Anda di halaman 1dari 3

KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF

Mencirikan Menganalisis Menjanakan idea Membuat gambaran mental


Membandingkan dan membezakan Mengesan Kecondongan Menghubungkait kan Mensintesiskan
Mengumpulkan dan mengelaskan Menilai Membuat inferens Membuat hipotesis
Membuat urutan Membuat kesimpulan Meramalkan Menganalogikan
Menyusun mengikut keutamaan Mengitlakkan Mereka cipta

KEMAHIRAN PROSES SAINS


Memerhatikan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengelaskan Mentafsir data
Mengukur dan menggunakan nombor Mendefinisi secara operasi
Membuat inferens Mengawal pemboleh ubah
Meramalkan Membuat hipotesis
Berkomunikasi Mengeksperimen

EMK
Bahasa patriotisme Kelestarian global
Kelestarian alam sekitar Kreativiti n inovasi kewangan
Nilai murni keusahawanan
Sains n teknologi Teknologi maklumat n komunikasi

I THINK
Peta bulatan Sumbangsaran dea
Peta buih huraian
Peta buih berganda Banding beza
Peta pokok klasifikasi
Pta dakap menganalisis
Peta alir urutan
Peta pelbagai alir Sebab n akibat
Peta titi analogi