Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN
NAMA PYD GRED JAWATAN
NO.K.P.
TEMPAT
JANTINA
BERTUGAS
JAWATAN

PENILAIAN
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA
PERTAMA

74
74
74
74
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 4
JUMLAH MARKAH 296
PENCAPAIAN 74.00
SKOR 3
PENILAIAN PERTAMA PENIL

PP1

PP2

PYD
KOMPETENSI
YSIA
N

PENILAIAN MELEBIHI
CATATAN
AKHIR SASARAN

76 /

76 /
76
3 2
228 200
76.00 66.67
4
PENILAIAN AKHIR