Anda di halaman 1dari 8

UTS MATEMATIKA 12 IPS

SMA BINTANG MULIA

1.

3x 2 x 3 dx

....

1 4
1
x x 3 x 2 3x c
4
2

A.

1 4
1
x x3 x 2 3x c
4
2

B.

x4 x3
C.
D.

1 2
x 3x c
2

x 4 x3 x 2 3x c
1 4 1 3
x x x 2 3x c
4
3

E.

f '( x) 6 x 2 2 x 1
2. Jika

f (2) 4
dan

f ( x)
maka

....

2 x x x 10
3

A.

2 x3 x 2 x 10

B.

2 x 3 x 2 x 10

C.
D.

2 x 3 x 2 x 14

2 x 3 x 2 x 14

E.
9

3.
A.
B.
C.
D.
E.

dx

....

104
78
52
26
13

10 x 2

4.
A.
B.
C.
D.
E.

dx

....

404
374
388
368
320

By:julyantosidauruk

5. Jika
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
E. 3

n0

(2 x 3)dx 12

dan

, maka nilai

dan

(4 x 1) dx

h(t )dt

h(t )dt 2

6. Jika
a. 4
b. 2
c. 0
d. 2
e. 4

h(t )dt 2

adalah . . . .

, maka

....

7.

....

(4 x 1) c
4

A.

4(4 x 1) 4 c
B.

1
(4 x 1) 4 c
4

C.

D.

1
(4 x 1)4 c
16

16(4 x 1) 4 c
E.
2

(2 x 1) dx
3

8.
A.
B.
C.
D.
E.

10
20
40
80
160

9.

6x2
x3 1 dx

....

6( x 1) x 3 1 c
3

A.

3( x 3 1) x3 1 c
B.

By:julyantosidauruk

4 x3 1 c
C.

6 x3 1 c
D.

18 x3 1 c
E.
3 2

24 x

x 2 2 dx

10.
A.
B.
C.
D.
E.

....

6
12
18
24
48

y x2
11.Luas daerah yang dibatasi oleh parabola
..
A.
B.

C.

D.

E.

yx
dan garis

adalah . .

1
2

1
2
1
3

1
6

y x2 2 x 3
12.Luas daerah yang dibatasi oleh parabola
adalah . . . .

A. 1 2

x
dan sumbu

satuan luas

B. 2 satuan luas

C. 2 2

satuan luas

D. 3 satuan luas

1
E. 3 2 satuan luas

By:julyantosidauruk

y 2x 3
13.Luas daerah yang dibatasi oleh

x
, sumbu

, pada selang

2 x3
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
5

adalah . . . .
satuan luas
satuan luas
satuan luas
satuan luas
satuan luas

2 3 1

6 5 2

A
14.Ukuran dari matriks
A.
B.

2 2

adalah . . . .

23

3 2

C.
D. 4
E. 6

15.Trace dari matriks


A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
E. 10

2 3
1 4

3
2a 3 6
4 5 4 3b

16.Jika
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

17.Jika diketahui
adalah . . . .
A. 2
B. 4
C. 14

adalah . . . .

(2a 3b
maka nilai dari

6 8 2 20
4 x 2

2 11 6 8 4

By:julyantosidauruk

....

x2
maka nilai dari

D. 16
E. 20

1 1

3 2

A
18.Jika
maka

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

2 3

2 3

C
, dan

dan

A B C t Dt

....

0 2

6 1
0 6
2 1

6 0

2 1
6 2
0 1

1 2
6 0

1 4

2 3

A
19.Jika

3 1

0 2

3 2

2 1

B
dan

maka

A B

....

2 2
0 4

2 2
4 4

By:julyantosidauruk

C.

D.

E.

2 2

0 4
2 2
0 4

2 2

4 4

0 1 a d
1 2

3 4 2 3 b e
5 6 5 4 c f

20.Jika
A. 18
B. 9
C. 3
D. 9
E. 15

bc f
, maka

....

7
1 2 3

8
4 5 6
9
21.

sama dengan . . . .

A.

B.

C.

D.

E.

50
100

50
122

50
72

60
72

50

144

By:julyantosidauruk

p
22.Nilai

yang memenuhi persamaan matriks :

2 1 0 1
2 1 6 2 p

4
1 1 2 4
1 3
1

A.
B.
C.
D.
E.

adalah . . . .

2
1
0
1
2

1 2

3 4

A
23.Jika

3 2

1 4

B
,

2 5

3 1

C
, dan

, maka

AB AC

....

5 10
13 22

A.

8 7
18 19

B.

1 12
13 14

C.

13 17

31 41

D.

13 7
31 9

E.

a 6

2 6

24.Diketahui matriks

P Q 3R
A. 1
B. 2
C. 1
D.2
E. 4

Q
,

a b

c 3

R
, dan

. Jika

c
, maka nilai

25.Jika

4
a b

3
bc

berordo

adalah . . .

2 3 B 2 2 C 1 2
,

dan

D 2 1

, maka ordo hasil

( B. A.C t .D t )
A.

3 1

B. B.

adalah . . .

1 1

By:julyantosidauruk

C. C.
D.D.
E. E.

2 1
2 2

1 2

By:julyantosidauruk