Anda di halaman 1dari 20

JADWAL PETUGAS PIKET RAWAT INAP UPTD PUSKESMAS SINDANGRATU

Bulan:APRIL 04/ 2016 Hari & Tanggal


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
NO NAMA
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J
1 Yeti yuliati, Amd kep SESUWAI JAM KERJA
2 yuliawati,Amd kep P P P P P P P P P P P P
3 Lia Nurlela,Amd.kep P P P P P P P P P P P
4 Lilis Suryani,Amd kep P P P P P P P P P P P
5 Santi Sumiati,Amd kep P P P P P P P P P P P
6 Alvin,Amd kep P P P P P P P P P P P P
7 Nursetiabudi,Amd kep M M M M M M M M M M
8 AA Rachman,Amd.kep M M M M M M M M M M
9 Agung yuliadi,Amd kep M M M M M M M M M M
10 Riki gustiawan,Amd kep M M M M M M M M M
11 Gan Gan taufiq S,Amd kep M M M M M M M M M
12 Randy Ariasandy,Amd kep M M M M M M M M M M

NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan pindah ke BP Kepala Perawatan
Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, Amd.Kep, M.Si, M.Mkes yeti yuliati,Amd


Nip:19810721 kep 2
201411
Nip.19660211 198803 1 004 002
PTD PUSKESMAS SINDANGRATU

30
ket
S
SESUWAI JAM KERJA
144 Jam
P 144 Jam
P 144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
M 144 Jam
M 144 Jam
144 Jam

Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd
Nip:19810721 kep 2
201411
002
DINAS KESEHATAN KABUPATEN G
UPTD PUSKESMAS SINDANGRA
KECAMATAN PAKENJENG
JADWAL RAWAT INAP BULAN MEI
Jln. Raya Bungbulang Km 70 Pakenjeng - Garut
Email. puskesmasdtpsindangratu@gmail.c
Hari & T
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
M S S R K J S M S S R K J S
1 Yeti yuliati, Amd kep SESUAI JA
2 yuliawati,Amd kep P P P P P
3 Irma susilawati,Amd kep P P P P P
4 Lia Nurlela,Amd.kep P P P P P P
5 Lilis Suryani,Amd kep P P P P P P
6 Santi Sumiati,Amd kep P P P P P P P
7 Alfin Nur Fikriadi, S. kep P P P P
8 Agung yuliadi,Amd kep M M M M M
9 Aa Rachman SNH, Amd Kep M M M M
10 Randy Ariasandy,Amd kep M M M M
11 Gan gan Taufiq,Amd kep M M M M
12 Deka Imam M,Amd.Kep M M M M M M
13 Nursetiabudi,Amd kep M M M M M
14 irwan kurniawan.Amd.kep M M M M
15 dede ropik.Amd.kep M M M
NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan dikenakan sangsi

Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, Amd.Kep, M.Si, M.Mkes


Nip.19660211 198803 1 004
N KABUPATEN GARUT
MAS SINDANGRATU
N PAKENJENG
NAP BULAN MEI 2016
70 Pakenjeng - Garut 44164
sindangratu@gmail.com
Hari & Tanggal
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KET
M S S R K J S M S S R K J S M S S
SESUAI JAM KERJA
P P P , P P P P 144 Jam
P P P P P P P 144 Jam
P P P P P P 144 Jam
P P P P P P 144 Jam
CUTI P P P P P 144 Jam
P P P P P P P 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
dikenakan sangsi
Sindangrtu, 31 April 2016
Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARU
UPTD PUSKESMAS SINDANGRATU
KECAMATAN PAKENJENG
JADWAL RAWAT INAP BULAN AGUSTUS 2
Jln. Raya Bungbulang Km 70 Pakenjeng - Garut 4416
Email. puskesmasdtpsindangratu@gmail.com
Hari & Tangga
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
S S R K J S M S S R K J S M S S
1 Yeti yuliati, Amd kep SESUAI JAM KER
2 yuliawati,Amd kep P P P P P P
3 Irma susilawati,Amd kep P P P P P P
4 Lia Nurlela,Amd.kep P P P P P P
5 Lilis Suryani,Amd kep P P P P P P
6 Santi Sumiati,Amd kep P P P P P P P
7 Alfin Nur Fikriadi, S. kep P P P P P P P P
8 Agung yuliadi,Amd kep M M M M M
9 Aa Rachman SNH, Amd Kep M M M M M M
10 Randy Ariasandy,Amd kep M M M M M
11 Gan gan Taufiq,Amd kep M M M M M
12 Deka Imam M,Amd.Kep M M M M
13 Nursetiabudi,Amd kep M M M M M M
14 Irwan kurniawan.Amd.kep M M M M M
15 Dede ropik.Amd.kep M M M M M M
NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan dikenakan sangsi

Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, Amd.Kep, M.Si, M.Mkes


Nip.19660211 198803 1 004
KABUPATEN GARUT
S SINDANGRATU
PAKENJENG
ULAN AGUSTUS 2016
Pakenjeng - Garut 44164
dangratu@gmail.com
Hari & Tanggal
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KET
R K J S M S S R K J S M S S R
SESUAI JAM KERJA
P P P P P P 144 Jam
P P P P P P 144 Jam
P P P P P P 144 Jam
P P P P P 144 Jam
P P P P P 144 Jam
P P P P P 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
M M M M M M 144 Jam
M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
dikenakan sangsi
Sindangrtu, 31 JULI 2016
Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
UPTD PUSKESMAS SIN
KECAMATAN PAKE
JADWAL RAWAT INAP BULAN
Jln. Raya Bungbulang Km 70 Paken
Email. puskesmasdtpsindangra

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K J S M S S R K J S M S
1 Yeti yuliati, Amd kep
2 yuliawati,Amd kep P P p p p
3 Lia Nurlela,Amd.kep P P p p
4 Lilis Suryani,Amd kep p p p p p
5 Santi Sumiati,Amd kep p p
6 Alfin Nur Fikriadi, S. kep p p p
7 Dede Ropik,Amd kep p p p p p
8 Irma Susilawati,Amd kep Cut
9 Agung yuliadi,Amd kep M M M M
10 Aa Rachman SNH, Amd Kep M M M M
11 Randy Ariasandy,Amd kep M M M M
12 Gan gan Taufiq,Amd kep M M M
13 Deka Imam M,Amd.Kep M M M M
14 Nursetiabudi,Amd kep M M M M
15 Irwan kurniawan.Amd.kep M M M M
NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan dikenakan sangsi

Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, S.Kep, M.Si, M.Mkes


Nip.19660211 198803 1 004
D PUSKESMAS SINDANGRATU
KECAMATAN PAKENJENG
WAT INAP BULAN SEPTEMBER 2016
Bungbulang Km 70 Pakenjeng - Garut 44164
. puskesmasdtpsindangratu@gmail.com
Hari & Tanggal
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S R K J S M S S R K J S M S S R K J
SESUAI JAM KERJA
p p p p p p p
p p p p p p p
p p p p p p
p p p p p p p p p
p p p p p p p
p p p p p p
Cuti Melahirkan
M M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
an dikenakan sangsi
Sindangrtu, 31 AGUSTUS 2016
Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
KET

144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam

Sindangrtu, 31 AGUSTUS 2016


Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
UPTD PUSKESMAS SINDA
KECAMATAN PAKENJ
JADWAL RAWAT INAP BULAN O
Jln. Raya Bungbulang Km 70 Pakenjeng
Email. puskesmasdtpsindangratu@
Ha
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S M S S R K J S M S S R K J S
1 Yeti yuliati, Amd kep SES
2 yuliawati,Amd kep P P P P P P
3 Lia Nurlela,Amd.kep P P P P P
4 Lilis Suryani,Amd kep P P P P P P P
5 Santi Sumiati,Amd kep P P P P P
6 Alfin Nur Fikriadi, S. kep P P P P P
7 Dede Ropik,Amd kep P P P P P
8 Irma Susilawati,Amd kep Cuti M
9 Agung yuliadi,Amd kep M M M M M
10 Aa Rachman SNH, Amd Kep M M M M M M
11 Randy Ariasandy,Amd kep M M M M M
12 Gan gan Taufiq,Amd kep M M M M M
13 Deka Imam M,Amd.Kep M M M M M
14 Nursetiabudi,Amd kep
15 Irwan kurniawan.Amd.kep M M M M
NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan dikenakan sangsi

Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, S.Kep, M.Si, M.Mkes


Nip.19660211 198803 1 004
AS SINDANGRATU
N PAKENJENG
BULAN OKTOBER 2016
70 Pakenjeng - Garut 44164
sindangratu@gmail.com
Hari & Tanggal
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KET
M S S R K J S M S S R K J S M S
SESUAI JAM KERJA
P P P P P 144 Jam
P P P P P P 144 Jam
P P P P 144 Jam
P P P P P P 144 Jam
P P P P P P 144 Jam
P P P P P P P 144 Jam
Cuti Melahirkan 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
M M M M M 144 Jam
Dispensasi 144 Jam
M M M M M M M 144 Jam

Sindangrtu, 30 SEPTEMBER 2016


Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
UPTD PUSKESMA
KECAMATAN
JADWAL RAWAT INAP B
Jln. Raya Bungbulang Km 7
Email. puskesmasdtpsi

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S R K J S M S S R K J
1 Yeti yuliati, Amd kep
2 yuliawati,Amd kep P P P P
3 Lia Nurlela,Amd.kep P P P P P
4 Lilis Suryani,Amd kep P P P P
5 Santi Sumiati,Amd kep P P P P P
6 Alfin Nur Fikriadi, S. kep P P P P
7 Dede Ropik,Amd kep P P P
8 Irma Susilawati,Amd kep
9 Agung yuliadi,Amd kep M M M
10 Aa Rachman SNH, Amd Kep M M M M
11 Randy Ariasandy,Amd kep M M M M
12 Gan gan Taufiq,Amd kep M M M
13 Deka Imam M,Amd.Kep M M M
14 Nursetiabudi,Amd kep M M M
15 Irwan kurniawan.Amd.kep M M
NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan dikenakan sangsi

Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, S.Kep, M.Si, M.Mkes


Nip.19660211 198803 1 004
PTD PUSKESMAS SINDANGRATU
KECAMATAN PAKENJENG
RAWAT INAP BULAN NOVEMBER 2016
aya Bungbulang Km 70 Pakenjeng - Garut 44164
mail. puskesmasdtpsindangratu@gmail.com
Hari & Tanggal
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
S M S S R K J S M S S R K J S M S S
SESUAI JAM KERJA
P P P P P P P
P P P P P P P
P P P P P P P P
P P P P P
P P P P P P
P P P P P P P P P
Cuti Melahirkan
M M M M M M
M M M M
M M M M
M M M M M
M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
dikenakan sangsi
Sindangrtu, 31 OKTOBER 2016
Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
30
KET
R

P 144 Jam
144 Jam
144 Jam
P 144 Jam
P 144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
M 144 Jam
M 144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam

u, 31 OKTOBER 2016
pala Perawatan

uliati,Amd kep
0721 201411 2 002
UPTD PUSKESMAS S
KECAMATAN PAK
JADWAL RAWAT INAP BULA
Jln. Raya Bungbulang Km 70 Pak
Email. puskesmasdtpsindan

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K J S M S S R K J S M S
1 Yeti yuliati, Amd kep
2 yuliawati,Amd kep P P P P
3 Lia Nurlela,Amd.kep P P P P
4 Lilis Suryani,Amd kep P P P P P P
5 Santi Sumiati,Amd kep P P P
6 Irma Susilawati,Amd kep P P P P P P
7 Alfin Nur Fikriandi,S.kep P P P P
8 Aa Rahman,Amd kep M M M
9 Randy Ariasandy,Amd kep M M M
10 Agung yuliadi,Amd kep M M
11 Gan gan Taufiq,Amd kep M M
12 Deka Imam M,Amd.Kep M M M M
13 Nursetiabudi,Amd kep M M M M
14 Irwan kurniawan.Amd.kep M M M
15 Dede Rofik,Amd kep M M M M
NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan dikenakan sangsi

Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, S.Kep, M.Si, M.Mkes


Nip.19660211 198803 1 004
D PUSKESMAS SINDANGRATU
KECAMATAN PAKENJENG
AWAT INAP BULAN DESEMBER 2016
Bungbulang Km 70 Pakenjeng - Garut 44164
. puskesmasdtpsindangratu@gmail.com
Hari & Tanggal
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S R K J S M S S R K J S M S S R K J
SESUAI JAM KERJA
P P P P P P P
P P P P P P
P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P P
M M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
M M M M M M
M M M M
M M M M
m M M M
M M M M M
dikenakan sangsi
Sindangrtu, 30 November 2016
Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
31
KET
S

144 Jam
144 Jam
P 144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam sasih kamari sasih ayena max jumlah libur
144 Jam 8 9 5
144 Jam 9 9 6
144 Jam 9 8 6
144 Jam 9 8 5
M 144 Jam 8 9 6
144 Jam 9 8 5
M 144 Jam 8 9 6
144 Jam 9 5

November 2016
Perawatan

i,Amd kep
1 201411 2 002
UPTD PUSKESMAS SIND
KECAMATAN PAKEN
JADWAL RAWAT INAP BULAN
Jln. Raya Bungbulang Km 70 Pakenj
Email. puskesmasdtpsindangrat
H
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M S S R K J S M S S R K
1 Yeti yuliati, Amd kep S
2 yuliawati,Amd kep P S S M M L L P P S S M
3 Lia Nurlela,Amd.kep P S S M M L L P P S S M
4 Alfin Nur Fikriandi,S.kep P S S M M L L P P S S M
5 RANDY ,Amd.kep L P P S S M M L L P P S
6 Irma Susilawati,Amd kep L P P S S M M L L P P S
7 Deka Imam M,Amd.Kep L P P S S M M L L P P S
8 Gan gan Taufiq,Amd kep L P P S S M M L L P P S
9 Irwan kurniawan.Amd.kep S M M L L P P S S M M L
10 Agung yuliadi,Amd kep S M M L L P P S S M M L
11 Lilis Suryani,Amd kep S M M L L P P S S M M L
12 Aa Rahman,Amd kep M L L P P S S M M L L P
13 Nursetiabudi,Amd kep M L L P P S S M M L L P
14 Santi Sumiati,Amd kep M L L P P S S M M L L P
15 Dede Rofik,Amd kep M L L P P S S M M L L P
NB: Yang merubah jadwal tanpa sepengetahuan kepala Perawatan dikenakan sangsi

Kepala Puskesmas DTP Sindangratu

A,Nurjaman D, S.Kep, M.Si, M.Mkes


Nip.19660211 198803 1 004
PUSKESMAS SINDANGRATU
ECAMATAN PAKENJENG
AWAT INAP BULAN JANUARI 2017
ungbulang Km 70 Pakenjeng - Garut 44164
puskesmasdtpsindangratu@gmail.com
Hari & Tanggal
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S
SESUAI JAM KERJA
M L L P P S S M M L L P P S S M M L L
M L L P P S S M M L L P P S S M M L L
M L L P P S S M M L L P P S S M M L L
S M M L L P P S S M M L L P P S S M M
S M M L L P P S S M M L L P P S S M M
S M M L L P P S S M M L L P P S S M M
S M M L L P P S S M M L L P P S S M M
L P P S S M M L L P P S S M M L L P P
L P P S S M M L L P P S S M M L L P P
L P P S S M M L L P P S S M M L L P P
P S S M M L L P P S S M M L L P P S S
P S S M M L L P P S S M M L L P P S S
P S S M M L L P P S S M M L L P P S S
P S S M M L L P P S S M M L L P P S S
n dikenakan sangsi
Sindangrtu, 31 Desember 2016
Kepala Perawatan

yeti yuliati,Amd kep


Nip:19810721 201411 2 002
KET

144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam
144 Jam

sember 2016
awatan

md kep
01411 2 002