Anda di halaman 1dari 2

Ada sepuluh wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, wasiat ini merupakan mutiara

termahal nilainya,khususnya bagi setiap istri yang mendambakan kesalehan. Wasiat tersebut adalah:

1.Wahai Fatimah! Sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak
Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan
melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya.

2.Wahai Fatimah! Sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan
anak-anaknya, niscayaAllah akan menjadikan antara neraka dan dirinya tujuh tabir pemisah.

3.Wahai Fatimah! Sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirnya dan
kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi
makan seribu orang yang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang yang telanjang.

4.Wahai Fatimah! Sesungguhnya wanita yangmembantu kebutuhan tetangga-tetanggany a,maka Allah
akan membantunya untukdapat meminum telaga kautsar pada harikiamat nanti.

5.Wahai Fatimah! Yang lebih utama dariseluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap
istri.Andaikata suamimu tidak ridha kepadamu,maka aku tidak akan mendoakanmu.Ketahuilah Fatimah,
kemarahan suami adalah kemurkaan Allah.

6.Wahai Fatimah! Disaat seorang wanita mengandung, maka malaikat memohonkan ampunan baginya,
dan Allah tetapkan baginya setiap hari seribu kebaikan,serta melebur seribu kejelakan. Ketika seorang
wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahalab aginya sama dengan pahala para
pejuang Allah. Disaat seorang wanita melahirkan kandungannya, maka bersihlah dosa-dosanya seperti
ketika dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Disaat seorang wanita meninggal karena melahirkan, maka
dia tidak akan membawa dosa sedikit pun, didalam kubur akan mendapat taman yang indah yang
merupakan bagian dari taman surga. Allah memberikan padanya pahala yang sama dengan pahala
seribu orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, danseribu malaikat memohonkan ampunan
baginya hingga hari kiamat.

7.Wahai Fatimah! Disaat seorang istri melayani suaminya selama sehari semalam,dengan rasa senang
dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya serta memakaikan pakaian padanya dihari
kiamat berupa pakaian yang serba hijau,dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya seribu
kebaikan. Allahpun akan memberikan kepadanya pahala seratus kali ibadah haji dan umrah.

8.Wahai Fatimah! Disaat seorang istri tersenyum dihadapan suaminya, makaAllah akan memandangnya
dengan pandangan penuh kasih.

9.Wahai Fatimah! Disaat seorang istri membentangkan alas ! tidur untuk suaminya dengan rasa senang
hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala
amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.

meminyaki jenggotnya dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya.Wahai Fatimah! Disaat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya. . Allah pun akan mempermudah sakaratul maut baginya. yang didatangkan dari sungai-sungai surga. maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka sertadapat melintasi shirathal mustaqim dengan selamat.10.serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga.