Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu: Tarikh: Hari: Masa: Tandakan (/) pada ruangan berkenaan


Kelas: Mata Pelajaran: PdPc ABAD ke-21
Bidang/Tajuk: Consultant line Role play
Standard kndgn: Brainstorming Traffic light
Gallery walk Scrambled grup
Standard Think pair share Bus stop
Pembelajaran:
X stay y stray Hot seat
Objektif Group presentation On tour
Pembelajaran:
Peta pemikiran (I-THINK)
Peta bulatan Peta dakap
Ringkasan Peta buih Peta alir
Aktiviti: Peta buih berganda Peta pbagai alir
Peta pokok Peta titi

Aras pemikiran
Mencipta Mengaplikasi
Menilai Memahami
Pembelajaran Tandakan (/) pada ruangan berkenaan menganalisis Mengingati
Abad ke-21 Berasaskan murid berkumpulan
Pembelajaran kolab komuniti Pentaksiran dan penilaian
Kemahiran/proses Pentaksiran formatif Latihan bertulis Pembentangan
Pemikiran aras tinggi Belajar untk kehidupan Laporan amali Soal jawab
Kemahiran hidup Kuiz Pemerhatian

EMK Tahap penguasaan


BBB TP 1 / BD 1 TP 4 / BD 4
Refleksi TP 2 / BD 2 TP 5 / BD 5
TP 3 / BD3 TP 6 /BD 6

Minggu: Tarikh: Hari: Masa: Tandakan (/) pada ruangan berkenaan


Kelas: Mata Pelajaran: PdPc ABAD ke-21
Bidang/Tajuk: Consultant line Role play
Standard kndgn: Brainstorming Traffic light
Gallery walk Scrambled grup
Standard Think pair share Bus stop
Pembelajaran:
X stay y stray Hot seat
Objektif Group presentation On tour
Pembelajaran:
Peta pemikiran (I-THINK)
Peta bulatan Peta dakap
Ringkasan Peta buih Peta alir
Aktiviti: Peta buih berganda Peta pbagai alir
Peta pokok Peta titi

Aras pemikiran
Mencipta Mengaplikasi
Menilai Memahami
Pembelajaran Tandakan (/) pada ruangan berkenaan menganalisis Mengingati
Abad ke-21 Berasaskan murid berkumpulan
Pembelajaran kolab komuniti Pentaksiran dan penilaian
Kemahiran/proses Pentaksiran formatif Latihan bertulis Pembentangan
Pemikiran aras tinggi Belajar untk kehidupan Laporan amali Soal jawab
Kemahiran hidup Kuiz Pemerhatian

EMK Tahap penguasaan


BBB TP 1 / BD 1 TP 4 / BD 4
Refleksi TP 2 / BD 2 TP 5 / BD 5
TP 3 / BD3 TP 6 /BD 6
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN