Anda di halaman 1dari 10

KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KSSR PEND. KHAS (BP) : TAHUN 4 : BAHASA MELAYU


MINGGU TEMA/UNIT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
LISAN 1.1.1 Mendengar arahan 2018
MINGGU 1 1.1 Mendengar dan memahami 2018
4 Jan – 8 Jan 1.Kemahiran arahan 1.1.2 Mendengar dan memahami arahan
Mendengar

LISAN 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.1 Mendengar pesanan 2018


MINGGU 2 pesanan 2018
11 Jan – 15 Jan 1.Kemahiran 1.2.2 Mendengar dan memahami pesanan
Mendengar

LISAN 1.3 Mendengar dan memahami cerita 1.3.1 Mendengar dan memberi respon 2018
MINGGU 3 kepada cerita yang diperdengarkan 2018
18 Jan – 22 Jan 1.Kemahiran
Mendengar 1.3.2 Memahami dan menyebut semula
perkataan yang didengar dalam cerita

LISAN 1.3 Mendengar dan memahami cerita 1.3.3 Memahami cerita berpandukan 2018
MINGGU 4 gambar
25 Jan – 29 Jan 1.Kemahiran
Mendengar 1.3.4 Menyambung cerita berpandukan
gambar

1
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

LISAN 1.3.3 Memahami cerita berpandukan


1.3 Mendengar dan memahami cerita gambar 2018
MINGGU 5 1.Kemahiran
1 Feb – 5 Feb Mendengar 1.3.4 Menyambung cerita berpandukan
gambar

LISAN 2.1 Bertutur 2.1.1 Bertutur tentang pengalaman atau 2018


MINGGU 6 gambar mengenai; 2018
8 Feb – 12 Feb 2. Kemahiran bertutur
i. Ahli keluarga
ii. Rakan
iii. Guru
iv. Pembantu Pengurusan Murid
v. Sekolah

BACAAN 3.1 Membunyikan suku kata 3.1.1 Membunyikan suku kata KVKK 2018
MINGGU 7
15 Feb – 19 Feb 3. Kemahiran Contoh: kang, long, tang, tong, ceng
membaca

BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.1 Mengeja dan membatang perkataan 2018
MINGGU 8 perkataan VKVKK
22 Feb – 26 Feb 3. Kemahiran
membaca Contoh: abang, orang, udang, arang

BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.2 Mengeja dan membatang perkataan 2018
MINGGU 9 perkataan VKKVK
29 Feb – 4Mac 3. Kemahiran
membaca Contoh: arnab, ombak

2
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.3 Mengeja dan membatang perkataan
MINGGU 10 perkataan KVKK
7 Mac – 11 Mac 3. Kemahiran
membaca Contoh:kang, tong, tang, long, ceng

12 Mac – 20 Mac
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1/2016
(9 Hari)

BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.4 Mengeja dan membatang perkataan
MINGGU 11 perkataan VKVKK
21 Mac – 25 Mac 3. Kemahiran
membaca Contoh: abang, udang, arang, orang

BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.5 Mengeja dan membatang perkataan
MINGGU 12 perkataan KVKVK
28 Mac – 1 April 3. Kemahiran
membaca Contoh: botol, berus, gajah, badak
BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.6 Mengeja dan membatang perkataan
MINGGU 13 perkataan KVKK
4 April – 8 April 3. Kemahiran
membaca Contoh:tong,

BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.7 Mengeja dan membatang perkataan
MINGGU 14 perkataan KVKKVKK
11 April – 15 April 3. Kemahiran
membaca Contoh: kampung, dinding, conteng,
banding, pandang, samping

3
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.8 Mengeja dan membatang perkataan


MINGGU 15 BACAAN perkataan KVKKKVKK
18 April – 22 April
3. Kemahiran Contoh: kangkung, longkang
membaca

BACAAN 3.2 Mengeja dan membatangkan 3.2.9 Mengeja dan membatang perkataan
MINGGU 16 perkataan vokal berganding
25 April – 29 April 3. Kemahiran
membaca
BACAAN 3.3 Membaca secara mekanis 3.3.1 Membaca kuat perkataan yang telah
MINGGU 17 dipelajari
2 Mei – 6 mei 3.Kemahiran membaca

BACAAN 3.3.2 Membaca kuat frasa yang


MINGGU 18 3.3 Membaca secara mekanis mengandungi perkataan yang telah
9 Mei – 13 Mei 3.Kemahiran membaca dipelajari

MINGGU 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN(PPT)


16 May – 20 May

BACAAN 3.3 Membaca secara mekanis 3.3.3 Membaca kuat ayat tunggal yang
MINGGU 20 mengandungi perkataan yang telah
23 Mei – 27 Mei 3. Kemahiran dipelajari
membaca

28 Mei – 12 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016
(16 Hari)

4
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

TULISAN 3.3 Membaca secara mekanis 3.3.3 Membaca kuat ayat tunggal yang
MINGGU 21 mengandungi perkataan yang telah
13 Jun – 17 Jun 4. Kemahiran menulis
dipelajari

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.1 Menulis suku kata KVKK
MINGGU 22
20 Jun – 24 Jun 4. Kemahiran menulis Contoh: bang, lang, kong, yung, ceng, ding

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.2 Menulis suku kata VKVK
MINGGU 23
27 Jun – 1 Julai 4. Kemahiran menulis Contoh: a + yam, i + tik, e + mak, a + dik, u
+ lar, i + kan, o + ren

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.3 Menulis suku kata VKKVK
MINGGU 24
4 Julai – 8 Julai 4. Kemahiran menulis Contoh: ar + nab, om + bak,

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.4 Menulis perkataan KVKK


MINGGU 25
11 Jul – 15 Jul 4. Kemahiran menulis Contoh: tong,

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.5 Menulis perkataan VKVKK


MINGGU 26
18 Jul – 22 Jul 4. Kemahiran menulis Contoh: arang, udang, abang, alang, usang

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.6 Menulis perkataan KVKVKK


MINGGU 27
4. Kemahiran menulis
5
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

25 Jul – 29 Jul Contoh: kosong, padang, kerang, sotong,


lubang, daging

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.7 Menulis perkataan KVKKKV


MINGGU 28
1 Ogos – 5 Ogos 4. Kemahiran menulis Contoh: bangku, kongsi,

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.8 Menulis perkataan KVKKVKK


MINGGU 29
8 Ogos – 12 Ogos 4. Kemahiran menulis Contoh: kambing, simpang, tambang,
bintang, kandang

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.9 Menulis perkataan KVKKKVKK


MINGGU 30
15 Ogos – 19 Ogos 4. Kemahiran menulis Contoh: kosong, padang, kerang, sotong,
lubang,

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.10 Menulis perkataan vokal berganding
MINGGU 31
22 Ogos – 26 Ogos 4. Kemahiran menulis Contoh:

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.11 Membina dan menulis frasa
MINGGU 32 berpandukan:
29 Ogos – 2 Sept 4. Kemahiran menulis
i. Gambar
ii. Perkataan

6
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

TULISAN 4.1 Menulis secara mekanis 4.1.12 Membina dan menulis ayat tunggal
MINGGU 33
5 Sept – 9 Sept 4. Kemahiran menulis

10 Sept – 18 Sept
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2/2015
(9 Hari)

TULISAN 4.2 Menghasilkan penulisan mentalis 4.2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk


MINGGU 34 naratif berpandukan gambar
19 Sept – 23 Sept 4. Kemahiran menulis

5. Kemahiran seni 5.1 Menyebut dan memahami unsur 5.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas
MINGGU 35 bahasa seni dalam lagu melalui nyanyian
26 Sept – 30 Sept 5.1.2 Menyebut dan memahami seni kata
lagu melalui nyanyian dan gerak laku
5. Kemahiran seni 5.2 Melafaz dan memahami puisi 5.2.1 Melafazkan pantun empat kerat
MINGGU 36 bahasa dengan betul menggunakan bahasa dengan gerak laku
3 Okt – 7 Okt yang indah

5. Kemahiran seni 5.2 Melafaz dan memahami puisi 5.2.2 Melafaz dan memahami maksud
MINGGU 37 bahasa dengan betul menggunakan bahasa pantun empat kerat dengan gerak laku
10 Okt – 14 Okt yang indah

6. Kemahiran 6.1 Mengenal dan menggunakan 6.1.1 Memahami dan menggunakan kata
MINGGU 38 Tatabahasa golongan kata mengikut konteks nama am hidup manusia mengikut konteks
17 Okt – 21 Okt

7
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

6. Kemahiran 6.1 Mengenal dan menggunakan 6.1.2 Mengenal dan menggunakan kata
MINGGU 39 Tatabahasa golongan kata mengikut konteks nama khas hidup manusia mengikut
24 Okt – 28 Okt konteks

MINGGU 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT)


31 Okt – 4 Nov

6. Kemahiran 6.1 Mengenal dan menggunakan 6.1.1 Memahami dan menggunakan kata
MINGGU 41 Tatabahasa golongan kata mengikut konteks nama am hidup manusia mengikut konteks
7 Nov – 11 Nov

6. Kemahiran 6.1 Mengenal dan menggunakan 6.1.2 Mengenal dan menggunakan kata
MINGGU 42 Tatabahasa golongan kata mengikut konteks nama khas hidup manusia mengikut
14 Nov – 18 Nov konteks

6. Kemahiran 6.1 Mengenal dan menggunakan 6.1.2 Mengenal dan menggunakan kata
MINGGU 43 Tatabahasa golongan kata mengikut konteks nama khas hidup manusia mengikut
21 Nov – 25 Nov konteks

26 NOVEMBER 2016 – 1 JANUARI 2017


CUTI AKHIR TAHUN

8
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

……………………………………………………….. …………………………………………………

AZHARIAH BINTI A BENI

9
KSSR PENDIDIKAN KHAS (BP) – BAHASA MELAYU TAHUN 4

10

Anda mungkin juga menyukai