Anda di halaman 1dari 24

E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : ISNIN

TARIKH 5 Februari 2018 MASA : 0800-0900


KELAS PRASEKOLAH KEHADIRAN : 3 ORANG

Kenali Warna
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran :
BIK 1.2 Memberi tumpuan kepada BIK 1.1.1 Melihat dan mengecam perkara yang
penggunaan bahasa isyarat dilihat.
BIK 1.2.2 Membezakan perkara yang dilihat dan
dirangsang.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN - mengecam dan membezakan jenis warna dengan yang betul.
- mengisyaratkan setiap jenis warna dengan isyarat yang betul.
- memadankan jenis warna dan isyarat yang betul.
( aktiviti pengukuhan)
AKTIVITI 1. Guru menunjukkan paparan video kepada murid.
PENGAJARAN 2. Guru dan murid mengisyaratkan kod jenis-jenis warna dengan betul.
DAN 3. Secara individu, murid diminta untuk mengisyaratkan setiap jenis warna
PEMBELAJARAN dengan betul. ( dengan bimbingan )
4. Aktiviti mengecam : Murid menampal gambar jenis wana dan isyarat
dengan betul pada papan putih.
5. Murid menyiapkan tugasan yang disediakan.

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks / Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba LCD Lain-lain
E.M.K.

/ Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar. MBK melibatkan diri secara aktif dalam
semua aktiviti yang disedikan oleh guru.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : ISNIN

5 Februari 2018
TARIKH MASA : 1100-1200
KELAS 3 IKHLAS KEHADIRAN : 5 ORANG

PAMERAN BUKU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Kata Tanya 2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum.
3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan.
Memahami dan boleh menggunakan
kata tanya dalam komunikasi lisan
dan tulisan.
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :
PEMBELAJARAN -menyediakan penanda buku dengan kemas dan cantik.

AKTIVITI 1. Guru memberi penerangan menyediakan aktiviti kepada murid.


PENGAJARAN 2. Mengisyaratkan dan membaca bahan-bahan yang perlu ada untuk
DAN menyediakan penanda buku.
PEMBELAJARAN 3. Murid menyiapkan penanda buku.
4. Murid diminta untuk bercerita mengenai penanda buku yang telah
dihasilkan mengikut kreativiti masing-masing,

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.
/
Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK

/ Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

/ Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan baik. Murid dilihat sangat gembira dan seronok kerana
PdPc berbentuk kesenian. Kesemua MBK sangat berbakat dan kreatif.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : SELASA

6 Februari 2018
TARIKH MASA : 0810-0840
KELAS 3 IKHLAS KEHADIRAN : 5 ORANG

BUDI BAHASA BUDAYA KITA


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ucapan Bertatasusila 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau
Menguasai dan memberi respon rakan.
menggunakan ucapan bertatasusila
yang sesuai. 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat.
- Sila masuk
- Sila duduk
- Selamat sejahtera
- Takziah
- Salam Satu Malaysia

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :


PEMBELAJARAN - Mengisyarat dan mengekod 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan
betul.
- Membeza dan mengecam 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan betul.
AKTIVITI 1. Tayangan video
PENGAJARAN 2. MBK diminta untuk bercerita mengenai video yang telah ditunjukkan.
DAN 3. MBK diminta bercerita mengenai gambar.
PEMBELAJARAN 4. MBK diminta untuk mengisyaratkan ucapan tatasusila dengan betul.
5. MBK diminta untuk melakonkan semula perbuatan yang telah disediakan
ada paparan slide.
6. MBK menyiapkan tugasan yang disediakan.

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.

Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan baik. MBK sangat tertarik dengan video yang
ditayangkan iaitu berkaitan tentang kasih sayang seorang insan kepada masyarakatnya.
MBK juga turut melakonkan semula watak yang ada dalam video tersebut dan hal ini
sekaligus meningkatkan lagi keyakinan murid untuk berdiri di hadapan. Justeru, aktiviti
seperti ini perlu menjadi satu amalan agar murid lebih proaktif semasa PdPc di dalam bilik
darjah.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : SELASA

6 Februari 2018
TARIKH MASA : 1000-1100
KELAS 3 JUJUR KEHADIRAN : 5 ORANG

PAMERAN BUKU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Kata Tanya 2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum.
3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan.
Memahami dan boleh menggunakan
kata tanya dalam komunikasi lisan
dan tulisan.
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :
PEMBELAJARAN -menyediakan penanda buku dengan kemas dan cantik.

AKTIVITI 1. Guru memberi penerangan menyediakan aktiviti kepada murid.


PENGAJARAN 2. Mengisyaratkan dan membaca bahan-bahan yang perlu ada untuk
DAN menyediakan penanda buku.
PEMBELAJARAN 3. Murid menyiapkan penanda buku.
4. Murid diminta untuk bercerita mengenai penanda buku yang telah
dihasilkan mengikut kreativiti masing-masing,

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.
/
Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK

/ Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

/ Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar dan penglibatan murid adalah 100% kerana
murid sangat gembira dengan aktiviti membuat penanda buku.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : RABU

7 Februari 2018
TARIKH MASA : 1000-1100
KELAS 3 AMANAH KEHADIRAN : 5 ORANG

PAMERAN BUKU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Kata Tanya 2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum.
3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan.
Memahami dan boleh menggunakan
kata tanya dalam komunikasi lisan
dan tulisan.
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :
PEMBELAJARAN -menyediakan penanda buku dengan kemas dan cantik.

AKTIVITI 1. Guru memberi penerangan menyediakan aktiviti kepada murid.


PENGAJARAN 2. Mengisyaratkan dan membaca bahan-bahan yang perlu ada untuk
DAN menyediakan penanda buku.
PEMBELAJARAN 3. Murid menyiapkan penanda buku.
4. Murid diminta untuk bercerita mengenai penanda buku yang telah
dihasilkan mengikut kreativiti masing-masing,

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.
/
Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK

/ Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

/ Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar dan penglibatan murid adalah 100% kerana
murid sangat gembira dengan aktiviti membuat penanda buku.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : KHAMIS

8 Februari 2018
TARIKH MASA : 0710-0810
KELAS 3 AMANAH KEHADIRAN : 5 ORANG

BUDI BAHASA BUDAYA KITA


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ucapan Bertatasusila 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau
Menguasai dan memberi respon rakan.
menggunakan ucapan bertatasusila
yang sesuai. 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat.
- Sila masuk
- Sila duduk
- Selamat sejahtera
- Takziah
- Salam Satu Malaysia

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :


PEMBELAJARAN - Mengisyarat dan mengekod 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan
betul.
- Membeza dan mengecam 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan betul.
AKTIVITI 1. Tayangan video
PENGAJARAN 2. MBK diminta untuk bercerita mengenai video yang telah ditunjukkan.
DAN 3. MBK diminta bercerita mengenai gambar.
PEMBELAJARAN 4. MBK diminta untuk mengisyaratkan ucapan tatasusila dengan betul.
5. MBK diminta untuk melakonkan semula perbuatan yang telah disediakan
ada paparan slide.
6. MBK menyiapkan tugasan yang disediakan.

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.

Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar. Kesemua murid dalam membezakan dan
mengecam 5 daripada 5 ayat tatasusila.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KESIHATAN HARI : KHAMIS


TARIKH 8 Februari 2018 MASA : 0910-0940
KELAS 5 AMANAH KEHADIRAN : 5 ORANG

UNIT 3 : Selamat Menjamu Selera


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Mengetahui dan mengamalkan 1.1.1 Memahami kepentingan mengambil pelbagai jenis
pemakanan yang sihat serta makanan.
selamat.

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :


PEMBELAJARAN -membezakan makanan mengikut jenis.(protein, karbohidrat, vitamin,lemak)
-bercerita mengenai makanan yang sihat dan tidak sihat.

AKTIVITI 1.MBK diminta untuk menonton video mengenai kepentingan pengambilan


PENGAJARAN makanan yang sihat.
DAN 2. MBK diminta bercerita mengenai makanan kegemaran masing-masing.
PEMBELAJARAN 3. MBK diminta membezakan antara makanan yang sihat dan tidak sihat.
4. Secara kumpulan, MBK diminta untuk membuat pembentangan
mengenai jenis-jenis makanan mengikut khasiat masing-masing.

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks / Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.

Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P

Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan


E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


.
REFLEKSI PdPc pada hari berjalan dengan lancar. MBK memberi respons yang baik mengenai
makanan yang baik dan tidak baik.Kesemua MBK melibatkan diri secara aktif dalam
perbincangan bersama guru.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : KHAMIS

8 Februari 2018
TARIKH MASA : 1100-1130
KELAS 3 JUJUR KEHADIRAN : 5 ORANG

BUDI BAHASA BUDAYA KITA


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ucapan Bertatasusila 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau
Menguasai dan memberi respon rakan.
menggunakan ucapan bertatasusila
yang sesuai. 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat.
- Sila masuk
- Sila duduk
- Selamat sejahtera
- Takziah
- Salam Satu Malaysia

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :


PEMBELAJARAN - Membeza dan mengecam 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan betul.

AKTIVITI 1. MBK diminta untuk mengisyaratkan ucapan tatasusila dengan betul.


PENGAJARAN 2. MBK menyiapkan tugasan yang disediakan. (Lembaran kerja)
DAN
PEMBELAJARAN
NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.

Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

REFLEKSI PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar. MBK melibatkan diri dalam semua aktiviti yang
dijalankan. Kesemua murid dapat mengecam dan membezakan isyarat dengan baik.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : KHAMIS

8 Februari 2018
TARIKH MASA : 1130-1230
KELAS 3 IKHLAS KEHADIRAN : 5 ORANG

BUDI BAHASA BUDAYA KITA


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ucapan Bertatasusila 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau
Menguasai dan memberi respon rakan.
menggunakan ucapan bertatasusila
yang sesuai. 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat.
- Sila masuk
- Sila duduk
- Selamat sejahtera
- Takziah
- Salam Satu Malaysia
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :
PEMBELAJARAN - Mengisyarat dan mengekod 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan
betul.
- Membeza dan mengecam 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan betul.
AKTIVITI 1. Tayangan video
PENGAJARAN 2. MBK diminta untuk bercerita mengenai video yang telah ditunjukkan.
DAN 3. MBK diminta bercerita mengenai gambar.
PEMBELAJARAN 4. MBK diminta untuk mengisyaratkan ucapan tatasusila dengan betul.
5. MBK diminta untuk melakonkan semula perbuatan yang telah disediakan
ada paparan slide.
6. MBK menyiapkan tugasan yang disediakan.

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.

Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar. MBK melibatkan diri dalam semua aktiviti yang
dijalankan. Kesemua murid dapat mengecam dan membezakan isyarat dengan baik.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : JUMAAT

9 Februari 2018
TARIKH MASA : 0710-0810
KELAS 3 JUJUR KEHADIRAN : 5 ORANG

BUDI BAHASA BUDAYA KITA


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ucapan Bertatasusila 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau
Menguasai dan memberi respon rakan.
menggunakan ucapan bertatasusila
yang sesuai. 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat.
- Sila masuk
- Sila duduk
- Selamat sejahtera
- Takziah
- Salam Satu Malaysia
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :
PEMBELAJARAN - Mengisyarat dan mengekod 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan
betul.
- Membeza dan mengecam 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan betul.
AKTIVITI 4. MBK diminta untuk mengisyaratkan ucapan tatasusila dengan betul.
PENGAJARAN 5. MBK diminta untuk melakonkan semula perbuatan yang telah disediakan
DAN ada paparan slide.
PEMBELAJARAN 6. MBK menyiapkan tugasan yang disediakan.

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.

Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar. MBK melibatkan diri dalam semua aktiviti yang
dijalankan. Kesemua murid dapat mengecam dan membezakan isyarat dengan baik.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : JUMAAT

9 Februari 2018
TARIKH MASA : 0810-0840
KELAS 3 AMANAH KEHADIRAN : 5 ORANG

BUDI BAHASA BUDAYA KITA


TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ucapan Bertatasusila 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau
Menguasai dan memberi respon rakan.
menggunakan ucapan bertatasusila
yang sesuai. 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat.
- Sila masuk
- Sila duduk
- Selamat sejahtera
- Takziah
- Salam Satu Malaysia
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :
PEMBELAJARAN - Mengisyarat dan mengekod 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan
betul.
- Membeza dan mengecam 3 daripada 5 ucapan tatasusila dengan betul.
AKTIVITI 1. Bermain permainan Kotak Ajaib.
PENGAJARAN 2. Mengisyaratkan ucapan tatasusila dengan betul.
DAN 3. Membaca llirik lagu Rasa Sayang.
PEMBELAJARAN
NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba / LCD Lain-lain
E.M.K.

Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar. MBK melibatkan diri dalam semua aktiviti yang
dijalankan. Kesemua murid dapat mengecam dan membezakan isyarat dengan baik.
E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SKPK KOTA KINABALU SABAH
JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI HARI : JUMAAT

TARIKH 9 Februari 2018 MASA : 1000-1100


KELAS PRASEKOLAH KEHADIRAN : 3 ORANG

Kenali Warna
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran :
BIK 1.2 Memberi tumpuan kepada BIK 1.1.1 Melihat dan mengecam perkara yang
penggunaan bahasa isyarat dilihat.
BIK 1.2.2 Membezakan perkara yang dilihat dan
dirangsang.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN - mengecam dan membezakan jenis warna dengan yang betul.
- mengisyaratkan setiap jenis warna dengan isyarat yang betul.
- memadankan jenis warna dan isyarat yang betul.

AKTIVITI 1. Guru menunjukkan paparan video kepada murid.


PENGAJARAN 2. Guru dan murid mengisyaratkan kod jenis-jenis warna dengan betul.
DAN 3. Secara individu, murid diminta untuk mengisyaratkan setiap jenis warna
PEMBELAJARAN dengan betul. ( dengan bimbingan )
4. Stesen Warna : MBK bergerak dari stesen ke stesen untuk mencari warna
yang sesuai .
5. Murid menyiapkan tugasan yang disediakan.

NILAI
Rajin Hormat-menghormati Kasih-sayang Kebersihan

Patriotisme Cintai Alam Sekitar

BAHAN BANTU
MENGAJAR Radio/ Buku Gambar/
/ Buku Teks / Powerpoint Internet Tv Cerita Carta

Komputer
Modul Projektor Model / Riba LCD Lain-lain
E.M.K.

/ Kreativiti dan Inovasi Bahasa Sains dan Teknologi / Nilai Murni

Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme Keusahawanan / TMK


KBAT/I-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok

Peta Dakap Peta Air Peta Pelbagai Air Peta Titi


E-RPH 2018 | SK PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU

PENILAIAN P&P

/ Lembaran Kerja Pemerhatian / Berisyarat Tugasan

Hasil Kerja Kuiz Drama Projek


REFLEKSI
PdPc pada hari ini berjalan dengan lancar. MBK melibatkan diri dalam semua aktiviti yang
dijalankan. MBK kelihatan seronok dengan aktiviti yang disediakan oleh guru. Strategi
pembelajaran bermain sambil belajar ini perlu diteruskan lagi untuk menimbulkan minat
MBK dalam sesi PdPc.