Anda di halaman 1dari 49

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 6

TARIKH
KELAS

HARI
6C

BIL MURID

WAKTU
SUBJEK

TEMPOH
MATEMATIK

TAJUK

OBJEKTIF
1
2
3
HASIL PEMBELAJARAN :
1
2
3
1
ABM

2
3

NILAI

AKTIVITI

1
2
1

PENERANGAN GURU / TAKLIMAT

AKTIVITI KUMPULAN / KELAS

LATIHAN /UJIAN

PERBINCANGAN / RUMUSAN

1
REFLEKSI

MURID DAPAT MENGIKUT ARAHAN DAN MEYIAPKAN TUGASAN


MASIH LAGI MEMERLUKAN BIMBINGAN

ZAMILI BIN ZAINAL


SK NADAK KUANTAN

TUGASAN

ZAMILI BIN ZAINAL


SK NADAK KUANTAN

TARIKH

BULAN

HARI

KELAS

MASA

AHAD

6 CEMERLANG

7.30

JAN

ISNIN

5 CEMERLANG

8.00

FEB

SELASA

4 CEMERLANG

8.30

MAR

RABU

APR

KHAMIS

MURID

9.30

MAY

JUMAAT

1 ORANG

10.00

JUN

SABTU

2 ORANG

10.20

JUL

3 ORANG

10.50

AUG

4 ORANG

11.20

SEP

5 ORANG

11.50

10

OCT

6 ORANG

12.20

11

NOV

7 ORANG

12.50

12

DEC

8 ORANG

13.20

9.00

13

9 ORANG

14

10 ORANG

15

11 ORANG

30 MINIT

16

12 ORANG

1 JAM

17

13 ORANG

18

14 ORANG

19

15 ORANG

20

16 ORANG

21

17 ORANG

22

18 ORANG

23

19 ORANG

24

20 ORANG

25

21 ORANG

26

22 ORANG

27

23 ORANG

28

24 ORANG

29

25 ORANG

30

26 ORANG

31

27 ORANG
28 ORANG
29 ORANG
30 ORANG
31 ORANG
32 ORANG
33 ORANG
34 ORANG
35 ORANG
36 ORANG
37 ORANG
38 ORANG
39 ORANG
40 ORANG

TAJUK
NOMBOR BULAT
PECAHAN
NOMBOR PERPULUHAN
PERATUS
WANG
MASA DAN WAKTU
UKURAN PANJANG
TIMBANGAN BERAT
ISIPADU CECAIR
BENTUK DAN RUANG
PERWAKILAN DATA

UJIAN
PEPERIKSAAN

BIDANG
Nombor bulat hingga 7 digit
Operasi Asas Nombor Hingga Tujuh Digit

Operasi bergabung

Penambahan Pecahan
Penolakan Pecahan
Pendaraban pecahan
Bahagi pecahan

Operasi bergabung melibatkan perpuluhan

Hubungan antara Peratus, Pecahan dan Perpuluhan

Wang Hingga 10 Juta

Tempoh Masa

Pengiraan Ukuran Panjang

Pengiraan Jisim

Pengiraan Isipadu Cecari

Bentuk 2 Dimensi
Bentuk 3 Dimensi

Purata

Mentafsir Data

SEMUA TOPIK

OBJEKTIF
Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit.
Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan nombor hingga tujuh digit.
Melaksanakan operasi bergabung nombor bulat.

Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10.

Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10.


Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000.

Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan

Operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak sehingga tiga tempat perpuluhan

Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus.

Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan wang.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran panjang.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair.

Cari perimeter dan luas bentuk gabungan 2D.


Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D.

Memahami dan mengira purata

Mentafsir data daripada jadual dan carta.

PERBINCANGAN KERTAS 1

PERBINCANGAN KERTAS 2
PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN / PKSR
UJIAN BULANAN
UJIAN TOPIKAL

UJIAN DIAGNOSTIK

HASIL PEMBELAJARAN
Menama dan menulis nombor hingga tujuh digit.
Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga tujuh digit.
Menyatakan nombor bulat bagi perpuluhan, pecahan juta dan sebaliknya
Membanding nilai nombor hingga tujuh digit.
Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta terdekat.

Menambah sebarang dua hingga lima nombor hingga 9 999 999.


Menolak satu nombor daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000.
Menolak secara berturut-turut daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000.

Mendarab nombor hingga enam digit dengan 1 digit


Mendarab nombor hingga enam digit dengan 2 digit
Mendarab nombor hingga enam digit dengan 10, 100 dan 1000
Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan nombor 1 digit
Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan nombor 10, 100 dan 1000
Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan nombor 2 digit
Selesaikan masalah tambah, tolak , darab dan bahagi yang melibatkan nombor hingga 7 digit

Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penambahan dan pendaraban.


Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penolakan dan pembahagian.

Mengira masalah operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung.


Menyelesaikan masalah operasi bergabung nombor hingga 7 digit.

Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya hingga 10.
Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama hingga 10.

Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur.


Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10.
Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10.

Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur.


Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat.
Bahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan
Bahagi nombor bercampur dengan nombor bulat dan pecahan

Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan nombor
Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan nombor

Menukar nombor bercampur kepada peratus.


Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus.

Mencari nilai daripada peratus diberi.


Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus, pecahan dan perpuluhan.

Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta.


Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara bulan, tahun, tarikh


Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa.

Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.


Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang.

Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan.


Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim.

Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.


Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair.

Cari perimeter bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga.
Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter dan luas bentuk 2D.
Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid.
Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid.
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengiraan luas permukaan dan isipadu bentuk 3D.

Mengira purata hingga lima nombor.


Menyelesaikan masalah harian berkaitan purata.

Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi.


Mengenalpasti kekerapan, mod, julat, min, nilai maksimum dan minimum daripada carta pai.

MENJAWAB SOALAN YANG DIBERIKAN DENGAN BETUL DAN MENGIKUT MASA


MENGENALPASTI KESALAHAN DAN MEMBUAT PEMBETULAN

ABM
ALATAN TMK - KOMPUTER, LCD, DVD
PEMBARIS, PITA PENGUKUR, PENIMBANG, PENYUKAT, BIKAR, SILINDER

LEMBARAN KERJA, BUKU TULIS, BUKU RUJUKAN, BUKU AKTIVITI, BUKU TEK
MODEL 3D, BLOK DIENES, SEMPOA, KALKULATOR, PEMBILANG, MANIK
MAJALAH, SURAT KHABAR, KERATAN ARTIKEL, BAHAN INTERNET
KAD BERGAMBAR, KAD IMBASAN, KAD SIFIR, RUMUS, CARTA
KERTAS, PENSEL, WARNA, GAM, GUNTING, MINI WHITE BOARD

PETAK SERATUS, SERIBU, KERTAS GRID, KERTAS ISOMETRIK, KERTAS GRAF

REFLEKSI

KESELURUHAN MURID SERONOK DAN YAKIN MENJALANKAN AKTIVITI YANG DIS


PENYERTAAN MURID DALAM KELAS KURANG MEMUASKAN
10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
OBJEKTIF PDP TERCAPAI
PDP PERLU DIULANG SEMULA

NILAI
JUJUR
IKHLAS
AMANAH
BERANI
SABAR
TABAH
ADIL
SIMPATI
RAJIN
GIGIH
INSAF
TENANG
TEGAS
PERAMAH
PEMURAH
MEMATUHI ARAHAN
PRIHATIN
HORMAT MENGHORMATI
TOLONG MENOLONG
MENEPATI MASA
SOPAN SANTUN
BERSYUKUR
BERTANGGUNGJAWAB
BERDISIPLIN
TAAT AGAMA
BAIK HATI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 5


TARIKH
KELAS

HARI
5 IBNU KHALDUN

BIL MURID

WAKTU
SUBJEK

TEMPOH
MATEMATIK

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF / PENILAIAN

1
ABM

2
3

NILAI

AKTIVITI

1
2
1

PENERANGAN GURU / TAKLIMAT

AKTIVITI KUMPULAN / KELAS

LATIHAN /UJIAN

PERBINCANGAN / RUMUSAN

1
REFLEKSI

MURID DAPAT MENGIKUT ARAHAN DAN MEYIAPKAN TUGASAN


MASIH LAGI MEMERLUKAN BIMBINGAN

ZAMILI ZAINAL
SK NADAK, KUANTAN

N5

TUGASAN

ZAMILI ZAINAL
SK NADAK, KUANTAN

HARI

MURID

MASA

AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

1 ORANG
2 ORANG
3 ORANG
4 ORANG
5 ORANG
6 ORANG
7 ORANG
8 ORANG
9 ORANG
10 ORANG
11 ORANG
12 ORANG
13 ORANG
14 ORANG
15 ORANG
16 ORANG
17 ORANG
18 ORANG
19 ORANG
20 ORANG
21 ORANG
22 ORANG
23 ORANG
24 ORANG
25 ORANG
26 ORANG
27 ORANG
28 ORANG
29 ORANG
30 ORANG
31 ORANG
32 ORANG
33 ORANG
34 ORANG
35 ORANG
36 ORANG
37 ORANG
38 ORANG
39 ORANG
40 ORANG

7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.20
10.50
11.20
11.50
12.20
12.50
13.20

30 MINIT
1 JAM

NILAI
JUJUR
IKHLAS
AMANAH
BERANI
SABAR
TABAH
ADIL
SIMPATI
RAJIN
GIGIH
INSAF
TENANG
TEGAS
PERAMAH
PEMURAH
MEMATUHI ARAHAN
PRIHATIN
HORMAT MENGHORMATI
TOLONG MENOLONG
MENEPATI MASA
SOPAN SANTUN
BERSYUKUR
BERTANGGUNGJAWAB
BERDISIPLIN

TAAT AGAMA
BAIK HATI

TAJUK
NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000
TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
DARAB HINGGA 1 000 000
BAHAGI HINGGA 1 000 000
OPERASI BERGABUNG
PECAHAN
PERPULUHAN
PERATUS
WANG HINGGA RM1 000 000
MASA DAN WAKTU
PANJANG
JISIM
ISI PADU CECAIR
RUANG
KOORDINAT
NISBAH DAN KADARAN
PENGURUSAN DATA

ABM
ALATAN TMK - KOMPUTER, LCD, DVD
PEMBARIS, PITA PENGUKUR, PENIMBANG, PENYUKAT, BIKAR, SILINDER
LEMBARAN KERJA, BUKU TULIS, BUKU RUJUKAN, BUKU AKTIVITI, BUKU TEKS
MODEL 3D, BLOK DIENES, SEMPOA, KALKULATOR, PEMBILANG, MANIK,
MAJALAH, SURAT KHABAR, KERATAN ARTIKEL, BAHAN INTERNET
KAD BERGAMBAR, KAD IMBASAN, KAD SIFIR, RUMUS, CARTA
KERTAS, PENSEL, WARNA, GAM, GUNTING, MINI WHITE BOARD
PETAK SERATUS, SERIBU, KERTAS GRID, KERTAS ISOMETRIK, KERTAS GRAF
JANGKA LUKIS, JANGKA SUDUT, PROTAKTOR, PEMBARIS, SET SQUARE

REFLEKSI
KESELURUHAN MURID SERONOK DAN YAKIN MENJALANKAN AKTIVITI YANG DISEDIA
PENYERTAAN MURID DALAM KELAS KURANG MEMUASKAN
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
OBJEKTIF PDP TERCAPAI
PDP PERLU DIULANG SEMULA

1.1
1.2
1.3
1.4

Nilai nombor.
Anggaran bagi sesuatu kuantiti.
Nombor dalam bentuk pola.
Aplikasi sebarang nombor.

2.1
2.2

Penambahan sebarang dua hingga lima nombor.


Penyelesaian masalah.

3.1
3.2
3.3

Penolakan sebarang dua nombor.


Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.
Penyelesaian masalah.

4.1
4.2
4.3

Pendaraban dua nombor.


Penyelesaian masalah.
Penggunaan anu dalam pendaraban.

5.1
5.2
5.3

Pembahagian nombor.
Penyelesaian masalah.
Penggunaan anu dalam pembahagian.

6.1
6.2
6.3

Operasi bergabung.
Penyelesaian masalah.
Operasi bergabung melibatkan tanda kurung.

7.1
7.2
7.3
7.4

Penambahan pecahan.
Penolakan pecahan.
Penambahan dan penolakan pecahan.
Konsep daripada dalam pecahan.

8.1Penambahan perpuluhan.
8.2Penolakan perpuluhan.
8.3Penambahan dan penolakan perpuluhan.
8.4Pendaraban perpuluhan.
8.5
Pembahagian perpuluhan.
8.6
Penyelesaian masalah.
9.1
9.2

Nilai peratus.
Penyelesaian masalah

10.1
10.2
10.3
10.4

Penambahan nilai wang.


Penolakan nilai wang.
Penambahan dan penolakan nilai wang.
Pendaraban nilai wang.

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Pembahagian nilai wang.


Pendaraban dan pembahagian nilai wang
Penyelesaian masalah melibatkan wang.
Faedah.
Pelan perbelanjaan dan simpanan.

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Perkaitan dalam masa.


Penambahan masa.
Penolakan masa.
Pendaraban masa.
Pembahagian masa.
Penyelesaian masalah melibatkan masa

12.1
12.2
12.3

Penukaran unit panjang dalam perpuluhan dan pecahan.


Penambahan panjang.
Penolakan panjang.

13.1Penukaran unit jisim dalam perpuluhan dan pecahan.


13.2Penambahan jisim.
13.3Penolakan jisim.
13.4Pendaraban jisim.
13.5Pembahagian jisim.
13.6Penyelesaian masalah melibatkan jisim.
14.1Penukaran unit isi padu cecair dalam perpuluhan dan pecahan.
14.2 Penambahan isi padu cecair.
14.3 Penolakan isi padu cecair.
14.4 Pendaraban isi padu cecair.
14.5 Pembahagian isi padu cecair.
15.1
15.2
15.3

Perimeter, luas dan isipadu.


Sudut
Garis selari dan garis serenjang.

16.1

Koordinat pada sukuan pertama.

17.1Nisbah.
18.1
18.2

Mod, median min dan julat.


Data.

(i)Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 1 000 000 yang diberi dalam perkataan dan an
(ii)Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.
(iii)Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
(iv)Menyusun nombor hingga 1 000 000 mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
(i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang dib
(i)Mengelaskan pola bagi urutan nombor genap dan nombor ganjil.
(ii)Melengkapkan pola bagi nombor genap dan nombor ganjil.
(i)Membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang terdekat.
(ii)Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdek

(i)Menambah sebarang dua, hingga lima nombor, hingga enam digit hasil tambahnya hingga 1 000 000 termas
(ii)Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan anu dalam penambahan hingga tiga nombor.
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor.

(i)Menolak sebarang dua nombor hingga 1 000 000 termasuk membuat anggaran.
(ii)Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor.
(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1 000 000 termasuk membuat anggara
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan.

(i)Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga1 00
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor.
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan pendaraban dua nombor.
(ii)Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi harian pendaraban dua nombor.
(iii)Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan anu dalam pendaraban dua nombor.

(i)Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 termasu
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor.
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan pembahagian dua nombor.
(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi harian pembahagian dua nombor.
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang melibatkan pembahagian dua nombor.

(i)Mengirabagioperasibergabung:Menambah dan mendarab, dalam lingkungan 1 000 000.


(i)Mengirabagioperasibergabung:Menolak dan mendarab, dalam lingkungan 1 000 000.
(i)Mengirabagioperasibergabung:Menambah dan membahagi, dalam lingkungan 1 000 000.
(i)Mengirabagioperasibergabung:Menolak dan membahagi hasilnya dalam lingkungan 1 000 000.
(i)Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bergabung dan hasilnya dalam lingkungan 1 000 0
(i)Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung termasuk yang melibatkan tanda kurung hasilnya dalam

(i)Menambah hingga tiga nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang peny
(i) Menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang penye
(ii)Menolak sebarang dua nombor daripada satu nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor
(i)Menambah dan menolak nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang pe

(i)Menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor bercampur daripada sesuatu kuantiti.

(i)Menambah tiga nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.


(i)Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga tiga tempat perpuluhan.
(i)Menambah dan menolak nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.
(i)Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 100
(i)Membahagi nombor dengan nombor hingga dua digit,100, 1000 dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluha
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
(i)Menukar peratus kepada pecahan dan sebaliknya.
(ii)Menukar nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya.
(iii)Mengira peratus daripada suatu kuantiti.
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan peratus.

(i)Menambah hingga lima nilai wang melibatkan ringgit dan sen.


(i)Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai wang melibatkan ringgit dan sen.
(i)Menambah dan menolak nilai wang melibatkan ringgit dan sen.
(i)Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 melibatkan ringgit dan sen.
(i)Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 melibatkan ringgit dan sen.
(i)Mendarab dan membahagi nilai wang melibatkan ringgit dan sen.
(i) Menyelesaikan masalah harian termasuk menggunakan pelbagai instrumen pembayaran yang melibatkan op
(i) Menyatakan keperluan memahami faedah mudah dan faedah kompaun dalam simpanan.
(ii) Merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat kewangan jangka pendek.
(i) Menyediakan rekod kewangan bagi mencapai matlamat kewangan.
(i)Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan tahun, dekad dan abad.
(i)Menambah hingga tiga masa melibatkan tahun dan dekad,
(i)Menambah hingga tiga masa melibatkan tahun dan abad
(i)Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan tahun dan dekad,
(i)Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan tahun dan abad,
(i)Mendarab melibatkan tahun dan dekad dengan nombor hingga 2 digit
(i)Mendarab melibatkan tahun dan abad dengan nombor hingga 2 digit
(i)Membahagi melibatkan tahun dan dekad dengan nombor hingga 2 digit
(i)Membahagi melibatkan tahun dan abad dengan nombor hingga 2 digit
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian masa.

(i)Menukar unit ukuran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter, dalam perpuluhan hingga tiga tempat pe
(i)Menukar unit ukuran panjang melibatkan sentimeter dan meter, dalam perpuluhan hingga tiga tempat perpu
(i)Menukar unit ukuran panjang melibatkan meter dan kilometer, dalam perpuluhan hingga tiga tempat perpulu
(i)Menukar unit ukuran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter, dalam pecahan
(i)Menukar unit ukuran panjang melibatkan sentimeter dan meter, dalam pecahan
(i)Menukar unit ukuran panjang melibatkan meter dan kilometer, dalam pecahan.
(i)Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan dengan tanpa dan penukaran u
(i)Menolak dua ukuran panjang dari satu ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan tanpa dan deng
(i)Mendarab ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100 da
(i)Membahagi ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian panjan

(i)Menukar unit gram dan kilogram dalam perpuluhan dan pecahan.


(i) Menambah hingga tiga jisim dalam perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan penukaran unit.
(i)Menolak hingga dua jisim dari satu jisim dalam perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan penukaran unit.
(i)Mendarab jisim dalam perpuluhan dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan
(i)Membahagi jisim dalam perpuluhan dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa da
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian jisim dal

(i)Menukar unit mililiter dan liter dalam perpuluhan dan pecahan.


(i) Menambah hingga tiga isi padu cecair dalam perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan penukaran unit.
(i) Menolak hingga dua isi padu cecair daripada satu isi padu cecair dalam perpuluhan dan pecahan tanpa dan d
(i)Mendarab isi padu cecair dalam perpuluhan dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000
(i)Membahagi isi padu cecair dalam perpuluhan dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 10
(i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian isi padu
(i) Menentukan perimeter gabungan dua bentuk: segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga.
(ii) Menentukan luas gabungan dua bentuk: segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga.
(iii) Menentukan isi padu gabungan dua bentuk, kubus dan kuboid.
(i)Mengukur sudut pada poligon hingga lapan sisi.
(i)Melukis garis selari dan garis serenjang.
(i)Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan (0).
(ii)Menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada sukuan pertama.
(iii)Menanda titik pada sukuan pertama diberi koordinatnya.
(i)Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah 1:1 hingga 1:10, 1:100 dan 1:1000.
(i)Mengenal mod, median, min dan julat daripada data yang diberi.
(ii)Menentukan mod, median , min dan julat hingga 10 data yang diberi.
(i)Membina piktograf dan carta palang.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3

4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Menyatakan sebarang nombor hingga 1 000 000.


Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1 000 000
Menganggar dan membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang terdekat.
Mengelas dan melengkapkan pola nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

Membaca ayat matematik dan menambah sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula.
Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk hasil tambah.
Menambah sebarang dua, tiga, empat dan lima nombor hingga enam digit hasil tambahnya hingga 1 000 000, te
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif.

Membaca ayat matematik dan menolak dua nombor tanpa mengumpul semula.
Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk baki.
Menolak sehingga dua nombor daripada satu nombor hingga 1 000 000, termasuk melibatkan anu dan menentu
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif.

Membaca ayat matematik dan mendarab sebarang nombor dengan nombor satu digit tanpa mengumpul semula
Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk hasil darab.
Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 1 000 0
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovatif.

Membaca ayat matematik dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu digit tanpa mengumpul semu
Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk bahagi.
Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000, termasuk m
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pembahagian secara kreatif dan inovatif.
Menyatakan urutan operasi bergabung.
Mengira operasi bergabung.
Menentukan kewajaran jawapan operasi bergabung.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung secara kreatif dan inovatif.
Membaca ayat matematik pecahan dan menyatakan maksud daripada dalam pecahan.

Menyatakan langkah-langkah penyelesaian melibatkan pecahan.


Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan pecahan.
Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik yang melibatkan pecahan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif.

Membaca ayat matematik dan menyelesaikan operasi asas melibatkan perpuluhan tanpa mengumpul semula.
Menyelesaikan ayat matematik melibatkan perpuluhan.
Menyelesaikan ayat matematik melibatkan perpuluhan dan menentukan kewajaran jawapan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan

Menerangkan langkah-langkah penyelesaian yang melibatkan peratus.


Menukar pecahan dan nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya serta mengira peratus daripada suatu
Menentukan kewajaran jawapan yang melibatkan peratus.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan peratus.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan peratus dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan peratus secara kreatif dan inovatif.
Membaca ayat matematik melibatkan wang dan menerangkan langkah-langkah penyelesaianya.
Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan wang.
Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan wang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif.
Menyatakan perkaitan antara unit masa.
Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit masa.
Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan unit masa.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.
Menukar unit ukuran panjang dalam perpuluhan dan pecahan
Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit panjang.
Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan unit panjang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit panjang secara kreatif dan inovatif.
Menukar unit jisim dalam perpuluhan dan pecahan.
Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit jisim.
Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan unit jisim.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit jisim.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit jisim dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit jisim secara kreatif dan inovatif

Menukar unit isi padu dalam perpuluhan dan pecahan.


Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit isi padu cecair.
Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan unit isi padu cecair.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit isi padu.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit isi padu dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif dan inovatif.

Mengenal dan menggunakan alat ukuran.


(i)Menerangkan langkah-langkah menentukan perimeter, luas dan isi padu gabungan dua bentuk.
(ii)Mengukur sudut pada poligon.
(i)Menghitung perimeter, luas dan isi padu.
(ii)Melukis garis selari dan garis serenjang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu dengan pelbagai strate
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan isipadu secara kreatif dan
Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.
Menerangkan langkah-langkah membaca koordinat titik dan menanda titik pada sukuan pertama.
Membaca koordinat titik dan menanda titik diberi koordinat pada sukuan pertama.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan inovatif.
Membaca notasi nisbah dan menyatakan maksudnya.
Menerangkan langkah-langkah menentukan nilai berdasarkan nisbah yang diberi.
Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah diberi.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nisbah.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nisbah menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan inovatif.

Menyatakan maksud mod, median, min, julat piktograf dan carta palang.
Menerangkan langkah-langkah membina piktograf dan carta palang.
Menentukan mod, median, min dan julat daripada data yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan serta m
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin yang melibatkan perwakilan data secara kreatif dan inovatif.