Anda di halaman 1dari 2

NAMA: TINGKATAN: TARIKH:

ULANGKAJI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


(KEMASAN)

1) Anda akan membuat kemasan pada projek kayu. Sebelum membuat kemasan anda telah membuat
persediaan dengan menyapu tepung penyumbat dan melelas projek seperti dalam rajah di bawah.

a) Berdasarkan rajah, berikan tiga sebab kenapa bongkah kayu digunakan untuk aktiviti tersebut.
i) _______________________________________________________________________
___________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________
___________________________________________________
iii) _______________________________________________________________________
___________________________________________________
(3 markah)

b) Nyatakan gred kertas las yang paling halus


_______________________________________________________________________
(1 markah)

c) Jika anda ingin meggunakan kemasan syelek, anda perlu mematuhi prosedur menyapu syelek yang betul.
Terangkan langkah yang perlu anda lakukan untuk menyapu bahan kemasan itu.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(6 markah)

2) Rajah menunjukkan kerja-kerja kemasan untuk melicinkan permukaan kayu.

Berdasarkan rajah di atas,

(a) Berikan tujuan utama kemasan dilakukan.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 markah)
(b) Huraikan cara-cara menggunakan kertas las dengan betul.
(i) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ii) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(iii) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(iv) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(4 markah)

(c) Nyatakan kekasaran kertas las berdasarkan gred yang diberikan.

Gred Kekasaran
00 (i)
0, 1 (ii)
1 . 2 (iii)
2 , 3 (iv)

(4 markah)

3) Rajah menunjukkan sebuah meja yang telah siap dicat.

Berdasarkan rajah di atas.

(a) Huraikan cara untuk membuat kemasan cat.


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(8 markah)

(b) Nyatakan dua tujuan membuat kemasan.


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(2 markah)

Anda mungkin juga menyukai