Anda di halaman 1dari 5

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) MATEMATIK KERTAS 2 (015/2)

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN (PAwT) TAHUN 5 (2017)


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
MENGUASAI
MENGETAHUI DAN
KEMAHIRAN MENGAPLIKASI JUMLAH
MEMAHAMI
KONSTRUK/ MENGIRA
NO.
TOPIK
M S T M S T M S T

NOMBOR BULAT 7 (i)


1 1(ii) 15 (i) 7 (ii) 8 (ii) 7 (iii) 6
DAN OPERASI (J)

2 (i) 4 (i) 9 (i) 15


2 PECAHAN 15 (ii) 10 (ii) 9 (ii) (iii) 7
(R) (R) (R)
KBAT

3 (i) 11(i) 3 (ii)


3 PERPULUHAN 4 (ii) 4
(R) (R) (R)

13 (i) 12
4 PERATUS 1(i) 8 (i) 11 (ii) 13 (ii) 6
(R) (iii)

12 (i) 2 (ii) 6 (i) 5 10 (i) 10


5 WANG 12 (ii) 7
(R) (R) (R) (J) (R) (iii)

11 14
6 MASA DAN WAKTU 14 (i) 14 (ii) 6 (ii) (iii) 5
(iii)
KBAT

7 PANJANG

8 JISIM

9 ISIPADU CECAIR

10 RUANG

11 KOORDINAT

NISBAH DAN
12
KADARAN

PENGURUSAN
13
DATA

14 KEBOLEHJADIAN

Jumlah Item : 15
Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) : 2
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) MATEMATIK KERTAS 1 (015/1)
PEPERIKSAAN AWAL TAHUN (PAwT) TAHUN 5 (2017)
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
MENGUASAI
MENGETAHUI DAN
KEMAHIRAN MENGAPLIKASI JUMLA
MEMAHAMI
KONSTRUK/ MENGIRA H
NO.
TOPIK
M S T M S T M S T
NOMBOR BULAT
1 5 17(J) 9 21 32 (J) 26 (J) 6
& OPERASI
2 PECAHAN 3 (R) 8(R) 12 18 (R) 30 (R) 34 23 7

3 PERPULUHAN 4 (R) 6 (R) 16 13 (R) 36 (R) 25 (R) 40 (R) 7

4 PERATUS 1 (R) 15 11 20 37(R) 35 28 (R) 7

5 WANG 7 14(R ) 24 33 (J) 4


MASA DAN 29 27 (R) 39
6 2 (R) 10 19 9
WAKTU 38(R) 22 (R) 31 (R)
7 PANJANG

8 JISIM

9 ISIPADU CECAIR

10 RUANG

11 KOORDINAT
NISBAH DAN
12
KADARAN
PENGURUSAN
13
DATA
KEBOLEHJADIA
14
N
JUMLAH 8 12 20 40

Jumlah item : 40
Mudah (M) : 17
Sederhana (S) : 16
Tinggi (T) : 7
Soalan Gambarajah dan Jadual : 23
Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ( KBAT) : Tiada
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) MATEMATIK KERTAS 2 (015/2)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) TAHUN 5 (2017)
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
MENGUASAI
MENGETAHUI DAN
KEMAHIRAN MENGAPLIKASI JUMLAH
KONSTRUK/ MEMAHAMI
NO. MENGIRA
TOPIK
M S T M S T M S T

NOMBOR BULAT 7 (i) 5


1 15 (i) 7 (ii) 8 (ii) 5
DAN OPERASI (J) (J)
10 (i)
2 (ii) 2 (i) 15
2 PECAHAN 15 (ii) (R) 9 (ii) 7
(R) (R) (iii)
10 (ii)
3 (i) 3 (ii)
3 PERPULUHAN 7 (iii) 3
(R) (R)
12 (i) 12 (ii)
13 (i) 11
4 PERATUS (R) 11 (ii) 12 7
(R) (iii)
8 (i) (iii)
1(i)
6 (i) 9 (i) 10(iii)
5 WANG 11(i) 1(ii) 7
(R) (R) 13 (ii)
(R)
4 (i) 14
6 MASA DAN WAKTU 14 (i) 4 (ii) 14 (ii) 6 (ii) 6
(R) (iii)

7 PANJANG

8 JISIM

9 ISIPADU CECAIR

10 RUANG

11 KOORDINAT

NISBAH DAN
12
KADARAN
PENGURUSAN
13
DATA

14 KEBOLEHJADIAN

Jumlah Item : 15
Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi( KBAT) : 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) MATEMATIK KERTAS 1 (015/1)


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) TAHUN 5 (2017)
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
MENGUASAI
MENGETAHUI DAN
KEMAHIRAN MENGAPLIKASI JUMLA
MEMAHAMI
KONSTRUK/ MENGIRA H
NO.
TOPIK
M S T M S T M S T
NOMBOR BULAT
1 6 (R) 17 (J) 9 21 32 (J) 26 (J) 6
& OPERASI
10 31 (R)
2 PECAHAN 3 (R) 30 (R) 23 7
12 34

3 PERPULUHAN 4 (R) 16 13 (R) 3

25 (R)
4 PERATUS 1 (R) 7 15 11 36 (R) 28 (R) 8
35
5 20 33 (J) 39
5 WANG 19 14 (R) 10
8 (R) 37 (R) 24 40 (R)
MASA DAN 29 22 (R)
6 2 (R) 18 (R) 6
WAKTU 38(R) 27 (R)

7 PANJANG

8 JISIM

9 ISIPADU CECAIR

10 RUANG

11 KOORDINAT

NISBAH DAN
12
KADARAN
PENGURUSAN
13
DATA
KEBOLEHJADIA
14
N
JUMLAH 8 11 21

Jumlah item : 40
Mudah (M) : 21
Sederhana (S) : 14
Tinggi (T) : 5
Soalan Gambarajah dan Jadual : 22
Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ( KBAT) : Tiada

PANDUAN:
MENGETAHUI DAN MEMAHAMI :

Item Pengetahuan dan Pemahaman merupakan item yang mengandungi kemahiran asas bagi setiap tajuk
bermula dari Tahun 1 hingga Tahun 6 . Kebiasaannya kemahiran awal bagi setiap tajuk dalam Dokumen
Standard Kurikulum adalah kemahiran asas. Bentuk item lazimnya tidak memerlukan proses pengiraan.

MENGUASAI KEMAHIRAN MENGIRA:

Item Menguasai Kemahiran Mengira merupakan item yang melibatkan operasi asas atau operasi bergabung
dalam kemahiran Matematik sekolah rendah . Kebiasaannya bentuk item tersebut hanya melibatkan
nombor dan operasi sahaja atau menggunakan bahasa yang mudah bukan dalam bentuk penceritaan /situasi
harian.

MENGAPLIKASI:

Item ini merupakan item dalam kemahiran menyelesaikan masalah harian yang ada penceritaan
melibatkan penukaran daripada mod bahasa kepada ayat Matematik untuk menyelesaikannya. Item ini
melibatkan semua tajuk kecuali perpuluhan. Item ini boleh menggabungkan beberapa tajuk dalam sesuatu
item.

ITEM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ( KBAT ):

Item ini merupakan item penyelesaian masalah non rutin yang menggabungkan beberapa topik dalam satu
item.