Anda di halaman 1dari 4

PK01- Pengurusan Panitia

LAPORAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

SMK SERI MEDAN 2017

1. Nama Aktiviti : Bengkel Pembelajaran Abad Ke-21 Guru-guru Sesi


Petang

2. Tarikh pelaksanaan : 25 Mei 2017

3. Hari/ Masa : Khamis / 11.00 pagi

4. Tempat : Surau SMKSM

5. Objektif :5.1.1 Memberi peluang kepada guru-guru untuk


membuat kerja lapangan sesuai dengan situasi
ketika PdPc.

5.1.2 Menguasai teknik pembelajaran abad ke-21


supaya dapat diaplikasikan di dalam bilik darjah.

6. Sasaran :Semua guru sesi petang

7. Butiran aktiviti :

BIL AKTIVITI
7.1. Pendaftaran
1
7.1. Taklimat penggunaan kaedah PAK Ke-21, Gallery Walk dan Stay dan Stray
2 dalam proses pengajaran dan pembelajaran
7.1. Bengkel Penggunaan kaedah Stay dan Stray dalam proses PdPc
3
7.1. Rumusan tentang kaedah Gallery Walk dan Stay dan Stray dalam proses PdPc
4
7.1. Sesi bergambar dan bersurai
5

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 Keluaran 04 Pindaan 00
PK01- Pengurusan Panitia

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan program :Membantu guru-guru melancarkan proses PdPc


sekaligus boleh mengaplikasikannya di dalam bilik
darjah
:Disampaikan dalam suasana yang santai dan boleh
mengemukakan soalan secara spontan kepada guru
yang menyampaikan slot ceramah dan mendapatkan
pencerahan bagi sebarang kemusykilan.

8.2 Kelemahan program :Masa yang tidak mencukupi bagi melaksanakan aktiviti

8.3 Cadangan penambahbaikan :Guru-guru harus mematuhi masa yang ditetapkan

supaya ilmu yang disampaikan dapat diserap oleh guru

dengan lebih baik.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 Keluaran 04 Pindaan 00
PK01- Pengurusan Panitia

9. Dokumentasi Bergambar :

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 Keluaran 04 Pindaan 00
PK01- Pengurusan Panitia

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

.................................. ................................... ..............................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 Keluaran 04 Pindaan 00