Anda di halaman 1dari 2

2.

0 OBJEKTIF
Terdapat beberapa objektif hendak dicapai bagi menghasilkan rak fail. Antaranya ialah :

1. Memberi pendedahan awal dan peluang kepada guru pelatih untuk belajar melakukan kerja kerja pertukangan secara amali dan
membina pengalaman dengan lebih mendalam dalam bidang pertukangan ini.
2. Mengaplikasikan reka bentuk yang dirancang dari penjanaan minda dan idea iaitu dengan menghasilkan produk baru yang boleh
digunakan.
3. Menggalakkan guru pelatih melakukan kerja kerja mengkaji dan menyelidik terhadap sesuatu produk dengan lebih mendalam
seperti mencari maklumat tentang kegunaan, kebaikan , kelemahan dan potensi produk seterusnya menghasilkan produk yang
terbaik.
4. Menghasilkan produk yang lain dari yang lama iaitu dapat memberikan pengguna merasa teruja, selesa dan lebih mudah dengan
menggunakan produk yang istimewa dari segi ciri ciri .
5. Mengahsilkan sesuatu produk berguna dan baik yang dapat menyumbang dan memberi manfaat kepada orang lain.
6. Menambahkan dan meningkatkan kemahiran kemahiran guru pelatih dalam penggunaan alat tangan dengan betul dan
penghasilan lukisan teknik yang tepat dan cekap.

3.0 TUJUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Aspek yang paling penting yang hendak dicapai ialah tujuan rak fail semasa menghasilkan projek ini direka bentuk. Selain itu,
penghasilan rak fail untuk memenuhi sukatan pelajaran RBT 3102 untuk menghasilkan rak fail mengikut kosep dan spesifikasi yang telah
ditetapkan. Konsep dan spesifikasi rak fail ini mesti bersesuai dengan saiz fail.

Reka bentuk rak fail hendak dihasilkan mengikut memenuhi cita rasa pengguna pada masa kini. Oleh itu sebelum merancang dan
menghasilkan reka bentuk terhadap sesebuah rak fail. Antaranya ialah :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penggunaan ruang yang terhad


Saiz rak fail
Kos rak fail yang tidak berpatutan
Rak fail yang terlalu berat dan susah untuk dikendalikan
Tidak ada kegunaan sampingan
Reka bentuk yang rumit dan sudah untuk dibersihkan
Pemilihan bahan yang berkualiti rendah dan mudah rosak