Anda di halaman 1dari 3

BORANG KAJI SELIDIK TABIAT MEMBACA WARGA SKCL

Anda hanya perlu mengambil masa tidak lebih dari 10 minit untuk menjawab semua soalan kaji
selidik ini dan jawapan anda tidak akan diketahui umum.
1. Jantina
o Lelaki
o Perempuan
2. Kekerapan anda membaca pada masa lapang
o setiap hari
o setiap minggu
o setiap bulan
o Jarang
3. Tahap kebolehan bacaan anda.
o Sangat Baik
o Memuaskan
o Kurang Baik
4. Adakah anda lebih suka membaca bahan bacaan dalam bentuk digital (online) atau
salinan kertas?
o Digital (online) sahaja
o Salinan Kertas (buku) sahaja
o Kedua-duanya
5. Jenis bahan bacaan yang anda paling suka
o Surat khabar
o Majalah
o Komik
o Buku
6. Jenis buku yang anda paling gemar membacanya
o Keagamaan
o Bermaklumat dan fakta
o Fiksyen Sains, sejarah
o Lagenda, mitos, fantasi
7. Bahasa bahan bacaan yang paling anda sukai
o Bahasa Melayu
o Bahasa Inggeris
o Lain-lain Bahasa
8. Adakah ibu bapa/ penjaga anda juga suka membaca?
o Ya, setiap hari
o Ya, kekadang
o Ya tidak pernah/jarang
9. Siapakah yang memberi galakkan untuk anda membaca?
o Ibu bapa saya
o Guru-guru saya
o Rakan-rakan saya

Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan kaji selidik ini secara jujur
dan telus. Penyertaan anda dalam manjawab soalan kaji selidik ini penting untuk mengenal
pasti budaya membaca di kalangan warga SK Changkat Lobak.