Anda di halaman 1dari 12

TRY OUT KE-1

UJIAN NASIONAL 2017


SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Awali dengan basmallah.


2. Isikan identitas Anda kedalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai
petunjuk di LJUN.
3. Tersedia waktu menit untuk mengerjakan paket soal.
4. Jumlah soal sebanyak 100 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 pilihan jawaban.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurangjelas, rusak, atau tidaklengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, table matematika atau alat bantu hitunglainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
8. Kerjakan dengan jujur dan teliti.

1. Perhatikan gambar berikut!

Jika waktu yang ditunjuk stopwatch dijumlahkan 10 sekon maka


penunjukkan skalanya adalah…

A. 18,0 sekon
B. 28,0sekon
C. 19,0 sekon
D. 29,0 sekon

2. Perhatikan gambar berikut!

Sifat ketiga benda pada gambar di atas adalah ....


Benda 1 Benda 2 Benda 3
Volume Bentuk Volume Bentuk Volume Bentuk
A Tetap Berubah Tetap Tetap Berubah Berubah
B Tetap Tetap Berubah Tetap Berubah Tetap
C Tetap Tetap Tetap Berubah Berubah Berubah
D Tetap Tetap Berubah Berubah Berubah Berubah
3. Perhatikan tabel koefisien muai panjang beberapa zat padat berikut!

Masing-masing zat padat dipanaskan bersamaan dengan waktu yang sama. Pernyataan berikut yang
tepat adalah…
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

A. Perubahan panjang kaca (phyrex) akan lebih besar daripada perubahan panjang kuningan
B. Perubahan panjang besi merupakan yang paling kecil
C. Perubahan panjang kacakuninganakan lebih kecil daripada perubahan panjang alumunium
D. Perubahan panjang besi akan lebih kecil daripada alumunium

4. Perhatikan tabel beberapazat padat di bawahini!

NamaZat Massa Jenis (g/cm3)


Alumunium 2,70
Kayu 0,80
Es 0,92
Batu Bara 1,60
Jika zat di atas diletakkan di dalam bejana berisi air (massa jenis air = 1 g/cm3). Gambar yang
menunjukkan kedudukan benda-benda di air adalah…

5. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es di samping berikut ini!

Jika kalorjenises 2.100 J/kgᵒC , kalor lebur es


336.000 J/kg dan kalor jenis air adalah 4.200
J/kgᵒC, maka kalor yang dibutuhkan dalam
proses P-Q-R-S adalah...
A. 10.500 J
B. 346.500 J
C. 42.000 J
D. 388.500 J

6. Perhatikan gambar berikut!


Sebutir kelereng diluncurkan dari titik A tanpa kecepatan awal pada sebuah bidang miring yang
licin

Jenis gerakan yang dialami kelereng adalah...


A. Lintasan AB bergerak GLB, lintasan BC bergerak GLBB diperlambat
B. Lintasan AB bergerak GLBB diperlambat, lintasan BC bergerak GLBB dipercepat
C. Lintasan AB bergerak GLBB dipercepat, lintasan BC bergerak GLBB diperlambat
D. Lintasan AB bergerak GLB, lintasan BC bergerak GLB
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

7. Perhatikan gambar berikut!


Gaya yang diperlukan Raya untuk
mengangkat benda yang beratnya 270 N
adalah....
A. 30 Newton
B. 40 Newton 270 N
C. 50 Newton
D. 60 Newton

8. Perhatikan gambar berikut!

F = 35 N
Fs = 15 N

15 m
Sebuah balok bergerak diatas permukaan kasar seperti pada gambar .Maka besar usaha yang dilakukan
oleh balok adalah…
A. 100 J C. 300 J
B. 200 J D. 400 J

9. Perhatikan gambar di bawah ini!


Empat ekor ikan dengan ukuran yang sama berada di dalam air seperti pada
gambar. Pernyataan yang tepat sesuai dengan ilustrasi di samping adalah…
A. Tekanan hidrostatis pada ikan 1 lebih besar dari pada tekanan
hidrostatis pada ikan 3
B. Tekanan hidrostatis pada ikan 4 lebih kecil dari pada tekanan
hidrostatis pada ikan 3
C. Tekanan hidrostatis pada ikan 2 lebih kecil daripada tekanan hidrostatis
pada ikan 3
D. Tekanan hidrostatis pada ikan 1 lebih besar dari pada tekanan
hidrostatis padai kan 4

10. Perhatikan grafik simpangan gelombang terhadap


waktu pada gambar berikut!

Jika jarak AB=300 cm, maka cepat rambat


gelombang tersebut adalah…
A. 100 cm/s
B. 120 cm/s
C. 400 cm/s
D. 500 cm/s
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

11. Ada seseorang berteriak di hadapan tebing yang tinggi,


mengucapkan 1 suku kata. Jika dalam waktu 4 sekon, kata
tersebut terdengar kembali maka besar jarak orang tersebut
terhadap tebing adalah sekitar .... meter ( v = 340 m/s)
A. 680 m
B. 580 m
C. 170 m
D. 172 m

12. Benda diletakkan di depan cermin seperti pada


gambar. Perbesaran bayangan yang terbentuk
adalah…
A. 3 kali
B. 2 kali
C. 1 kali
D. ½ kali

13. Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan gambar, cacat mata dan lensa kaca mata yang harus digunakan adalah...
Cacat Mata Kaca Mata
A astigmatisme lensa cembung
B presbiopi lensa cekung
C miopi lensa cekung
D Hipermetropi lensa cembung

14. Perhatikan gambar bola-bola bermuatan listrik berikut!

Jika bandul K bermuatan listrik negatif, maka bandul L, M, N dan O berturut-turut bermuatan listrik….
A. Negatif, negatif, positif, positif
B. Positif, positif, negatif, negatif
C. Negatif, positif, positif, negatif
D. Positif, negatif, positif, negatif
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

15. Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup di samping


ini!
Jika hambatan dalam baterai diabaikan, maka kuat arus (I)
yang mengalir dalam rangkaian adalah…
A. 0,5 A
B. 1 A
C. 2 A
D. 3 A

16. Keluarga Pak Arya menggunakan 4 buah lampu yang masing-masing lampunya berdaya 25 watt,TV 120
watt dan kipas angin60 watt. Setiap harinya peralatan tersebut digunakan selama 10 jam. Maka besar
energy yang digunakan setiap bulannya (30 hari) sebesar…
A. 28.000 Wh
B. 82.000 Wh
C. 48.000 Wh
D. 84.000 Wh

17. Perhatikan pernyataan berikut!


1) Terkenal akan cincinnya
2) Orbitnya diantara orbit BumidanYupiter
3) Memiliki sebuah satelit
4) Berwarna kemerah-merahan
Pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri planet Mars adalah
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)

18. Perhatikan gambar berikut!

(1) (2)
(4)
(3)
Dari gambar-gambar ikatan kimia di atas, gambar molekul ditandai dengan nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

19. Perhatikan beberapa ciri larutan berikut!


1) Mengubah warna lakmus biru menjadi merah
2) Korosif terhadap besi
3) Bilangan pH-nya antara 7-14
4) Mudah bersenyawa dengan air
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

Ciri larutan asam adalah…


A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

20. Perhatikan beberapa sifat zat berikut!


1) Terbentuk dari zat sembarang
2) Zat pembentuknya mudah dipisahkan secara fisika
3) Terbentuk melalui proses kimia
4) Sifat masing-masing unsur penyusun berubah
Sifat campuran ditunujukan oleh…
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

21. Perhatikan sifat zat berikut!


1) Tidak dapat terbakar
2) Pada suhu normal berwujud padat
3) Mudah bersenyawa dengan oksigen
4) Mudah dibuat magnet
Yang termasuk sifat kimia besi adalah…
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

22. Termasuk bahan makanan pewarna sintetis adalah…


A. Sakarin dan sorbitol
B. Tartrazin dan poncou 4R
C. Natrium benzoate dan asam sitrat
D. Curcuma dan caramel

23. Ketergantungan terhadap zat psikotropika jenis depresan akan mengakibatkan…


A. Tekanan darah tinggi
B. Gangguan kerja sistem saraf
C. Penyakit reproduksi
D. Menurunnya kerja hormon

24. Perhatikan gambar berikut!


TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

Gambar tersebut menunjukan perubahan tubuh manusia sejalan dengan bertambahnya usia. Hal ini
menunjukan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu…
A. Berkembang biak dan memerlukan nutrisi
B. Memerlukan nutrisi dan bereproduksi
C. Peka terhadap rangsang
D. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan

25. Perhatikan pernyataan berikut!


1. Mencari cahaya dengan menggunakan cermin
2. Memutar revolver sehingga lensa objektif dan okuler satu bidang lurus
3. Meletakan preparat oada meja objek
4. Megamati dan mengatur fokus dengan memutar makro/micrometer
5. Meletakan mikroskop di depan pengamat
Langkah menggunakan mikroskop yang benar adalah…
A. 5-2-1-3-4
B. 5-1-2-4-3
C. 3-1-4-2-3
D. 3-2-4-1-5

26. Perhatikan kunci determinasi berikut!


1a. Bertulang belakang .......................................................... 2
1b. Tidak bertulang belakang .................................................3
2a. Suhu tubuh stabil ..............................................................4
2b. Suhu tubuh tidak stabil .....................................................5
3a. Bertelur, tidak memiliki kaki ............................................Cacing
3b. Bertelur, memiliki kaki ....................................................Arthopoda
4a. Berambut ...........................................................................Mamalia
4b. Tidak berambut .................................................................Aves
5a. Bersisik ..............................................................................6
5b. Tidak bersisik ....................................................................Amphibia
6a. Hidup di darat ....................................................................Reptil
6b. Hidup di air .......................................................................Pisces

Kunci dikotomi untuk ikan Mas adalah


A. 1a, 2b, 5a, 6b
B. 1a, 3b, 5a, 6b
C. 1b, 3a, 5b, 6a
D. 1b, 3a, 4a, 5a

27. Organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

A. Ribosom
B. Mitokondria
C. Kloroplas
D. Retikulum endoplasma

28. Perhatikan gambar berikut ini!

Jika populasi katak menurun karena diburu maka dampak terhadap komponen penyusun keseimbangan
lingkungan yang terjadi adalah…
A. Populsi tikus meningkat, populasi burung menurun
B. Populasi padi meningkat, populasi belalang menurun
C. Populasi belalang meningkat, populasi elang tak terpengaruh
D. Populasi jagung menurun, populasi kambing meningkat

29. Perhatikan grafik pertumbuhan penduduk disuatu kota berikut!

Dampak lingkungan yang muncul sesuai dengan data yang di tunjukan dengan grafik adalah…
A. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik
B. Meningkatnya jumlah kasus kriminalitas
C. Menipisnya sumber air bersih bagi penduduk
D. Kemacetan lalu lintas akubat jumlah pemiliknya meningkat
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

30. Sebuah perkotaan yang padat memilki tingkat polusi udara yang sangat tinggi. Hali ni disebabkan oleh
banyak industri dan kendaraan motor yang menggunakan bahan bakar fosil di kota tersebut. Upaya nyata
yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat polusi adalah…
A. Membuat undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup
B. Meminta pemerintah untuk memindahkan industri
C. Membangun hutan kota di beberapa tempat
D. Mengolah udara polusi menjadi gas yang bermanfaat

31. Perhatikan gambar berikut!

Nama dan arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh X adalah…


A. Peluru, yang dapat digerakkan ke segala arah
B. Pelana, dapat digerakkan dua arah
C. Engsel, yang dapat digerakkan hanya satu arah
D. Sendi putar, yang dapat digerakkan secara memutar

32. Perhatikan gambar berikut!

Bagian yang di tunjuk no 3 menghasilkan enzim…


A. Ptialin, menguraikan amilum menjadi maltose
B. Tripsin, memecah ikatan protein menjadi asam amino
C. Lipase menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol
D. Pepsin, mengurai protein menjadi ikatan asam amino
33. Perhatikan gambar berikut ini!
TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

Proses yang terjadi pada bagian P adalah…


A. Pemecahan gas CO2 menjadi O2
B. Menyaring udara yang masuk ke paru-paru
C. Penghatan suhu udara sesuai suhu tubuh
D. Pengikatan gas O2 dan pelepasan gas CO2

34. Perhatikan gambar berikut!

Sifat pembuluh darah no 6 adalah…


A. Elastis dan darah mengandung O2
B. Elastis dan darah mengandung CO2
C. Tidak elastis dan darah mengandung O2
D. Tidak elastis dan darah mengandung CO2

35. Perhatikan gambar berikut!

Fungsi bagian yang ditunjukkan dengan angka 1 dan 2 adalah…


TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

A. Fotosintesis dan alat pengangkut zat dalam daun


B. Mengedarkan zat makanan dan pertukaran gas
C. Mengangkut gas dan menyalurkan makanan
D. Fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan

36. Perhatikan gambar percobaan berikut!

Tujuan percobaan diatas adalah untuk membuktikan bahwa proses


fotosintesis menghasilkan gas oksigen yang tertampung pada
pangkal tabung reaksi. Agar jumlah oksigen yang dihasilkan lebih
banyak maka perlu menambahkan kandungan CO2 pada air dala gelas piala. Hal yang perlu dilakukan
adalah…
A. Menambah jumlah tanaman Hydrilla
B. Menambahkan NaHCO3 (soda kue) dalam air
C. Mengganti air dengan air kapur (CaOH)
D. Melepas kawat agar semua tanaman masuk dalam corong

37. Perhatikan gambar berikut!

Proses terjadi pada bagian R adalah…


A. Penyerapan dan penyaringan darah oleh badan malphigi
B. Terbentuk urine sekunder setelah mengalami reabsorpsi
C. Penampungan urine yang akan disalurkan ke ureter
D. Penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan

38. Perhatikan gambar berikut!


TRY OUT KE-1
UJIAN NASIONAL 2017
SMP DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL
BANDUNG

Bagian yang berfungsi sebagai tempat untuk menjaga suhu testis dan tempat keluarnya sperma ditunjukan
oleh nomor..
A. 1 dan 5
B. 3 dan 8
C. 5 dan 8
D. 2 dan 7

39. Perhatikan hewan berikut !


1. Paramaecium. sp
2. Euglena. sp
3. Amoeba.sp
4. Hydra

Hewan yang memiliki kemampuan melakukan reproduksi secara vegetatif dan generatif ditunjukan
oleh…
A. 1 dan 3
B. 1 dan 2
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

40. Teknologi reproduksi yang sangat tepat untuk menghasilkan tanaman unggul lebih banyak dengan cepat
adalah dengan cara…
A. Kultur jaringan
B. Inseminasi buatan
C. Mencangkok
D. Mengenten

Anda mungkin juga menyukai