Anda di halaman 1dari 81

AMALAN POWERFULL SERATUS AL IKHLAS

FADHILAH: SEMUA HAJAT SEMUA KEBUTUHAN ANDA

Amalan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abas RA, dia berkata Bersabda
Rosulullah SAW Barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Swt maka hendaklah dia
bangun kemudian berwudhu dengan wudhu yang bagus lalu berdiri untuk melakukan sholat
sunat hajat empat rokaat dengan sekali salam ditempat yang tidak ada orang yang
melihatnya.

Hadits itu memerinci amalan lengkapnya sebagai berikut:

Caranya membaca pada rokaat pertama setelah surat Al Fatihah surat Al Ikhlas 10x

kemudian pada rokaat kedua surat Al Ikhlas 20x

pada rokaat ketiga surat Al Ikhlas 30x

pada rokaat keempat surat Al Ikhlas 40x

(KALAU KITA JUMLAH MAKA DIDALAM SHOLAT KITA SUDAH MEMBACA 100X
SURAT AL IKHLAS)

Setelah selesai sholat sebelum berkata-kata dengan ucapan yg lain, maka baca:

Surat Al Ikhlas 50 x

Sholawat 50 x

Istighfar 50 x dan

Lahaula wala quwata ila Billah 50x

Selanjutnya mintalah kepada Allah Swt akan hajat kita (dengan bahasa yang mudah kita bias
tahu artinya).

Amalan selesai dan sempurna


BENTENG LAPIS TUJUH HASBUNALLOH

Fadhilah: membentengi diri dari BAHAYA apapun, melindungi dari musuh, setan, penguasa
jahat, kerusakan, kebakaran, kebatilan dan juga hewan buas.

Cara:

Tawassul/kirim Al Fatihah kepada: Nabi Muhammad SAW, Syekh Hasan Syadzili, orang tua
kita.

Pada saat pertengahan malam setelah bersuci/wudhu wiridkan:

=HASBUNALLOH WA NIMAL WAKIL 450 x empat ratus lima puluh) kali.

Selanjutnya bacalah doa dibawah ini 7 X :

ALLOOHUMMA INNI ASALUKA BISIRRIDDZAATI WA BIDDZAATISSIRRI HUWA


ANTA, ANTA HUWA LAA ILAAHA ILLAA ANTA. IHTAJABTU BINUURILLAAHI WA
BINUURI ARSYILLAAHI WA BIKULLISMIN HUWALLOOHU MIN ADUWWU WA
ADUWWIHI WA MIN SYARRI KULLI KHOLQILLAAHI BI MIATI ALFI ALFI LAA
HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ALIYYIL ADZIIMI. KHOTAMTU
ALAA NAFSII WA DIINII WA AHLII WA WALADII WA JAMIIA MAA ATHOONII
ROBBII BIKHOOTAMILLAAHIL QUDDUUSIL MANIIILLADZII KHOTAMA BIHII
ALAA AQTHOORISSAMAAWAATI WAL ARDHI (HASBUNALLOOHU WA NIMAL
WAKIILU) WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ALIYYIL
ADZIIMI. WASHOLLALLOOHU ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALAA
AALIHI WA SHOHBIHII WA SALLAM

Ya Allah SWT, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan rahasia Dzatmu dan dengan
Dzatmu yang (Engkau) rahasiakan, yaitu Engkau. Engkau adalah Dia yang tidak ada tuhan selain
Engkau. Aku berlindung dengan cahaya Allah SWT dan dengan cahaya singgasana-Nya dan
dengan tiap nama yang nama itu adalah Allah SWT, dari musuhku dan musuh-Nya dan juga dari
kejelekan seluruh makhluk Allah SWT dengan sejuta LAA HAULA WA LAA QUWWATA
ILLAA BILLAAHIL ALIYYIL ADZIIMI, aku kunci diriku, agamaku, keluargaku dan semua
yang telah diberikan kepadaku dari Allah SWT SWT Tuhanku dengan kunci Allah SWT SWT
yang Maha Suci, Maha Mencegah yang dengan itu Allah SWT merawat penjuru langit dan
langit. (cukuplah Allah SWT sebagai Tuhan yang mencukupiku dan sebaik-baik Allah SWT
sebagai pelindung). Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain dengan (pertolongan) Allah
SWT.Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat tadzim dann salam atas junjungan
kita Nabi Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya.

Selanjutnya bacalah doa dibawah ini 7 X :

ASROQO KALAAMULLOOHI WADZOHARO KALAAMULLOOHI WATSABATA


AMRULLOOHI WA NAFADZA HUKMULLOOHI ISTAANTU BILLAAHI
TAWAKKALTU ALALLOOHI MAA SYAAA ALLOOHU WA LAA HAULA WA LAA
QUWWATA ILLAA BILLAAHI. TAHASSHONTU BIKHOFYI LUTHFILLAAHI WA BI
LATHIIFI SHUNILLAAHI WA BI JAMIILI SITRILLAAHI WA BI ADZIIMI
DZIKRILLAAHI WA BIQUWWATI SULTHOONILLAAHI DAKHOLTU FII
KANAFILLAAHI WASTAJARTU BIROSUULILLAAHI BARITU MIN HAULII WA
QUWWATII WASTAANTU BIHAULILLAAHI WA QUWWATIHI.
ALLOOHUMMASTURNII FII NAFSII WA AHLII WA MAALII WAWALADIII
BISITRIKALLADZII SATARTA BIHII DZAATAKA FALAA AINA TAROOKA WA LAA
YADA TASHILU ILAIKA YAA ROBBAL AALAMIINA. UHJUBNII ANIL
QOUMIDDZOOLIMIINA BIQUWWATIKA YAA QOWIYYU YAA MATIINU.
HASBUNALLOOHU WA NIMAL WAKIILU WALAA HAULA WA LAA QUWWATA
ILLAA BILLAAHIL ALIYYIL ADZIIMI. WASHOLLALLOOHU ALAA
SAYYIDINAA MUHAMMADIN KHOOTAMINNABIYYIINA WA ALAA
AALIHII WASHOHBIHII AJMAIINA WA SALLAMA TASLIIMAN KATSIIRON
DAAIMAN ILAA YAUMIDDIINA WALHAMDULILLAAHI ROBBIL AALAMIIN

Telah bersinar cahaya Allah SWT, telah jelas kalam Allah SWT, telah ditetapkan ketetapan Allah
SWT dan berjalan hukum Allah SWT SWT. Aku meminta pertolongan kepada Allah SWT SWT,
aku berserah diri kepada Allah SWT, perkara kehendak Allah SWT, tidak ada daya dan tidak ada
kekuatan selain dengan (pertongan) Allah SWT. Aku berbenteng dengan samarnya kehalusan
Allah SWT, dengan kehalusan ciptaan Allah SWT, dengan indahnya tirai Allah SWT, dengan
agungnya dzikir kepada Allah SWT, dan dengan kekuatan kekuasaan Allah SWT aku masuk ke
perlindungan Allah SWT dan aku berlindung dengan Rasulullah SAW. Aku lepas dari daya dan
kekuatanku dan aku bersandar pada daya dan kekuatan Allah SWT. Ya Allah, tutuplah aku dari
(nafsu dalam diri)ku (sehingga ia tak mampu menggodaku), dari keluargaku, dari harta dan
anakku dengan tiraiMu yang dengan tirai itu Engkau menutup diriMu hingga tak ada mata yang
mampu melihatMu, tak ada tangan yang mampu menyentuhMu. Wahai Allah SWT, Tuhan
semesta alam, lindungilah aku dari orang-orang dzalim dengan kekuatanMu wahai Allah SWT,
Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh. Cukuplah Allah SWT Tuhan yang mencukupiku dan
sebaik-baik Allah SWT sebagi pelindung. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain dengan
(pertolongan) Allah SWT yang Maha Luhur lagi Maha Mulia. Semoga Allah SWT senantiasa
mencurahkan rahmatNya atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu akhir para Nabi dann
juga semoga senantiasa tercurahkan atas seluruh keluarga dan seluruh sahabtnya dan semoga
mencurahkan salamNya yaitu salam yang sebanyak-banyaknya untuk selama-lamanya hingga
hari Kiamat. Segala puji bagi Allah SWT penguasa alam semesta.

Demikian ijasah amalan kitab sirrul jalil ini semoga Allah SWT SWT memberikan penunjuk
atas perkara yang benar dan kepadaNya tempat kita semua kembali.
ASMAK FAIQ

Ini adalah Asma Allah SWT yang memiliki arti Yang Mengungguli, Yang Mengalahkan,
Yang Utama, Yang Tertinggi.

Fadhilah: keunggulan, kemenangan, menundukkan siapa saja, derajat tinggi. Diamalkan oleh
orang yang arif yang telah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi.

Saran: Boleh diamalkan bagi yang sudah dewasa secara mental spiritual, tenang dan tidak
mudah marah, bisa menguasai diri (biasanya diatas 30 tahun). Sangat tidak dianjurkan diamalkan
bagi yang masih muda belia karena ego-hawa nafsu masih meledak-ledak.

Caranya:

Tawassul/kirim alfatihah terutama ke Nabi Muhammad SAW dan Syekh Abu hasan Asy
Syadzili

Wiridkan:

YA ALLAH YA FAIQ

1000 x bakda fardhu selama 3 hari / 7 hari.

Akhiri setiap wirid dengan baca 3 x tahan napas

SUBHAANAHU HUWALLOOHU WAL WAAHIDUL QOHHAAR

Usai wirid ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh 3 x.

Semoga bermanfaat dan ijazah selesai.

AMALAN MEMULAI USAHA BARU DAN BANGKIT DARI KEGAGALAN

Fadhilah: agar lancar memulai usaha apapun, bidang apapun

Tata cara: dibaca secara rutin usai fardhu 1 x dan diketahui maknanya. Amalan ini boleh
digabung dengan amalan-amalan lain yang baik.

Berikut doanya:

===ALLOHUMMA INNI ABDUKA WABNU ABDIKA WABNU AMATIKA, NASHIYATI


BIYADIKA, MADHIN FIYYA HUKMUKA, ADLUN FIYYA QODHAUKA. AS-ALUKA
BIKULLISMIN HUWA LAKA, SAMMAITA BIHI NAFSAKA, AW ANZALTAHU FI
KITABIKA AW ALLAMTAHU AHADAN MIN KHOLQIKA AWISTATSARTA BIHI FI
ILMIL GHOYBI INDAKA AN TAJ ALAL QURANA ROBIA QOLBI WA NURO
SHODRI WA JALA A HUZNI WA DZIHABA HAMMI===
Ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu (ayah) dan anak hamba-Mu
(ibu). Ubun-ubunku berada di tangan-Mu ketetapan-Mu jatuh kepadaku, keputusan-Mu
kepadaku adalah adil. Aku mohon kepada-Mu dengan segenap nama yang Engkau namakan
untuk diri-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu. Atau yang engkau ajarkan kepada
seseorang dari makhluk-Mu atau yang Engkau khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghoib di
sisi-Mu. Jadikanlah Alquran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan
kesedihanku.

Terima kasih dan semoga bermanfaat.

JIMAT KESELAMATAN DAN KEINGINAN CEPAT TERKABUL

Fadhilah: Awfaq / JIMAT KESELAMATAN DAN KEINGINAN CEPAT TERKABUL

Caranya: print gambar ini dan simpanlah:

AMALAN MAHABBAH PENGASIHAN SEJAGAD


Fadhilah:

Dicintai semua makhluk karena kemuliaan kita. Ini adalah ilmu mahabbah yang kuat. Hati-hati
dengan cobaan dirayu lawan jenis.

Amalannya:

Dibaca sesuai kebutuhan. Tidak ada jumlah sekian hati. Yang penting Anda yakin dan ikhlas
mengamalkannya.

Tawassul/kirim Al Fatihah kepada: Nabi Muhammad SAW, Syekh Hasan Syadzili, orang tua
kita.

Apabila ada target pelet pengasihan yang khusus, tambahi dengan mengirimkan alfatihah kepada
dia!

Bismillahirrohmanirrohim.

ALLADZIINA QOOLA LAHUMUNNAASU INNANNAASA QOD JAMAU LAKUM


FAKHSYAUHUM FAZAADAHUM IIMAANAWWAQOOLUU HASBUNALLOOHU WA
NIMAL WAKIILU FANQOLABUU BINIMATIMMINALLOOHI
WAFADHLILLAMYAMSASHUM SUUUWWATTABAUU RIDHWAANALLOOHI
WALLOOHU DZUU FADHLIN ADZIIM. 1 X

Artinya: (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah SWT dan Rasul) yang kepada mereka ada
orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk
menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan
mereka dan mereka menjawab: Cukuplah Allah SWT menjadi penolong kami dan Allah SWT
adalah Sebaik-baik Pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar)
dari Allah SWT, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah
SWT. dan Allah SWT mempunyai karunia yang besar.

lanjutkan dengan membaca:

HASBUNALLOOHU WA NIMAL WAKIL 450 x

Setiap mendapat 50 x dan kelipatannya, maka baca 3 x ayat ini:

WA IYYURIIDUU AYYAKHDAUUKA FAINNA HASBAKALLOOHU HUWALLADZII


AYYADAKA BINASHRIHI WA BILMUMINIINA WA ALLAFA BAINA QULUUBIHIM.
LAU ANFAQTA MAA FIL ARDHI JAMIIAMMAA ALLAFTA BAINA QULUUBIHIM
WALAAKINNALLOOHA ALLAFA BAINAHUM INNAHUU AZIIZUN HAKIIM. YAA
AYYUHANNABIYYU HASBUKALLOOHU WAMANITTABAAKA MINAL
MUMINIINA.
Artinya: Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka Sesungguhnya cukuplah Allah SWT
(menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan Para
mukmin, Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). walaupun kamu
membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat
mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah SWT telah mempersatukan hati mereka.
Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Hai Nabi, cukuplah Allah SWT (menjadi
Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.

Setelah selesai riyadhoh maka print/tulis ulang rajah hasbunallah berikut ini dan simpan ditempat
yang baik. PERHATIAN: Rajahan jangan dibawa ke kamar mandi maupun toilet. Berikut
rajahnya:

DOA IMAM ALI BIN ABI THALIB UNTUK JALBUR REZEKI

Dibaca sekali setelah sholat subuh secara istiqomah dengan fadhilah untuk meningkatkan rezeki.
Ijasah selesai dan sempurna. Berikut doanya:

ALLAAHUMMA SUN WAJHII BIL YASAARI WA LAA TUBADDIL JAAHII BIL IQTAARI
FAS-TARZIQA TAALIBII RIZQIKA WAS-TA-TIFA SHIROORO KHOLQIKA WAB-
TULIYA BIHAMDI MAN A-TAANII WA UFTATANA BIDAMMI MAN SANA -ANII
WA ANTA MIN WAROO-I DAALIKA KULLIHII WALIYYUL ATAA-I WAL MAN-I
INNAKA ALAA KULLI SHAY-IN QODIIR.
AMALAN PERLINDUNGAN DAN PENJAGAAN

Fadhilah: Diri dan keluarga kita selalu dalam penjagaan Allah SWT, dijaga seluruh harta
bendanya. Serta dikasihi dalam setiap gerak dan diamnya dari seluruh hal yang menyakiti dengan
izin Allah SWT yang Maha Tinggi

Amalannya:

Tawassul/kirim Al Fatihah kepada: Nabi Muhammad SAW, Syekh Hasan Syadzili, orang tua
kita.

Baca tiap malam dan siang sebanyak 450 (empat ratus limapuluh) kali sesuai dengan jumlah
hurufnya:

HASBUNALLOOHU WA NIMAL WAKIL. 450 x

lanjutkan baca:

FANQOLABUU BINIMATIM MINALLOOHI WA FADHLILLAM YAMSASHUM


SUU . 6 x

selanjutnya baca:

WATTABAUU RIDHWAANALLOOHI WALLOOHU DZUU FADHLIN ADZIIM. 1 x.

Ijasah dari kitab selesai.

Sumber: kitab Sirrul Jalil Syekh Abu Hasan Asy Syadzili

ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA

Fadhilah: derajat naik, mata dan telinga jadi tajam, dibukakkan rahasia yang ada di bumi dan
langit serta ia akan dipanggil oleh apa yang tersimpan di dalam hati manusia dan ia akan
mengetahui kebenarannya.

Caranya: Bersuci lahir batin, berpuasa selama 7 hari dan membaca doa di bawah ini tiap selesai
shalat fardhu seribu kali.

Amalannya:

Tawassul kirim Al fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abu Hasan Asy Syadzili, orang
tua kita

wiridnya:

YAA HAADII YAA KHOBIIRU YAA MATIINU YAA ALLAAMUL GHUYUUBA 1000 x
Artinya:

Ya Allah, Tuhan yang Maha Penunjuk, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Ya Allah, Tuhan
yang Maha Kuat, ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui perkara ghaib.

Bila Anda menyempurnakan puasa serta tirakatnya selama 21 hari, maka dengan izin Allah SWT
Anda menjadi seorang yang awas yang memiliki kemampuan mendapatkan informasi rahasia-
rahasia langit dan bumi.

DOA UNTUK YANG RINDU KEPADA RASULULLAH SAW

erjumpaan dengan Rasulullah Muhammad SAW sangat mungkin terjadi dengan banyak cara.
Salah satunya melalui mimpi dan Rasulullah SAW menjamin bahwa: BERTEMU DENGAN
RASULULLLAH SAW MELALUI MIMPI BERARTI BENAR-BENAR BERTEMU DENGAN
RASULULLAH SAW DAN SIAPAPUN TIDAK MAMPU MENYERUPAI RASULULLAH
SAW.

Berikut doa yang perlu Anda baca sebelum tidur:

Bismillahirrohmanirrohim.

ALLAHUMA YA-ROJAAYI YA-MANAAYI YA-GIYAASI YA-MURAADI YA-SHIFAAYI


YA-KAMMAAYI KAFIUN YAHYA YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU
IGHFIRLI KHATIYYAATI YUMUDDINI YAA-ALLAHU YAA-ALLAHU YAA-
ALLAHU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-RIHMANU YA-
RIHMANU YA-RIHMANU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-KARIIMU
YA-KARIIMU YA-KARIIMU WA SALLAHU TAALA ALA RASULI KHAIRI
KHALQIHI NUURI ARSHI NABIYNA WASHAFIYNA WASANADINA WAMUULANA
MUHAMMADIN WAA AALA AALIHI WA ASHABIHI AJMAINA BI RIHMATIQA
YAA ARHAMAR RAHIIMIIN. SUBHANA RABIKA RABBIL IZZATI AAMA YASIFUNA
WASALAMUN ALLAL MURSALIINA WALHAMDULILLAHI RABBIL ALLAMIINA
FALLAHU KAHIRUN HAFIZA WAHUA ARHAMUR-RAHIIMIN.

IJAZAH DOA PONDASI DOA SPESIAL RAMADHAN 2016

Nabi Muhammad SAW mengatakan jika seseorang membaca doa ini secara istiqomah maka
Allah SWT akan mengampuni kesalahannya dan doa-doa lainnya akan diterima.
Jadi bisa kita sebut bahwa: doa ini menjadi pondasi sebelum berdoa yang lain.

Doa ini untuk kita semua yang menyadari ada kesalahan dalam hidup kita di masa lalu, dan
setiap saat dalam hidup kita senantiasa berbuat kesalahan meskipun kita tidak menyadarinya.

Doa ini sangat bagus dibaca usai sholat fardhu dengan bilangan sesuai dengan keiklhasan hati.
Boleh satu kali, tiga kali, tujuh kali atau sesuai keinginan.

Intinya pengamalannya adalah; ucapkan dengan hati yang ikhlas tulus dan penuh kasih
mesra. (Mungkin ibaratnya adalah seperti Anda mengucapkan harapan pada kekasih dengan
hati yang berdebar-debar karena rasa cinta (rasa cinta pada Allah kuadrat sejuta kali !!! ).

Berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM ALHAMDULILLAHI QUBLAA QULI


AHADIN WALHAMDULLILAHI BADA QULI AHADIN WALHAMDULILLILAHI
AALA NA MAAIHI WALHAMDULILLAHI AALA QULI HALIN
WASOLLALLAHUTAALA AALA ROSUULI KAHYRI KHALQIHI MUHAMMADIN
WA ALIHI WAASHAA BIHI AJMAIIN BIROHMATIKA YAA ARAHAMAR
ROHIMIIN.

WIFIK KAROMAH AL FATIHAH UNTUK PENGOBATAN SEMUA PENYAKIT

Berikut ini adalah wifik AL FATIHAH (Surat Al Fatihah ditulis putus-putus) untuk
pengobatan SEMUA PENYAKIT.
Caranya cukup mudah:

1. Berwudhu
2. Tuliskan di kertas putih wifik berikut ini menggunakan tinta (terserah tinta warna
apa/jenis apa silahkan).
3. Selanjutnya kertas direndam dalam air putih yang matang sampai semua kertas terendam
dan minumkan ke orang yang sakit.
4. Insya allah, akan terjadi karomah berupa kesembuhan pada sakitnya atas ijin Allah SWT
dengan cepat. Amin.

Berikut wifiknya>

Pos-pos sebelumnya

Pos-pos selanjutnya
AMALAN PERLINDUNGAN DAN PENJAGAAN
Dipublikasi pada 1 Juli 2016 oleh wongalus

5 Votes

Fadhilah: Diri dan keluarga kita selalu dalam penjagaan Allah SWT, dijaga seluruh harta
bendanya. Serta dikasihi dalam setiap gerak dan diamnya dari seluruh hal yang menyakiti dengan
izin Allah SWT yang Maha Tinggi

Amalannya:

Tawassul/kirim Al Fatihah kepada: Nabi Muhammad SAW, Syekh Hasan Syadzili, orang tua
kita.

Baca tiap malam dan siang sebanyak 450 (empat ratus limapuluh) kali sesuai dengan jumlah
hurufnya:

HASBUNALLOOHU WA NIMAL WAKIL. 450 x

lanjutkan baca:

FANQOLABUU BINIMATIM MINALLOOHI WA FADHLILLAM YAMSASHUM


SUU . 6 x

selanjutnya baca:

WATTABAUU RIDHWAANALLOOHI WALLOOHU DZUU FADHLIN ADZIIM. 1 x.

Ijasah dari kitab selesai.

Sumber: kitab Sirrul Jalil Syekh Abu Hasan Asy Syadzili

@kwa,2016
Categories: AMALAN PERLINDUNGAN DAN PENJAGAAN | 6 Komentar

ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA


Dipublikasi pada 30 Juni 2016 oleh wongalus

7 Votes

Fadhilah: derajat naik, mata dan telinga jadi tajam, dibukakkan rahasia yang ada di bumi dan
langit serta ia akan dipanggil oleh apa yang tersimpan di dalam hati manusia dan ia akan
mengetahui kebenarannya.

Caranya: Bersuci lahir batin, berpuasa selama 7 hari dan membaca doa di bawah ini tiap selesai
shalat fardhu seribu kali.

Amalannya:

Tawassul kirim Al fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abu Hasan Asy Syadzili, orang
tua kita

wiridnya:

YAA HAADII YAA KHOBIIRU YAA MATIINU YAA ALLAAMUL GHUYUUBA 1000 x

Artinya:

Ya Allah, Tuhan yang Maha Penunjuk, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Ya Allah, Tuhan
yang Maha Kuat, ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui perkara ghaib.

Bila Anda menyempurnakan puasa serta tirakatnya selama 21 hari, maka dengan izin Allah SWT
Anda menjadi seorang yang awas yang memiliki kemampuan mendapatkan informasi rahasia-
rahasia langit dan bumi.

Ijasah selesai dan sempurna


@@@

Categories: ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA | 66 Komentar

ILMU KAROMAH BURUNG HANTU


Dipublikasi pada 28 Juni 2016 oleh wongalus

4 Votes

FADHILAH: RAHASIA SIRRULLAH

Bacanya:

HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI


BAQOM BAQOQOM BAQOQIQI
JAQOM JAQOQOM JAQOQIQI

Cara pengamalannya:

Duduk menunduk membaca HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI sambil


memaknai dalam hatinya YA ROHMANU YA ROHIMU YA ROFIU

Dilanjut menghadapkan wajahnya ke samping kanannya sambil menunduk membaca BAQOM


BAQOQOM BAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YABADIU YA BAISU YA
BADDUHU
Kemudian menghadapkan wajahnya ke samping kirinya sambil menunduk membaca
JAQOM JAQOQOM JAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA QUDDUSU YA
SUBBUHU YA SUBHANU kemudian menghadap lagi kedepan dan seterusnya.

Jumlah sebanyak-banyaknya seikhlas Anda. Insya allah fadhilah barokah dan karomahnya
berlimpah ruah.

Muasalnya:

Ini merupakan dzikirnya seorang Waliyulloh Syeikh Maulana Jalaluddin ArRuuhi yang di terima
dari gurunya Al- Hadroti Syeikh Khowajah Syamsuddin At-Tibrizi yang dinamakan wirid
Burung Hantu (Buumah).

Dikisahkan pada suatu hari Syeikh Khowajah Syamsuddin melihat di Arasy seekor burung hantu
yang menundukkan kepalanya sambil berzdikir kepada Alloh yang menjadikan Syeikh Khowajah
Syamsuddin dengan dzikirnya timbul rasa dan rindu kepada Alloh, maka Syeikh Khowajah
Syamsuddin mengambil cara dan Dzikirnya burung hantu tersebut.

Setelah Syeikh Khowajah bersungguh-sungguh dengan cara Dzikir burung hantu, maka
tersingkaplah makna dari Dzikir tersebut. Jadi makna fadhilah dan karomah dzikir ini bersifat
SIRRULLOH (rahasia).

@kwa,2016

Categories: ILMU KAROMAH BURUNG HANTU | 19 Komentar

IJAZAH ILMU KALIMAH ROBBANA EMPATPULUH


Dipublikasi pada 28 Juni 2016 oleh wongalus

8 Votes

Fadhilah: semua hajat mulia


Cara: baca sebelum sholat subuh dan setelah sholat ashar 1 x. Usai baca tiupkan ke kedua telapak
tangan dan usapkan ke seluruh tubuh Anda (tiup 1 x usap 3 x)

Dahului dengan Tawassul/kirim alfatihah kepada:

(1). Nabi Muhammad SAW

(2). Ayah dan ibu kita

(3) kepada siapa saja kita berhajat

Berikut ilmunya:

1. Robbana taqabbal minna innaka antas Samiiaul Aliim (1:27)


2. Robbana wa-jalna Muslimayni laka wa min Dhurriyatina Ummatan
Muslimatan laka wa Arina Manasikana wa tub alayna innaka antat-
Tawwabu-Rohiim (2:128)

3. Robbana atina fid-dunya hasanatan wa fil akhiroti hasanatan


waqina adhaban-nar (2: 201)

4. Robbana afrigh alayna sabron wa thabbit aqdamana wansurna alal-


qawmil-kafirin [2:250]

5. Robbana la tuakhidhna in-nasina aw akhtana [2:286]

6. Robbana wala tahmil alayna isron kama hamaltahu alal-ladhiina min


qablina [2:286]

7. Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wafu anna waghfir


lana wairhamna anta mawlana fansurna alal-qawmil kafiriin [2:286]

8. Robbana la tuzigh quloobana bada idh hadaytana wa hab lana


milladunka rohmah innaka antal Wahhab [3:8]

9. Robbana innaka jamiunnasi li-Yawmil la royba fi innAllaha la


yukhliful miaad .[3:9]

10.Robbana innana amanna faghfir lana dhunuubana wa qinna


adhaban-Naar [3:16]

11.Robbana amanna bima anzalta wattaba nar-Rusula fak-tubna


maash-Shahidiin [3:53]

12.Robbana-ghfir lana dhunuubana wa isrofana fi amrina wa thabbit


aqdamana wansurna alal qawmil kafiriin [3:147]

13.Robbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina adhaban-Naar


[3:191]

14.Robbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaytah wa ma liDh-


dhalimiina min ansar [3:192]
15.Robbana innana samina munadiyany-yunadi lil-imani an aminu bi
Robbikum faaamanna [3:193]

16.Robbana faghfir lana dhunoobana wa kaffir ana sayyiaatina wa


tawaffana maal Abror [3:193]

17.Robbana wa atina ma waadtana ala rusulika wa la tukhzina


yawmal-Qiyamah innaka la tukhliful miaad [3:194]

18.Robbana aamana faktubna ma ash-shahidiin .[5:83]

19.Robbana anzil alayna maidatam minas-Samai tuknu lana idal li-


awwa-lina wa aakhirna wa ayatam-minka war-zuqna wa anta
Khayrul-Roziqiin [5:114]

20.Robbana zalamna anfusina wa il lam taghfir lana wa tarhamna lana


kunan minal-khasiriin .[7:23]

21.Robbana la tajalna maal qawwmi-dhalimiin [7:47]

22.Robbanaf-tah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta Khayrul


Fatihiin .[7:89]

23.Robbana afrigh alayna sabrow wa tawaffana Muslimiin [7:126]

24.Robbana la tajalna fitnatal lil-qawmidh-Dhalimiin wa najjina bi-


Rohmatika minal qawmil kafiriin [10:85-86]

25.Robbana innaka talamu ma nukhfi wa ma nulin wa ma yakhfa alal-


lahi min shayin fil-ardi wa la fis-Sama [14:38]

26.Robbana wa taqabbal Dua [14:40]

27.Robbana ghfir li wa li wallidayya wa lil Muminiina yawma yaqumul


hisaab [14:41]

28.Robbana atina mil-ladunka Rohmataw wa hayyi lana min amrina


roshada [18:10]

29.Robbana innana nakhafu any-yafruta alayna aw any-yatgha [20: 45]

30.Robbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur Rohimiin


[23: 109]

31.Robbanas-rif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana


gharoma innaha saat musta-qarronw wa muqama .[25: 65-66]

32.Robbana Hablana min azwaajina wadhurriy-yatina, qurrota ayioni


wa-jalna lil-muttaqiina Imaama [25:74]

33.Robbana la Ghafurun shakur )[35: 34]

34.Robbana wasita kulla shair Rohmatanw wa ilman faghfir lilladhina


tabu wattabau sabilaka waqihim adhabal-Jahiim [40:7]
35.Robbana wa adhkhilhum Jannati adninil-lati waattahum wa man
salaha min abaihim wa azwajihim wa dhuriyyatihim innaka antal
Azizul-Hakim, waqihimus sayyiat wa man taqis-sayyiati
yawmaidhin faqad rohimatahu wa dhalika huwal fawzul-Adhiim .
[40:8-9]

36.Robbana-ghfir lana wa li ikhwani nalladhina sabaquna bil imani wa


la tajal fi qulubina ghillal-lilladhina amanu [59:10]

37.Robbana innaka Roufur Rohim .[59:10]

38.Robbana alayka tawakkalna wa-ilayka anabna wa-ilaykal masir


[60:4]

39.Robbana la tajalna fitnatal lilladhina kafaru waghfir lana Robbana


innaka antal Azizul-Hakim. [60:5]

40.Robbana atmim lana nurona waighfir lana innaka ala kulli shay-in
qadir [66:8]

Demikian semoga bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Amin.

@kwa,2016

Categories: IJAZAH ILMU KALIMAH ROBBANA EMPATPULUH | 9 Komentar

KAWAN YANG TERLUPAKAN


Dipublikasi pada 28 Juni 2016 oleh wongalus

3 Votes

Ia yang berada di sudut sana


Tertutup debu dan terjepit diantara barang lapuk nan usang
Terlupakan seiring nikmatnya gemerlap duniamu
Ia yang hanya tertutup bisu
Tatkala engkau lebih memilih mereka
yang menawarkan mimpi dan khayalan untuk duniamu

Ia yang engkau pandang remeh


Seolah ia adalah hiasan tak berharga
Engkau perlakukan Ia seolah ajimat pembungkus
kemunafikanmu dimata manusia

Ia yang sering engkau dengar akan keutamaanya dari orang sholeh


Tapi justru Ia pula yang engkau pertama kali tinggalkan
Bahkan Ia pula yang engkau sering kali segan melihatnya

Ia yang tak sehingar bingar syahwat duniamu


Engkau lebih terkantuk-kantuk tatkala Ia diperdengarkan
Tatkala Ia engkau baca dengan acara ritual nan membosankan

Wahai hamba Allah !


Tidakkah engkau menyadari
Ia sejatinya adalah pedoman hidupmu
Ia sejatinya adalah penolongmu
Ia sejatinya adalah petunjukmu

Wahai hamba Allah


Tidakkah engkau mengetahui
Ia sejatinya limpahan keberuntunganmu
Ia sejatinya yang menjadi harta kekayaanmu kelak

Wahai hamba Allah


Tidakkah engkau merasa khawatir
Kelak Ia yang justru menjadi sebab tersungkurnya dirimu
Kelak Ia yang justru akan menjadi penyesalanmu

Wahai hamba Allah


Kenapa Begitu mudahnya air matamu tertumpah ?!
Kenapa Begitu mudahnya kalbumu tersentuh ?!
Tatkala dendangan seruling syaithan yang kau dengarkan !

Wahai hamba Allah


Tidakkah engkau merasa tersentuh ?

Wahai hamba Allah


Tidakkah engkau menangis ?
Tatkala Ia yang menerangkan ancaman dan siksaan ?
Tatkala Ia yang menggambarkan kesengsaraan di akhirat
Wahai hamba yang telah tertutup kalbunya
Wahai hamba yang terlena gemerlap kepalsuan dunia
Wahai hamba yang takabur oleh kemegahan mayapada
Khawatirlah ketika engkau melupakannya

Datangi dan sayangi kawan yang kini terkucil sepi di ujung dunia:
Al Quranul Karim

============================================

oleh : irvan mulya

(Karawang , 5 jan 2013)

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 4 Komentar

MEMBACA ULANG SANG PENAKLUK


KEPALSUAN DUNIA
Dipublikasi pada 28 Juni 2016 oleh wongalus

2 Votes

Suatu hari, Rasulullah Sallahu alaihi wasallam berpidato membangkitkan semangat jihad
dan pengorbanan kaum Muslimin. Beliau berkata, Bersedekahlah kalian, karena saya
akan mengirim pasukan ke medan perang.

Medengar ucapan itu, Abdurrahman bin Auf bergegas pulang dan segera kembali ke hadapan
Rasulullah. Ya, Rasulullah, saya mempunyai uang empat ribu. Dua ribu saya pinjamkan kepada
Allah, dan sisanya saya tinggalkan untuk keluarga saya, ucap Abdurrahman. Lalu Rasulullah
mendoakannya agar diberi keberkahan oleh Allah SWT.

Ketika Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam membutuhkan banyak dana untuk menghadapi
tentara Rum dalam perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu pelopor dalam
menyumbangkan dana. Ia menyerahkan dua ratus uqiyah emas. Melihat hal itu, Umar bin
Khaththab berbisik kepada Rasulullah Sallahu alaihi wasallam, Agaknya Abdurrahman berdosa,
dia tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya.

Maka, Rasulullah pun bertanya kepada Abdurrahman, Adakah engkau tinggalkan uang belanja
untuk keluargamu? Abdurrahman menjawab, Ada, ya Rasulullah. Mereka saya tinggalkan
lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. Berapa? Tanya
Rasulullah.Abdurrahman menjawab, Sebanyak rizki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan
Allah ..

Sejak itu, rizki yang dijanjikan Allah terus mengalir bagaikan aliran sungai yang deras.
Abdurrahman bin Auf akhirnya menjadi orang terkaya di Madinah.

Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok delapan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Ia
termasuk sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Selain itu, ia juga
termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah menggantikan
Umar bin Khaththab. Ia adala seorang mufti yang dipercaya Rasulullah untuk berfatwa di
Madinah.

Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Sallahu alaihi wasallam melakukan
pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam, kira-kira dua hari setelah Abu Bakar masuk Islam.

Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi Al-
Anshari, salah seorang kaya yang pemurah di Madinah.

Abdurrahman pernah ditawari Saad untuk memilih salah satu dari dua kebunnya yang luas.
Tapi, Abdurrahman menolaknya. Ia hanya minta kepada Saad ditunjuki lokasi pasar di Madinah.

Sejak itu, Abdurahman bin Auf berprofesi sebagai pedagang dan memperoleh keuntungan yang
cukup besar. Omset dagangannya pun makin besar, sehingga ia dikenal sebagai pedagang yang
sukses.

Kesuksesan tak membuatnya lupa diri. Ia tak pernah absen dalam setiap peperangan yang
dipimpin Rasulullah. Luar biasa!

Suatu hari, iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang terdiri dari 700 ekor unta
yang dimuati bahan pangan, sandang, dan barang-barang kebutuhan penduduk tiba di Madinah.

Terdengar suara gemuruh dan hiruk-pikuk, sehingga Aisyah bertanya kepada seseorang, Suara
apakah itu? Orang itu menjawab, Iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman. Aisyah berkata,
Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada Abdurrahman di dunia dan akhirat. Saya
mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak.

Orang itu langsung menemui Abdurrahman bin Auf dan menceritakan apa yang didengarnya dari
Aisyah. Mendengar hal itu, ia pun bergegas menemui Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, apakah
ibu mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah? Ya, jawab Aisyah.
Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf berkata: Seandainya aku sanggup, aku ingin
memasuki surga dengan berjalan. Sudilah ibu menyaksikan, kafilah ini dengan seluruh kendaraan
dan muatannya kuserahkan untuk jihad fi sabilillah.

Sejak mendengar bahwa dirinya dijamin masuk surga, semangat berinfak dan bersedekahnya
makin meningkat. Tak kurang dari 40.000 dirham perak, 40.000 dirham emas, 500 ekor kuda
perang,dan 1.500 ekor unta ia sumbangan untuk perjuangan menegakkan panji-panji Islam di
muka bumi.

Mendengar hal itu, Aisyah mendoakan, Semoga Allah memberinya minum dengan air dari
telaga Salsabil (nama sebuah telaga di surga).

Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman pernah disuguhi makanan oleh seseorang padahal ia
sedang berpuasa. Sambil melihat makanan itu, ia merendahkan diri dan berkata, Mushab bin
Umair syahid di medan perang. Dia lebih baik daripada saya. Waktu dikafan, jika kepalanya
ditutup, maka kakinya terbuka. Dan jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Kemudian Allah
membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sungguh, saya amat takut kalau-kalau pahala
untuk kita dikurangi oleh Allah di dunia ini.

Setelah itu, ia menangis tersedu-sedu.

Abdurrahman bin Auf wafat dengan membawa amalnya yang banyak. Saat pemakamannya,
Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata: Anda telah mendapat kasih sayang Allah, dan
anda telah berhasil menundukan kepalsuan dunia!

@kwa,2016

Categories: MEMBACA ULANG SANG PENAKLUK KEPALSUAN DUNIA | 2 Komentar

IJASAHAN AJI KAPILISAN


Dipublikasi pada 24 Juni 2016 oleh wongalus

4 Votes
AJI KAPILISAN

(By Muride mbah Deling Jati)

Alkisah kemudian Sang Hyang Naga memberikan kepada mbh kuwu sangkan sebuah Ajian,
barangsiapa yang mengamalkan menyatukan Ajian ini maka seluruh mahluk akan tunduk dan
sayang kepada sipengamal ajian ini.
Ajian ini dinamakan Ajian Kapilisan :

Bismillahirohmanirohim
Kirang mimang ing batuk ingsun
sari sedane ing lambe ingsun
iku wong sekabeh tua gede cilik
pada welas pada asih
kabeh mimang ingsun
kalayan berkahe kalimah Laailaahaillallooh Muhammadarrosuulullooh.

Tatalaku ajian ini cukup istiqomah diamalkan setiap bada solat fardhu sebanyak 7x lalu tiup
kedua telapak tangan lalu usap ke muka.

Bagi sedulur yg mau membeli Ajian ini monggo dipuasai 3 hari, baca bada fardhu 7x dan saat
tengah malam jgn lupa solat tahajud dan hajat lalu amalkan 113x lalu tiup ke dua telapak tangan
lalu usap ke muka badan dan kaki.

Sumonggo semoga bermanfaat.

@KWA,2016

Categories: Aji Kapilisan | 30 Komentar

MAHABBAH KAROMAH AWROD


Dipublikasi pada 24 Juni 2016 oleh wongalus
2 Votes

FADHILAH: MAHABBAH KHUSUS

Tata cara:

Niatnya ditata untuk ibadah. Jadi mencari jodoh adalah ibadah juga.
Rangkaian doa diamalkan bakda sholat fardhu 3 hari atau 7 hari.

Selama mengamalkan jaga ucapan dan perilaku. Jauhi maksiyat fisik (jaga
pandangan/jaga pendengaran), maksiyat hati, maksiyat perilaku.

Adab dan etika berdoa adalah setelah berikhtiar dan berdoa maka kita
pasrahkan hasilnya pada Allah SWT dan tunggu hasilnya dengan ikhlas.

Jangan pernah mencerca dan mencaci maki Allah SWT karena kita tidak tahu
kapan doa kita akan dikabulkan.

Semoga berhasil mendapatkan jodoh segera atas ijin Allah SWT.

TAWASSUL.

ILAA HADOROTIN NABIYYIL MUSTOFAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN


SHOLLALLAHU ALAIHI WA SALLAM WA ALAA AALIHI WA SHOHBIHII
WA AHLI BAITIHI AJMAIIN AL-FATEHAH.
TSUMMA ILAA ARWAAHI JAMIIIL ANBIYAAI WAL MURSALIIN WAL
MALAAIKATIL MUQORROBIN, WAL AULIYAAI WAL ULAMAAI WA
SYUHADAAI WAS SHOOLIHIIN KHUSUSON ABIINA SAYYIDINAA
AADAM WA UMMINAA SAYYIDATINAA HAWAA WAMAA TANAASALU
BAINA HUMAA ILAA YAUMIDDIIN AL-FATEHAH.

TSUMMA ILAA ARWAAHI KHOLIFATIR ROSIDINAA SADATINAA ABI


BAKRIN WA UMAR WA UTSMAN WA ALI RODIALLAAHU ANHUM AL-
FATEHAH.

TSUMMA ILAA ARWAHI SULTHOONUL AULIYAAI SAYYIDINAA SYEKH


ABDUL QODIR JAELANI RODIALLAHU ANHU AL-FATEHAH.

ABI WA UMMI, MAN AJAZANII ILAL MUNTAHAA.

DOA AWRODnya:

AUDZUBILLAHIMONASYYAITONIRROJIM 3 X

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 3 X

ALLAHUMMA SHOLLI SHOLAATAN KAAMILATAN WA SALLIM SALAAMAN


TAAMAN ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN ALLADZI TANHALLU BIHIL
UQADU, WA TANFARIJU BIHIL KURABU, WA TUQDHAA BIHIL HAWAAIJU
===(SEBUTKAN NAMA ANDA) ==== WA TUNAALU BIHIR RAGHAAIBU WA
HUSNUL KHAWAATIMI WA YUSTASQAL GHOMAAMU BI WAJHIHIL KARIIMI,
WA ALAA AALIHI, WA SHAHBIHI ADADA KULLI MALUUMIN LAKA 3 X

INNA BATHSYA RABBIKA LASYADIID 3 X.

INNAHU HUWA YUBDIU WAYUIID WAHUWAL GHAFFUURUL WADUUD. DZUL


ARSYIL MAJIID FA AALUN LIMAA YURIID 3 X

HAWANU NAFSIN WAMALAKAT JADI MIN DURRILLAHI, LAILAHAILLALLAH


WADARIKUHA MUHAMMADUR RASULULLAH LATAFLAHU MADYA ALLAH KA
NA MA LA YA SALAAM, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL
ALIYYIL ADZHIIM 3 X.

YARZUQU MAN YASYAA-UL QUWWAH 3 X .

WALAAHU MIN WARAA-IHIM MUHIITH BAL HUWA QUR-AANUN MAJIID FII


LAWHIN MAHFUUZH 3 X

LAA TUDRIKUHUL ABSHOORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL


LATIIFUL KHOBIIR 3 X

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AYYAQULA LAHU KUN FAYAKUN 3 x

DOA MAHABBAHNYA:

ALLAHUMMAJ ALNI MAHBUUBAN FII QULUUBIN ====(SEBUTKAN NAMA


TARGET)==== NAASI WABASY SYIRNII WABIL QONNII WAYASY SYIRLII AMRII
ILAA MIATIW WA ISYRIINA SANAH FALLAAHU KHOIRON HAFIIDZON
WAHUWA ARHAMAR ROOHIMIIN 3 X.

Selesai dan sempurna.

Ijasah selesai dan semoga bermanfaat. terima kasih

@kwa,2016

Categories: MAHABBAH KAROMAH AWROD | 14 Komentar

AWROD KALIMAH TAMJID


Dipublikasi pada 24 Juni 2016 oleh wongalus
4 Votes

Fadhilah: semua hajat terkabul atas ijin Allah SWT

tata cara:

Tawassul biasanya, kpd Nabi Muhammad SAW dan bapak ibu, juga bila ada hajat khusus pada
seseorang maka kirimkan alfatihah kpd seseorang tersebut.

Lanjutkan dengan doa:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM SUBHANNALLAHI WAL HAMDULILLAHI WA


LAA ILLAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR, WA LA HAULA WA LA QUWWATA
ILLA BILLAHIL AALIYIL AAZIIMI.

7X

SABAA MARRAT ADADA MA AALIMALLAHU WAZINATA MA AALIMALLAHU


WA MILAA MA AALIMALLAHU.SALASA MARRAT.

3X

TABARRAATU MIN HAUULI WA QUWWATI WA QLJATU ILLA HAULILLAHI WA


QUWWATIHI FI JAMII UUMURI. MARRAT WAHIDAT.

1X

Dilaksanakan selama 7 hari rutin bakda sholat fardhu. Insya allah sangat banyak fadhilah dan
karomah yang akan kita dapatkan.

Ijasah selesai dan Semoga bermanfaat. Matur nuwun.

@kwa,2016
Categories: ASMAK KALIMAH TAMJID | 13 Komentar

HIZIB NASOR Ijazah Syekh ABU HASAN


ASY SYADZILY
Dipublikasi pada 20 Juni 2016 oleh wongalus

5 Votes

Fadhilah: ini adalah doa pedang kemenangan atas musuh yang dholim.

Dimulai dengan membaca tawassul:

IILAA HADROTI NABIYAAL MUSTAFAA SAYIDUNA WAMAULANA MUHAMMAD


SOLLAALLAH ALAIHI WASALLAM WA ALAA ALLAIH WA ASHABIHI AJMAIIN
ALFATIHAH.

SUMMA IILAA HADROTI ASH SHAYKH AL IMAMAL SHADHILAA AMABAH


SANUSA AMABAHIS AMABAH AHMAD BASHIR QUDS ALLLAH SIRROHUM
WANUR DARIHIHIM WAYA ILAA DAROJATIHIM WAAD ALAYNA MIN
BAROKATIHIM LAHUM AL FATIHAH.

SUMMA IILAA HADROTI SYEKH ABU HASAN ASY SYADZILY AL FATIHAH.

Inilah hizib Nashor:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

ALLOHUMA BISATWATI JABARUUTI QOHRIKA WABI SURIATII GHATHATI


NASRIK, WABIGHAYROTIKAL ANTIHAKI HURUMATIKA, WABI HIMAYATIKA
LIMANIHTAMAA BI AYATIKA,
NASALUKA YAA ALLAH YA SAMII YA QORIB YA MUJIB YA SARII YA MUNTAQIM
YA SHADIDAL BASITH YA JABAAR YA QOHHAAR YA MAN LAA YUIJIZUHU
QOHRUL JABABIROTI WALAA YADZUMU ALAIHI HALAAKAL MUTAMARODAT,

MINAL MULUUKI WAL AKASIROT, AN TAJAL KAYDA MAN KADANIA FI


NAHRIHI WAMAK ROMAN MAKAROBI AYIDANA ALAYH

WAHUFROTA MAN HAFAROLI WAQIIAN FIHA,

WAMAN NASAB LI SHABAKATAL KHIDHAIJ ALHU YA SAYADIA MUSAQON


ILAYHA WA MUSADAN FIHAWA SIIRO LADAYHA.

ALLAHUMA BIHAQI KAF HAA YAA AIN SHOD IKFINA HAMMALIIDA,


WALLQOHIMUL RODAA. WAJALHUM LIKULLA HABIB FIDAA, WASALLAT
ALAYHIM AJILALNAQMAT FIL YAUMI WALGHADA.

ALLOHUMA BADDID SHAMLAHUM

ALLOHUMA FARROQ JAMAHUM

ALLOHUMA AQLIL ADADAHUM

ALLOHUMA AJALIL DAAYIROTA ALAIHIM ALLOHUMA AUSILIL


ADHABAILAYHIM ALLOHUMA AKHRIJHUM AN DAIROTIL HILMI,

WASLUBHUM MADADAL IIMHAL WAGHULA AYDIYAHUM, WARBUT ALAA


QULUUBIHIM, WALA TUBALAGH HUMALAMALI,

ALLOHUMA MAZAQHUM KULLA MUMAZAQIN MAZAQTAHU MIN ADAAIKA,


INTISARON ILAN BIYAIKA WAROSULIKA WAAW LIYAIKA,

(ALLOHUMAAN TASIRLANAA TISAROKAL AHBABIKA ALA ADAIKA 3 X )

(ALLOHUMA LAA TUMAKKANILADAA FIINA WALAA TUSALATHUM ALAYNA


BIDHUNUBINA 3X)

HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM
HUMAAL AMRU WAJA AL NASRU FAALAYNA LAA YUN SARUN 3 X,

HAA MIM AIN SIN QOF

HIMAYATUNA MIMAA NAKHOFU ALLOHUMA QINA ASHARROL ALASWAI


WALA TAJALANA MAHALLIL BALWAA.

ALLOHUMA ATINA AMALAL ROJAAI WAFAUQAL AMAL YAAHUU YAAHUU


YAAHUU,
YAMAN BIFADLIHI LIFADLIHI NASALUKA, ILAHIIL IJAABATAL IJABAH, YA
MAN AJABA NUUHAN FIQOUMIHI, WA YAMAN NASORO IBROHIMA ALAA
ADAAIH,

WAYAA MAN RODDA YUSUFA ALAA YAQUB, YAMAN KASHAFA DURRO AYYUB
YAAMAN AJAABA DAWATA ZAKARIYYA YAMAN QOBILA TASBIHA YUUNUS BIN
MATTAA NAS ALUKA BI ASRORI HADHIHIL DAAWAT,

AN TATAQOBBALA MABIHA DAAWNAKA, WA AN TUTIYANA MA SAALNAKA


ANJIZLANA WADAKA ALLADHINA WAADTAHU LIIIBADIKAAL MUMININ,

LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INI KUNTU MINAL DZAALIMIN,

IN QOTOAT AMALUNA WAIZATIKA ILAA MINKA, WAKHOBA ROJAUNA


WAHAQQOKA ILLAA FIIKA, IN ABTAAT GHAROTUL ARHAM WABTAADAT
FAAQROBUASHAYMINAA GHAROTALLAH,

YAGHAROTULLAHI JADDAAL SAYRO MUSRIIATAN FIHALLA UQDATINA


YAGHAROTALLAH,

ADATIL ADUUNA WAJARUU, WAROJAUNAALLAH MUJIRON, WAKAFAA


BILLAHI WALIYAN, WAKAFA BILLAHI NASIIRON, WAHASBUNALLAH
WANIIMAL WAKIL, WALAA HAWLAA WALA QUWWATA ILAA BILLAHIL
ALIYYIL ADZIM.

SALAAMU ALAA NUHIN FIL ALAMIN, ISTAJIB LANA (AMIN AMIN AMIN)
FAQUTII DABIRUL QOUMIL LADHINA DZOLAMUU, WALHAMDULLILLAHI
ROBAL IALAMIN. WASSALLALLAH ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALAA
ALIHI WASHOHBIHI WASALLAM.

TERJEMAHANNYA:

Ya Allah, dengan serbuan kekuasaan sifat kemenangan-MU, dengan pertolongan sifat Penolong-
MU, dengan kecermatan-MU terhadap perongrongan kehormatan-MU dan dengan perlindungan-
MU terhadap orang yang memohon perlindungan dengan ayat-ayat-MU, kami memohon kepada-
MU Ya Allah, Duhai Dzat Yang Maha Mendengar, Duhai Dzat Yang Maha Dekat, Duhai Dzat
Yang Maha Pengabul, Duhai Dzat Yang Maha cepat berlaku ketentuan-NYA, Duhai Dzat Yang
Maha Penyiksa, Duhai Dzat Yang Maha keras siksaan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Pemaksa,
Duhai Dzat Yang Maha Menang, Duhai Dzat Yang tidak akan melemahkan-NYA keperkasaan
pemaksa dan yang tidak akan mengagungkan pada-NYA kebinasaan raja-raja dan kaisar-kaisar
pendurhaka, hendaklah Engkau jadikan tipu daya orang yang menipu dayaku dalam lehernya,
hendaklah Engkau jadikan tipuan orang yang menipuku agar kembali kepadanya, dan lubang
orang orang yang menggali agar aku terjerumus kedalamnya dan orang yang memasang
perangkap tipuan untukku, jadikanlah ia tergiring kepadanya dan terperangkap kepadanya serta
tertahan padanya.
Ya Allah dengan kehormatan KAF HAA YAA AIN SHOD semoga Engkau mencukupiku atas
musuh-musuhku, dan semoga Kau binasakan mereka dan jadikanlah mereka untuk tiap kekasih
sebagai tebusan , jadikanlah untuk mereka kesegeraan siksaan pada hari ini dan esok pagi. Wahai
Allah, semoga Engkau porak-porandakan perkumpulan mereka, cerai-beraikanlah persatuan
mereka, Wahai Allah sedikitkanlah jumlah mereka.

Ya Allah semoga Engkau jadikan lingkungan siksaan atas mereka, Ya Allah sampaikanlah
siksaan kepada mereka, Ya Allah keluarkanlah mereka dari sifat santun Engkau, cabutlah
penangguhan siksaan atas mereka, belenggulah tangan-tangan mereka dan ikatlah hati-hati
mereka dan janganlah Kau sampaikan angan-angan mereka. Ya Allah robeklah mereka dengan
robekan-robekan yang Engkau robekkan musuh-musuh Engkau untuk menolong nabi-nabi
Engkau dan utusan-utusan serta kekasih Engkau. Ya Allah berilah kami pertolongan dengan
pertolongan yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-MU terhadap musuh-musuh-MU (3x).

Ya Allah, janganlah Engkau mungkinkan musuh-musuh bagi kami, dan janganlah Engkau
kuasakan mereka atas kami dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami karena dosa-dosa
kami ( 3x ).

HAA MIM( 7x ) telah pasti perkara dan telah datang kemenangan dan atas kami semoga mereka
tidak diberi kemenangan, HA MIM AIN SIN QOF adalah penjaga kami dari ketakutan yang
kami takuti. Wahai Allah lindungilah kami dari kejahatan yang menyusahkan dan janganlah
Engkau jadikan kami sebagai tempat ujian. Ya Allah, semoga Engkau beri kami atas harapan
kami dan yang diatas harapan kami. Yaa Huu Yaa HuuYaa Huu.

Wahai Dzat yang dengan anugerah-NYA untuk anugerah-NYA kami mohon kepada-MU
kesegeraan, kesegeraan, Duhai Tuhan kami kami mohon dikabulkan, Mohon dikabulkan wahai
Dzat yang mengabulkan Nuh atas kaumnya, Wahai Dzat yang menolong Ibrahim terhadap
musuh-musuhnya, Wahai Dzat yang mengembalikan Nabi Yusuf kepada Yakub, Wahai Dzat
yang menyingkap kemelaratan Nabi Ayyub, Wahai Dzat yang mengabulkan doa Nabi Zakaria,
Wahai Dzat yang menerima tasbih nabi Yunus bin Matta, kami mohon kepada-MU dengan
lantaran doa-doa ini, semoga Engkau menerima perkara-perkara yang kami mohonkan Kepada-
MU dan berilah kami apa-apa yang kami mohon kepada-MU ,

Semoga Engkau tunaikan janji MU seperti yang Kau tunaikan kepada hamba-hamba-MU yang
MUmin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang menganiaya, telah putus harapan kami, demi kemulyaan Engkau melainkan
dari Engkau, dan telah gagal harapan kami, demi kebenaran Engkau melainkan kepada Engkau.
Jika bantuan dari kerabat terlambat dan menjauh, maka sedekat-dekat pertolongan adalah
pertolongan-MU.

Wahai bantuan Allah, ayunkanlah langkah kami dengan cepat dalam menguraikan keruwetan
kami, Wahai Allah, telah melampaui batas orang-orang yang melampaui batas dan mereka
durhaka, sedang kami mengharapkan Allah sebagai Penolong kami. Cukuplah bagi kami Allah
sebagai Pemelihara, cukuplah bagi kami Allah sebagai Penolong. Allahlah yang mencukupi kami
dan Dialah sebaik-baik wakil. Tidak ada daya ( untuk menghindar dari maksiat ) dan tidak ada
kekuatan untuk beribadah selain dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.
Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Nuh diseluruh alam. Semoga Engkau kabulkan doa kami.
Kabulkanlah Ya Allah. 3x. Kemudian babatlah barisan belakang kaum yang dholim.

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan semoga rahmat ta;dzim senantiasa
terlimpah atas junjungan kami Nabi Muhammad, atas keluarganya dan semua sahabat beliau

@Kwa,2016

Categories: HIZIB NASOR - Ijazah Syekh ABU HASAN ASY SYADZILY | 17 Komentar

SAIFI AJAM: KEKEBALAN, KEKUATAN,


KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN,
PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA
ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR
Dipublikasi pada 16 Juni 2016 oleh wongalus

3 Votes

KHODAM PENJAGA SAIFI: 70.000 MALAIKAT

FADHILAH: HAJAT-HAJAT CEPAT TERKABUL, KEKEBALAN, KEKUATAN,


KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG
PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Tawassul/kirim alfatihah Nb Muhammad, Syekh Abdul Qodir Al Jilani, Sayyid Gus AJAM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUMA ANTALLAHUL- MALIQUL


HAQQUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTAANTA RABBI WA ANA ABDUQA
AAMILTU SUAWWA ZALAMTU NAFSI WATARAFTU BIZAMBI, FAGHFIRLI
ZUNUBI JAMIAN KULLAHA FAINNAHU LA YAGHFIRUZZUNUBA ILLA ANTA,
YA ALLAHU,
YA RAHMANU , YA RAHIMU, YA RABBU, YA GHAFURU, YA SHAKURU, YA
HALIIMU, YA KARIIMU, YA HAKIIMU, ALLAHUMA INNI AHMADUQA WA ANTA
LIL HAMDI AHLUN ALA MA KHASSASTANI BIHI MIMMAWAHIBIRAGHAIBI
WA AUSALTA ILAIYA MIN FAZAILIS SANAIII WA AULAITANI BIHI MIN
IHSANIQA WA BAVWATANI BIHI MIMMAZANNATIS SIDQI WA ANALTANI
BIHI MIMMINANIQA L WASILATI ILAIYA WA AHSANTA ILAIYA MIN INDI
FAIL BALIYATI

ANNI WATTAUFIQI LI WALIJABATI LIDUAI HINA UUNADIQA DAIYANWA


UNAJIQA RAGHIIBANWA ADUUQA ZARIANMUZARIAN MUSAFIANWA HINA
ARJUQA RAJIAN FAAJIDUQA FIL MAWATINA KULLIHA LI JARAN HAZIRAN
HAFIZAN HAFIYAN BARANRAUUFANWA FIL UMURI KULLIHA LI
NASIRANWA NAZIRAN WA LILKHATA YA WAZZUNUBI
GHAFIRANWA LILUUUBI SATIRAN, LAM AADAM ANNI AUNUQA WA
BIRRUQA WA KHAIRUQA LI WA IHSANUQA ANNI TARFATA

AININ MUNZU ANZALTANI DARAL IKHTIYARI WAL FIQRI WAAITIBARI


WALI TANZURA ILAIYA FIMAA UUQADDIMU IILAIQA LIDARIL QARARI
FAANA ATTIQUQA YA MAULAYA MIN JAMIIL MAZAARRI WAL MAZAALLI
WAL MASAIBI WAL MAAAIBI WALLAWAZIBI WALLAWAZIMI WANNAWAIBI
WASHSHADAIDI WAL HUMMUMIL LATI QAD SAWARATNI FIHAL GHAMUMU
BI MAAARIZI ASNAFIL BALAI WA ZURUBI JUHDILQAZAI WA SHAMATATIL
AADAI LA AZKURU MINQA ILLAL JAMILA WA LAM ARA MINQA

ILALT TAFZILA KHAIRUQA LI SHAMILUNWA SUNUUQA LI KAMILUNWA


LUTFUQA LI KAFILUNWA FAZLUQA AALAIYA MUTWATIRUNWA NIAMUQA
INDI MUTTASILATUNWWA AYADIQA LADAIYA MUTAKASIRATUNLAM
TUKHFIZ JAWARI WA SADAQTA RIJAAI WA SAHABTA ASFARI WA AKRAMTA
AHZARI WA ASHFAITA AMRAZI WA AAFAITA AAZAAI WA AHSANTA
MUNQALABI WA MASWAYA WA LAM TUSHMIT BIII AADAAI WA RAMAITA
MARRAMANI BISUUINWA KAFFAITANI SHARRA

MAN AADANI FAHAMDI LAQA WASIBUN WASILUNWA SANAAI ALAIQA


MUTAWATIRUN DAAIMUM MINAD DAHRI ILAD DAHRI BI ALWANIT TASBIIHI
WA ANWAIT TAQDISI LAQA KHALISANLI ZIKRIQA WA MARZIYANLAQA
BINASIIT TAUHIDI WATTAMHIDI WA IKHLASIT TAFRIDI WA IMHAZIL
QURBI WAT TAMJIDI BITAULIT TAABBUDI WATTAADIDI LAM TUANU FI
QUDRATIQA WA LAM TUSHARAQA FIII IILAHIYATIQA WALAM TULAM LAQA
MAAIYYATUNWA LA

MAHIYAATUN FATAKUNA LIL ASHYAAAIL MUKHTALIFATI MUJANISANWA


LAM TUAAYAN IZ HUBISATIL ASHYAAUU ALAL AAZAAIMIL MUKHTALIFATI
WA LA KHARAQATIL AUHAMU HUJUBAL GHUYUBI IILAIQA FAATAQIDA
MINQA MAHDUDAN FI AZMATIQA LA YABLUGHUQA BUDAL HIMAMI WALA
YANALUQA GAUSAULFILANI WALA YANTAHIII IILAIQA NAZARUN NAZIRINA
FI MAJDI JABRUUTIQA IRTAFAAT AN SIFATIL MAKHLUQINA SIFATU ZATIQA
WA QUDRATIQA WA ALA AN

ZIKRIZ ZAKIRINA KIBRIYAAAUU AZMATIQA FALA YANTAQISU MAA


AARADTA ANYAZDADA WALA YAZDADU MAA AARADTA ANYANTAQISA
WALA ZIDDUN SHAHIDAQA HINA FATARTAL KHALQA WALA NIDDUN
HAZARAQA HINA BARATAN NUFUSA KALLATIL ALSUNU AN TAFSIRI
SIFATIQA WANHASARATIL UUQULU AN KUNHI MARIFATIQA WA KAIFA USAFU
AN KUNHI SIFATIQA YA RABBI WA ANTALLAHULMALIQUL JABBARU L
QUDUSUL LAZII LAM TAZAL WA LA TAZALU AAZALIYAN

ABADIYAN SARMADIYANN DAIMANN FI HUJUBIL GHUYUBI WAHDAQA LAA


SHARIQA LAQA LAISA FIHAAA AHADUN GHAIRUQA WALAM YAKUNLAHAA
ILLAHUN SIWAQA HARAT FI BIHARI MALAQUTIQA AAMIQATU MAZAHIBIT
TAFKIRI WA TAWAZAAATIL MULUQU LIHAIBATIQA WA ANATIL WUJUHU BI
ZILLATIL ISTIKANATI LI IZZATIQA WANQADA KULLU SHAIINLI AZMATIQA
WASTASLAMA KULLU SHAIINLI QUDRATIQA WA KHAZAAT LAQAR RIQABU
WA KALLA DUUNA ZALIQA TAHBIRUL LUGHATI

WA ZALLA HUNALIQAT TADBIIRU FI TASARIFIS SIFFATI FA MAN


TAFAKKARA FI ZALIQA RAJAAA TARFUHUU ILAIHI HASIIRANWA AQLUHU
MABHUUTANWA TAFAKKURUHU MUTAHAIYIRAN ASIIRAN. ALLAHUMAA
LAQAL HAMDAN KASIIRAN DAAIMAM MUTAWALIYAN- MUTAWATIRAM
MUTAQA RIBBAMMUTTASIAM MUSTAUSIQANYADUMU WALA YABIDU
GHAIRA MAFQUUDIN FIL MALAKUTI WALA MATMUSIN FILMAALIMI WALA
MUNTAQISIN FIL IRFANI. ALLAHUMAA FA LAQAL HAMDU ALA
MAKARIMIQAL LATI LA

TUHSA FILLAILI IZZAA ADBARA WASSUBHI IZZAA ASFARA WA FIL BARRI


WAL BIHARI WAL GHUDUVVI WAL ASALI WAL ISHIYI WAL IBKARI
WAZZAHIRATI WAL ASHARI WA FI KULLI JUZIM MIN AJZAIL LAILI
WANNAHARI , ALLAHUMAA BITAUFIQIQA QAD AHZARTANIN NAJATA WA
JAALTANI MINQA FI WALAYATIL ISMATI FA LAM ABRAH MINQA FI SUBUGHI
NAMAAIQA WA TATABUI AALAAIQA MAHRUUSANLAQA FIRRADDI WAL
IMTINAI WA MAHFUZANLAQA FIL MANAATI WADDIFAI ANNI

WA LAM TUKALLIFNI FAUQA TAQATI WA LAM TARZA ANNI ILLA BITAAATI


FAINNAQA ANTALLAHUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA LAM TAGHIB WA LA
TAGHIBU ANQA GHAAIBATUNW WALA TAKHFA ALAIQA KHAFIYATUNWA
LAN TAZILLA ANQA FI ZULMIL KHAFIYATI ZAAL LATUN INNAMAA AMRUQA
IZAA ARATTA SHAIAN AN TAQULA LAHU KUN FA YAKUNU. ALLAHUMAA
INNII AHMADUQA FA LAQAL HAMDU MISLA MA HAMIDTTA BIHI NAFSAQA
WA AZAAFA MA HAMIDAQA BIHIL HAMIDUUNA

WA MAJJADAQA BIHI MUMAJJIDUUNA WA WAHHADAQA BIHIL


MUWAHHIDUUNA WA KABBARAQA BIHIL MUKABBIRUUNA WA
HALLALAQA BIHIL MUHALLILUUNA WA AZAMAQA BIHIL MUAZZIMUUNA
WA SABBAHAQA BIHIL MUSABBIHUUNA WA QADDASAQA BIHIL
MUQADDISUUNA HATA YAKUNA HAMDI LAQA MINNI WAHDI FI KULLI
TARFATI AINNIN AAU AQALA MIN ZALIQA MISLA HAMDI JAMIIL HAMDINA
WA TAUHIDI ASNAFIL MUWAHHIDINA WAL MUKHLISINA WA TAQDISI

AJNASIL AARIFINA WA SANAAI JAMIIL MUHALLILINA WALMUSALLILINA


WAL MUSABBIHINA WA MISLU MAA ANTA BIHI RABBUN AALIMUN
AARIFUNWA HUWA MAHMUDUNWA MAHBUBUNWA MAHJUBUNM MIN
JAMII KHALQIQA KULLIHIM MINAL HAYAWANATI WAL JAMADATI WAL
BARAYA WAL ANAMI WA ARGHIB ILAIQA FI BARQATI MAA ANTAQTANI BIHI
MIN HAMDIQA FAMAA AISARA MA KALLAFTANI BIHI MIN HAQQIQA WA
AAZAMA MA WAADTANI BIHI ALA SHUKRIQA IBTADATANI BINNIAMI
FAZLANW WA TAULAN

WA AMARTANI BISHSHUKRI HAQQANWA ADLANWA WAADTANI ALAIHI


AZAAFANM MUZAAAFATANWA MAZIIDAN-WA AATAITANI BIHI
MIRRIZQIQA WASIAN KASIIRAN WA KABIIRAN WA IITIBARAN WA
IKHTIYARAN WA RIZAAN WA SAALTANI MINHU SHUKRANYASIIRAN
SAGHIIRAN IZ NAJJAITANI WA AAFAITANI BIHI MIN JUHDIL BALAAI WA
SUIL QAZAI WA LAM TUSALLIMNI BISUUI QAZAAIQA WA BALAIQA WA
JAALTA MALBASIL AAFIYATI WA TAWALAITANI BILBASTATI WA
AULAITANIL BASTATA

WARRAKHAAI WA AKRAMTANI BILAALAAI WANNAAMAAI WA SHARATA LI


MINAD DINI AISARA L QAULI WALFIILI WALAAMALI WASSAWAGHTA LII
AISARAL QASDI WA DHAAFTA LII ASHRAFAL FAZLI WAL MAZIDI MAA MA
WAATTANI MINAL MAHAJJATISH SHARIFATI WA BASHSHARTANI BIHI
MINAD DARAJATIR RAFIATI WASTAFAITANI BI NABIYIQA AAZAMISH
SHANI WA JAALTAHU AAZAMAN NABIYIYNA DAWATAN WA ARAFAAAHUM
DARAJATAN WA AFDHALAHUM LANA SHAFAAATAN

WA AQRABAHUMMANZILATAN WA AAUDHAHUM HUJJATAN MUHAMMADAN


SALLALLAHU WASSALAMA WA ALA JAMIIL AMBIYAAI WAL MURSALINA.
ALLAHUMAAGH FIRLI MA YASAUUHU ILLA MAGHFIRATUQA WA LA
YAMHAQUHUU ILLA AFWUQA WA LA YUKAFIRUHUU ILLA TAJAWUZUQA WA
FADLUQA WA HAB LI FI YAUMI HAZA WA LAILATI HAZIHI WA SHAHRI HAZA
WA SANATI HAZIHI YAQIINAN SADIQANYUHAVVINU BIHI AALAIYA
MASAAIBAD DUNIYA WAL AAKHIRATI WA AHZANAHUMA

WA YUSHAVVIQUNI ILAIQA WA YURAGHGHIBUNI FIMA INDAQAL


MAGHFIRATA WA BALLIGHNIL KARAMATA MIN INDIQA WA AAUZIGHNI
SHUKRA MAA ANAMTA BIHI AALAIYA WARZUQNI WANSURNI AALAL
AADAAI FA INNAQA ANTALLAH-UL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTAL
WAHIDUL AAHADUL MUBDI UR RAFII UL BADI US SAMIUU L AALIIMUL
LAZII LAISA LIAMRIQA MUDFIUN WA LA AN QADHAAIQA MUMTANIUN WA
ASHHADU INNAQA ANTA RABBI WA RABBU KULLI SHAIIN FATIRUS
SAMAWATI

WAL ARDHI AALIMUL GHAIBI WASHSHAHADATIL AALIUL KABIIRUL


MUTAAALI. ALLAHUMA INNII ASAALUQAS SABATA FIL AMRI WAL AAZIMATA
ALAR RUSHDI WASHSHUKRA ALA NIAAMAQA WA HUSNI IBADATIQA WA
ASAALUQA MIN KULLI KHAIRIN TALAMU WA LAA AALAMU WA
AAUUDHUBIQA MIN KULLI SHARRINM MA TALAMU WA ASTAGHFIRUQA
LIMA TALAMU INNAQA ANATA ALLAMUL GHUYUBI. WA AAUUDHUBIQA MIN
JURI KULLI JAAIRIN WA BAGHYI KULLI BAGHINWA HASADI KULLI

HASIDIN WA MAKRI KULLI MAKIRIN WA GHADRI KULLI GHADIRIN WA KAIDI


KULLI KAAIDIN WA ZULMI KULLI ZALIMIN WA KIZBI KULLI KAZIBIN WA
SIHRI KULLI SAHIRIN WA SHAMATATI KULLI SHAMITIN WA KASHHI KULLI
KASHIHIM BIQA AASULU ALAL AADAAI WA IYYAKA ARJU WALAYATAL
AAHIBBAAI WAL ULIYAAI WAL QURANAI WAL QURABAAI FALAQAL
HAMDU ALA MA LAA ASTATIUU IHSAAAHU WA LA TADIDAHU MIN AWAAIDI
FAZLIQA WA AWARIFI RIZQIQA WA ALWANI MAA

AULAITANI BIHI MIN ARFADIQA FAINNAQA ANTALLAHUL LAZII LAA


ILLAHA ILLA ANTAL FASHI FIL KHALQI HAMDUQA ALBASITU BIL JUUDI
YADAQA LA TUZADDU FI HUKMIQA WA LA TUNAZAUU FI SULTANIQA
TAMLIQU MINAL ANAMI MA TASHAAUU WA LA YAMLIKUUNA MINQA ILLA
MA TURIDU. ALLAHUMA ANTALLAHUL MUHSINUL MUNIMUL MUFDHILUL
QADIRUL QAHIRUL MUQTADIRUL QAAIMUL QUDDUSUL MUQADDISU FI
NUURIL QUDSI TARADDAITA

BIL IZZI WAL UULAAI.WA TAAZZARTA BIL AZMATI WAL KIBRIYAAI WA


TAGHGHASHSHAITA BINNUURI WADDHIYAAI WA TAJALLALTA BIL
MAHABATI WAL BAHAAI. ALLAHUMA LAQAL MANNUL QADIIMU WAL
FAZLUL AAZIMU WAL IZZUSH SHAMIKHU WAL MULQUL BAZIKHU WAL
JUUDUL WAIUU WAL QUDRATUL KAMILATU WAL HIKMATUL BALIGHATU
FALAQAL HAMDU ALA MA JAALTANI MIN UMMATI MUHAMMADIN
SALLALLAHU AALAIHI WASALLAMA WA HUWA AFZALU MIM BANII AADAMAL
LAZINA

KARRAMTAHUM WA HAMALTAHUM FIL BARRI WAL BAHRI WA


RAZAQTAHUMMINAT TAIYIBATI WA FAZZALTAHUM ALA KASIIRINM
MIMMAN KHALAQTAHUM TAFZIYAN WA KHALAQTANI SAMIANM BASIIRAN
SAHIHAN SAWIYAN SALIMANM MUAAFANW WALAM TASHGHULNI
BINUQSANIN FI BADANI WA LA BIAAFATIN FI JAWARIHI WA LAM TAMNAANI
KARAMATAQA IYYAYA WA HUSNA SANIAATIQA INDI WA FAZLA MANAYIHIQA
LADAIYA WA NAMAAIQA AALAIYA ANTALLAHUL LAZII AU SAATA

AALAIYA FID DUNIYA WAL AAKHIRATI RIZQANW WASIANW WAFIYANW


WAFAZZALTANI ALA KASIIRINM MIN KHALQIQA TAFZILAN FAJAALTA LI
SAMANYASMAUU AAYATIQA WA AQLANYAFHAMU IMANAQA WA
BASARANYARA QUDRATAQA WA FUWADANYARIFU AZMATAQA WA
LISANANYANTIQU KALAMAQA WA QALBANYATAQIDU IMANAQA WA
TAUHIDAQA FA INNI BI FAZLIQA ALAIYA HAMIDUNW WA BITAUFIQIQA
IYYAKA ZAKIRUNWA LAQA NAFSI SHAKIRATUNWA BIHAQQA SHAHIDATUN
FA INNAQA HAIYUN QABLA KULLI HAIYINWA HAIYUM BADA KULLI
HAIYINWA HAIYUM

BADA KULLI MAIYITIN WA HAIYUNLAM TARISIL HAYATA MIN KULLI


HAIYINWA LAM TAQTA KHAIRAQA ANNI FI KULLI WAQTINWA LAM TAQTA
RAJAAI QATTU WA LAM TUNZIL BI AAQUBATIN NIQAMI WA LAM TAMNA
ANNI DAQAIQAL ISAMI WA LAM TUGHAIYIR AALAIYA WA SAAIQANNIAAMI
FALAUU LAM AZKUR MIN IHSANIQA AALAIYA ILLA AFWUQA ANNI
WATTAUFIQA LI WAL ISTIJABATA LI DUAAI HINA RAFAATU SAUTI BI
TAUHIDIQA YAA ALLAHI WA TAHMIDIQA

WA-TASBIIHIKA WA-MJIIDIQA WA TAAZIIMIQA WA TAKBIRIQA WA


TAHLIILIQA WA ILLA FI TAQDIIRIQA KHALQI HINA SAWWARTANI FA
AHSANTA SURATI WA ILLA FI QISMATIL ARZAQI HINA QADDARTAHA LI
LAKANA FI ZALIQA MA YASHGHULU SHUKRI AN JUHDI FA KAIFA IZZA
FAKKARTU FINNIAAMIL IZAAMIL LATII AATAQALLABU FIHA WA LAA
ABLUGHU SHUKRA SHAIIM MINHA FALAQAL HAMDU ALA MAKARAMIQAL
LATII LA TUHSA ADADA MA HIFAZAHU ILMUQA

WA ADADA MA WASIATHU RAHMATUQA WA ADADA MAA AHATAT BIHI


QUDRATUQA WA ADHAAFA MA TASTAUJIBUHU MIN JAMII
KHALQIQA.ALLAHUMA FATAMMIM IHSANAQA ILAIYA FIMA BAQIYA MIN
UMRI KAMAA AHSANTA ILAIYA FIMA MADHA MINHU ..ALLAHUMAA INNI
ASAALUQA WA AATAWASSALU ILAIQA BITAUHIDIQA WA TAMJIDIQA WA
TAHMIDIQA WA TAHLILIQA WA TAKBIRIQA WA KIBRIYAAIQA WA KAMALIQA
WA TAAZIIMIQA WA TAQDIISIQA WA NUURIQA WA JUUDUQA

WA RAAFATIQA WA RAHMATIQA WA AULUVVIQA WA WAQARIQA WA ILMIQA


WA LIQAAIQA WA MANNIQA WA BAHAIQA WA JAMALIQA WA JALALIQA WA
SULTANIQA WA AZMATIQA WA QUWWATIQA WA QUDRATIQA WA IHSANAQA
WAMTINANIQA WA AFWIQA WA NABIYIQA MUHAMMADIN SALLALLAHU
AALAIHI WASALAMA WA SAAIRI IKHWANIHI MINAL AMBIYAAI WAL
MURSALINA AALAIHIMUS SALAMU WA BIITRATIHIT TAIYIBINAT TAHIRINA
ANLA TAHRIMANI RIFDAQA WA FAZLAQA WA JAMALAQA WA JALALAQA WA
FAWAAIDA KIRAMATIQA FAINNAHU

LA YAATARIQA LIKASRATI MA QAD NASHARTA BIHI MINAL AATAYA


AAWAAIQIL BUKHLI FATUKDI WA LA TANQUSU JUDAQAT TAQSIIRU FI
SHUKRI NIMAATIQA WA LA YANFADU KHAZAAINAQA MAWAHIBUQAL
MUTTASIAATA WA LA TUASSIRU FI JUDIQAL AZIIMI..MINAHUQAL
FAIQATUL JAMILATUL JALILATU WA LA TAKHAFU DHAIMA IMLAQIN
FATUKDIYA WA LA YALHAQUQA KHAUFU UDMIN FAYANQUSU MIN JUDIQA
FAIDHU FADHLIQA. YA RABBA JIBRAAIILA

YA RABBA MIKAAIILA YA RABBA ISRAFIILA YA RABBA IZRAAIILA YA RABBA


MUHAMMADINR RASULILLAHI SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WASALAMA
MADADI , ALLAHUMAR ZUKNI QALBAN KHASHIAN KHAFIZAN DHARIAN
HAZIRANW WA BADANAN SABIRANW WA YAQIINAN SADIQANW WA LISANAN
ZAKIRANWA HAMIDANWA AINAM BAKIYATAN WA RIZQAN
HALALANWASIAN WA ILMANN NAFIANWA WALADAN SALIHANWA SINNAN
TAWIILANWAMRAAATAM MUMINATAN SALIHATANWA TAUBATAM
MAQBULATANWA LA TUMINNI MAKRAQA

WA LA TUNSINI ZIKRAQA WA LA TAKSHIF ANNI SITRAQA WA LA TUQQA


NITNI MIRRIHMATIQA WA LA TUBAIDNI MIN KANAFIQA WA JAWARIQA WA
AAIZNI MIN SAKHATIQA WA GHAZABIQA WA LA TUYISNI MIRRAHMATIQA
WA RAUHIQA WA KUNLI AANISANMIN KULLI RAUAATINWA WAHSHATINWA
JALISAN FI KULLI WAHDATINWA GHURBATIN WAASIMNI MIN KULLI
HALAKATINWA NAJINNI MIN KULLI BALIYATINWA AAFATINWA
AAHATINWA IHANATIN WA ZILLATINWA ILLATINWA QILLATINWA

MARADHINWA FAQRINWA FAQATINWA RIYAAINWA WABAINWA


BALAINWA ZALZALATINWA MIHNATINWA SHIDATIN FIDDARAINI WA
INNAQA LA TUKHLIFUL MIIYAD. ALLAHUMAR FAANI WA LA TADHAANI
WADFAA ANNI WA LA TADFAANI WA AATINI WA LA TAHRIMNI WA IKRIMNI
WA LA TUHINI WA ZIDNI WA LA TANQUSNI WARHAMNI WA LA TUAZZIBNI
WANSURNI WA LA TAKHZULNI WASTURNI WA LA TAFDAHNI WA AASIRNI WA
LA TUSIR AALAIYA AMRIDDUNIYA

WAL AAKHIRATI. ALLAHUMAA FARRIJ HAMMI WAKSHIF GHAMMI WA


AHLIQ AADUWWI WARZUQNI KHAIRAD DUNYA WAL AAKHIRATI
BIRIHMATIQA YAA ARHAMAR RAHIIMUNA. ALLAHUMA MA QADDARTA LI
MIN AMRINWA SHARAATA FIHI BITAUFIQIQA WA TAISIRIQA FATAMMIMHU
LI BI AHSANIL WUJUHI KULLIHA WA ASLAHIHA WA ASWABIHA FA INNAQA
ALA MA TASHAAUU QADIIRUN. WA BIL IJABATI JADIIRUN. YA MAN QAMATIS
SAMAWATU WAL ARDHUNA BI AMRIHI

YA MANYUMSIQUS SAMAAAA AN TAQAAA ALAL ARDHI ILLA BIIZNIHI YA


MAN AMRUHUU IZAA ARADA SHAIAN ANYAQULA LAHU KUN FAYAKUNU.
FASUBHANALLAZII BIYADIHI MALAKUTU KULLI SHAIIN WA ILAHI
TURJAUUN. WA SALLALLAHU TAALA ALA KHAIRI KHALQIHI SAIYIDNA
MUHAMMADIN WA AALIHI WA ASHABIHI AJMAAIINA. ATTAIYIBINAT
TAHIRIINA WASALAMA TASLIIMAN KASIIRAN KASIIRAN YA ARHAMAR
RAHIIMINA WA YA KHAIRAN NASIRINA WAL HAMDU LILLAHI RABBIL
AALAMIN.

@KWA,2016
Categories: SAIFI AZAM | 20 Komentar

DOA UNTUK YANG RINDU KEPADA


RASULULLAH SAW
Dipublikasi pada 16 Juni 2016 oleh wongalus

2 Votes

Perjumpaan dengan Rasulullah Muhammad SAW sangat mungkin terjadi dengan banyak cara.
Salah satunya melalui mimpi dan Rasulullah SAW menjamin bahwa: BERTEMU DENGAN
RASULULLLAH SAW MELALUI MIMPI BERARTI BENAR-BENAR BERTEMU DENGAN
RASULULLAH SAW DAN SIAPAPUN TIDAK MAMPU MENYERUPAI RASULULLAH
SAW.

Berikut doa yang perlu Anda baca sebelum tidur:

Bismillahirrohmanirrohim.

ALLAHUMA YA-ROJAAYI YA-MANAAYI YA-GIYAASI YA-MURAADI YA-SHIFAAYI


YA-KAMMAAYI KAFIUN YAHYA YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU
IGHFIRLI KHATIYYAATI YUMUDDINI YAA-ALLAHU YAA-ALLAHU YAA-
ALLAHU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-RIHMANU YA-
RIHMANU YA-RIHMANU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-KARIIMU
YA-KARIIMU YA-KARIIMU WA SALLAHU TAALA ALA RASULI KHAIRI
KHALQIHI NUURI ARSHI NABIYNA WASHAFIYNA WASANADINA WAMUULANA
MUHAMMADIN WAA AALA AALIHI WA ASHABIHI AJMAINA BI RIHMATIQA
YAA ARHAMAR RAHIIMIIN. SUBHANA RABIKA RABBIL IZZATI AAMA YASIFUNA
WASALAMUN ALLAL MURSALIINA WALHAMDULILLAHI RABBIL ALLAMIINA
FALLAHU KAHIRUN HAFIZA WAHUA ARHAMUR-RAHIIMIN.
@kwa,2016

Categories: INGIN BERJUMPA DENGAN RASULULLAH SAW | 12 Komentar

DZIKIR MUSTAJABAH POWERFUL :


DALAIL KHOIROT
Dipublikasi pada 15 Juni 2016 oleh wongalus

3 Votes

Fadhilah: semua hajat


Berikut dzikirannya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

ALLAHUMMA SALLI ALLA RUHI SAYIIDINA MUHAMMADIN FIL ARWAHI


WAALLA JASADIHI FIL AJSADI WAALLA QABRIHI FIL QUUBURI WAALLA
ALLIHI WASAHBIHI WASALLIM ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA
MUHAMMADIN QULLAMA ZAKARAHUZ ZAKIRUUN ALLAHUMMA SALLAI
ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN QULLAMA GAFFALA AN ZIKRIHIL QAFILUUN
ALLAHUMMA SALLI WASLLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN
NABBIYIL UUMMIYI WAAJWAJIHI UUMMAHATTIL MUMININA
WUZRRIYATTIHI WAAHLLI BAITTIHI SALLATUU WASALLAMAL LAA

YUUHSA ADDADU HUMA WALA YUUQTAUU MADDADU HUMA ALLAHUMMA


SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ADDADA MAA AHHATA BIHI ILMUKA
WAAHSAHU KITABUKA SALLATAN TQUUNU LAKA RIZAUU WALIHAQQIHI
ADDAAUU WAATTIHIL WASILATA WALFADILATA WADDARAJATIR RAFIATTA
WABASHULLAHUMMAL MAQAMAL MAHMUUDAL LAZI WAATTAHU WAJZIHI
ANNA MAA HUWA AHLUHU WAALLA JAMIII IKHWANIHI MINAN NABBIYYINA
WASSIDDIQINA WASHSHUHADAI WASSALIHIN ALLAHUMMA SALLI ALLA
SAYIIDINA MUHAMMADIUU WAANZILHUL MANZILAL MUKARRABA YUUMAL
QIYAMA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA

MUHAMMADIN ALLAHUMMA TAWIJHU BITAJIL IZZI WARRIDDA


WALKARAMA ALLAHUMMA AYTTI LISYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA
SAAALAKA LINAFSIHI WA AYTI LISAYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA
SAAALAKA LAHU AHHADUM MIN KHALQIKA WAAYTTI LISAYIIDINA
MUHAMMADIN AFZALA MAA ANTA MASUULAL LAHU ILLA YUUMIL QIYAMA
ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WASYIIDINA ADAMA
WASAYIIDINA NUHIUU WASAYIIDINA IBRAHIMA WASAYIIDINA MUSA
WASAYIIDINA ISSA WAMA BAINAHUM NINAN NABBIYINA WALMURSALINA
SALLAWATULLAHI WASALLAMUHU ALLIHIM AJMAIN (SLLASAN)

ALLAHUMMA SALLI ALLA ABBINA SAYIIDINA ADDAMA WAUMMINA


SAYIIDATINA HAWWAAA SALLATA MALAIKATIKA WAATTIHIMA MINAR
RIZWANI HATTA TURDIYAHUMA WAJZIHIMALLLAHUMMA AFZALA MAA
JAZAITA BIHA ABBAUU WAUMMAN AWU WALADAIHIMA (SLLASA)
ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA JIBRILA WASAYIIDINA MIKAILLA
WASAYIIDINA ISRAFILLA WASAYIIDINA IZRAILLA WAHAMMALATIL ARSHI
WAALLAL MALAIKATIL MUKARRABINA WAALLA JAMIIIL AMBIYAI
WALMURSALINA SALLAWATULLAHI WASALLAMAHU ALLIHIM AJMAIN
(SLLASA) ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN

ADDADA MAA ALLIMTA WAMIAA MAA ALIMTA WAZINATA MAA ALLIMTA


WAMIDATA KALIMATI ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN
SALLATAM MUUSULATAM BILMAZIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA
MUHAMMADIN SALLATL LAA TANQATIUU ABBADAL LAA BADDI WALA TABIID
ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAKAL LATTI
SALLAITA ALLIHI WASALLIM ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLAMAKAL
LAZI SALLAMTA ALLIHI WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLU ALLAHUMMA SALLI
ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SLLATAN TURZIKA WATURZIHI WATURZA
BIHA ANNA

WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLU ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA


MUHAMMADIM BAHRI ANWARIKA WAMAADINI ISRARIKA WALISANI
HUJJATIKA WAARUUSI MAMLUKATIKA WAIMAMI HAZRATIKA WATIRAZI
MULKIKA WAKHZAINI RAHMATIKA WATARRIKAI SHARIATTIKAL
MUTTALZZI ZIBITUHIDIKA INSANI AYNIL WUJUUDI WASSABBABI FII QULLI
MUUJUUDIN AYNI AYANI KHALQIKAL MUTAKADDIMI MIN NUURI DIYAIKA
SALLATAN TADUMU BIDAWAMIKA WATABKA BIBAKAIKA LAA MUNTAHA
LAHA DUNA ILMIKA SALLATAN TURDIKA WATURDIHI WATARDA BIHA ANNA
YAA RABBAL

ALLAMIIN ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ADDADA


MAAFI ILMILLAHI SALLATAN DAIMATAM BIDAWAMI MULKILLAH
ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLAITA ALLA
SAYIIDINA IBRAHIMA WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WAALLA
ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA BARAKTA ALLA ALLI SAYIIDINA
IBRAHIMA FIL ALLAMINA INNAKA HAMIIDUM MAJIIDUN ADDADA KHALQIKA
WARIZAAA NAFSIKA WAZINATA ARSHIKA WAMIDADA KALIMATIKA
WAADDADA MAA ZAKKARAKA BIHI KHALQUKA FIMA MADAA WAADDADA
MAA HUM ZAKIRUKA BIHI FIMA BAQIYA FII QULLI

SANATUU WASHARUU WAJUMUATTUU WAYUUMUU WALAILATUU


WASAATTIM MINS SAATI WASHAMUU WANAFSIUU WATARFATUU
WALAMHATIM MINAL ABBADI ILLAL ABBADI WAABBADID DUNNIA
WAABBADIL AKHIRATI WAAKHSARA MIN ZALIKA LAA YANQATIUU
AWWALUHU WALA YANFADU AKHIRUH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA
MUHAMMADIN ALLA QADRI HUBBIKA FIH ALLAHUMMA SALLI ALLA
SAYIIDINA MUHAMMADIN ALLA QADRI INAYATIKA BIH ALLAHUMMA SALLI
ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN HAQQA QADRIHI WAMIQDARI ALLAHUMMA
SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAN TUNAJJINA BIHA MIN
JAMIIIL AHWALI

WALAFFATI WALTAQDI LANA BIHA JAMIAL HAJJATI WATUTAHHIRUNA BIHA


MIN JAMIIS SAYIIATI WATARFAUUNA BIHA AYLAD DARAJATI
WATUBALLIQUNA BIHA AQSAL GAYATI MIN JAMIIL KHAIRATI FIL HAYATI
WABADAL MAMAT ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN
SALLATAR RIZZA WARZ AN ASHABIHI WARIZZAAL RIZZA ALLAHUMMA SALLI
ALLA SAYIIDINA MUHAMMADINIS SABIQI LIKHALQI NUURUHU WAR
RAHMATI LILALAMINA ZUHURUHU ADDADA MAM MDDA MIN KHALQIKA
WAMAM BAQIYA WAMAN SAIIDA MINHUM WAMAN SHAQIYA SALLATAN
TASTAGRIQUL

ADDA WATUHITU BIL HADDI SALLATAL LAA GAYATA LAHA WALA MUNTAHA
WALAN QIDDAAA SALLATAN DAIMATAM BIDAWAMIKA WAALLA ALLIHI
WASAHBIHI WASALLIM TASLIIMAM MISLA ZALIK ALLAHUMMA SALLI ALLA
SAYIIDINA MUHAMMADI NILLAZI MALATA QALBAHU MIN JALALIKA
WAAYNAHU MIN JAMALIKA FAASBAHA FARIHAM MUAIYADAM MANSURUU
WAALLA ALLIHI WASAHBIHI WASALLIM TASLIIMAUU WALHUMDULLILAHI
ALLA ZALIK ALLAHUMMA SALI ALLA SAYIIDINA WAMUULANA
MUHAMMADIN ADDADA AUURAQIL ZATUUNI WAJAMIIIS SIMAR
ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WAMUULANA MUHAMMADIN

ADDADA MAA KANA WAMA YAQUNU WAADDADA MAA AZLAMA ALLIHIL


LAILU WAAZZA AA ALLIHIN NAHAR ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA
WAMUULANA MUHAMMADIUU WAALLA ALLIHI WAAZWAJIHI
WAZURRIYATIHI ADDADA ANFASI UUMMATI ALLAHUMMA BIBARAKATIS
SALLATI ALLIHIJALNA BISSALLATI ALLIHI MINALFAIZINA WAALLA
HUUDIHI MINAL WARIDINASH SHARIBIIN WABISUNNATIHI WATAATTIHI
MINAL AMILIIN WALA TAHUL BAINANA WABAINAHU YUUMAL QIYAMATI YAA
RABBAL ALAMIIN WAGFIRLANA WALIWALIDAINA

WALIJAMIIL MUSLIMINA WALHAMDULLILAHI RABBIL ALLAMIN IBTIDAUS


SULUSIS SANI ALLAHUMMA SALLI WASALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA
MUHAMMADIUU WAALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN AKRAMI
KHALQIKA WASIRAJI UUFUQIKA WAAFZALI QAIMIM BIHAQQIKAL MABUUSI
BITAISIRIKA WARIFQIKA SALLATAI YATAWALLA TAQRARUHA WATALUHU
ALLALAKWANI ANWARUHA ALLAHUMMA SALLI WASALLIM WABARIK ALLA
SAYIIDINA MUHAMMADIUU WAALLA ALLI SAYIIDINA MUHMMADIN AFZALI
MAMDUHIM

BIQULIKA WAASHRAFI DAIL LIITTISAMI BIHABLIKA WAKHATAMI


AMBIYAIKA WARUSULLIKA SALLATAN TUBALLIGUNA FIDDARABNI AMMIMA
FADLIKA WAKARAMATA RIZWANIKA WAWASLIK ALLAHUMMA SALLI
WASALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WAALLA ALLI
SAYIIDINA MUHAMMADIN AKRAMIL KURAMAII MIN IBADIKA WAASHRAFIL
MUNADINA LITURUKI RASHADIKA WASIRAJI AQTARIKA WABILADIKA
SALLATAL LAA TAFNA WALA TABIDU TUBALLIQUNA BIHA KARAMATANIL
MAZIID ALLAHUMMA SALLI WASALLIM

WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WAALLA ALLI SAYIIDINA


MUHAMMADI NILRAFII MAQAMUHUL WAJIBI TAYZIMUHU WAHTIRAMUHU
SALLATAL LAA TANQATIUU ABBADAUU WALA TAFNA SARMADAUU WALA
TANHASIRU ADDADA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU
WAALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLITA ALLA SAYIIDINA
IBRAHIMA WAALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA FIL ALLAMINA INNAKA
HAMIIDUM MAJIID WASALLILAHUMMA ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU
WAALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KULLAMA ZAKARAHUZ
ZAKIRUUNA WAGAFALA AN ZIKRIHIL GAFILUUN

ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WAALLA ALLI


SAYIIDINA MUHAMMADAUU WARHAM SAYIIDANA MUHAMMADAUU WAALLA
SAYIIDINA MUHAMMADIUU WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU
WAALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLITA WARAHIMTA
WABARAKTA ALLA SAYIIDINA IBRAHIMA WAALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA
INNAKA HAMIIDUM MAJIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA
MUHAMMADIN NABBIYIL UUMMIYIL TAHIRIL MUTAHHARI WAALLA ALLIHI
WASALLIM ALLAHUMMA SALLI ALLA MAN KHATAMTA BIHIR RISALATA
WAAYYATTAHU BINNASRI WAL KUUSARI

WASHSHAFA AA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WAMUULANA


MUHAMMADIN NABIYYIL HUKMI WALHIKMATIS SIRAJIL WAHHAJIL
MAKHSUUSI BILKHULUKIL AZIIMI WAKHATMIR RUSULLI ZIL MIRAJI
WAALLA ALLIHI WAASHABIHI WAATBAIHIS SALIKINA ALLA MANHAJIHIL
QAVIIM FAAZZIMILLAHUMMA BIHI MINHAJA NUJUMIL ISLAMI
WAMASABIHIZ ZALLAMIL MUHTADA BIHIM FII ZULMATI LAILISH SHAQQID
DAAJI SALLATAN DAIMATAM MUSTAMIRRATAM MAA TALATAMAT FIL
ABHURRIL AMWAJU WATAFA BILBAITIL

ATTIQI MIN QULLI FAJJIN AMMIQI NILHUJJAJU WAAFZALUS SALLATI


WATTASLIIMI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIR RASULLIHIL KARIMI
WASAFWATIHI MINAL IBBADI WASHAFIIL KHALAIQI FIL MIADDI SAHIBIL
MAQAMIL MAHMUUDI WALHUUDIL MAUURUDIN NAHIDI BIABAIR RISALATI
WATTABLIGIL AAMMI WALMAKHSUSI BISHARAFIS SIAYATI FIS SALLAHIL
AZZAM SALLALAHU ALLIHI WAALLA ALLIHI SALLATAM MUSTAMIRRATAD
DAWAMI ALLA MARRIL LAYALI ALAYYAM FAHUWA SAYIIDULAWALINA
WALAKHIRINA

WAAFZALUL AWALINA WALAKHIRIN ALLIHI AFZALU SALLATIL MUSALLIN


WAAZKA SALLAMIL MURSALIN WAATYABU ZIKRIZ ZAKIRIIN WAAFZALU
SALLAWATILLAH WAAHSANU SALLAWATILLAHWAAJALLU SALLAWATILLAH
WAAJMALU SALLAWATILLAH WAAKMALU SALLAWATILLAH WAASBAGU
SALLAWATILLAH WAATTAMMU SALLAWATILLAH WAAZHARU
SALLAWATILLAH WAAZZAMU SALLAWATILLAH WAAZKAA SALLAWATILLAH
WAATYABU SALLAWATILLAH WAABRAKU

SALLAWATILLAH WAAZKAA SALLAWATILLAH WAANMA SALLAWATILLAH


WAAUUFA SALLAWATILLAH WAASNA SALLAWATILLAH WAALLA
SALLAWATILLAH WAAKSARU SALLAWATILLAH WAAJMAUU
SALLAWATILLAH WAAA AMMU SALLAWATILLAH WAADWAMU
SALLAWATILLAH WAABQA SALLAWATILLAH WAAA AZZU SALLAWATILLAH
WAARFAUU SALLAWATILLAH WAAZZAMU SALLAWATILLAH ALLA AFZALI
KHALQILLAH WAAHSANI KHALQILLAH WAAJALLI KHALQILLAH

WAAKRAMI KHALQILLAH WAAJMALI KHALQILLAH WAAKMALI


KHALQILLAH WAATAMMI KHALQILLAH WAAZZAMI KHALQILLAHI
INDALLAH RASULLILLAH WANABIYILLAH WAHABIBILLAH WASAFFIYILLAH
WANAJJIYILLAH WAKHLILILLAH WAWALLIYILLAH WAAMIINILLAH
WAKHIYARATILLAHI MIN KHALQILLAH WANUKHBATILLAHI MIM
BARIYATILLAH WASAFWATILLAHI MIN AMBIYAILLAH WAURWATILLAH
WAISMATILLAH WANIYMATILLAH WAMIFTAHI RAHMATILLAH
ALMUKHTARI

MIR RUSULLILLAH ALMUNTAKHABI MIN KHALQILLAHIL FAIZI BILMATLABI


FIL MARHABI FIL MARGAB ALMUKHLASI FII MAA WUHIB AKRAMI MABUUS
ASDAQI QAIL ANJAHI SAHFII AFZALI MUSHAFFIII NIL AMIINI FII MAS
TUUDIAAS SADIQI FII MAA BALLAGIS SADIII BIAMRI RABBIHIL MUDTALIII
BIMA HUMMIL AQRABI RUSULLILLAHI ILLALLAHI WASILATAUU
WAAZZAMIHIM GADDAN INDALLAHI MANZILATAUU WA FAZILLA
WAAKRAMI AMBIYAILLAHIL KIRAMIS SAFWATI ALLALLAH

WAAHHABBIHIM ILLALLAHI WAAKRABIHIM ZULFA LADALLAH


WAAKRAMIL KHALQI ALLALLAH WAAHZAHUMWAARZAHUM LADALLAH
WAALLALNNASI QADRA WAAZZAMIHIM MAHALLAUU WAAKMALIHIM
MAHASINAUU WAFADLAUU WAAFZALIL AMBIYAI DARAJA WAAKMALIHIM
SHARIATAUU WAASHRAFIL AMBIYAI NISABAUU WAABYANIHIM BIYANUNW
WA KHITAABANW WA AFZAALIHIMM MAWALIDANW WA MUHAJARAN WA
ITRAATAN WA ASHAABAN WA IKRAAMIN NAASI URUMAA TAN WA
ASHRAFIHIM JURSU MAATAN WA KHAIRI HIM NAFSAN WA ATHAARIHIM
QALBAN WA ASDAAQIHIM

QAUULAN WA AZKAHUM FIILAN WA ASBATIHIM ASLAN WA AUUFA HUM


AHDUN WA AMKAANI HIM MUJDAN WA AKRAAMI HIM TABUN WAAHSANI
HIM SUNUN WA ATYAABI HIM FURUN WA AKSAARI HIM TAAA TAN WA
SUMUN WA ALAA HUM MUQAMUN WA AHLAA HUM KLAA MUN WA AZKAA
HUM SALAMUN WA AA JALLIHIM QADRUN WAAZAAMI HIM FAKHRAN WA
ASNAA HUM FAJRAN WA ARFAI HIM FIL MALAIL ALAA ZIKRUN WA
ASDAAQIHIM WADUN WA AKSAARI HIM SHUKRAN WA ALAA HUM AMRUN WA
AJMAALI HIM SABRAN WA AHSAANI HIM KHAIRRUN WA AQRAABI HIM
YUSRAN WAABA DI HIM MAKANUN WA AZAAMI HIM SHAANAN

WA ASBAATI HIM BURHAAN NUN WAARJAA HII HIM MIZAANNUN WA AWWALI


HIM IMAANNUN WA AWZA HII HIM BIYAAN NUN WA AFSAA HII HIM
LISAANNUN WA AZHAARI HIM SULTANA.

@KWA,2016
Categories: DZIKIR MUSTAJABAH POWERFUL : DALAIL KHOIROT | 9 Komentar

DOA AGUNG UNTUK SEMUA HAJAT : DOA AKASAH


Dipublikasi pada 15 Juni 2016 oleh wongalus

3 Votes

FADHILAH: REJEKI LANCAR, KESELAMATAN, PENGOBATAN, SEMUA HAJAT!

Doa ini adalah cara yang paling unggul meminta pengampunan dari Allah SWT. Siapa pun yang
berdoa dengan doa akasah pada siang hari dengan iman yang teguh di dalamnya, dan tiba-tiba
meninggal pada hari yang sama sebelum malam, maka ia adalah ahli surga; dan jika seseorang
mengucapkannya di malam hari dengan iman yang teguh di dalamnya, dan meninggal dunia
sebelum pagi hari, ia akan digolongan dari ahli surga. [Sahih al-Bukhari]

Siapa pun yang membaca doa ini setelah Subuh dan Isya akan aman dari setan. Bila
membacanya sekali dalam waktu hidup ia akan menyeberangi jembatan sirat dengan mudah,
semua dosanya akan diampuni.

Barang siapa membaca doa ini, dia akan aman dari sihir dan setiap bahaya. Membacakan Surah
ini dalam doa-doa wajib membuat seseorang aman dari kemiskinan dan Rezeki akan datang ke
arahnya. Kematiannya tidak akan bersifat tiba-tiba dan menakutkan.

Berikut doa akasah yang masyhur dan agung tersebut:

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUMA YA KASIIRA ANNAWALI WA YA


DAAIMAL WISAALI WA YA AHSANAL FIAALI ALLAHUMA IN DAKHALASH
SHAAKU FII IIMANI BIKA WA LAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU LAA
ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD-UR-RASULULLAHI. ALLAHUMA IN
DAKHALAL KUFRU FII ISLAMII BIKA WA LAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA
AAQULU LAA ILAHA ILLALLAH
ALLAH MUHAMMAD-UR-RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALASH SHAAKU
FI TAUHIIDI IYYAKA WALAM AALAM BIHI TUBT AANHU WA AQULU LAA
ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN
DAKHALAL UJBU WAL KIBRU WARRIYAU WASSUMAATU FI AAMLI BIKA
WALAM AALAM BIHI TUBTU AANHU WAA AAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU
MUHAMMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KIZBU WA JARAL
GHIIBATU ALAA LISAANI WALAM

AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD


UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KHATRATI WAL WASWASATU FI
SADRI IYYKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU LAA ILAAHA
ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAT
TASHBIHU FI MARIFATI BIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU
LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA MA
QADARTA AALAIYA MIN

AMRI FALAM ARZIHI WALAM AALAM BIHI TUBTU AANHU WA AQULU LAA
ILAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI?ALLAHUMA MAA
ANAMTA AALAIYA FAASAITU WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WAAQULU
LAA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI.ALLAHUMA MAA
AATAITANI MIN NAMAAIKA FAGHAFALTU AN SHUKRIKA WALAM AALAM BIHI
TUBTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR
RASULLULLAHI.ALLAHUMA MA WALLAITANI MIN AALAAIKA FALAM UADI
HAQAHU WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA
ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA MANANTU BIHI
AALAIYA MINAL HUSNA FALAM

UADI HAQAHU WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA
ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA MANANTU BIHI
AALAIYA MINAL HUSNA FALAM AHMADQA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU
WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI.
ALLAHUMA MA ZAIYATU MIN UMRI BIMA LAM TARZI NIHI WALAM AALAM
BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR
RASULLULAHI. ALLAHUMA MA AUJABTA AALA MINAN

NAZRI FIQA FAGHAMAZTU WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA
ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI ALLAHUMA MA
QASARTU AMLI FI RIJAAIKA MINKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA
AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLALLAHI.
ALLAHUMA MAA AAHADTTU AALAIYA SIWAKA FISH SHADAAIDI WALAM
AALAM BIHI TUNTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD
UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA INIS TAANTU

MIN GHAIRIQA FIN NAWAIBI WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU
LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA IN
ZALLAT QADAMI FI SIRATIN MIN GHAIRIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU
ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.
ALLAHUMA MAA ASLAHTA SAIYIAATI BIFAZLIKA FARAAITUHU MIN
GHAIRIQA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA
ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.

YA HAIYU YA QAIYUMU LAA ILLAHA ILLAA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU


MINA ZALIMIINA. FASTAJABNA LAHU WA NAJJAINAHU MIN NAL GHAMMI
WA KAZALIKA NUNJIL MUMININ. WA ZAKARIYAA IZ NADAA RABBAHU RABBI
LA TAZARNI FARDAN WA ANTA KHAIRUL WARISIIN. WA SALLAHU TAALA ALA
RASULI KHAIRI KHALQIHI MUHAMMADIN WAA AALA AALIHI WA ASHABIHI
WA AZWAJIHI WA ZURRIYAATIHHI AJMAINA BI ROHMATIKA YAA ARHAMAR
RAHIIMIIN.

@KWA,2016

Categories: IJAZAH DOA AKASAH | 17 Komentar

IJAZAH DOA PONDASI DOA SPESIAL


RAMADHAN 2016
Dipublikasi pada 15 Juni 2016 oleh wongalus

3 Votes

Nabi Muhammad SAW mengatakan jika seseorang membaca doa ini secara istiqomah maka
Allah SWT akan mengampuni kesalahannya dan doa-doa lainnya akan diterima.

Jadi bisa kita sebut bahwa: doa ini menjadi pondasi sebelum berdoa yang lain.

Doa ini untuk kita semua yang menyadari ada kesalahan dalam hidup kita di masa lalu, dan
setiap saat dalam hidup kita senantiasa berbuat kesalahan meskipun kita tidak menyadarinya.

Doa ini sangat bagus dibaca usai sholat fardhu dengan bilangan sesuai dengan keiklhasan hati.
Boleh satu kali, tiga kali, tujuh kali atau sesuai keinginan.
Intinya pengamalannya adalah; ucapkan dengan hati yang ikhlas tulus dan penuh kasih
mesra. (Mungkin ibaratnya adalah seperti Anda mengucapkan harapan pada kekasih dengan
hati yang berdebar-debar karena rasa cinta (rasa cinta pada Allah kuadrat sejuta kali !!! ).

Berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM ALHAMDULILLAHI QUBLAA QULI


AHADIN WALHAMDULLILAHI BADA QULI AHADIN WALHAMDULILLILAHI
AALA NA MAAIHI WALHAMDULILLAHI AALA QULI HALIN
WASOLLALLAHUTAALA AALA ROSUULI KAHYRI KHALQIHI MUHAMMADIN
WA ALIHI WAASHAA BIHI AJMAIIN BIROHMATIKA YAA ARAHAMAR
ROHIMIIN.

Demikian terima kasih dan salam paseduluran.

@KWA,2016

Categories: IJAZAH DOA PONDASI DOA | 10 Komentar

WIFIK KAROMAH AL FATIHAH UNTUK


PENGOBATAN SEMUA PENYAKIT
Dipublikasi pada 9 Juni 2016 oleh wongalus

6 Votes
Berikut ini adalah wifik AL FATIHAH (Surat Al Fatihah ditulis putus-putus) untuk
pengobatan SEMUA PENYAKIT.

Caranya cukup mudah:

1. Berwudhu
2. Tuliskan di kertas putih wifik berikut ini menggunakan tinta (terserah tinta
warna apa/jenis apa silahkan).

3. Selanjutnya kertas direndam dalam air putih yang matang sampai semua
kertas terendam dan minumkan ke orang yang sakit.

4. Insya allah, akan terjadi karomah berupa kesembuhan pada sakitnya atas ijin
Allah SWT dengan cepat. Amin.

Berikut wifiknya>
Terima kasih dan semoga bermanfaat.

@KWA,2016

Categories: WIFIK AL FATIHAH UNTUK PENGOBATAN SEMUA PENYAKIT | 27 Komentar

DOA IMAM ALI BIN ABI THALIB UNTUK


JALBUR REZEKI
Dipublikasi pada 8 Juni 2016 oleh wongalus

5 Votes

Dibaca sekali setelah sholat subuh secara istiqomah dengan fadhilah untuk meningkatkan rezeki.
Ijasah selesai dan sempurna. Berikut doanya:

ALLAAHUMMA SUN WAJHII BIL YASAARI WA LAA TUBADDIL JAAHII BIL IQTAARI
FAS-TARZIQA TAALIBII RIZQIKA WAS-TA-TIFA SHIROORO KHOLQIKA WAB-
TULIYA BIHAMDI MAN A-TAANII WA UFTATANA BIDAMMI MAN SANA -ANII
WA ANTA MIN WAROO-I DAALIKA KULLIHII WALIYYUL ATAA-I WAL MAN-I
INNAKA ALAA KULLI SHAY-IN QODIIR.

@kwa,2016

Categories: DOA IMAM ALI BIN ABI THALIB UNTUK BANYAK REZEKI | 17 Komentar

Diproteksi: IJAZAH DOA TERKABUL SEGERA


SEMUA HAJAT
Dipublikasi pada 7 Juni 2016 oleh wongalus
7 Votes

Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di
bawah ini:

Password:

Categories: DOA KABUL SEMUA HAJAT | Masukkan password Anda untuk melihat
komentar.

Diproteksi: ILMU PENGOBATAN SEKSUAL


MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK
PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN
MEDIA TELUR
Dipublikasi pada 6 Juni 2016 oleh wongalus

2 Votes

Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di
bawah ini:
Password:

Categories: ILMU PENGOBATAN SEKSUAL MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK


PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN MEDIA TELUR | Masukkan password Anda untuk
melihat komentar.

SELAMAT BERPUASA RAMADHAN 1437 H


Dipublikasi pada 3 Juni 2016 oleh wongalus

6 Votes

KELUARGA BESAR KWA MENGUCAPKAN SELAMAT BERPUASA RAMADHAN


1437 H 2016. SEMOGA IBADAH DAN AMAL PERBUATAN KITA DIRIDHOI ALLAH
SWT. AMIN

TTD

KI WONGALUS

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 12 Komentar

HIZIB SAIFI SURYANI


Dipublikasi pada 2 Juni 2016 oleh wongalus
5 Votes

HIZIB SAIFI SURYANI

Berikut ini saya ijasahkan doa Hizib Saifi Suryani dengan fadhilah: pertahanan proteksi
penyerangan. Bisa dibaca kapan saja dan dimana saja. Semoga bermanfaat.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

ANAL MAUJUDU FATLUBNI TAJIDNI

FAIN TATLUB SIWALI LAM TAJIDNI

ANAL MAQSUUDU LA TAQSUDU SIWAI

KASIIRUL KHALQI FATLUBNI TAJIDNI

ANAR ROBBUL LAZII YAKHSHAA AAZABI

JAMIIUL KHALQI FATLUBNI TAJIDNI

ANAL MALIQUL MUHAIMINU JALLA QODRI

ADHIIMUL MULQI FATLUBNI TAJIDNI

ANAL MABUDU LA TAABUD SIWAI

ANAL JABBARU FATLUBNI TAJIDNI

ANA LILABDI ARHAMU MIN AKIHI

WA MIN ABAWAIHI FATLUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WAHIDAAN SAMADAAN ADHIIMAN

KASIIROL BIRRI FATLUBNI TAJIDNI

TAJIDNI MUSTAGHASAANLI MUGHIISAN


ANAL QOHHARU FATLUBNI TAJIDNI

WAARHAMU MIN IBADI MAN AASANI

BIJAHLIN-M- MINHU FATLUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAWADIL LAILI ABDI

QORIIBAN-M-INQO FATLUBNI TAJIDNI

TAJIDNI ROHIMAM BARRON-R- ROUFAN

BIKULLIL KHALQI FATLUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WASIAM BILKHALQI ABDI

ANAL MAZKURU FATLUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAJUDIQO HINA TADUU

WA HINA TAQUMU FATLUBNI TAJIDNI

IZZAL MUHQOFI NADANI KAZIIMAN

AAQUL LABBAIQO FATLUBNI TAJIDNI

IZZAL MUZTARRU QOLA LA TARONI

NAZARTU ILAIHI FATLUBNI TAJIDNI

AATTARIFU MAIUGHIISUL KHALQO GHAIRI

SARIIUL AKHZI FATLUBNI TAJIDNI

AATARIFU MUNQIZAAN GHAIRI SARIAN

MINAL HALAKATI FATLUBNI TAJIDNI

AATARIFU MAIYAQUL LILSHAII GHAIRI

YAKUN FAYAKUNU FATLUBNI TAJIDNI

AATARIFU SAATIRON LILGHAIBI GHAIRI

ANAS SATTARU FATLUBNI TAJIDNI


FAIN TABA AATUBU AALAIHI INDI

ANAT TAWABU FATLUBNI TAJIDNI

WA MAMMISLI WA AINA YAKUNU MISLI

WA LAISA YAKUNU FATLUBNI TAJIDNI

HALUMMAA ILAIYA LA TAQSUD SIWAI

ANAL MAQSUDU FATLUBNI TAJIDNI

AATAZKUR LAILATAN NADAITA SIRRON

ALAM ASMAQO FATLUBNI TAJIDNI

FALA YUNJIQO YA ABDI SIWAI

MINAN NIRONI FATLUBNI TAJIDNI

WA LAISA YAMLIQUL FIRDAUSA GHAIRI

ANAR ROZZAQU FATLUBNI TAJIDNI

AAHAL FILKHALQI MAIUTI JAZIILAN

SIWAI LAISA FATLUBNI TAJIDNI

AATARIFU GHAFIRONLIZZAMBI GHAIRI

ANAL GHAFFARU FATLUBNI TAJIDNI

SAAGHFIRU LILIBADI WA LAA UBALI

AZABAL HASHRI FATLUBNI TAJIDNI

WA AKRIMU MAN UURIDU BILA HISABIN

ANAL WAHABU FATLUBNI TAJIDNI

FAAZZIZNI WA LAM TAROQOTU MISLI

WA LASTA TAROHU FATLUBNI TAJIDNI


WA AKRIMU MAIYATUBU ILAIYA KHAUFAN

LIYAL IKROMU FATLUBNI TAJIDNI

LIYAL AALAAUU WANNAMAAUU ABDI

LIYAL KHAIROTU FATLUBNI TAJIDNI

LIYAD DUNYA WA MA FIHA JAMIAN

LIYAL MALAQUTU FATLUBNI TAJIDNI

AATARIFU MANLAHUU ISMUN KAISMI

ANAR ROHMANU FATLUBNI TAJIDNI

ANAL LLAHULAZII LAA SHAIAA MISLI

ANAD DAYANU FATLUBNI TAJIDNI

ANAL MALIQUL MAMLUQU WA KULLI MULQIN

LIYAL MIROSU FATLUBNI TAJIDNI

ANAL UFNID DUHURU WA QOBLA QOBLIN

WA BAADAL BAADI FATLUBNI TAJIDNI

ANAL WAHABU YA IBADI SARIAN

WALIUL AHDI FATLUBNI TAJIDNI

ANAL FARDUL MUDABIRU FAUQO ARSHI

BILAT TAKSIFI FATLUBNI TAJIDNI

ANAR ROBBUL LAZII LAA ZULMA INDI

WA LASTU UUJURU FATLUBNI TAJIDNI

KHALAQTU MUHAMMADANNUURON QODIIMAN

LAHUL BUSHRO FATLUBNI TAJIDNI

WA YASHFAUU FIL KHAALAIQI YAUMA HASHRIN


USHFIUU FIHI FATLUBNI TAJIDNI

Usai berdoa suryani di atas tambahi dengan doa di bawah ini:

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AAJABANLIL MUHIBI KAIFA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL JANNATI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL LAILI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL KHALQI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARSHU WAL KURSIU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

ALLAUHU WAL QOLAMU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KULLUL MALAKUTI LA YANAMU

QUM AUM YA HABIBI KAM TANAMU

ASHSHAMSU WAL QOMARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARZU WASSAMAAUU LA YANAMU


QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AN NAJMU WASH SHAJARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL BARRU WAL BAHRU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL JANNATU WANNARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL HUURU WAL QOSURU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

ATTAIRU WAL WAHSHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

ANNAUMU ALAL MUHIBI HAROMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL MAULA LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL AASHIQU WAL MASHUUQU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ISHQU WAL MUHABBATU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL LAILU WANNAHARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

NAIM AL MAULA ZULIKROMA LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU


AADAMA SAFIUULLAHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

IBROHIIMU KHALIILULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUUSA KALIIMULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

ISSA RUUHHULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU.

ijasah selesai sempurna.

@KWA,20165

Categories: HIZIB SAIFI SURYANI | 13 Komentar

ILMU PENGOBATAN MENGGUNAKAN TELAPAK


TANGAN: TAPAK SYIFA
Dipublikasi pada 30 Mei 2016 oleh wongalus
9 Votes

Pengobatan alternatif semua penyakit ada banyak cara dan bentuknya. Salah satu caranya
adalah: Menggunakan kekuatan telapak tangan kanan kita. Selanjutnya Pasien diminta minum air
putih matang yang sudah didoakan

Berikut caranya.

Baca dalam hati/ boleh juga bersyuara pelan dan dengan KEYAKINAN SEPENUHNYA
terhadap KEKUATAN ALLAH SWT!!! (ini kunci semua ILMU)

Bukalah telapak tangan kanan anda dan visualisasikan/bayangkan tangan anda mendapatkan obat
langsung dari Allah SWT.

berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. BISMILLAHIS SYAFI, BISMILLAHIL


KHAFI, BISMILLAHI MUAFI, BISMILLAHI ROBBUSSAMAWATI WAL ARDHI,
BISMILLAHILLADZI LAA YADURU MAAS MIHI SYAI-UN FIL ARDHI WALA
FISSAMA-I WAA HUWASSAMIUL ALIM.

Selanjutnya tempelkan telapak tangan ke pasien. Tepatnya di bagian fokus kepada sumber sakit.
Dan lanlutkan dengan meniup ke air putih dan di minumkan ke pasien. Maka pasien sembuh atas
IJIN ALLAH SWT. Amin YRA.

@kwa,2016

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA, TAPAK SYIFA | 50 Komentar

ILMU INDUK REJEKI DENGAN SHOLAWAT DAN SYAFAAT RASULLAH SAW

Assalamualaikum wr wb. Perkenankan saya mengajak seluruh pembaca KWA untuk


memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat,
taufiq dan hidayahNya, sehingga kita semua masih dapat berjumpa walau hanya melalui blog
sederhana ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Apa yang akan kita tuliskan disini adalah salah satu amalan sholawat yaitu Miftahu Babil Arzaq
yang awalnya disusun oleh Syekh Muhamad Al Budairi yang bagus untuk Anda amalkan.
Dengan Manfaat: Rejeki mampet seret jadi lancar dan bila rejeki sudah lancar maka akan
semakin lancar atas ijin Allah SWT. Amin
AMALANNYA:

tawassul kirim Al Fatihah khususnya Nabi Muhammad SAW dan Syekh Muhamad Al Budairi.

Berikut ini Bacaannya:

===ALLOHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINAA MUHAMMAD ABDIKA WA


ROSUULIKA NABIYIR ROHMAH, WA ALA AALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM.
ADADA MAA AHATO BIHI ILMUKA,WA JARO BIHI QOLAMUKA,WA NAFADZA
BIHI HUKMUKA. ALLOHUMMA YAA MAMBIYADIHI KHOZA INUSSAMAAWATI
WAL ARD, WA YAAMAY YAQULUSYAI-IN KUN FAYAKUN, AS ALUKA AN
TUSOLLIYA ALA SAYIDINAA MUHAMAD, WA AN TUAFIYANI MINADDAIIN, WA
TUGHNIYANII MINAL FAQRI, WA ANTARZUQONII RIZQONN HALALAN WAA
SIAN MUBAROKAN FIIH, WA SOLLI ALLAHMUMMA ALA SAYIDINAA
MUHAMMADIN WA AALIHI WA SALLAM.===

Dibaca bada sholat Subuh dan Asar 10 x.

Demikian semoga bermanfaat untuk menggapai ridho Allah SWT. Amin YRA.

PELET PENGASIHAN MAHABBAH KHUSUS

berikut doanya

Bismillahirrohmanirrohim.

Waaththif quluubal aalamiina biasrihrim alayya waalbisnii qobuulan bisalmahat

tata cara:

Baca doa 60 x dibaca tengah malam. Sambil pegang foto target. Lakukan selama 7 malam. Maka
target akan tunduk patuh terikat pada kita atas ijin Allah SWT. Ijasah selesai sempurna.

DOA REJEKI SEMULA JADI DARI TANAH MELAYU

Berikut ini doa REJEKI SEMULA JADI dari tanah Melayu untuk mendapatkan rezeki mengalir
sebagai pelengkap usaha dan kerja keras Anda.

Caranya mudah yaitu doa dibaca 1 x dengan KEYAKINAN yang mendalam.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ALLOHUMMA NUR HIDAYAH MASUK KE DALAM GEDUNG RUHANI. CAHAYA


BERNAMA INSAN KAMIL LIMPAHAN AKU ENAM TITIK.
BOSI BERNAMA SERI NURJANI PADI BERNAMA SERI NUR ALLAH KAPAS
BERNAMA SOLAWATULLAH PERAK BERNAMA MANIKAM NUR ALLAH INTAN
BERNAMA SERI NURKUNTUM. DI MASYRIK DAN MAGHRIB HU ALLAH.

YA MIKAIL AMBILKAN AKU REJEKI DARI LAUT DI DARAT. YANG DI BUMI YANG DI
LANGIT YANG DI TIMUR YANG DI BARAT YANG DI TURSINA YANG DI FARSINA.
MASUKKAN DI DALAM GEDUNG ROHANI MASUKKAN DI PINTU TELAPAK TAIM.

YA HU (3X)

LAM (3X)

TAHIYATUL HAK ALHAMDULILLAHI ROBBILALAMIN.

Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin YRA.

THE LEGEND OF AYAT 1000 DINAR


Di kalangan ahli hikmah, ayat 2 dan 3 dalam QS At Thalaq ini dikenal sebagai ayat 1000
dinar karena keampuhannya mendatangkan rejeki yang tidak disangka-sangka dan
bermacam-macam caranya. Cocok diamalkan oleh siapapun dan saya merekomendasikan
silahkan diamalkan bagi yang sudah mendapat petunjuk untuk mengamalkannya. Di
KWA, ilmu sudah diijasahkan beberapa kali dan kali ini diijasahkan ulang dengan harapan
semoga ada manfaatnya.

Berikut ayat 1000 dinar itu:


WAMAN YATTAQI ALLAAHA YAJAL LAHU MAKHRAJAAN

WAYARZUQHU MIN HAYTSU LAA YAHTASIBU

WAMAN YATAWAKKAL ALAA ALLAAHI FAHUWA HASBUHU

INNA ALLAAHA BAALIGHU AMRIHI QAD JAALA ALLAAHU LIKULLI SYAY-IN


QADRAAN

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan
memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal
kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah
melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu. (QS Ath-Thalaq : 2-3)

Tata cara mengamalkannya:

Dibaca 1000 x dalam sehari

Lamanya pengamalan tergantung hati nurani anda. Bisa 3 hari bisa 7 hari atau sebanyak-
banyaknya.

Ijazah selesai.

CARA-CARA LAIN UNTUK MENGAMALKAN AYAT SERIBU DINAR


SEBAGAIMANA YANG UMUM DI KALANGAN ILMU HIKMAH:

CARA PERTAMA.
Bacalah surat Al-Fatihah pada malam pertama dari tiap-tiap bulan kalender Hijriyah (bukan
bulan kalender Masehi) sebanyak 1000 kali dan SURAT AL MAIDAH AYAT 114:

QAALA IISAA IBNU MARYAMA ALLAAHUMMA RABBANAA ANZIL


ALAYNAA MAA-IDATAN MINA ALSSAMAA-I TAKUUNU LANAA IIDAN LI-
AWWALINAA WAAAKHIRINAA WAAAYATAN MINKA WAURZUQNAA WA-ANTA
KHAYRUALRRAAZIQIINA

Isa putera Maryam berdoa: Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan
dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang
bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri
rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezki Yang Paling Utama. (QS Al-Maidah : 114)

Lanjutkan dengan membaca ayat 1000 dinar At Thalaq 2-3:

WAMAN YATTAQI ALLAAHA YAJAL LAHU MAKHRAJAAN WAYARZUQHU


MIN HAYTSU LAA YAHTASIBU WAMAN YATAWAKKAL ALAA ALLAAHI
FAHUWA HASBUHU INNA ALLAAHA BAALIGHU AMRIHI QAD
JAALA ALLAAHU LIKULLI SYAY-IN QADRAAN

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan
memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal
kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah
melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu. (QS Ath-Thalaq : 2-3)

Masing-masing ayat diatas dibaca sebanyak 21 kali, lalu bacalah asma Allah berikut ini sebanyak
10 kali :

ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA BISMIKA, YAA RAZZAAQU YAA FATTAAHU


YAA WAHHAABU YAA GHANIYYU YAA MUGHNIYYU YAA BAASITH.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu dengan nama Mu, wahai Yang memberi
rezeki, wahai Yang membuka, wahai yang memberi karunia, wahai Yang Maha Kaya, wahai
Yang mencukupi, wahai Yang membentangkan.

Kemudian berdoalah kepada Allah sesuai dengan hajatnya.

CARA KEDUA.

Sahabat Ibnu Abbas ra. pernah berkata,Siapa yang membaca ayat-ayat ini (Ath-Thalaq : 2-3) di
hadapan penguasa penguasa yang ia takuti kezhalimannya, atau ketika terjadi ombak yang ia
takut tenggelam, atau ketika berhadapan dengan binatang buas, maka hal itu tidak akan
membahayakan sedikitpun

(Disebutkan As-Suyuthi dalam Kitab Durrul Mantsur)


Disini dijelaskan bahwa ayat Ath-thalaq bisa digunakan sebagai wasilah untuk mendapat
pertolongan Allah saat menghadapi penguasa zholim, atau ketika kita sedang dalam marabahaya.

CARA KETIGA.

Membaca ayat At-Thalaq 2-3 sebanyak 1000 kali dalam sehari. Caranya dapat mendawamkan
bacaan 1000 kali dalam sekali duduk, atau membaca seusai sholat fardhu 200 kali, jadi dalam 1
hari total jumlah bacaan adalah 1000 kali. Baca dengan ikhlas sambil meresapi maknanya.
Setelah itu berdoa kepada Allah sesuai apa yang menjadi hajatnya.

Cara ini lazim diamalkan oleh sebagian mereka yang mengamalkan ayat 1000 dinar. Dari para
praktisi spiritual biasanya menerangkan ayat-ayat Al-Quran mengandung energi positif yang
sangat dahsyat. Sehingga membaca ayat secara berulang-ulang akan mengakumulasikan energi
positif bagi mereka yang membacanya.

Atau cara-cara yang lain sebagaimana keyakinan Anda masing-masing.

BERBAGAI PENGALAMAN DAN PENDAPAT2 TENTANG AYAT 1000 DINAR

Kolonel (purn) Nurhana Tirtaamijaya, pernah dimuat di blog pribadinya


https://tirtaamijaya.com.

Sekarang ini di Indonesia mencari keadilan hukum itu sangat amat sulit dan mahal, karena
hampir seluruh aparat penegak hukum dan keadilan, dari tingkat yang paling bawah sampai yang
paling tinggi, telah menyalah gunakan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi dan
kelompoknya sajaterbelenggu oleh nafsu duniawi mereka

Akibatnya mayoritas rakyat Indonesia sudah apriori terhadap supermasi hukum di Indonesia dan
memilih jalan pintas berbuat kriminal dan mengikuti aliran sesat..

Tidak semua rakyat Indonesia memiliki ketahanan mental spiritual yang tinggi dan mampu tetap
menyerahkan semua ketidak adilan tersebut dengan pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT
kebanyakan menjadi stress dan sakit berat.

Saya mau sharing tentang bagaimana solusinya kalau kita didzalimi orang lain tapi mereka tidak
bisa tersentuh oleh hukummereka punya kekebalan hukum positif/nyata

Pada saat musibah tersebut menimpa diri saya pada tahun 1990 di Denpasar Bali, saya sedang
menjabat Dan Pomdam IX Udayana( peristiwanya sudah saya ceritakan dalam artikel berjudul
Tawakal), saya pergi ke Jakarta untuk konsultasi dan diberi petuah oleh bapak Profesor DR.
Singgih (almarhum, tokoh pemuda 1945 yang memimpin penculikan atas Soekarno di Rengas
Dengklok agar Soekarno mau membacakan Proklamasi 17 Agustus 1945) ), Rektor Universitas
Pancasila Jakarta, dan putrinya ibu Titi Soediro seorang praktisi Notaris, Advokat dan spiritualis
Muslim..( mereka keturunan Sunan Kalijaga ke 13 dan 14)agar sabar dan tawakal, berserah
diri kepada kuasa Allah..
Saya jawab bahwa saya akan berusaha sabar dan tawakal menerima ujian Allah, tapi apakah
Allah tidak bisa menegakan keadilan yang nyata di dunia ini?Mengapa mereka yang dzalim
dibiarkan merajalela?..

Setelah beliau berdua menasihati panjang lebar yang intinya saya tidak boleh dendam, harus
terima cobaan dengan tulus dan ikhlas, karena kalau emosi dan dendam, maka justru kehidupan
pribadi saya akan hancur..tapi kalau sabar, tawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah
SWT, nanti Allah akan memberikan jalannya sendiri tanpa kita mintaNanti Allah akan
mengirim orang yang tak terduga, menolong semua kesulitan saya dan Allah akan menghukum
yang bersalah dengan caranya sendiri tanpa kita mintaberdoalah yang baik baik
saja.lepaskan jiwa dari amarah dan dendam, serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT

Nasihat dan petuah itu enak didengar tapi sulit sekali untuk dilaksanakan.Saya ingin petunjuk
yang realistis saja.biar sulit dan berat asal keadilan bisa ditegakkan.

Akhirnya saya diberi solusi cukup sulit dan berat, yaitu harus melakukan tirakat/mendekatkan
diri kepada Allah dengan harus selalu menjalankan syariat agama Islam, terutama Shalat wajib
lima waktu tidak boleh lalai satu kalipun dan setiap selesai shalat wajib, harus wirid/membaca
Ayat 1000 Dinar sebanyak 200 kali nonstop..berarti sehari semalam membaca(dalam
hati/wirid) 1000 kali

Selama melaksanakan tirakat tersebut, saya harus melepaskan diri dari rasa marah, dendam,
benci dll, terutama kepada yang diduga mendzolimi saya.Sulit sekali!Pembaca bisa
membayangkan bagaimana saya harus menekan emosi, ego saya ketitik nol begitu saja?Tapi
apa boleh buat.saya berusaha sebaik mungkin

Saya pelajari apa sih arti dan makna isi dari Ayat 1000 Dinar tersebut?.Ternyata ayat ini
diambil dari Al Quran yang artinya sebagai berikut: Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah
SWT, pasti akan diberikan kelapangan/kemudahan dan rezeki yang tidak terdugaBarang siapa
yang bertawakal, pasti akan dijaminnyaSesungguhnya Allah itu sangat tegas dalam
perintahnyaDia-lah yang mentakdirkan segala sesuatu

Makna doa ayat 1000 dinar adalah semacam penegasan akan keimanan dan ketaqwaan kita
kepada Allah SWT, yang selalu akan memberikan kemudahan, rezeki tak diduga dan selalu yakin
akan kuasaTakdir Allah yang tak bisa dibantah..Semacam ikrar ketaqwaan kita kepada
Allah.

Saya lakukan tirakat itu setahun penuh dengan tekun dan khusu..ternyata memang betul,
dendam dan amarah secara bertahap dan berlanjut sirna dari hati ini..sampai akhirnya ada
orang/pejabat datang tanpa diminta untuk menanyakan dan menyelesaikan masalah saya dan
orang/pejabat yang merasa bersalah datang dari Jakarta ke Denpasar tempat saya bertugas dan
minta maaf kepada saya.

Berbagai musibah yang sangat berat menimpa orang yang diduga melakukan kedzoliman
tersebut, sampai para pejabat tinggi militer di Jakarta geger..itu terjadi selama setahun saya
tirakatAllah telah membuktikan sebagai Yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Bijaksanaasal
kita berserah diri sepenuhnya kepada-Nya.

Akhirnya setelah tirakat selama 1 tahun penuh, semua masalah saya selesai dengan baik dan
semua orang/pihak mengagumi kesabaran dan ketegaran saya menghadapi cobaan tersebut
(sebagian juga ada yang jadi takut ganggu saya..dikira saya jago santet dari Banten.karena di
Denpasar ada kelompok Debus Banten yang berada dibawah pembinaan saya saat dikontrak oleh
Dinas Pariwisata Bali )

Tirakat yang saya lakukan selama 1 tahun penuh nonstop itu, kalau menurut versi ESQ training
adalah Zero Mind Process dan enerji yang muncul menolong saya menyelesaikan semua
kesulitan saya adalah Zero Mind Power ( Kuasa Illahi).

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

MASRURI PENULIS BUKU

Hikmah terbesar dari doa 1001 dinar bukan hanya pada teks ayatnya, melainkan pada makna
yang terdapat pada ayat itu, yaitu janji Allah SWT bahwa barang siapa yang bertakwa dan
tawakal akan diberi jalan keluar dari segala persoalan dan diberi rejeki yang tidak diduga-duga.

artinya, jangan sekedar keampuhan teksnya, melainkan hakikat dari ayat itu yang harus
dijadikan pedoman dalam hidup sehari-ari.

Ayat identik dengan oyot (akar), buahnya adalah hakikat atau makna dari ayat itu ketika
dijadikan pedoman hidup. Oke?

Saya mencoba mengamalkan ayat ini walau tidak istiqomah, tetapi lebih menitikberatkan pada
arti yang tersirat dalam ayat itu. Salam!

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

HAJI BETA HAJI OMAR TUSIN (BETA)

Bagi saya, Ayat 1000 Dinar ini adalah salah satu amanah yang saya anggap sebagai warisan bu
Titi kepada saya untuk terus diamalkan karena ini lah yang akan menjaga diri saya dalam
menapaki kehidupan serta keluar dari segala keteraniayaan dan perbuatan dzolim orang lain.
Setelah banyak membaca blog bapak tentang perjalanan hidup, manfaat Ayat 1000 Dinar ini,
serta menyinggung nama Ibu Titi Soediro sebagai pemberi ayat tsb kepada bapak, maka saya
tersentak seakan dalam kerinduan saya ini kepada beliau ia hadir melalui fasilitasi sarana pak
Nurhana ini, sekaligus mengingatkan saya untuk terus mengamalkan amanahnya tsb agar saya
dapat kembali bangkit untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berarti lagi, sesuatu yang beliau
sangat harapkan bagi diri saya.

WIFIK AGAR DAGANGAN LAKU KERAS


Bismillahirrohmanirrohim. Berikut silahkan ditulis/print wifik ini dan gantungkan diatas barang
dagangan anda. Atas ijin Allah SWT maka barang dagangan yang anda pajang akan laku keras.
INi wifiknya:

DOA PENGAMPUNAN

Suatu ketika Rasulullah masuk masjid dan mendapati seorang yang berdoa saat usai tahiyat
sebelum salam. Rasulullaah SAW bersabda: Sungguh Allah telah mengampuninya, sungguh
Allah telah mengampuninya, sungguh Allah telah mengampuninya.

Fadhilah doa yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, an-Nasai, dan dishahihkan oleh syekh al-
Albani ini dengan demikian adalah agar semua kesalahan kita diampuni-ALLAH SWT.

Berikut doanya:
=ALLAAHUMMA INNI AS-ALUKA YAA ALLAAH, BI ANNAKAL WAAHIDUL
AHADUSH SHAMAD, ALLADZIY LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKUL-
LAHU KUFUWAN AHAD, AN TAGHFIRALIY DZUNUUBIY INNAKA ANTAL
GHAFUUUR RAHIIM=

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ya Allah, Yang Maha Esa lagi tempat
bergantungnya seluruh makhluk, Yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada
yang setara dengan-Nya, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

TATA CARA:

Dibaca saat sholat setelah tasyahud sebelum salam. Detailnya sebagai berikut:

Baca:
at-Tahiyaatu lillaah, wash-Shalaatutuh thayyibaat, assalaamu alayka ayyuhannabiy
warahmatullaahi wabarakaatuh, assalaamu alayna wa ala ibaadillaahish shaalihiin.
asyhadu an laa ilaaha illaLLaah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh.

Lanjutkan dengan sholawat Ibrahim. Kemudian baca doa ALLAAHUMMA INNI AS-ALUKA
YAA ALLAAH dan seterusnya sampai selesai.

Akhiri dengan SALAM toleh ke kanan dan ke kiri sebagaimana sholat fardhu biasanya.

DOA MINTA PETUNJUK, TAQWA, PENJAGAAN DAN KEKAYAAN

Berikut doa yang diajarkan Rasululah SAW:

=ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKAL HUDAA WAT TUQAA WAL AFAAFA WAL GHINAA=

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, keterjagaan, dan kekayaan

tata cara: Dibaca usai fardhu atau setiap saat dengan jumlah seikhlasnya.
Dalam doa yang diriwayatkan dalam Hadits Riwayat Muslim no. 2721, At Tirmidzi no. 3489,
Ibnu Majah no. 3105, Ibnu Hibban no. 900 dan yang lainnya ini, Rasulullah Shallallahualaihi
Wasallam mengajarkan kita untuk memohon:

Al Hudaa: petunjuk yang sempurna dari Allah untuk menjalani jalan yang lurus

At Tuqaa: yaitu ketaqwaan yang menyeluruh dalam semua hal, dalam menjalankan perintah
agama dan menjauhi yang dilarang dalam agama.

Al Afaaf: keterjagaan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan hal-hal yang tidak
halal, sehingga hati dan jiwa kita menjadi shalih.

Al Ghina: yaitu kekayaan sehingga tidak merasa bergantung dan terlalu mengharapkan apa yang
ada di tangan manusia, melainkan bergantung dan berharap pada apa yang ada di tangan Allah.

IJAZAH ILMU PELUMPUH

pabila anda menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan (perampok pembunuh


begal dll) maka jangan khawatir. Allah SWT akan melindungi anda dengan lantaran doa
pendek yang ada di Surat Al Abasa ayat 18-19 ini.

Caranya: saat bertemu mereka baca doa ini dalam hati sebanyak semampu anda dengan TAHAN
NAPAS.

MIN AYYI SYAYIN KHOLAQOHU

MIN NUTFATIN KHOLAQOHU FAQODDAROHU

Orang yang berniat jahat itu tiba-tiba menjadi lumpuh tidak berdaya musuh jadi kehilangan
tenaga atau keadaan lain dimana dia tidak mampu meneruskan aksinya dan anda akan selamat
dari kejahatan mereka.

Demikian ijasah selesai dan sempurna.

IJAZAH ILMU REZEKI 4 TINGKAT SEMPURNA

Bismillahirrohmanirrohim. Berikut ini saya ijasahkan ilmu rezeki 4 tingkat dengan hak dan
sempurna. Semoga dengan doa-doa ini, Allah SWT memberikan kemudahan rejeki yang terus
mengalir dan barokah kepada kita. Amin. Berikut tata caranya:

Amalkan dalam kondisi wudhu. Bila batal maka berwudhu lagi.


Gunakan pakaian putih bersih menggunakan wewangian. Mulailah riyadhoh ditempat yang
bersih pula.
Tawassul/kirim al fatihah sebagaimana biasanya (kepada Nabi Muhammad SAW, dan
seterusnya)

Audzubillahiminasyaitonirrojim
Bismillahirrohmanirrohim

Tingkat 1

====INNA HADZA LARIZQUNA MA LAHU MINNAFAD===

313 x 7 hari

Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.
(Surat 38, Sad: 54).

Tingkat 2

===WAMAN YATTAQILLAHA YAJALLAHU MAKHRAJA. WAYARZUQHU MIN


HAITSU LA YAHTASIB===

313 x 7

barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya dikaruniakan-Nya jalan (yang mudah) dan
dikaruniakannya rejeki yang tidak terhitung. (surat 65, at Talaq 2-3)

Tingkat 3

===WAZALLALNA ALAIKUMUL GAMAMA WA ANZALNA ALAIKUMUL MANNA


WASSALWA===
313 x 7

Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu manna dan salwa.
(surat 2, al Baqarah 57)

Tingkat 4

===WAMAN YATTAQILAHA YAJALLAHU MIN AMRIHI YUSRA===

313 x 7

Barangsiapa yang bertaqwa, niscaya dijadikan baginya kemudahan dalam urusannya (surat 65 At
Talaq 4).
Demikian ijasah selesai dan sempurna. Wassalam.

DOA BAGI PEGAWAI/KARYAWAN AGAR NAIK PANGKAT DAN NAIK JABATAN

Amalan berikut ini untuk anda pegawai/karyawan agar pekerjaan anda tidak sia-sia. Berupa
mendapatkan penghargaan dari perusahaan/instansi dimana anda bekerja. Sehingga dengan
penghargaan itu anda akan mendapatkan promosi/kenaikan jabatan dari yang sekarang.

Amalan batiniah berupa doa berikut ini monggo diamalkan:

YAA AYYUHAA AL-INSAANU INNAKA KAADIHUN ILAA RABBIKA KADHAN


FAMULAAQIIHI
(Al-Insyiqaaq Ayat : 6)

11 x usai sholat fardhu lima waktu selama 3 hari atau 7 hari atau semampunya. Dimulai dari
Sholat subuh.

@CATATAN: Akan lebih bagus kalau sebelum mengamalkan amalan tersebut, terlebih dulu
sholat hajat 2 rokaat.

Bekerjalah sesuai dengan syariat/sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Tekun dan sabar
serta pandai-pandailah untuk mengendalikan emosi. Bekerja serius dan hindari menjadi orang
yang terkesan ambisius dan hanya mencari nama semata. Jadikan pekerjaan anda sebagai sarana
IBADAH dalam arti yang luas. Insya allah keberuntungan menjadi milik Anda. Terima kasih.

AMALAN MELEMBUTKAN DAN MENAKLUKKAN HATI YANG KERAS

Assalamualaikum wr wb.

Ini adalah amalan untuk menaklukkan/melembutkan hati target agar lebih baik kepada kita.
Misalnya bos/juragan/atasan yang semena-mena kepada kita.

caranya:

baca surat al hadiid ayat 17 yang berbunyi:

===ilamuu anna allaaha yuhyii al-ardha bada mawtihaa qad bayyannaa lakumu al-
aayaati laallakum taqiluuna===
ARTINYA: Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya.
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu
memikirkannya.

wiridkan/baca sebanyak 1000 x dan tiupkan ke air lalu usahakan agar target meminum air yang
anda wiridkan tersebut. (bisa pula air dipercikkan ke jalan yang tiap hari dilaluinya).

Insya Allah hatinya segera lunak dan manut/mengikuti anda. Anda akan disayangi target.
Demikian semoga bermanfaat dan terima kasih.

IJASAH ILMU URUT PIJAT ANGGOTA TUBUH (BAGI TUKANG PIJAT maupun
PIJAT TUBUH SENDIRI)

Assalamualaikum wr wb. Ilmu ini sangat bermanfaat bagi saudara yang berprofesi sebagai
tukang pijat dan juga untuk rumah tangga kita sendiri.

ADA BEBERAPA CARA, bisa dipilih salah satu:

CARA 1: baca doa 1 x dan tiupkan ke air segelas lalu air diminumkan orang yang sakit.

CARA 2: baca doa 1 x dan tiupkan ke minyak-minyak urut lalu minyak digunakan
untuk URUT anggota tubuh yang sakit.

berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM TAMLIKHA MAKHTLINA MATHLINA


MASNUSY DARBAMUSY KAFSYATATIYUSY KATMIR BI ISMI ALAH AR ROHMAN
AR ROHIM JANNATUN WALDATUN MARYAMA WA MARYAMU WALADATU
ISALARDH TADU KAAKHRUJ AYYUHAL MARDULI BI QUDROTIHI TAALA.

++CATATAN: Doa ini bisa digunakan untuk seluruh penyakit yang ada di tubuh seseorang
pasien. Misalnya bila sakit itu tergolong sakit kanker/tumor, atau penyakit dalam maka doa
dibaca ke segelas air dan diminumkan ke orang sakit.

Demikian semoga bermanfaat buat kehidupan anda, wassalamualaikum wr wb, salam


paseduluran dan terima kasih.

IJASAH ILMU GENDAM PENUNDUK TUJUH LAPIS BUMI

BERIKUT SAYA IJASAHKAN BAGI SAUDARA PEMBACA BLOG KWA YANG INGIN
MEMILIKI ILMU GENDAM

Untuk menjaga kerukunan ada kalanya kita harus menampakkan ketegasan dan disegani oleh
mahluk apa saja dan siapa saja, apakah itu pasangan kita(suami/isteri/pacar/bos dll). Apabila bila
dia marah dan mengajak bertengkar maka berikut ini ilmu menundukkannya dan mengikuti apa
mau kita. Ketika anda selesai membacanya, tidak hanya manusia tapi binatang yang galak
sekalipun akan hilang marahnya dan bahkan rela untuk tunduk pada kemauan anda.

Caranya:
Baca doa mantra ini dan setelah berdoa maka hentakkan kaki ke tanah/lantai (bahasa jawanya
GEDRUK TANAH 1 x) selanjutnya lihatlah matanya maka dia akan luluh tunduk mengikuti
anda seperti kerbau dicocok hidungnya. Inilah mantra doa sekali ucap langsung terjadi kun
fayakun.

===
Bismillahirrohmanirrohim Robbighfirli 1 x

Ya Qowiyyu Ya Matiin (7X TAHAN NAPAS)

lanjutkan membaca 1 x

Allah berdiri Muhammad berhenti

Larilah Adam supaya Allah berdiri di hadapanmu

Kau tunduk aku tertawa hak Allah

Karena aku dikandung kalimah Laa Ilaha Ilallah

Muhammadur Rosulullah

Hak semua makhluk di muka bumi

Saya hentakkan ke dalam tujuh lapis bumi

=====

Demikian semoga bermanfaat untuk amar makruf nahi munkar/ menegakkan kebenaran dan
menolak/menjauhi kemunkaran.

PENGOBATAN ALTERNATIF UNTUK SAKIT GATAL

Penyakit gatal meski seakan remeh namun bila tidak kunjung sembuh tentu saja mengganggu
aktivitas sehari-hari. Apalagi sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Berikut CARA ilmu
hikmah Melayu untuk mengobati sakit gatal.

Caranya: ambil air dari sumber mata air yang bersih dan baca mantra doa ini 3 x lalu hembuskan
ke aiR seember tadi dan gunakan untuk mandi penderita.

doa mantranya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
CAK RAJO MATI SAMSILA RAJO MATI

WALILLAH ENGKAU RAJO PENYAKIT

BERKAT DOA LAILAHA ILALLLAH

BERKAT MUHAMMADUR RASULULLAH

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapan kami semua penyakit
yang anda derita

Semoga lekas sembuh atas ijin ALLAH SWT.

IJASAH ILMU KEBAL MURJANI NURKAIT

===nama besi yang tajam adalah NURKAIT NURTAH. apabila kita membaca ke sebuah
logam/besi maka dia akan mengikuti keinginan kita untuk berbagai keperluan sehari-hari.==

Ijazah untuk pembaca blog KWA dari seorang sahabat paranormal yang baik hati.

Caranya:
Baca setiap pagi (jam yang sama setiap hari) dan biarkan doa mantra ini bekerja secara alami
atas ijin Allah SWT.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
YA QOWIYYU YA MATIIN
BESI SELAGI TUMPUL NAMANYA MURJANI
SESUDAH TAJAM NURKAIT NURTAH NAMANYA
ASSALAMUALAIKUM HAI SAUDARA NURKAIT
JANGANLAH ENGKAU MEMBINASAKANKU
SERASI SEUSIA SEUJUD SENYAWA
BERKAT DOA LA ILAHA ILLALLAH
BERKAT MUHAMMADUR RASULULLAH

Setelah berdoa 3x tiupkan ke dua telapak tangan dan usapkan telapak tangan ke seluruh bagian
tubuh anda. Silahkan diamalkan semoga bermanfaat.

IJAZAH ILMU BELA DIRI TANGAN KOSONG DALAM KEADAAN DARURAT

Assalamualaikum wr wb. Berikut ini saya ijasahkan untuk anda yang membutuhkannya. Ilmu ini
hanya untuk membela diri dan memukul menggunakan tangan kosong. Hati-hati bila tidak perlu
jangan gunakan ilmu ini untuk berkelahi karena orang yang kena pukul bisa langsung tewas
ditangan anda. GUNAKAN DALAM KEADAAN SANGAT TERPAKSA DAN MENDESAK!

Bismillahirrohmanirrohim
KULHU API RUHA ALLAH
ROH MATI JELMA MARAH
JELMA MATI SI JAHIL SETERU ALLAH
BERKAT DOA LA ILAHA ILLALLAH
BERKAT MUHAMMADUR ROSULULLAH
CARANYA:
Baca doa 1 x dan ambil air liur di langit-langit mulut lalu usapkan kada dua telapak tangan dan
kepalkan untuk memukul.

Demikian semoga ada manfaatnya untuk anda. Wassalamualaikum wr wb.

DOA-DOA BERDAYA PELUMAT MUSUH

Berikut beberapa doa yang diwiridkan dengan keyakinan bahwa daya dan pertolongan akan
datang dari Allah SWT. Kunci mustajabahnya doa anda adalah KEYAKINAN 100 PERSEN
BAHWA DOA ANDA PASTI DIDENGAR DAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT,
PASTI.. PASTI.. PASTI, berikut doa tersebut.

1. Gunanya untuk menundukan orang lain yang menguasai kita, wiridkan sambil membayangkan
target: Alam tara kayfa fa`ala rabbuka bi ashhab il-fil ( Apakah kamu tidak memperhatikan
bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah ) (QS 105 : 1 )

2. Menghilangkan ketakutan kepada siapapun wiridnya: Ya qadim al ihsan bi ihsanika al


qadim.

3. Membungkam penguasa/oranglain yang dzolim, ketika kita menemuinya ucapkanlah : Al-


yawm nakhtimu `ala`afwa`hihim ( pada hari ini kami tutup mulut mereka ( QS 36 : 65 )

4. Mengalahkan musuh agar tidak mampu bangkit dari kekalahannya, wiridkan: Wa


la`yu`dzanu lahum fa`yatadzirun ( tidak diijinkan kepada mereka meminta uzur sehingga
mereka dapat minta uzur ) ( QS 77 : 36 ).

5. Membuat mereka lemah tiada berdaya, dan mereka tidak mampu untuk mengalahkan kita atas
ijin Allah SWT, wiridkan : shummun bukmun `umyun fahum la`yarji`un ( mereka tuli bisu
dan buta tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar ) ( QS : 2 : 18 ).

6. Untuk menceraiberaikan sekelompok orang jahat yang di takuti/ merampok/ membunuh diri
kita. Ambilah sebutir biji beras, bisa juga batu kerikil lalu bacakan padanya doa ini sebanyak
empat kali : Hathasy mathasy hathasyanah walalqayna baynahum al-adawah wa al-
baghdha ` ila`yawm al qiyamah ( Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian diantara
mereka sampai hari kiamat ) ( QS 5 : 64 ) lalu lemparkanlah ( biji beras/kerikil ) tersebut ke arah
mereka tanpa mereka ketahui. Insya allah musuh akan kalah secepatnya.
WAFAK WAFAK UNTUK ANDA PARA PRIA

Assalamualaikum. Ijinkan saya berbagi ilmu tentang wafak. Berikut ini dua wafak yang langsung
bisa anda gunakan.

1. WAFAK UNTUK KEKUATAN BERSETUBUH

Caranya: tulis pada sehelai daun sirih yang bertemu urat lalu makanlah daun tersebut sebelum
melakukan hubungan badan suami-isteri.

2. WAFAK UNTUK MEMPERKUAT PERSETUBUHAN DAN MERUKUNKAN BEBERAPA


ISTERI (KHUSUS BAGI ANDA YANG POLIGAMI)

CARANYA: TULIS WAFAK INI DI BANTAL MASING-MASING ISTERI. MAKA ANDA


AKAN KUAT BERSETUBUH BERAPAPUN JUMLAH ISTERI ANDA DAN ISTERI TIDAK
AKAN BERSELISIH SATU DENGAN YANG LAIN DAN KELUARGA ANDA MENJADI
RUKUN.

EMPAT ILMU WARISAN LELUHUR BORNEO

Warisan leluhur nusantara alias nenek moyang kita sungguh sangat banyak. Baik berupa
warisan pikiran, keyakinan maupun benda-benda. Berikut ini salah satu warisan nenek
moyang dari bumi Borneo/Kalimantan.

Tepatnya di Kecamatan Embau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kecamatan ini
dihuni oleh Suku Embau yaitu suatu kelompok masyarakat yang masih keturunan suku Dayak
Embaloh, yang saat ini lebih menyatakan diri mereka sebagai Melayu. Suku Embau ini
bermukim di sepanjang sungai Embau kabupaten Kapuas Hulu provinsi Kalimantan Barat.
Suku Embau, adalah keturunan dari suku Dayak Embaloh. Walaupun mereka masih berdarah
dayak, tetapi mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai orang Embau, atau Melayu
Embau.

Bahasa Embau yang asli diperkirakan telah punah dari peradaban sejak akhir abad ke-19. Bahasa
Embau telah punah karena tidak ada lagi penutur bahasa ini. Masyarakat Embau, pada awalnya
berbicara sehari-hari mengggunakan bahasa Embau mirip dengan bahasa Dayak Embaloh.
Tetapi karena dominasi bahasa Melayu di daerah ini secara perlahan-lahan bahasa Embau
tergeser oleh bahasa Melayu. Pada saat ini suku Embau menggunakan bahasa Melayu, walaupun
beberapa kata dalam bahasa Melayu yang mereka gunakan masih terdapat beberapa kata dalam
bahasa Embau. Oleh karena itu bahasa yang mereka pakai sekarang disebut sebagai bahasa
Melayu Embau.

Punahnya bahasa Embau, maka punah juga budaya asli suku Embau, karena saat ini berbagai
acara adat mengikuti segala bentuk budaya Melayu. Bahkan perilaku dan cara berpakaian pun
telah mengikuti cara-cara melayu. Termasuk kawin-campur antara orang Embau asli dengan
orang-orang Melayu sehingga budaya dan agama Melayu ini pun terserap ke dalam masyarakat
Embau. Dan saat ini suku Embau secara mayoritas telah memeluk agama Islam.

Sebagaimana suku-suku di Indonesia, masyarakat Embau juga memiliki Ilmu-ilmu goib yang
dipercaya memberikan banyak manfaat untuk hidup sehari-hari. Di antaranya akan kita paparkan
di bawah ini:

ILMU SELAMAT

Ilmu ini adalah ilmu warisan leluhur suku Embau, dan bisa jadi dengan ini pula suku Embau
diselamatkan Tuhan sehingga selamat dan lolos dalam tragedi Mandor yang berdarah pada
tahun 1943, di mana tentara Jepang melakukan penangkapan dan pembantaian massal kepada
masyarakat suku Embau.

Caranya:
Setiap pagi, genggamlah kedua tangan dan putarlah dengan arah dari bawah ke atas sambil
membaca doa mantra. Lakukan sesering mungkin selama beberapa hari. Ketika hendak
digunakan maka lakukanlah seperti biasa, sebaiknya lakukan sebelum bepergian.

Insya allah kita akan selamat dari senjata apapun, dari musibah bala bencana atas ijin Allah SWT.
Inilah mantranya:

TIK KUNANG URAT JENALLAH


TUNGKAT DAN SYAHADAT
CAHAYA MANIKAM
NURMANI LAHUL ALLAH
AYATULLAH HAS SIFATULLAH.

&&&-
ILMU MALAIKAT EMPAT

Pada masa muda seseorang perlu melengkapi diri dengan belajar ilmu silat dan apabila sudah
memiliki ilmu silat maka seseorang perlu juga memiliki ilmu batin silat/ ilmu goib silat. Ilmu ini
adalah tambahan agar orang yang belajar silat agar memiliki daya kekuatan supranatural.

Inilah mantra doa ILMU MALAIKAT EMPAT PAKAI BELAJAR SILAT yang dibaca sebelum
kita menggerakkan jurus-jurus apa saja:

JIBRIL DI MUKAKU
MIKAIL DI KANANKU
ISRAFIL DI KIRIKU
IZRAIL DI BELAKANGKU
MUNKAR DI ATASKU
NAKIR DI BAWAHKU
ROKIB DI KANANKU
ATID DI KIRIKU
RIDWAN DI MUKAKU
MALIK DI BELAKANGKU
MUKORROBIN DI MUKAKU
BERKAT DOA LA ILAHA ILALLAH
BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH

-&&&

ILMU KOBAL ILMU KEBAL SENJATA

Caranya cukup mudah yaitu selesai sholat lima waktu baca sekali dan tiupkan ke telapak tangan
lalu usapkan ke seluruh tubuh. Insya allah tidak lama kemudian anda akan kebal atas ijin Allah
SWT. Bila akan digunakan untuk menghadapi musuh cukup baca sekali dan tiup ke tangan lalu
usapkan ke tubuh.

Baca dan hapalkan doa ILMU KEBAL ini

AH BANGUN
JAGAT PUN BANGUN
BANGUN CULA
SALAMULLAH HU BANGUN
BESI KURSANI
URAT SEPERTI KAWAT
TULANG SEPERTI BESI
DARAH SEPERTI TIMAH
KULIT SEPERTI BELULANG
BERKAT DOA LA ILAHA ILALLAH
BERKAT MUHAMMADARRASULULLAH

&&&

ILMU ANTI KEBAL

Sebelumnya, Mari kita belajar sedikit tentang tubuh kita sendiri yang kita kenal dengan tulang
sulbi atau bahasa Inggrisnya Coccyx. Tulang sulbi terletak pada bagian terbawah dari tulang
belakang. Oleh sebab itu ia juga dikenali sebagai tulang ekor.Tulang sulbi adalah tulang yang
pertama yang diciptakan oleh Allah ketika proses penciptaan Nabi Adam AS.

Pada hari kiamat kelak, semua makhluk akan dimatikan termasuklah malaikat dan ketika itu
hanya Allah saja yang Maha Hidup. Sewaktu hari kebangkitan nanti, Allah SWT akan
membangunkan semua manusia lagi, mulai dari nabi Adam sampai manusia terakhir yang lahir
sebelum kiamat. Hebatnya tulang sulbi ini tak akan hancur di dalam tanah dan termasuk dalam
salah satu benda paling keramat yang tidak akan musnah dengan izin Allah.

Tulang sulbi banyak disebutkan dalam hadis. Antaranya, Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya semua bagian tubuh manusia akan rusak, kecuali tulang sulbi, dari tulang ini
pertama kali manusia diciptakan, dan dari tulang ini manusia dibangunkan dari kematian di hari
akhir (HR. Bukhari, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah)

Membahas Tulang sulbi ini juga menarik. Ada ilmu-ilmu, misalnya inti besi kursani atau ilmu
anti kebal menggunakan media tulang sulbi. Berikut ini akan kita paparkan tentang ILMU ANTI
KEBAL.

Caranya:
Letakkan jari telunjuk ke ujung tulang ekor /tulang sulbi. Selanjutnya baca: BABUL
JANAB 3 x dan angkat jari telunjuk dan oleskan ujung jari telunjuk ke ujung pedang atau
ujung peluru, atau ujug tombak. Senjata siap digunakan untuk melumpuhkan pemilik
ilmu kebal.

DOA MEMILIH TEMPAT YANG BAROKAH, MEMILIH SEKOLAH, MEMILIH


PEKERJAAN BARU

Sebelum memutuskan untuk pindah ke tempat yang kita anggap paling cocok maka berdoalah
sebagai berikut:

RABBI ANZILNI MUNZALAM MUBARAKAW WA ANTA KHAIRUL MUNZILIN

Ya tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik
pemberi tempat (QS, Al Mukminin 29).
Berdoa secara khusyuk setelah sholat fardhu dengan jumlah seikhlasnya. Insya allah, setelah kita
memutuskan untuk pindah maka kita akan mendapatkan pilihan yang terbaik dan dirahmati Allah
SWT. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.

https://wongalus.wordpress.com/page/8/