Anda di halaman 1dari 2

Pastikan calon kita tahu:

1.Melukis graf palang


2. Membina jadual
3. Membaca Neraca Tiga Palang
( buku teks th 4)
4. Beza aras menikus air n aras
menikus merkuri
5.membaca jam randik
6. Membaca pembaris
7. Kenal peralatan dan radas sains yg
asas dan fungsinya
-silinder penyukat
- kelalang kon
- bikar 250 ml
- bekas bersenggat 250 ml
- neraca mampatan
- neraca tuas
- termometer klinik
- termometer makmal
- neraca tiga palang
8. Menguasai tajuk2 baru dlm KSSR
9. Menguasai Istilah-istilah sains
Contoh :
Simbiosis
Komensalisme
Mutualisme
Parasitisme
Fotosintesis
Terbiodegradasi
Tidak Terbiodegradasi
Sumber boleh dibaharui
Sumber Tidak boleh di baharui
Fotosintesis
Kadar Pernafasan
Dll

10. Menguasai 3 rumus yg ada dlm


sains
i. Luas = Panjang x lebar
ii. Isipadu = Panjang x lebar x tinggi
iii. Kelajuan = Jarak /masa.
11.Melakar dan melukis fenomena
i. Fasa-fasa bulan
ii. Gerhana bulan
iii. Gerhana matahari
iv. Buruj
12. Unit piawai bagi luas,panjang,
isipadu, masa dan laju.
13. Fungsi Kalsium klorida
MNEMONIK
BURUJ
Budak Perempuan Suka Borak
Budak...Biduk
Perempuan...Pari
Suka...Skorpio
Borak....Belantik
Tumbuhan
R uang
A ir
C ahaya matahari
U dara
N utrien
Haiwan
M akanan
A ir
U dara

T empat tggal
KEPERLUAN UTK FOTOSINTESIS
CAKK---->OK
C...Cahaya matahari
A...Air
K...Klorofil
K...Karbon dioksida
O...oksigen
K....kanji
GERHANA
mataharI
Huruf besar I (beberapa
mInIt/sIngkat)
bulAn
Huruf besar A (beberapa jAm/lAmA)
TIGA KEADAAN JIRIM
Pan Cabut Gigi
Pan...Pepejal
Cabut...Cecair
Gigi...Gas
SUSUNAN PLANET
Ultraman Ziarah Bumi Menentang
Makhluk Zuhal Untuk Nora
(Kalau confused Zuhrah Zuhal or
Marikh Musytari, ingat huruf akhir
dlm susunan abjad mana dulu. Cth
ZuhraH ZuhaL H dulu L kemudian)

FAKTOR PERTUMBUHAN
MIKROORGANISMA
SUKAN
S...Suhu
U...Udara
K...Keasidan
A...Air
N...Nutrien
FAKTOR PENYEJATAN
Salmah Ligan Ayam
Salmah...Suhu persekitaran
Ligan.......Luas permukaan yg
terdedah
Ayam.......Angin
SUMBER TENAGA YG TIDAK
BOLEH DIPERBAHARUI
BBB
B...Bahan api fossil (GAP...Gas asli,
Arang batu, Petroleum)
B...Bahan Nuklear (Uranium)
B...Bateri

C...Cahaya matahari
O...Ombak
B...Biojisim
A...Angin
A...Air
M...Makanan

TUMBUHAN
Aku Cuba Goreng Sayur
Aku...Air
Cuba...Cahaya matahari
Goreng...Graviti
Sayur...Sentuhan

BENTUK TENAGA
Suria Binti Hassan Cuba Nak Elak
Kereta Kancil Kecil

AGEN PENCARAN BIJI BENIH


Aku Akan Hormat Mama
Aku...Angin
Akan...Air
Hormat...Haiwan/manusia
Mama...Mekanisme letupan

Suria...Suria
Binti...Bunyi
Hassan...Haba
Cuba...Cahaya
Nak...Nuklear
Elak...Elektrik
Kereta...Kimia
Kancil...Kinetik
Kecil...Keupayaan

gerhana matahari....


yg ni fasa2 bln...
Ma Bu Lan = gerhana bulan

FAKTOR KESTABILAN
KL (Kuala Lumpur)
K...Ketinggian
L...Luas tapak

Ma Lan Bu = gerhana matahari

SUMBER TENAGA YG BOLEH


DIPERBAHARUI

FAKTOR KEKUATAN
JB (Johor Bahru)
J...Jenis bahan
B...Bentuk Struktur

COBAAM

RANSANGAN GERAKBALAS

MIKROORGANISMA
Ayah - alga
Bawa - bacteria
Viva - virus
Potong - protozoa
Ferrari - fungi

Babagiri babatangnan = bayang2


pagi kiri byg2 petang kanan