Anda di halaman 1dari 1

(DR.A.J.

DRENTH) (Zicky, 2016)

Sapora Sipon. 2000. Dalam Abdul Razak Omar & Nur Zanah Jamri. Peranan
Kaunselor Sekolah & Masalah Keruntuhan Moral Pelajar. Wacana Pengurusan
Kepimpinan Panduan Untuk Ko-Kaunselor :Pemimpin Berciri Kaunselor
Menangani Kegawatan Sosial. Hal 86-100. Kuala Lumpur:Yayasan Nurul
Yaqeen.