Anda di halaman 1dari 3

Mingg

Hari /
Tarikh

Isnin
03/02/14
Selasa
04/02/14
Rabu
05/02/14

2
2

Khamis
06/02/14

Kelas

Mata
pelajaran

Tema /
Topik

Subtopik

Hasil Pembelajaran

CUTI TAHUN BARU CINA


5
Cekal

Pendidkan Sivik
dan
Kewarganegara
an

TEMA 1
SAYANG DIRI

Tajuk:
Bijak menggunakan
masa
Manfaat masa

5
Dedika
si

Pendidkan Sivik
dan
Kewarganegara
an

TEMA 1
SAYANG DIRI

Tajuk:
Bijak menggunakan
masa
Manfaat masa

Pada akhir pelajaran ini, mu


dapat:
-menyenaraikan perkara ya
boleh dilakukan pada waktu
senggang.
-menggunakan masa
senggang dengan melakuka
aktiviti yang berfaedah.
-menghargai masa senggan
-mengenal pasti aktiviti yan
boleh dijalankan berdasarka
kesesuaian waktu.
-menyatakan cara
menggunakan masa dengan
betul.
-menguruskan masa secara
berhemat.
Pada akhir pelajaran ini, mu
dapat:
-menyenaraikan perkara ya
boleh dilakukan pada waktu
senggang.
-menggunakan masa

senggang dengan melakuka


aktiviti yang berfaedah.
-menghargai masa senggan
-mengenal pasti aktiviti yan
boleh dijalankan berdasarka
kesesuaian waktu.
-menyatakan cara
menggunakan masa dengan
betul.
-menguruskan masa secara
berhemat.

Mingg
u
3

Hari /
Tarikh

Kelas

Selasa
5
11/02/2014 Bestari

Mata
pelajaran

Tema /
Topik

Subtopik

Kajian
Tempatan

3.0 Mengenal
Negara Kita

3.2 Geografi fizikal


a.
Bentuk
muka
bumi
ii.Kepentingan
bentuk
muka bumi
-tanah tinggi
cth:kuasa
hidroelektrik,
pelancongan

Hasil Pembelajaran

a)Membandingkan dan
membezakan kepentingan
dua jenis bentuk muka bum

b)Menjelaskan kepentingan
bentuk muka bumi kepada
ekonomi Negara.

-tanah pamah
cth:petempatan
-pinggir laut
cth:perikanan
-saliran
cth:minuman,
perikanan,
perhubungan
-kepulauan
cth:pelancongan
3

Selasa
11/02/2014

Rabu
12/02/2014

Khamis
13/02/2014

3
Dedika
si
5
Cekal

5
Dedika
si

Bahasa
Malaysia
Pendidkan Sivik
dan
Kewarganegara
an
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan