Anda di halaman 1dari 2

SOAL TYPE 1

( x  b)log (x b )
1. Jika x1 dan x2 dengan x1  x2 merupakan akar-akar persamaan 1
( x  b)
dengan b konstanta positif maka x1  x2  ...
a. 8
b. 9
c. 10
d. 11
e. 12
2. Diberikan persamaan
4x
 1   1 
2
 32 
 4
   x1  .  6 
 243  3   81 
3
Jika x1 memenuhi persamaan diatas, maka nilai 1  x1  ...
4
3
a. 1
16
1
b. 1
4
3
c. 1
4
1
d. 2
3
3
e. 2
4
3 x 1 3 x 3 x
 9x  30  20(3x
2 2 2
3. Jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan 9x )
adalah ...
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4

4. Jika x memenuhi 2 log3 log( x  2)  1 dan y memenuhi (a log(3 y 1))( 2 log a)  3 ,


maka nilai x  y adalah ...
a. 8
b. 9
c. 10
d. 11
e. 12
5. Jika diketahui x dan y adalah bilangan real dengan x  1 dan y  0 . Jika xy  x y dan
x
 x5 y , maka x 2  3 y  ...
y
a. 29
b. 28
c. 27
d. 26
e. 25