Anda di halaman 1dari 5

TEORI BILANGAN

Pertemuan - 1

1. Seorang petani menjual 1567 apel di bulan Januari dan 1786 apel di bulan Pebruari. Pada
bulan maret, Ia dapat menjual 134 apel lebih banyak dari bulan sebelumnya. Berapa total
apel yang dapat dijual selama 3 bulan ?
2. Arman dapat menjual telur selama seminggu sebanyak 980 butir. Jika setiap hari Arman
dapat menjual 15 lebihnya dari hari sebelumnya, maka tentukan banyaknya telur yang
dijual pada hari ke-4 ?
3. Untuk persediaan di tokonya, Pak Santosa membeli 15 CD blank (kosong) dengan harga
per CD Rp 2.500,- dan 25 DVD blank dengan harga Rp 3.500,- per DVD. Ia menjualnya
Rp 3.500,- / CD dan Rp 4.500,- /DVD. Jika ia dapat menjual semua CD dan DVD,
Berapa keuntungan yang didapatnya ?
4. Yani berada di sebuah gedung bertingkat berlantai 30, ia naik ke atas 7 lantai, kemudian
turun 3 lantai, dan naik lagi 5 lantai. Jika untuk mencapai puncak gedung masih perlu
naik 5 tingkat lagi, maka berada dilantai berapakah Yani berada ?
5. Pak Amir bekerja pada hari senin jumat dari pukul 08.00 sampai pukul 03.00 sore, dan
pada hari sabtu dari pukul 07.00 10.00, sedangkan pada hari minggu libur. Berapa jam
Pak Amir bekerja dalam satu minggu ?
6. Di bawah ini ada 3 buah dadu yang mempunyai permukaan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
titik. Berapa jumlah titik yang tidak terlihat pada gambar ?

7. Umur Amir lebih tua 8 tahun dari Budi. Budi usianya 6 tahun lebih muda dari Cipto
Ketika tahun depan Cipto berusia kelipatan 7 terbesar namun kurang dari 50 tahun, Maka
tentukan umur Amir ?
8. Berapakah hasil dari 444.444 : 11.111 x 22.222 ?
9. Tentukan nilai A agar operasi hitungnya menjadi benar !
468 x 41 = ( 390 x 41 ) + ( A x 39 )
10. A dan M masing-masing mewakili suatu angka, sedemikian hingga persamaan
matematika berikut menjadi banar. Tentukan nilai A dan M
MA + A = AM
Pertemuan 2

1. Bilangan bulat yang tidak mempunyai lawan adalah .


2. Jika suhu di Inggris ditulis 40 C di bawah nol dan di Belanda suhunya 20 C diatas nol
maka artinya suhu di Inggris lebih dari pada suhu di Belanda.
3. Diantara bilangan 23, 4, 26, 0, 42, 3, 18, 24 dan 19. Jika diletakkan pada garis
bilangan maka bilangan yang terletak paling kiri adalah dan yang paling kanan adalah
.
4. Dalam suatu permainan Alam Raya tercatat hasil sebagai berikut, Dinda memperoleh
nilai 5, Aulia memperoleh nilai 4, Nina 6, Camy memperoleh nilai 3, Farah
memperoleh nilai 2 dan Dikma memperoleh nilai 1. Urutkan nama anak berdasarkan
nilai dimulai dari yang tertinggi !
5. Jika hari Kamis diletakkan pada titik nol pada garis bilangan bulat, maka hari minggu
yang lalu adalah bilangan .
6. Seorang narapidana yang telah bertaubat dan mulai berbuat baik, mendapatkan bonus
berupa remisi sebanyak 1 tahun dari masa penahanannya. Jika Ia seharusnya ditahan
selama 5 tahun dan sudah menjalani hukuman selama 1 tahun, berapa lama lagi Ia masih
harus menjalani hukuman di penjara ?
7. Jika permukaan tanah sebagai titik nol maka ketika Rio melangkah turun ke tangga 4 dan
melangkah lagi naik 7 tangga, maka berada ditangga berapa Rio saat ini ? Tulislah dalam
pernyataan matematika !
8. Pada garis bilangan, dari posisi 3 bergerak ke kiri 13 langkah, maka posisiakhir adalah
.
9. Seekor katak dapat melompat ke kiri atau ke kanan pada garis bilangan. Setiap kali
melompat ke kanan jauhnya 1 satuan dan satu kali lompat ke kiri jauhnya 2 satuan. Jika
katak mula-mula berada di titik 2 lalu melompat 3 kali ke kiri kemudian 6 kali ke
kanan, kemudian 2 kali ke kiri, dan 8 kali ke kanan lagi kemudian diam. Di titik berapa
katak terakhir berada ?
10. Ketika sedang bermain angka, Rayya mengambil beberapa angka, yakni 2, 3, 4 dan 6.
Rayya di suruh menjumlahkan angka-angka yang diambilnya. Bantulah Rayya untuk
mendapatkan hasil hitungannya !
11. Gunakan angka 1 9 masing masing 1 kali agar pernyataan berikut benar !
. + . = . ; . . = . ; . x . = .
12. Bila urutan abjad diawali dengan urutan angka, missal A = 1, B = 2 dst ! Maka
temukan nama buah yang jumlah angkanya 66 !!
Pertemuan 3
1. Suhu pada malam hari di kota A adalah 70 C. di kota B suhunya lebih rendah 160 C
dibandingkan suhu dikota A. Berapa suhu di kota B ?
2. Suhu disuatu kota pada siang hari adalah 160 C sedangkan pada malam hari suhunya 20
C, Hitunglah selisih suhu pada siang dan malam hari di kota tersebut !
3. Suhu di Lumajang pagi hari 330 C sedangkan malam hari lebih dingin 70 C. Tentukan
suhu pada malam hari !
4. Seekor paus kecil sedang berenang di kedalaman 5 meter di laut lepas. Kemudian paus
itu melompat ke atas setinggi 12 meter. Berapa ketinggian yang dicapai paus itu dari
permukaan air ?
5. Sebuah thermometer menunjukkan suhu 220 C. setelah dicelupkan ke air es dicampur
garam, terjadi penurunan sebesar 260 C. Berapa suhu thermometer sekarang ?
6. Seekor ikan tongkol berada pada posisi 66 m dari permukaan air laut. Kemudian ia
turun lagi sejauh 17 m. Dimana posisi ikan tongkol itu sekarang ?
7. Ada seekor katak terjatuh kedalam sumur yang dalamnya 30 m. Katak tersebut berusaha
untuk keluar dari sumur dengan meloncat. Saat siang hari katak dapat meloncat 3 m
namun malam hari merosot 2 m. Berapa hari yang dibutuhkan katak tersebut sampai
keluar dari sumur ?
8. Seorang penyelam berada pada kedalaman 10 m dibawah permukaan laut. Pada saat yang
sama seekor burung tepat berada diatas penyelam dengan ketinggian 15 m diatas
permukaan air laut. Tentukan jarak antara penyelan dan burung tersebut ?
9. Ruben mengikuti lomba matematika. Soal lomba itu sebanyak 20 buah. Setiap jawaban
yang benar diberi nilai 5, setiap jawaban salah diberi nilai 2 dan soal yang tidak
dijawab diberi nilai 0. Jika Ruben dapat menjawab benar 15 dan tidak menjawab 2 soal,
maka tentukan nilai yang diperoleh Ruben ?
10. Suhu udara pada musim dingin di Tokyo adalah 30 C. sedangkan pada musim panas
suhunya adalah 150 C. Perubahan suhu udara dari musim dingin ke musim panas adalah
11. Yuli membawa 2 kantong buah rambutan, masing-masing berisi 3 ikat rambutan. Setiap
ikat terdapat 23 buah rambutan. Jika rambutan itu diberikan adiknya 28 buah, Berapa sisa
buah rambutan milik Yuli ?
12. Ketinggian air di pintu manggarai mula-mula 185 mm, 2 jam kemudian turun 18 m dan 3
jam kemudian naik 6 mm. Berapa ketinggian air di pintu manggarai sekarang ?
13. Tinggi air sungai mula-mula 175 cm. air sungai itu dipakai irigasi sehingga turun 3 cm
tiap jam selama 3 jam. Kemudian terjadi hujan sehingga permukaan air naik 7 cm.
Berapa tinggi air sekarang ?
14. Sawa dan Deden bermain permainan alam raya. Setiap permainan yang menang
mendapat poin 2 dan kalah 1. Sawa menang satu kali dan Dadan mendapat poin 5.
Tentukan berapa kali permainan tersebut dimainkan ?
Pertemuan 4

1. Sebuah bilangan prima terdiri dari dua angka., Jumlah kedua angkanya adalah 5, dan
bilangan itu sama dengan kelipatan 7 dikurangi 1. Bilangan berapakah itu ?
2. Tentukan bilagan terkecil yang jika dibagi 5 atau 6 tidak bersisa ?
3. Suatu bilangan yang terdiri dari 2 angka atau lebih, jika dibagi 3, 4, 15 atau 16 tidak
bersisa. Tentukan bilangan terkecil yang memenuhi syarat tersebut !
4. Jika 3996 = ps qt ru dengan p, q dan r adalah bilangan prima, Hitunglah p+q+r+s+t+u !
5. Seorang matematikawan bernama Goldbach menyatakan bahwa setiap bilangan genap
yang lebih besar dari 2 dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari dua bilangan prima.
Tuliskan 6 bilangan genap, kemudian nyatakan sebagai penjumlahan dari dua bilangan
prima !
6. Sebuah bilangan memiliki tepat 8 faktor, dua diantaranya adalah 22 dan 33. Bilangan
berapakah itu ?
7. Tinggi kota A 215 m diatas permukaan laut, sedangkan tinggi kota B adalah 5 m dibawah
permukaan laut. Berapakah selisih tinggi kedua kota itu ?
8. Suhu udara di Lumajang kemarin 180 C. Hari ini suhunya turun 30 C. Besok diperkirakan
suhunya naik 70 C. Berapakah perkiraan suhu di Lumajang besok?
9. Andika punya 53 pensil. Pensil Badu lebih sedikit 16 dari Andika. Berapakah jumlah
pensil mereka ?
10. Dalam suatu ujian, jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 1. Afina
mengerjakan 89 soal, yang benar 77 soal, sedangkan Widya mengerjakan 64 soal dan
benar semua. Siapa yang nilainya paling tinggi ?
11. Fahmi memberikan 26 permen kepada adiknya. Fahmi juga memberikan permen kepada
kakaknya yang jumlahnya dua kali lipat dari yang diberikan kepada adik. Berapa jumlah
permen yang Fahmi berikan kepada adik dan kakaknya ?
12. Ada dua macam kemasan permen Enak. Kemasan besar berisi 12 permen, kemasan kecil
berisi 6 permen. Toko Bu Ana memiliki persediaan 330 permen, terdiri dari 20 kemasan
besar dan kemasan kecil.
13. Tahun ini Dewi berusia 8 tahun. dan usia Lestari 13 tahun. Maka pada saat usia Dewi 15
tahun, Usia lestari berapa tahun .
14. Di sebuah gedung perkantoran, Pak Tito keluar dari ruang kerjanya. Ia naik 8 lantai untuk
menemui temannya, kemudian turun 5 lantai ke ruang rapat. Ketika tiba jam istirahat, Ia
naik 8 lantai ke perpustakaan, lalu turun 3 lantai ke kantin kantornya, yang berada di
lantai 15 gedung tersebut. Di lantai berapakah letak ruang kerja Pak Tito ?
15. Dina memanaskan es batu hingga mendidih. Mula-mula suhu es 00 C. Ketika dipanaskan,
suhunya naik 50 C tiap menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh es batu tersebut
untuk mencapai suhu 1000 C ?
Pertemuan 5

1. Sebidang tanah berbentuk persegi. Panjang sisinya 12 cm. Maka luasnya adalah .
2. Selembar kaca berbentuk persegi luasnya 225 cm2. Maka panjang sisinya adalah .
3. Sebuah ubin besar, luasnya sama dengan 4 ubin kecil yang panjang sisinya 20 cm. Maka
luas ubin besar adalah .
4. Selembar kertas karton berbentuk persegi luasnya 900 cm2. Maka kelilingnya .
5. Sebuah papan berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm. di tengahnya dibuat lubang
berbentuk persegi dengan sisi 6 cm. Luas sisa papan adalah .
6. Sebutkan semua bilangan kuadrat diantara 50 100 ?
7. Luas tanah Pak Rahmat yang berbentuk persegi adalah 625 m2. Berapakah panjang
sisinya ?
8. Sebuah taman berbentuk persegi luasnya 81 m2. Berapakah keliling taman ?
9. Rina menggambar kuntum-kuntum bunga. Disusunnya dalam pola
pengelompokan seperti gambar disamping. Berapakah jumlah
kuntum bunga pada kelompok yang ke tiga puluh lima?
10. Ruang belajar disekolah akan dipasangi ubin persegi yang mempunyai sisi 10 cm,
ternyata membutuhkan 1000 ubin. Berapakah luas ruangan tersebut ?
11. Sebuah persegi kelilingnya 100 cm. Berapakah luasnya ?
12. Sebuah kebun berbentuk persegi luasnya 121 cm2. Berapakah keliling persegi ?
13. Halaman rumah Bu Dina berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 m x 18 m. Di
tengah halaman akan dibangun kolam berbentuk persegi dengan sisi 2 m. Sisa halaman
akan ditanami rumput. Berapa luas halaman yang ditanami rumput ?
14. Luas A = 225 m2 , luas B = 225 m2 , Berapakah luas C ?
15. Kebun ayah sama luasnya dengan kebun paman. Kebun paman berukuran 25
m x 16 m. Kebun ayah berbentuk persegi. Berapa panjang sisi kebun ayah ?
16. Berapakah hasil dari 1 + 3 + 5 + 7 + + 49 ?
17. Operasi hitung # merupakan operasi hitung campuran yang melibatkan perpangkatan.
2#4=8
4 # 2 = 18
3 # 1 = 10
2#3=7
Hitung 5 # 1 ?
18. Tentukan banyak bilangan kuadrat dari 50 150 yang jumlah angkanya adalah bilangan
ganjil ?
19. Berapakah jumlah seluruh bilangan kuadrat dari 1 50 !
20. Tentukan satu bilangan kuadrat 2 angka yang juga merupakan bilangan pangkat 3 ?