Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN NURUL ULUM

MADRASAH ALIYAH NURUL ULUM


CINDOGO TAPEN BONDOWOSO
SURAT KEPUTUSAN KEPALA MA NURUL ULUM
CINDOGO TAPEN BONDOWOSO
NOMOR :194/MANU/SK/I/2015

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA MA NURUL ULUM
CINDOGO TAPEN BONDOWOSO

Kepala Madrasah Aliyah Nurul Ulum Cindogo Tapen Bondowoso

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program - Program dilingkungan MA


Nurul Ulum perlu mengangkat Bendahara MA Nurul Ulum.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan
dipandang cakap untuk menjadi Bendahara MA Nurul Ulum
Mengingat :
1. Anggaran Dasar rumah Tangga MA Nurul Ulum

Memperhatikan : Surat keputusan Kepala MA Nurul Ulum

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat
Nama : FAIQATUL BARARAH, S.Pd.I
Tempat/Tanggal lahir : Probolinggo, 21 Desember 1986
Alamat : Cindogo Tapen Bondowoso

Terhitung Sejak 06 januari 2015 sampai dengan 06 januari 2016 diangkat


sebagai Bendahara MA Nurul Ulum Cindogo Tapen Bondowoso dan
kepadanya diberikan tunjangan dan fasilitas yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di MA Nurul Ulum

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan hitungan kembali sebagaimana mestinya
Ketiga : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Tapen
Pada Tanggal : 0 Januari 2015
Kepala MA Nurul Ulum

FAJAR EKO PURNOMO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Yayasan Nurul Ulum
2. Pengasuh PP. Nurul Ulum
3. Kepala Biro Pendidikan
4. Kepala Biro Keuangan
5. Arsip