Anda di halaman 1dari 13

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 1 ETN 3 / 1KRG

Modul PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Kompetens OLAHRAGA
i
Tarikh 17.04.2017

Hari ISNIN

Masa 9.00 am -10.00 Am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran Berkebolehan melakukan aktiviti lumba jalan kaki.


2.1 Melakukan kemahiran asas lumba jalan kaki.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

2.1.1 Menyertai pertandingan Demonstrasi guru/murid yang 1. Buku teks PJK


1 JAM jalan kaki peringkat mahir perlu bagi memudahkan tingkatan 4 dan 5.
kelas. murid lain mengetahui teknik
yang betul. 2. Modul DKSKV

Refleksi

Jabatan Teras Umum


Tajuk Kursus 4 PAV

Modul SEJARAH

Kompetens TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


i
Tarikh 17.04.2017

Hari ISNIN

Masa 4.00 pm -5.00 pm

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran 7.2 A) Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal


i. Kerajaan agraria (Kerajaan Angkor)
ii. Kerajaan maritim (Kerajaan Srivijaya)
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

- Buku teks
1 jam Memahami perkembangan -Penjelasan guru sejarah
kerajaan awal di Asia Tenggara. tingkatan 4.
I. Menyatakan bentuk- - Huraian
bentuk kerajaan awal di -Soal jawab lisan
sukatan
Asia Tenggara. pelajaran
(HSP) sejarah
II. Menyenaraikan ciri-ciri -Perbincangan pelajar dan guru tingkatan 4.
kerajaan agraria.

III. Menyenaraikan ciri-ciri


kerajaan maritim.

IV. Membandingkan
kerajaan agraria dengan
kerajaan maritim.

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 1 ETE1

Modul PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Kompetens OLAHRAGA
i
Tarikh 18.04.2017

Hari SELASA

Masa 8.00 am -9.00 am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran Berkebolehan melakukan aktiviti lumba jalan kaki.


2.1 Melakukan kemahiran asas lumba jalan kaki.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

2.1.1 Menyertai pertandingan Demonstrasi guru/murid yang 1. Buku teks PJK


1 JAM jalan kaki peringkat mahir perlu bagi memudahkan tingkatan 4 dan 5.
kelas. murid lain mengetahui teknik
yang betul. 2. Modul DKSKV

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 1 ETE2

Modul PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Kompetens OLAHRAGA
i
Tarikh 18.04.2017

Hari SELASA

Masa 9.00 am -10.00 am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran Berkebolehan melakukan aktiviti lumba jalan kaki.


2.1 Melakukan kemahiran asas lumba jalan kaki.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

2.1.1 Menyertai pertandingan Demonstrasi guru/murid yang 1. Buku teks PJK


1 JAM jalan kaki peringkat mahir perlu bagi memudahkan tingkatan 4 dan 5.
kelas. murid lain mengetahui teknik
yang betul. 2. Modul DKSKV

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 1 ETN1/ 1 KSK

Modul Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Kompetens OLAHRAGA
i
Tarikh 19.04.2017

Hari RABU

Masa 8.00 am -9.00 am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran Berkebolehan melakukan aktiviti lumba jalan kaki.


2.1 Melakukan kemahiran asas lumba jalan kaki.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1 jam 2.1.1 Menyertai pertandingan Demonstrasi guru/murid yang 1. Buku teks PJK
jalan kaki peringkat mahir perlu bagi memudahkan tingkatan 4 dan 5.
kelas. murid lain mengetahui teknik
yang betul. 2. Modul DKSKV

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 2 ETE1/2 KSK1

Modul PENDIDIKAN MORAL


Kompetens
i
Tarikh 19.04.2017

Hari RABU

Masa 10.00 am 11.00 am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1 jam PENILAIAN AKHIR AMALI PELAJAR MENDUDUKI


UJIAN AMALI
TAHUN 2 (SEMESTER 3)

18 25 APRIL 2017

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 2 ete3/ 2 ksk2

Modul Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kompetens
i
Tarikh 20.04.2017

Hari KHAMIS

Masa 8.00 am 9.00 am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1 jam PENILAIAN AKHIR AMALI PELAJAR MENDUDUKI UJIAN


AMALI
TAHUN 2 (SEMESTER 3)

18 25 APRIL 2017

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 1 etn2

Modul Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kompetens PERMAINAN BADMINTON


i
Tarikh 20.04.2017

Hari KHAMIS

Masa 9.00 pm 10.00 am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran Berkebolehan melakukan kemahiran dalam permainan badminton.


1.1 Melakukan kemahiran pukulan junam semasa menyerang.
1.2 Melakukan strategi serangan belakang dalam menyerang.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1 jam 1.1.1 Mengaplikasi Demonstrasi guru/murid yang 1. Buku teks PJK


kemahiran dalam mahir perlu bagi memudahkan tingkatan 4 dan 5.
permainan sebenar. murid lain mengetahui teknik
yang betul. 2. Modul DKSKV
1.2.1 Mengaplikasi atau
menerangkan strategi
serangan belakang.

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 4 PAV

Modul SEJARAH

Kompetens TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


i
Tarikh 20.04.2017
Hari KHAMIS

Masa 2.00 pm -3.00 pm

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran 7.2 B) Pengaruh agama Hindu dan Buddha


i. Sistem pemerintahan dan pentadbiran.
ii. Kesenian dan Kesusasteraan.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

- Buku teks
1 jam Memahami pengaruh agama -Penjelasan guru sejarah
Hindu dan Buddha dalam tingkatan 4.
kerajaan awal di Asia Tenggara.
-Soal jawab lisan - Huraian
I. Menyatakan cara sukatan
kedatangan agama pelajaran
Hindu dan Buddha ke (HSP) sejarah
Asia Tenggara. -Perbincangan pelajar dan guru tingkatan 4.
II. Menyatakan ciri-ciri
Hindu-Buddha dalam
kerajaan awal di Asia
Tenggara.

III. Menghuraikan pengaruh


Hindu-Buddha dalam
pemerintahan dan
pentadbiran.

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 4 PAV

Modul PENDIDIKAN MORAL

Kompetens DIRI DAN KELUARGA


i
Tarikh 20.04.2017

Hari KHAMIS
Masa 4.00 pm - 5.00 pm

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran Mengetahui kecemerlangan diri dan keluarga


1.2 Menyenaraikan suruhan agama dan kepercayaan masing-masing.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1.2.1 Menyenaraikan dengan 1. Modul KSKV


1 JAM betul suruhan agama -Penjelasan guru Pendidikan
dan kepercayaan Moral.
masing-masing.
-Soal jawab lisan
1.2.2 Menerangkan dengan
jelas adab dan
-Perbincangan pelajar dan guru
peraturan agama serta
kepercayaan masing-
masing .

1.2.3 Menceritakan larangan


dalam mengamalkan
ajaran agama dan
kepercayaan masing-
masing.

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 2 etn2

Modul Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kompetens
i
Tarikh 21.04.2017

Hari JUMAAT

Masa 8.00 am 9.00 am


Nama Pengajar Muhamad bin Nordin

Standard Pembelajaran
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1 jam PENILAIAN AKHIR AMALI PELAJAR MENDUDUKI UJIAN


AMALI
TAHUN 2 (SEMESTER 3)

18 25 APRIL 2017

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 1 kpd

Modul Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kompetens PERMAINAN BADMINTON


i
Tarikh 21.04.2017

Hari JUMAAT

Masa 9.00 pm 10.00 am

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin


Standard Pembelajaran Berkebolehan melakukan kemahiran dalam permainan badminton.
1.1 Melakukan kemahiran pukulan junam semasa menyerang.
1.2 Melakukan strategi serangan belakang dalam menyerang.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1 jam 1.1.1 Mengaplikasi Demonstrasi guru/murid yang 1. Buku teks PJK


kemahiran dalam mahir perlu bagi memudahkan tingkatan 4 dan 5.
permainan sebenar. murid lain mengetahui teknik
yang betul. 2. Modul DKSKV
1.2.1 Mengaplikasi atau
menerangkan strategi
serangan belakang.

Refleksi

Jabatan Teras Umum

Tajuk Kursus 4 PAV (SKM)

Modul PENDIDIKAN MORAL

Kompetens DIRI DAN KELUARGA


i
Tarikh 21.04.2017

Hari JUMAAT

Masa 11.00 am - 12.00 pm

Nama Pengajar Muhamad bin Nordin


Standard Pembelajaran Mengetahui kecemerlangan diri dan keluarga
1.2 Melaksanakan tanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri.
Masa Kriteria Tugas utama/ proses Bahan sumber
Pencapaian Pembelajaran

1.3.1 Menyenaraikan ciri-ciri - Modul KSKV


1 JAM penampilan diri yang -Penjelasan guru Pendidikan
baik. Moral.

1.3.2 Menyatakan kesedaran -Soal jawab lisan


mempunyai penampilan
diri yang baik.
-Perbincangan pelajar dan guru
1.3.3 Mengamalkan
penampilan diri yang
baik dalam kehidupan
seharian.

Refleksi