Anda di halaman 1dari 1

SUMPAH KORPRI

Kami anggota korps pegawai Republik Indonesia yang


bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah
insan yang !

1. Setia dan taat kepada Negara kesatuan dan persatuan


Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945
2. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara serta
memegang teguh rahasia jabatan dan Negara
3. Mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat di
atas kepentingan pribaadi dan golongan
4. Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta
kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia
5. Bertekat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta
meningkatkan kesejahteraan dan propesionalisme