Anda di halaman 1dari 1

arikh:

Penolong Pengarah,
Bahagian Nikah, Cerai dan Rujuk,
Pentadbiran Undang-undang Syariah,
Tingkat 3, Blok Perpustakaan Kompleks Pusat Islam,
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI),
Jalan Perdana,
50480 Kuala Lumpur
Tuan/Puan,
PER: SURAT AKUAN BUJANG
Adalah dengan ini diakui bahawasanya Aleef bin Asmadee No kad pengenalan:
851104-11-6195, adalah seorang pekerja di syarikat ini dan mengikut rekod
syarikat kami, Aleef bin Asmadee adalah masih seorang BUJANG dan belum
pernah berkahwin.
Surat akuan bujang ini hanya boleh diterima pakai sehingga selesai permohonan
perkahwinan beliau.

Sekian terima kasih.


Yang benar

-----------------------------------
(Nama Pegawai)
Cop Syarikat: