Anda di halaman 1dari 6

KELAS/ 3 Bestari MASA 7:45am- MINGGU/ 9 Ogos 2018 /

8:45p.m Khamis
SUBJEK 60 minit) TARIKH/
HARI

TEMA/TAJUK Sains Bahan / Penyerapan

STANDARD 6.1Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

KANDUNGAN

STANDARD 6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan
PEMBELAJAR menjalankan aktiviti.
AN
6.1.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti

HASIL Pada akhir PdP pelajar dapat :


PEMBELAJAR
AN i. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 4 bahan yang menyerap
air dengan betul
ii. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 4 bahan yang tidak
menyerap air dengan betul
iii. Mengelaskan sekurang-kurangnya 4 bahan yang menyerap air
dan tidak menyerap air dengan betul
BAHAN BANTU BELAJAR

Bukan Cetak Poster Spesimen Cetak Buku Ruj. Lain-lain

Power point Kartun Boneka Buku / Majalah Kain tuala, sudu,


Teks garfu, surat
khabar lama,
Video Gambar Radas / Modul Surat kapas, belon,
kbar penutup botol,
speaker, kotak,
Lukisan Kad Internet Komik Risalah plastik, tisu,
bikar
Carta Model Realia Nota Lemb krja

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Memerhati / Meramal / Mengawal pembolehubah

Mengelas / Berkomunikasi / Membuat hipotesis

Mengukur & Menggunakan perhubu Mendefinasi secara operasi


Menggunakan Nombor ngan ruang dan masa

Membuat inferens Mentafsir data Mengeksperimen

ELEMEN MERENTAS KBAT Teknik PdP

KURIKULUM (EMK) Alat Berfikir

Kreativiti & Inovasi / I think Kuliah Peti Surat

TMK / Bulatan Perbincangan / Demonstrasi


Keusahawan Buih Penyoalan / POE

Bekerjasama / Pokok Kajian Masa Kajian Lapangan


Depan
Pelbagai
alir

Aras Soalan Dakap Penyelesaian / Komputer Interaktif


Masalah

Pengetahuan / Alir Projek IAI

Pemahaman / Titi Simulasi Menyanyi

Aplikasi Lain-lain Eksperimen / Membaca

Analisis / Peta Bercerita Permainan


Konsep

Menilai Peta Minda Latih tubi Lain-lain

Mencipta Jigsaw Pembelajaran /


konstekstual

PENTAKSIRAN Refleksi Kecerdasan Pelbagai

Pemerhatian / Kehadiran Interpersonal / Muzik

Lisan Bilangan pelajar yang Intrapersonal / naturalis /

Tugasan/Projek / menguasai objektif Visual Kemahiran


Manipulatif
Hasil Kerja Kinestatik (Peralatan
sains)

Kuiz Verbal Guna dan


kendali

Lain-lain Tindakan Susulan Logik Math Penyimpan /


an alatan

Pembersih /
an alatan

Pengendali
an
spesimen

Melakar
FASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN
PENGAJARAN

Penceritaan Jenis Aktiviti : Bercerita


situasi yang
berkaitan dengan 1. Guru mengimbau semula isi Kemahiran
tajuk pelajaran yang lepas untuk Berfikir :
pembelajaran.
melihat pengetahuan sedia ada Menjana idea
Contoh: Terdapat
murid Mengingat
Set Induksi bumbung rumah
yang bocor 2. Guru bercerita mengenai
( 5 minit ) Nilai Murni :
Guru bumbung sebuah rumah yang Berani mencuba,
mengimbau tolong menolong
bocor dan penghuni rumah yang
semula isi
pelajaran yang menghadapi masalah apabila
lepas dengan hujan
tajuk yang akan
dipelajari.

Jenis Aktiviti : Penyoalan


Guru bertanyákan
situasi yang berlaku 1. Guru bertanyakan soalan Kemahiran
daripada Proses Sains :
penceritaan. berdasarkan penceritaan
2. Murid menjawab soalan yang membuat inferens
Soalan :
diberikan guru. Kemahiran
1. Apakah yang Berfikir :
kamu dapat lihat 3. Guru mengaitkan penceritaan
Pencetusan semasa hujan dengan isi pelajaran. Membuat
Idea turun? gambaran mental,
2. Apakah perlu
( 10 minit ) menganalisis.
dilakukan oleh
tuan rumah?
3. Apakah objek
yang sesuai
digunakan?
4. Apakah bahan
yang digunakan
untuk membuat
objek yang
digunakan?
Jenis Aktiviti : Pemerhatian dan
Pengkelasan

Eksperimen: Serap 1. Murid diminta duduk KPS :


atau Kalis air Memerhati,
mengikut kumpulan yang
berdasarkan buku mengumpul dan
aktiviti. telah ditetapkan.
mengelas,
Guru menerangkan 2. Ketua kelas dikehendaki berkomunikasi,
langkah-langkah mengambil alat radas dab mentafsir data
menjalankan Kemahiran
eksperimen dan bahan yang disediakan.
Berfikir:
langkah berjaga-jaga: 3. Murid menjalankan
membanding beza,
Langkah: eksperimen dan mencatat
mengelas,
1. Guru pemerhatian mereka ke membuat
Penstrukturan menunjukkan dalam jadual di buku aktiviti gambaran mental
semula Idea simulasi
menyediakan BBM :
( 10 minit ) radas seperti
di dalam Bikar, silinder
gambar penyukat, belon,
2. Tuangkan air beg plastik,
perlahan-lahan tisu,kain lap .
ke atas tisu
dapur. Nilai Murni :
3. Perhatikan air
menembusi Berani mencuba
tisu dan
memasuki Kemahiran
bikar atau manipulatif :
tidak
4. Pemerhatian Guna dan kendali,
dicatatkan di penyimpanan
dalam jadual alatan,
di buku aktiviti pembersihan
alatan
Aplikasi Idea Permainan: Bola 1. Murid diminta duduk
Beracun Kemahiran
( 10 minit ) mengikut kumpulan yang Berfikir:
Guru menerangkan telah ditetapkan.
Membanding
langkah-langkah dan 2. Lagu dipasangkan dan bola beza, mencirikan.
peraturan permainan.
akan bergerak mengikut Nilai Murni :
Langkah: urutan.
Berani mencuba
1. Guru 3. Murid terakhir yang
Kemahiran
memasangkan memegang bola akan datang Berfikir:
lagu dan ke hadapan dan mengambil
memberikan membanding
bola kepada objek di dalam kotak beza, mencirikan
murid pertama. 4. Murid tersebut akan menulis
BBM :
2. Murid perlu nama dan bahan objek di
memberikan Kain tuala, sudu,
dalam jadual yang garfu, klip kertas,
bola tersebut
kepada murid disediakan. surat khabar
lama, kapas,
lain sehingga 5. Langkah 1 sehingga 4 belon, penutup
lagu botol, speaker,
diulangi sehingga semua
diberhentikan. kotak, lagu,
3. Murid yang objek di dalam kotak habis. papan putih.
terpilih akan
Nilai Murni :
datang ke
hadapan dan Berani mencuba
mengambil 1
objek yang
terdapat di Pelbagai
dalam kotak. Kecerdasan :
4. Murid perlu Kinestatik dan
menuliskan interpersonal.
nama objek
Tahap Kognitif :
dan bahan Aplikasi dan
buatan objek di penilaian perkara.
dalam jadual
yang
disediakan
Nilai Murni :
1. Guru meminta murid
Refleksi menceritakan apa yang Bersyukur
mereka pelajari pada hari
( 5 minit ) Peneguhan itu.
2. Murid membersihkan alat Kemahiran
radas dan menyimpannya di manipulatif:
tempat yang disediakan.
Pembersihan
alatan,
penyimpanan
alatan