Anda di halaman 1dari 4

APA PERBEZAAN HTTP DENGAN HTTPS DAN KELEBIHAN HTTPS

Apa perbezaan http dengan https serta apakah kelebihan menggunakan protokol
pelayar url https

Http dan https merupakan dua protokol pelayar internet yang mempunyai perbezaan
dan pengguna internet mesti mengetahui perbezaan di antara dua protokol http dan
https serta kelebihannya.

APAKAH HTTP ?
HTTP adalah Hyper Text Transfer Protocol iaitu merujuk kepada protokol yang
membenarkan penghantaran dan penerimaan maklumat dan data internet. Saluran
http menggunakan sambungan http:// seperti contoh website pelaburan emas public
gold iaitu http://www.pelaburanemaspublicgoldmalaysia.com

APAKAH HTTPS ?
HTTPS adalah Hyper Text Transfer Protocol Secure iatu satu protokol pelayar web
yang digunakan secara meluas yang membenarkan penghantaran dan penerimaan
maklumat dan data internet secara selamat. Saluran https menggunakan sambungan
https:// yang secure atau selamat dimana saluran https disulitkan bagi memastikan
pertukaran data website kekal sulit dan selamat seperti contoh url website public
gold baru iaitu https://publicgold.com.my.

HTTPS menggunakan Secure Socket Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS)
sebagai sublayer di bawah lapisan aplikasi HTTP normal yang menyebabkan semua
komunikasi di antara browser Chrome, Firefox dan sebagainya dengan website
disulitkan, encrypted untuk keselamatan.
TLS adalah peraturan atau protokol pada jaringan komputer yang dapat menjaga
kerahsiaan data yang dikirim oleh client ke server ataupun sebaliknya supaya pihak
ketiga tidak dapat mencuri data yang dikirim ke server atau ke client. SSL adalah
sebuah teknologi enkripsi untuk keselamatan HTTP sehingga terjaga pengiriman
data antara server dengan client. Penggunaan SSL biasanya dapat dilihat
pada address bar browser yang digunakan iaitu menjadi https://namadomain.com.
Protokol SSL biasanya digunakan oleh web yang melakukan urusniaga kewangan
seperti perbankan internet, paypal dan sebagainya.
APAKAH PERBEZAAN ANTARA HTTP DENGAN HTTPS

1. KEPERLUAN SSL ATAU TLS


Https mesti memiliki SSL atau TLS sedangkan http tidak perlu memiliki SSL atau
TLS. SSL atau TLS ini hendaklah disewa dari syarikat tertentu. Secure Socket
Layers (SSL) adalah teknologi keselamatan data serta urusniaga antara client dan
server. Kebanyakan komunikasi yang dihantar melalui sambungan HTTP adalah
dalam plain text dan boleh dibaca oleh penggodam iaitu dengan pecah masuk
sambungan diantara browser dengan laman web yang merbahaya apabila melibatkan
transaksi online, kad kredit, alamat persendirian dan sebagainya. Dengan
menggunakan sambungan HTTPS, semua komunikasi disulitkan dengan private key
melalui lapisan SSL atau TLS.

2. KESELAMATAN DATA
HTTP tidak menjamin keselamatan data yang dikirim antara client dengan server,
sementara HTTPS menjamin keselamatan data yang dikirimkan. Jaminan
keselamatan data bagi HTTPS ialah :
i) Kerahsiaan data apabila data yang dikirim tidak di fahami oleh pihak lain kerana
data telah dienkripsi (dikaburkan maklumat)
ii) Autentikasi Server iaitu pengesahan berkomunikasi dengan server yang tepat
iii) Integritasi data iaitu data yang dikirim tidak boleh di ubah oleh pihak lain kerana
disahkan atau divalidasi oleh message authentication code (MAC).

3. PENGGUNAAN PORT
Port yang di guna untuk komunikasi bagi http secara normal ialah port 80,
sementara port yang digunakan oleh HTTPS adalah port 443.

4. GOOGLE SEO
Penggunaan protokol https lebih seo berbanding http kerana menggunakan pelayar
protokol yang lebih selamat.

APAKAH KELEBIHAN HTTPS


Kebaikan atau kelebihan menngunakan protokol Hypertext Transfer Protocol Secure
(HTTPS) kepada Pengguna ialah :
1. Keselamatan dan kesulitan maklumat data pengguna. Maklumat peribadi
pengguna seperti nombor akaun bank, nombor telefon, nombor kad kredit, alamat
rumah, alamat email dan sebagainya dihantar secara selamat di antara browser dan
laman web.
2. Website yang sah. Website yang menggunakan protokol https adalah sah dan
bukan scam kerana sesetengah pendaftaran SSL certificate perlukan butiran syarikat
perniagaan.
3. Pelayar selamat. Website yang menggunakan https diyakini boleh di layari dengan
selamat.
4. Google SEO. Google mengeluarkan kenyataan dimana website yang menggunakan
protokol HTTPS yang lebih selamat lebih diutamakan pada halaman hasil pencarian.

Penggunaan HTTPS kini semakin meluas kerana pengiriman data yang


lebih selamat dan terjamin. Protokol https ini digunakan oleh laman web yang
melibatkan urusniaga online yang melibatkan pembayaran online, perbankan online
dan sebagainya seperti perbankan internet public bank, maybank dan sebagainya.
Kini laman website yang melibatkan database keselamatan pengguna juga
menggunakan https ini seperti facebook, google, twitter dan sebagainya. Jadi
sekiranya mahu melakukan urusniaga online atau mendaftar dalam mana-mana
laman web, adalah lebih baik memilih laman web yang menggunakan HTTPS ini
berbanding dengan hanya HTTP.
Syarikat pelaburan emas fizikal terbesar Malaysia iaitu Public Gold telah
menukar protokol pelayar url http://www.publicgold.com.my kepada
https://publicgold.com.my sebagai langkah keselamatan data pengguna
atau ahli Public Gold yang kini telah melebihi 106,000 ahli dan langkah
keselamatan urusniaga jual beli emas secara online. Penukaran protokol pelayar http
kepada https akan menjamin keselamatan data maklumat pengguna ahli Public Gold,
memastikan keselamatan ususniaga jual beli emas secara online melibatkan
perbankan internet, memudahkan urusan jual beli emas dan meningkatkan SEO
website Public Gold.

Pengguna website Public Gold yang menjalankan urusniaga jual beli emas secara
online melebihi 106 ribu orang kini pastinya akan dapat menjalankan urusniaga
dengan lebih yakin dan selamat. Maklumat data ahli public Gold, urusniaga jual beli
emas online, maklumat data emas GAP dan sebagainya akan lebih selamat melalui
protokol pelayar https. Website Public Gold juga menggunakan database Oracle,
powered by Oracle akan lagi menunjukkan jaminan keselamatan backup data
pengguna dan kelajuan laman web Public Gold. Klik APA KELEBIHAN
DATABASE ORACLE untuk maklumat kelebihan database oracle yang digunakan
oleh website Public Gold.

Peningkatan pesat ahli Public Gold kini amat ketara apabila semakin ramai membeli
dan menyimpan emas fizikal sebagai perlindungan dari kejatuhan nilai wang dan
kemelesetan ekonomi malaysia. Prof. Dr. Hoo Ke Ping yang meramalkan Malaysia
dijangka akan menghadapi kemelesetan ekonomi tahun hadapan, katanya Ini
termasuk isu isu yang berkaitan dengan tahap keyakinan pengguna yang semakin
menurun, juga pemberhentian pekerja daripada sektor-sektor tertentu seperti
minyak dan gas, perbankan, peruncitan dan sektor elektronik melalui artikelnya
bertarikh 17 mei 2017 yang bertajuk EKONOMI MALAYSIA DIJANGKA
MELESET 2018.
Emas adalah kalis inflasi dan berkadar songsang dengan nilai wang,
dimana jika nilai wang jatuh, harga emas akan naik menjadikan emas
sebagai pelindung dan pelaburan terbaik waktu kejatuhan nilai wang dan
kemelesetan ekonomi. Pelaburan emas hanya perlukan modal yang rendah iaitu
boleh mula membeli emas 1g iaitu beli gold bar 1g 24karat lbma bebas gst patuh
syariah. Public Gold satu-satunya syarikat emas di Malaysia yang menjual emas
secara online dengan harga termurah, tanpa cukai gst dan di akui patuh
syariah. Klik CARA BELI EMAS PUBLIC GOLD untuk mula membeli gold bar
serendah 0.5g 24 Karat atau emas 999.9 diiktiraf dunia LBMA bebas cukai gst,
termurah dan patuh syariah atau whatsapp 019-9185593 Mohd Zaidi Junus
(PG001425) Master Dealer Public Gold Malaysia berpengalaman dalam pelaburan
emas semenjak 2010.

SEKIAN, TERIMA KASIH

http://www.warta.my/ekonomi-malaysia-dijangka-meleset-2018/
http://www.pelaburanemaspublicgoldmalaysia.com/apa-kelebihan-oracle-database/
http://www.pelaburanemaspublicgoldmalaysia.com/cara-beli-emas/

Apa, http, https, apa perbezaan http dengan https, perbezaan http dengan https,
kelebihan, kelebihan https, kebaikan guna https, public gold, website public gold,
malaysia, ekonomi malaysia, ekonomi malaysia dijangka meleset, kemelesetan
ekonomi, kejatuhan nilai wang, emas pelaburan termurah, emas bebas gst, emas
patuh syariah, pelaburan emas patuh syariah