Anda di halaman 1dari 2

MATEMATIK 4

IKD

7.30 AM - 8.50 AM

KEHADIRAN

TEMA
PEMBELAJARAN

BAB 2: UNGKAPAN DAN PERSAMAAN KUADRATIK

OBJ.
PEMBELAJARAN

2.4 Memahami dan menggunakan konsep punca persamaan kuadratik untuk menyelesaikan masalah

HASIL
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, murid boleh:

Menentukan suatu nilai yang diberi adalah punca persamaan kuadratik tertentu.

Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan:


a) kaedah cuba-cuba.
b) pemfaktoran.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik.

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

Pelajar:

TAJUK

PERSAMAAN KUADRATIK

Terdapat persamaan kuadratik yang tidak boleh diselesaikan melalui pemfaktoran.


Semak kerasionalan penyelesaian.
IMBAS KEMBALI
KOOPERASI

LATIHAN KUMPULAN
DEMONSTRASI

LATIHAN INDIVIDU
SEMAKAN

SUMBANG SARAN
PENERANGAN

BBB

BUKU TEKS
MODUL

INTERNET
PROJEKTOR

MODEL
POWER POINT

LAIN-LAIN

EMK

KREATIVITI & INOVASI


PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME

TMK
KEUSAHAWANAN

SAINS & TEKNOLOGI


NILAI MURNI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

PETA BUIH BERGANDA


PETA PELBAGAI ALIR

PETA TITI
PETA POKOK

LEMBARAN KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LISAN
TUGASAN

PROJEK

KBAT/ i-THINK
PENILAIAN
(PdP)
PENCAPAIAN
OBJEKTIF

PENCAPAIAN OBJEKTIF :
TINDAKAN SUSULAN
:

SAINS 4 ATZ

11.10 AM - 12.30 PM

murid mencapai objektif


murid diberikan latihan / bimbingan tambahan
KEHADIRAN

TEMA
PEMBELAJARAN

PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

OBJ.
PEMBELAJARAN

2.3 : Menganalisa koordinasi saraf

HASIL
PEMBELAJARAN

Pada akhir

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

Pelajar:

TAJUK

KOORDINASI BADAN

pembelajaran, murid boleh:


menerangkan dengan contoh tindakan refleks,
memerihalkan tindakan refleks,
mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks.

Menjalankan aktiviti melalui tunjuk cara tindak balas organ deria terhada rangsangan.
Menjalankan aktiviti dan membincangkan tindakan refleks seperti sentakan lutut dan tindakan menyentuh objek panas dan tajam.
Menonton simulasi computer atau carta yang menunjukkan pengaliran impuls dalam arka refleks.
Melukis rajah untuk menunjukkan pengaliran impuls dalam arka refleks.
IMBAS KEMBALI
KOOPERASI

LATIHAN KUMPULAN
DEMONSTRASI

LATIHAN INDIVIDU
SEMAKAN

SUMBANG SARAN
PENERANGAN

BBB

BUKU TEKS
MODUL

INTERNET
PROJEKTOR

MODEL
POWER POINT

LAIN-LAIN

EMK

KREATIVITI & INOVASI


PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME

TMK
KEUSAHAWANAN

SAINS & TEKNOLOGI


NILAI MURNI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

PETA BUIH BERGANDA


PETA PELBAGAI ALIR

PETA TITI
PETA POKOK

LEMBARAN KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LISAN
TUGASAN

PROJEK

KBAT/ i-THINK
PENILAIAN
(PdP)
PENCAPAIAN
OBJEKTIF

PENCAPAIAN OBJEKTIF :
TINDAKAN SUSULAN
:

SAINS 1 IRD

12.30 PM - 1.50 PM

murid mencapai objektif


murid diberikan latihan / bimbingan tambahan

TEMA
PEMBELAJARAN

MEMPERKENALKAN SAINS

OBJ.
PEMBELAJARAN

1.3: Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

HASIL
PEMBELAJARAN

Pada akhir

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

Pelajar:

KEHADIRAN
TAJUK

20 / 23
PENGENALAN KEPADA SAINS

pembelajaran, murid boleh:


menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik,
menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-,
mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.
Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-.
IMBAS KEMBALI
KOOPERASI

LATIHAN KUMPULAN
DEMONSTRASI

LATIHAN INDIVIDU
SEMAKAN

SUMBANG SARAN
PENERANGAN

BBB

BUKU TEKS
MODUL

INTERNET
PROJEKTOR

MODEL
POWER POINT

LAIN-LAIN

EMK

KREATIVITI & INOVASI


PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME

TMK
KEUSAHAWANAN

SAINS & TEKNOLOGI


NILAI MURNI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

PETA BUIH BERGANDA


PETA PELBAGAI ALIR

PETA TITI
PETA POKOK

LEMBARAN KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LISAN
TUGASAN

PROJEK

KBAT/ i-THINK
PENILAIAN
(PdP)

PENCAPAIAN
OBJEKTIF

PENCAPAIAN OBJEKTIF :
TINDAKAN SUSULAN
:

murid mencapai objektif


murid diberikan latihan / bimbingan tambahan