Anda di halaman 1dari 1

JAWAPAN KERETAS IBAN, PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013, TAHUN 4

Jaku Iban Keretas 1

1 A 21 C
2 B 22 A
3 A 23 C
4 A 24 A
5 D 25 C
6 B 26 A
7 A 27 B
8 C 28 B
9 D 29 C
10 D 30 A
11 C 31 D
12 C 32 B
13 D 33 C
14 A 34 C
15 B 35 A
16 B 36 C
17 C 37 A
18 B 38 B
19 D 39 B
20 A 40 A

Jaku Iban Keretas 2

Bahagian A

- sebarang ayat ti engkeman serta ngundan leka jaku baka dibaruh tu:
- maya lepa , taman bungai , tukang pemeresi taman , mansut ka peluh, manah ka pengerai, bemain, belanda ,
belelak

Bahagian B

- sebarang karang ti engkeman enggau topik serta ngikut format ti betul.

Bahagian C
1. utai digaga tauka ditempa hasil jari
2.kering bakani pan enti diturut serta diintu ulih lembut baru
3.kasak-kasak enda ulih diau jenuh
4.maya ti dituntung penyuntuk belanja tauka pemakai
5.rajin serta deka nulung
6.ngintu diri makai
7.masuk makai sebarang utai ti tau diempa, nadai leman dibai makai
8.ulah di deka enchuri
9.enda mudah alah belaban jaku
10.aum berat ka sapiak aja