asia Tenggara.
(6 markah)

2.

Perluasan kuasa imperialisme Barat di Asia Tenggara dikatakan turut memberikan


kesan positif kepada negara-negara di Asia Tenggara.
Setujukah anda, dengan pernyataan tersebut . Berikan pandangan anda.
(6 markah)

3.

Penentangan terhadap penjajah oleh pejuang-pejuang nasionalis di Asia Tenggara


berakhir dengan kegagalan.
Apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut.
(6 markah)

BAB 2 TINGKATAN LIMA: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG


DUNIA KEDUA.
1.

Penentangan terhadap penjajah diketuai oleh golongan pembesar tempatan.


Pada pengetahuan anda, mengapakah golongan tersebut amat membenci golongan
penjajah.
(6 markah)

2.

Akhbar dan majalah memainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat


nasionalime dalam kalangan penduduk tempatan .
Andaikan anda seorang penulis novel pada zaman tersebut, apakah isu yang anda
boleh gunakan dalam penulisan anda untuk menaikkan lagi semangat nasionalisme
penduduk tempatan.
(6 markah)

3.

Andaikan anda menjadi pemimpin negara pada masa hadapan, apakah tindakan yang
boleh anda lakukan bagi memastikan negara ini tidak dijajah oleh kuasa luar.
(6 markah)

Anda mungkin juga menyukai