Anda di halaman 1dari 24

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MUR

TAHUN PERSEKOLAHAN: 2018


NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.

ASPEK/DOM

JANTINA
Kognitif
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID
BERANAK/ DOKUMEN
BAND

1 2 3 4 5

5
6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM
40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
AJARAN MURID

ASPEK/DOMAIN

f Penghayatan/Pengamalan Nilai

BAND

6 1 2 3 4 5 6
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN
NAMA SEKOLAH 0
KELAS
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
ASPEK/DOMAIN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID
BERANAK/ DOKUMEN
1 2

7
8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM
40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL
TAHUN PERSEKOLAHAN 2018
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0

JANTINA
NO. MYKID/ SURAT GRED PENCAPAIAN
BIL NAMA MURID
BERANAK/ DOKUMEN UJIAN PENGGAL

1 B

2 B

3 C

4 B

5 C

6 B

7 A

8 Tidak Hadir
9 B

10 A

11 B

12 A

13 B

14 B

15 A

16 B

17 A

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN
41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3
TAHUN 2018

Nama Murid :
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen :
Tingkatan :

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBE


GRED PENCAPAIAN UJIAN
PENGGAL
ASPEK/DOMAIN BAND

Kognitif

Penghayatan/Pengamalan Nilai
………………………………..…....................
0
(Guru Mata Pelajaran)

17 Januari 2019
0
RAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
N PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3
TAHUN 2018

Nama Murid :
/Surat Beranak/Dokumen :
Tingkatan :

AAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENYATAAN DESKRIPTOR

#N/A

#N/A
* Murid menguasai Band Tertinggi