Anda di halaman 1dari 7

TARI ZAPIN MELAYU

ASAL NEGARA: INDONESIA

ASAL USUL TARI ZAPIN
Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada

abad ke-15. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah
Arab dan Parsi. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana.
Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi kini ia telah
dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita.
Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4. Pada
kiraan ke-4 kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat. Ia boleh dilakukan setempat atau
gerakan ke depan atau ke belakang. Semasa melakukan gerakan, kondisi tubuh penari
biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendada.
Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya
biasanya genre Samrah. Instrumen yang terlibat pula ialah Biola, Marwas dan Gambus.
Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang
diperlukan untuk membuat persembahan. Namun, oleh kerana penari perlu berinteraksi antara
satu sama lain tarian Zapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2.
Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan
bergurau, mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masingmasing.
Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam
yang asal. Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari Mersing.
Variasi Tengliu telah diilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan mereka
manari diatas kapal dengan mengikut arus ombak laut. Kalau kita melihat variasi ini penari
seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang ke kiri dan kanan sambil
tangannya memegang tali kapal. Gerakan variasi Tengliu banyak melakukan gerakan yang
tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan hentian mengejut
dengan kaki, tangan dan bahu.
khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional
ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah
melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri dari dua alat

terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar . hadralmut. ragam pusau belanak kecil dan akhir sekali ragam wainap.yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.w dan lain lain. zapin lenga dll.ragam titi batang.Zapin melayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus permulaaan di namakan Taksim.a.Padazaman dahulu kesenian zapin melayu bukan hanya di persembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid juga surau untuk menyambut perayaan mauliurassul s. ragam kopak. Tahto 1 Gerak ini bermakna Bermaksud sikap rendah diri dan menghargai. Sebelum tahun 1960. pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab. b. Gerak ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu diawal dan diakhir setelah gerak Tahto1.ragam ayam patah. terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang. Gerak ini dilakukan sebanyak 8 hitungan per 1 kali. Gerak ini merupakan gerak yang ditampilkan diawal-awal Tarian Zapin. walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama. kepulauan Riau. Semenanjung Malaysia. senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke johor melalui kawasan pesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab di kampung kampung melayu. ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Gerak ini selalu dilakukan setelah gerak Tahto 1. ragam lompat injut. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya. Gerak ini dilakukan sebanyak 8 hitungan per 1 kali. Pengaruh seni muzik seni tari. . Gerak ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada awal dan akhir Tarian Zapin.  KEUNIKAN TARI ZAPIN MELAYU a. Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil mencipa kesenian melayu dan falasafah kesenian islam. Tahto 2 Gerak ini bermakna Bermaksud sikap rendah diri dan menghargai. zapin tengelu.

e. Gerak ini dilakukan sebanyak 16 hitungan per 1 kali. h. g. Gerak ini dilakukan sebanyak 8 hitungan per 1 kali. Gerak ini dilakukan sebanyak 2 kali juga yaitu diawal dan diakhir setelah gerak Tahto 2. f. Gerak ini dilakukan setelah gerak bebas 2 kali yang sebelumnya adalah gerak Shut maju mundur. Gerak ini dilakukan sebanyak 16 hitungan per 1 kali. Shut Gerak ini bermakna Mendahulukan sikap adil dan sabar dengan keseimbangan . Gerak ini dilakukan sebanyak 8 hitungan per 1 kali. Mata Angin Gerak ini dilakukan setelah gerak bebas 1 kali yang sebelumnya adalah gerak Siku Keluang maju mundur. Titik Batang . Siku Keluang Gerak ini bermakna Dinamis kehidupan. ada yang sebanyak 1 kali maupun sebanyak 2 kali. Gerak ini dilakukan setelah gerak bebas yang sebelumnya adalah gerak Tahto 3. Tahto 3 Gerak ini bermakna Bermaksud sikap rendah diri dan menghargai. Gerak ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu maju dan mundur. Bebas Gerak ini merupakan gerak yang selalu ditampilkan dalam Tarian Zapin. Gerak ini dilakukan sebanyak 16 hitungan. Gerak ini dilakukan diantara gerak-gerak yang lain.c. Gerak ini dilakukan sebanyak 1 kali. Gerak ini selalu dilakukan setelah gerak Tahto 2. Gerak ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu Shut maju dan Shut mundur. d.

Gerak ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu maju dan mundur. Gerak ini dilakukan sebanyak 8 hitungan per 1 kali  MAKNA GERAK TARI ZAPIN MELAYU 1. Gerak ini dilakukan sebanyak 16 hitungan per 1 kali. Cabaran hidup itu biasa. 2. Pusing Tengah Gerak ini bermakna Kepedulian terhadap lingkungannya. Gerak menongkah berarti hidup harus tabah dan ikhlas dalam segala sesuatu. .Gerak ini bermakna Bahwa keteguhan hati dan keterampilan dalam menghadapin cobaan. Gerak ini dilakukan setelah gerak bebas 2 kali yang sebelumnya adalah gerak Mata Angin. i. Ayunan dayung harus mantap meskipun ombak datang. Gerak ini dilakukan setelah gerak bebas 2 kali yang sebelumnya adalah gerak Titik Batang maju mundur. Gerak ini Dilakukan sebanyak 2 kali yaitu maju dan mundur dimana diantara gerak Titik Batang maju dan mundur itu terdapat 1 kali gerak bebas yang memisahkan gerak itu.

Gerak merupakan media utama untuk mengungkapkan ekspresi.Artinya. kontras. 4. tinggi. dalam. Seluruh pengalaman kehidupan. hidup itu harus tekun. Gerak pusing jadi . Detail yang melekat pada penari pun punya makna. gerak meniti batang berarti hidup harus hati-hati jika tak hendak terjebak dalam kubangan masalah.3. horizontal. Di Kabupaten Bengkalis. terus-menerus berusaha. keadaan alam merupakan sumber terjadinya gerak dalam tari. “Ragam sembah namanya  UNSUR UNSUR TARI DALAM TARI ZAPIN Ada dua unsur yang paling penting dalam tari zapin yaitu gerak dan ritme. peristiwa sejarah. Desain tersebut adalah datar. tari zapin memiliki gerak sebagai berikut : 1. rendah. yang tampak terlukis pada ruang yang berda diatas lantai. Lalu ada gerak tukar kaki yang menirukan gelombang yang susul-menyusul. Gerak sembah 2. Lima kancing baju dan lima langkah kaki dalam setiap serial gerakan merupakan simbol rukun Islam. Gerak geliat 2. bersudut. vertikal. simetris. serta asimetris. Gerak hormat pembukaan 1. lurus. lengkung. Desain yang berada diatas lantai yang dapat terligat oleh penonton.

kostum. Bisa juga menyebutkan unsur-unsur gerakan tari zapin dengan mengklasifikasikan sebagai berikut desain lantai. Dengan perkataan lain. Gerak tongkah 4. Gerak alip biasa 3. Kostum tari tradisi yang hidup dalam lingkungan masyarakatnya. Tenaga. Gerak siku keluang 6. tema. klimaks. dinamika. Dari pembuka ke klimaks dmengalami perkembangan dan klimaks ke penutup terdapat penurunan. Fungsi tari zapin dalam kehidupan sehari-hari : . tari zapin di Kabupaten Bengkalis ini terbentuk oleh seperangkat instrument alat musik tradisi yang terdiri dari gambus. desain dramatic. Artinya rias dalam tari ini hanya rias cantik. desain dramatiknya kerucut tunggal. maka dapat dikatakan bahwa tari ini memiliki tema kehidupan sehari-hari. Gerak bunga alip 4. apa saja dapat menjadi tema. rias. Desain dramatik suatu garapan tari yang utuh ibarat sebuah cerita pembuka. yaitu tema kehidupan sehari-hari yang bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ruas tari zapin sebagai salah daru bentuk tari tradisi yang sederhana. Secara umum bentuk gerak zapin tidak terlepas dari 3 unsur-unsur gerak yaitu: a. Gerak sembah 10. kostum yang dipakai tidak digarap khusus untuk tari tersebut. pengalaman hidup yang sangat sederhana. upacara agama. Dari kejadian sehari-hari.3. Gerak sud mundur 9. desain musik. Gerak minta tahto 8. Memperhatikan tari zapin. Begitu pula dengan tari zapin. Gerak pusing 5. dan penutup. serta pementasan/ pertunjukan. desain atas. Begitu pula halnya dengan tari zapin. Gerak pecah delapan 8. Gerak seribut 6. menggunakan rias yang masih sangat sederhana. dan lain-lain dapat menjadi sumber tema. Gerak ayam patah 5. pada umumnya masih menggunakan kostum tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Tema menggarap tari. Ruang. Dinamika dalam tari zapin merupakan kekuatan dalam yang menyebabkan derak menjadi hidup. dinamika dapat diibaratkan sebagai jiwa emosional daro gerak. Waktu. Gerakk pecah delapan sud 7. Gerak sud mundur 7. Gerak tahto 9. Gerak pecah delapan Desain musik. cerita rakyat. marwas. c. b. dan vokal.

c. c. b.  NILAI ESTETIKA DALAM TARI ZAPIN Kostum atau busana tari zapin secara tradisi memakai pakaian Melayu. “Tari yang sejak lama menjadi kehidupan manusia purba mempunyai peran yang sangat penting. Kemajemukan ini terwujud melalui kontak-kontak budaya tempatan dengan budaya luar yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. baik sebagai sarana upacara keagamaan maupun sebagai saluran-saluran untuk mengekspresikan perasaan gembira. Sarana upaca perkawinan Sarana ungkapan kegembiraan Pergaulan Hiburan Acara penyambutan tamu Acara hari besar keagamaan Fungsi tari dalam masyarakat juga mengacu kepada teori yang dinyatakan oleh Soedarsono. karena dilatar belakangi oleh masyarakat dan kebudayaan Melayu yang majemuk.a. f. Pakaian ini amat banyak variasinya. Pakaian yang digunakan zapin yang bernuansa Islamiah itu lah yang menimbulkan nilai estetika yang tinggi sebab pakaiannya saja sudah menimbulkan suatu norma kesopanan didalam berpakaian. Fungsi penataan busana itu adalah: a. Dengan cara berpakaian itu saja sudah menjadi acuan dalam masyarakat dan menjadi aturan khusus serta berpakaiannya sejalan dengan adat istiadat yang berlaku. e. b. d. meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana”. Menutupi tubuh penari Memperjelas garis-garis ruang gerak penari Mendukung ungkapan suasana tari Mempertegas identitas tari Tidak mengganggu gerak penari . d. e.