Anda di halaman 1dari 1

Ruj.

Tarikh

SMKM/HT/700-3/5(4)
: 20 Januari 2015

Wan Nurshahila bt Wan Awang,


Setiauasaha Kadet Remaja Sekolah,
SMK Matang,
21700,
Saudara,
Pengesahan Penubuhan dan Pendaftaran Kadet Remaja Sekolah SMK Matang
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk berasaskan surat saudara SMKM/HT/700/-3/5(3) bertarikh 16 Januari
2015.
2
Saya terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada saudara dan semua AJK
yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan penubuhan Kelab ini.
3
Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No.
11, Tambahan No. 21, Perundangan (A):P.U.(A)196, bertarikh 21 Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya
mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Kadet Remaja Sekolah SMK Matang dengan No. Pendaftaran
27/2015/SMKM. Pengesahan ini berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan.
4
Dengan pengesahan ini Kadet Remaja Sekolah SMK Matang sudah boleh bergerak sebagai sebuah
persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh AJK yang telah
dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan
Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.
Sekian terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan tugas,

.........................................
HUZNI BT ABDULLAH
Pengetua
SMK Matang.

Lampiran 7:Surat Pengesahan Penubuhan dan Pendaftaran


Persatuan/Kelab