Anda di halaman 1dari 18

Peringatan Dari Admin:

1. Setelah page ini dipaparkan, klik File dan klik Download as dan klik Microsoft Excel(.xlsx)

2. Klik Open dan isi maklumat. Setelah selesai mengisi, simpan data (save) dan hantar kepada saya melalui email zalijolobulov

3. Cetak dan simpan dalam fail


aya melalui email zalijolobuloveyou@gmail.com
SEKOLAH SK AMPANGAN

NBA40211

PUAN ZALIHAR BT UDIN


NAMA PENILAI

TARIKH 13.6.2016

TANDATANGAN

BIL. PERKARA SKOR PERATUS


1 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 32 64

2 KEBERSIHAN 260 97.4

3 KESIHATAN 119 86.2

4 KESELAMATAN 116 84.1

5 PROJEK KHAS

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 527 331.7


25
SKEMA PEMARKAHAN KEBERSIHAN

BIL PERKARA SKOR

1 PENGURUSAN 32

2 KANTIN 105

3 TANDAS 25

4 BILIK DARJAH DAN BILIK KHAS 35

5 SISTEM SALIRAN DAN PERPARITAN 11

6 SISTEM PELUPUSAN SISA PEPEJAL

7 SISTEM BAHAN DAN ALAT PEMBERSIHAN 9

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 217


KEBERSIHAN

PEMARKAHAN
BIL ASPEK MARKAH MARKAH JUMLAH
PENUH DIBERI MARKAH
1 PENGURUSAN 36 MARKAH
1.1 TANGGAPAN AWAL
1.1.1 KEBERSIHAN PERSEKITARAN LUAR SEKOLAH
Tiada semakkawasan
Kebersihan samun dan sampah
pagar sarap
sekolah di luar pagar
dijaga 2 2 2
sekolah (0.5M) dari luar pagar sekolah dan kawasan -
kawasan luar yang bersesuaian 3 2 2
Papan tanda nama sekolah diurus dengan baik 2 2 2
Tempat menunggu mesti bersih 2 2 2
Pintu utama berfungsi dan bersih 2 2 2
Tanaman hiasan di luar pagar sekolah bersih dan terjaga 2 2 2
1.1.2 KEBERSIHAN PERSEKITARAN DALAM SEKOLAH
Pondok jaga diurus dengan bersih 2 2 2
Papan tanda tunjuk arah dalam kawasan sekolah terjaga 2 2 2
Tempat perhimpunan bersih 3 3 3
Kaki lima sekolah terjaga 3 3 3
Padang permainan terjaga 3 3 2
Papan tanda ke arah meningkatkan kebersihan 2 1 1
1.1.3 KEBERSIHAN WARGA SEKOLAH TERSERLAH
Pakaian murid 4 3 3
Penampilan guru 2 2 2
Pakaian pekerja sekolah 2 2 2
Jumlah markah pengurusan 32
2 KANTIN 118 MARKAH
2.1 KEBERSIHAN FIZIKAL
2.1.1 LANTAI, DINDING DAN SILING
Lantai kering tidak berlumut 2 2 2
Dinding kering dan tidak berminyak 2 2 2
Tiada kotoran habuk 2 2 2
Siling tidak bersawang 2 2 2
2.1.2 LONGKANG
Aliran air lancar 2 2 2
Tidak berlumut 2 1 1
Penggunaan bahan pembersih longkang 2 1 1
2.1.3 TEMPAT MEMASAK
Bersih dan tidak berminyak 2 1 1
Bebas sisa makanan 2 1 1
Berada pada paras ketinggian yang sesuai 2 2 2
2.1.4 TEMPAT MENCUCI ALATAN MEMASAK
Berada pada paras ketinggian yang sesuai 2 1 1
Tidak menggunakan hos 2 2 2
Sumber air bersih 2 2 2
Menggunakan bahan pencuci yang sesuai 2 2 2
Terdapat tangki simpanan air 2 2 2
2.1.5 TEMPATMENCUCU TANGAN
Bilangan mencukupi 2 2 2
Semua berfungsi 2 2 2
Sentiasa dalam keadaan bersih 2 2 2
2.1.6 STOR
Stor berasingan bagi bahan makanan dan bukan bahan
makanan 3 3 3
Susun atur bahan makanan dan alatan 2 2 2
Bersih 2 2 2
Bahan berlabel 2 1 1
2.1.7 PENCEGAH LILATI (LIPAS, LALAT DAN TIKUS)
Penggunaan alatan pencegahan 2 1 1
Tiada tanda-tanda kewujudan LILATI 2 1 1
2.2 PERALATAN DAN PERABOT
2.2.1 KERUSI DAN MEJA
Kerusi dan meja bersih 2 2 2
Tidak terdapat kerusi dan meja yang rosak 2 2 2
Permukaan meja mudah dibersih 2 2 2
2.2.2 PETI SEJUK DAN TONG SIMPANAN AIS
Bahan mentah dan makanan bermasak diasingkan 4 3 3
Bersih 2 2 2
Penggunaan ruang secara sistematik 2 2 2
2.2.3 PINGGAN MANGKUK DAN ALAT KUTLERI
Tidak berminyak atau berbau 2 2 2
Kelihatan bersih 2 2 2
Tiada sisa makanan pada pinggan mangkuk 2 2 2
Tiada bekas makanan pada alat kutleri 2 2 2
2.2.4 TONG SAMPAH
Penggunaan plastik sampah 3 3 3
Bersih dan sentiasa diurus 2 2 2
Mempunyai penutup 2 1 1
Bebas dan selamat dari gangguan binatang 2 1 1
2.3 PEKERJA
2.3.1 KEBERSIHAN DIRI
Penampilan bersih 3 3 3
Tiada luka 2 2 2
Tidak sakit 2 2 2
Kuku pendek 2 2 2
Tidak memakai perhiasan pada tangan 2 2 2
2.3.2 PAKAIAN (PENUTUP KEPALA, APRON DAN KASUT)
Kemas dan bersih 3 3 3
Memakai apron dan penutup kepala 4 4 4
Kasut bertutup 2 1 1
2.4 MAKANAN DAN MINUMAN
Terdapat langkah menghalang dari dihinggapi lalat, lipas
dan debu 3 3 3
Tidak bertindih 3 2 2
Penggunaan penyepit makanan 2 2 2
Cecair pencuci tangan disediakan pada semua sinki di
kantin 2 2 2
Sistem penyajian dan susun atur bersistematik (Bertutup,
bersih dan terhindar daripada LILATI 2 2 2
Menggunakan penyepit / sudu untuk mengambil makanan
yang telah siap untuk dimakan 2 2 2
Kemudahan untuk minuman sejuk dimasak / ditapis 2 2 2
Buku / Rekod Kendiri kantin 2 2 2
Jumlah markah kantin 105
3 TANDAS 33 MARKAH
3.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN TANDAS
3.1.1 BERFUNGSI SEMPURNA DAN LENGKAP 2 1 1
Semua sistem tandas berfungsi 2 1 1
Kepala pili tidak rosak 2 1 2
Manguk tandas tidak berlumut 2 0 0
Lantai kering dan bersih 2 2 2
Pengudaraan dan pencahayaan sempurna 2 2 2
Tiada contengan di dinding 2 1 1
Ada tanda peringatan kerosakan 1 1 1
3.1.2 JADUAL PEMBERSIHAN
Ada jadual pembersihan dipamerkan 3 2 2
Ada pemantauan kebersihan 2 2 2
3.1.3 TATACARA PENGGUNAAN
Panduan penggunaan tandas dipamer 3 2 2
Terdapat amalan kebersihan 2 2 2
3.1.4 TONG SAMPAH (BERSIH DAN BERTUTUP) 2 1 1
3.1.5 SANITARI (DIURUS DAN DILUPUS DENGAN SEMPURNA) 2 2 2
3.1.6 UTILITI
Terdapat tempat penyimpanan khas 2 2 2
Sentiasa bersih dan elok 2 2 2
Jumlah markah tandas 25
4 BILIK DARJAH DAN BILIK KHAS 34 MARKAH
4.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN BILIK DARJAH DAN BILIK KHAS
Ada jadual tugas berkala dan dipamer 4 3 3
4.1.1 PENCAHAYAAN DAN PENGUDARAAN
Pencahayaan yang mencukupi 3 3 3
Semua lampu berfungsi 2 2 2
Pengudaraan yang cukup 3 3 3
4.1.2 LANTAI
Bersih 3 3 3
Kemasan lantai sesuai 2 1 1
4.1.3 TINGKAP
Bersih dan tidak berhabuk 3 2 2
Cermin tingkap sempurna 2 2 2
4.1.4 PERABOT DAN LEKAPAN
Bersih dan tidak berhabuk 2 2 2
Tiada contengan 2 1 1
Tersusun dengan kemas 2 2 2
Papan kenyataan bersih dan kemas 2 2 2
4.1.5 UTILITI
Tempat simpanan yang sesuai 3 3 3
Peralatan dalam keadaan elok 2 2 2
Jumlah markah bilik darjah dan bilik khas 35
5 SISTEM SALIRAN DAN PERPARITAN 13 MARKAH
5.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN
5.1.1 KESEMPURNAAN LONGKANG
Longkang dalam keadaan sempurna 3 2 2
Tidak berlumut 2 1 1
Penggunaan bahan pembersih longkang 2 2 2
5.1.2 PENGALIRAN AIR
Aliran air lancar 2 2 2
Tiada sampah dalam longkang 2 2 2
Tiada sisa makanan dalam longkang 2 2 2
Jumlah markah sistem saliran dan perparitan 11
6 SISTEM PELUPUSAN SISA PEPEJAL 21 MARKAH
6.1 PENGURUSAN PELUPUSAN
6.1.1 BILANGAN DAN KEDUDUKAN / TONG SAMPAH 3 3 3
6.1.2 PENGGUNAAN KARUNG PLASTIK 2 2 2
6.1.3 JADUAL KUTIP SAMPAH
Dipamerkan 2 1 1
Kelihatan bersih 2 2 2
6.1.4 TEMPAT PELUPUSAN YANG SEMPURNA
Tiada sampah yang bertaburan 3 3 3
Bertutup 2 1 1
Sampah basah dan kering diasingkan 2 2 2
Kaedah pelupusan sampah kering sampah basah dan sisa mak 3 2 2
Kitar semula (sistem kitar semula diamalkan) 2 2 2
Jumlah markah sistem pelupusan sisa pepejal 20
7 STOR BAHAN DAN ALAT PEMBERSIHAN 12 MARKAH
7.1 PENGURUSAN STOR
7.1.1 SENARAI BAHAN DAN ALATAN
Terdapat senarai bahan dan alatan 3 2 2
Terdapat label pada bahan beracun 2 1 1
7.1.2 SUSUNAN BAHAN DAN ALATAN
Disusun dengan sempurna 3 2 2
Pengasingan bahan beracun dan mudah terbakar 2 2 2
Rak sempurna dan bersih 2 2 2
Jumlah markah stor bahan dan alat pembersihan 9

MARKAH MARKAH JUMLAH


PENUH DIBERI MARKAH
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN KEBERSIHAN 267 260 260
RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT

SKOR PERATUS
BIL ASPEK WAJARAN SKOR PENUH
DIPEROLEHI PENCAPAIAN

1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID 50% 68 51 75.00

PENGURUSAN KESELAMATAN
2 20% 28 27 39.71
INFRASTRUKTUR SEKOLAH

3 PENGURUSAN SOSIAL 10% 14 14 20.59

PENGURUSAN KRISIS DAN


4 10% 14 11 16.18
BENCANA

5 PENGURUSAN RISIKO 10% 14 13 19.12

JUMLAH 100% 138 116 84.10


PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN

PEMARKAHAN
BIL ASPEK MARKAH MARKAH JUMLAH
PENUH DIBERI MARKAH
1 JAWATANKUASA INDUK 3K SEKOLAH
Jawatankuasa Induk dipamerkan di dinding 2 1 1
Fail pengurusan 3K 3 2 2
Minit Mesyuarat difailkan 4 3 3
Sekurang-kurangnya 3 dokumen sokongan
(Cth: Facebook, Youtube, gambar, brosur, laporan dll) 6 4 4
Jumlah markah Jawatankuasa Induk 3K Sekolah 10
2 PELAN TINDAKAN JANGKA PANJANG (3 - 5 TAHUN)
Ada program pembangunan 3K 4 2 2
Perancangan Pendidikan dan latihan 3K kepada warga sekolah 3 2 2
Jumlah markah pelan tindakan jangka panjang (3 - 5 tahun) 4
3 PELAN TINDAKAN JANGKA PENDEK (TAHUN SEMASA)
Penilaian berkala perlaksanaan program 3K 4 2 2
Perlaksanaan sekurang-kurangnya 4 program melibatkan program
kebersihan, kesihatan dan keselamatan 6 3 3
Jumlah markah pelan tindakan jangka pendek (Tahun semasa) 3
4 PENGLIBATAN (AGENSI KERAJAAN, PBT, SWASTA, NGOS & INDIVIDU)
Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan melibatkan pihak luar 6 4 4
Ada dokumen sokongan 4 3 3
Sumbangan material pihak luar 4 3 3
Jumlah markah penglibatan (agensi kerajaan, PBT, swasta, NGOS & Individu) 10
5 PENUNJUK ARAH
Tunjuk arah pejabat pentadbiran 2 2 2
Pelan kawasan sekolah 2 2 2
Jumlah markah penunjuk arah 4

MARKAH MARKAH JUMLAH


PENUH DIBERI MARKAH
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 50 33 31
SKEMA PEMARKAHAN KESIHATAN

BIL PERKARA SKOR

1 PERKHIDMATAN 51

2 KANTIN 24

3 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 25

4 PROGRAM SUSU 1MALAYSIA - SEKOLAH RENDAH SAHAJA 20

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 120


KESIHATAN

PEMARKAHAN
BIL. ASPEK MARKAH MARKAH JUMLAH
PENUH DIBERI MARKAH
1 PERKHIDMATAN 65 MARKAH
1.1 BILIK / RUANG KESIHATAN
Carta organisasi dipamerkan 6 4 4
Jadual bertugas yang terdiri daripada guru dan murid 3 2 2
Peti pertolongan cemas yang lengkap dan sentiasa diselia 5 4 4
Mempunyai poster panduan asas pertolongan cemas / risalah 3 2 2
Rekod penggunaan bilik berfungsi 4 2 2
Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM) diurus dengan baik 4 4 4
Peraturan penggunaan bilik kesihatan 4 3 3
Alat pemeriksaan mata (E-Snelen) 2 2 2
Alat ukur tinggi 2 1 1
Alat ukur berat berfungsi 2 2 2
1.2 PROGRAM KESIHATAN
Jawatankuasa program bebas denggi 5 5 5
Dokumentasi 5 5 2
Laporan mingguan dan bulanan bebas denggi 5 5 5
Gotong-royong menghapuskan tempat pembiakan nyamuk
Aedes 5 3 3
Mempamerkan poster bebas denggi 2 2 2
Flying Squad peringkat sekolah 2 2 2
Pemasangan papan tanda berkaitan “Sekolah larangan
merokok” 2 2 2
Kemudahan yang diperlukan oleh pasukan Perkhidmatan
Kesihatan Pergigian 2 2 2
Poster / Model / mural piramid makanan seimbang 2 2 2
Jumlah markah perkhidmatan 51
2 KANTIN 28 MARKAH
Jawatankuasa kantin 5 5 5
Sijil Pengesahan Kesihatan Pekerja dipamerkan di kantin 4 2 2
Pengendali makanan menghadiri kursus asas pengendali
kantin 4 4 4

Semua pengendali makanan berkeadaan bersih, memakai


penutup kepala, apron, kasut yang bersih dan sesuai 5 5 5
Stor penyimpanan bahan mentah tersusun, kemas dan
terurus dengan baik 2 2 2
Menggunakan penyepit / sudu untuk mengambil makanan
yang telah siap untuk dimakan 2 2 2
Kemudahan untuk minuman sejuk dimasak / ditapis 2 2 2
Buku / Rekod Pelaporan Harian Kantin 4 4 2
Jumlah markah kantin 24
3 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN – SEKOLAH RENDAH SAHAJA 25 MARKAH
Jawatankuasa 5 5 5
Fail / Buku Pengurusan 6 6 6
Sudut Rancangan Makanan Tambahan 4 4 4
Rekod pemantauan harian 2 2 2
Rekod kehadiran harian murid 3 3 3
Menu 3 3 3
Program / Aktiviti (doa, peraturan dan lain-lain) 2 2 2
Jumlah markah rancangan makanan tambahan 25
4 PROGRAM SUSU 1MALAYSIA – SEKOLAH RENDAH SAHAJA 20 MARKAH
Jawatankuasa Program Susu 1Malaysia 5 5 5
Fail Pengurusan 6 6 6
Tempat menyimpan 5 5 5
Penggunaan buku log 2 2 2
Program / aktiviti (doa, peraturan dan lain-lain) 2 2 2
Jumlah markah Program Susu 1Malaysia 20

MARKAH MARKAH JUMLAH


PENUH DIBERI MARKAH
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN KESIHATAN 138 119 120
SKEMA PEMARKAHAN KESELAMATAN

BIL PERKARA SKOR

1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID 51

2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH 27

3 PENGURUSAN SOSIAL 14

4 PENGURUSAN KRISIS DAN BENCANA 11

5 PENGURUSAN RISIKO 13

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 116


KESELAMATAN

PEMARKAHAN
BIL. ASPEK MARKAH MARKAH JUMLAH
PENUH DIBERI MARKAH
1 PERKHIDMATAN 68 MARKAH
1.1 ARAHAN KESELAMATAN MURID DARI ASPEK PERGI DAN BALIK SEKOLAH
Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan
kaki, Berbasikal, Motosikal, Bas Sekolah dan lain-lain) 2 2 2
Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan
balik sekolah. 2 2 2
Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan
Mematuhi prosedur
murid ke sekolah. dan peraturan
(Basikal, berkaitan keselamatan
Motosikal,Kereta) 2 2 2
daripada pihak berkuasa berkenaan. (Jaket keselamatan/topi
keledar/lesen memandu/cukai jalan dan lain-lain berkaitan) 2 1 1
Menetapkan laluan pejalan kaki, laluan dan parkir kenderaan
yang digunakan oleh murid. 2 2 2
Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang
menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. 2 2 2
Kawal Selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan 2
balik dari sekolah. 2 2

Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di 2


jeti/stesen bas/stesen kereta api/ dan lain-lain. 2 2
1.2 ARAHAN KESELAMATAN MURID SEMASA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN WAKTU REHAT

Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah, 2


makmal,bengkel, lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. 2 2
Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti 2
dijalankan. 2 2
Memastikan kehadiran murid direkodkan 2 2 2
Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan 2
aktiviti 2 2
Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu 2
rehat. 2 2
Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa 2
Pengajaran & Pembelajaran 2 2
1.3 ARAHAN KESELAMATAN MURID SEMASA AKTIVITI KOKURIKULUM, SUKAN DAN PERMAINAN

Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa 2


dan selepas aktiviti kokurikulum, sukan dan permainan. 2 2
Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti 2
dijalankan. 2 2
Memastikan kehadiran murid direkodkan. 2 2 2
Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. 2 2 2
Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan 2
aktiviti. 2 2
1.4 ARAHAN KESELAMATAN MURID SEMASA AKTIVITI LAWATAN DAN PERKHEMAHAN

Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa 2


dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. 2 2
Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti 2
dijalankan. 2 2
Memastikan kehadiran murid direkodkan. 2 2 2
Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. 2 2 2
Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan 2
aktiviti. 2 2
Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan
perkhemahan (Surat pengakuan penjaga / perakuan 2
kesihatan) 2 2
Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa 2
murid selamat digunakan. 2 2
1.5 ARAHAN KESELAMATAN MURID DI ASRAMA

Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama
Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan
balik asrama.
Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama
Penetapan kawasan larangan di asrama

Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan


Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama
Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di
asrama.
Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama
Jumlah markah pengurusan aktiviti murid 51
2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRASTRUKTUR 28 MARKAH
Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan fizikal 2
bangunan 2 2
Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan 2
pendawaian dan peralatan elektrik 2 2
Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan 2
retikulasi air 2 2
Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan paip- 2
paip gas 1 1
Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan sistem 2
perparitan 2 2
Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan sistem 2
pembentungan 2 2
Rekod pemantauan, penyelenggaraan dan pelaporan lanskap 2
sekolah 2 2
Pemantauan tatacara penggunaan, penyelenggaraan dan 2
pelaporan tandas sekolah 2 2
Pemantauan, tatacara penggunaan,penyelenggaraan 2
peralatan di bilik-bilik khas 2 2
Pemantauan, tatacara penggunaan, penyelenggaraan padang 2
dan gelanggang permainan 2 2
Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah 2 2 2
Arahan keselamatan dipamerkan 2 2 2
Penetapan kawasan larangan di sekolah 2 2 2
Rekod pemantauan, penggunaan, penyelenggaraan dan 2
penyimpanan peralatan, dokumen dan harta sekolah 2 2
Jumlah markah pengurusan keselamatan infrastruktur 27
3 PENGURUSAN SOSIAL 14 MARKAH

Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang 2


perlu diambil apabila berlaku kes-kes disiplin dan salah laku 2 2
Ada Peti Aduan di Sekolah 2 2 2
Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 2 2 2
Program program pencegahan untuk murid 2 2 2
2
Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid 2 2
Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) 2 2 2
Pematuhan Buku Panduan Sekolah Selamat dan Surat 2
Pekeliling Ikhtisas, Kementerian Pelajaran Malaysia 2 2
Jumlah markah pengurusan sosial 14
4 PENGURUSAN KRISIS DAN BENCANA 14 MARKAH
4.1 ARAHAN KESELAMATAN MENGHADAPI KRISIS DAN BENCANA

Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan 2


krisis/bencana (kebakaran, perubahan cuaca, ribut petir,
kemarau, jerebu, banjir, dan lain-lain yang berkaitan) 1 1
Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap 2 1 1
Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan 2
mencukupi 1 1
Latihan menghadapi krisis dan bencana 2 2 2
Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan 2 2 2
Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan 2 2 2
Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas, 2
Kementerian Pelajaran Malaysia 2 2
Jumlah markah pengurusan krisis dan bencana 11
5 PENGURUSAN RISIKO 14 MARKAH

Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya 2


kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah 2 2
Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika 2
menghadapi ancaman /kecemasan 2 2
Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan 2 2 2
Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah 2
dari semasa ke semasa 2 2
Nombor telefon kecemasan dipamerkan 2 2 2
Pelan strategik kawasan berisiko 2 1 1
Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas, 2
Kementerian Pelajaran Malaysia 2 2
Jumlah markah pengurusan risiko 13

MARKAH MARKAH JUMLAH


PENUH DIBERI MARKAH
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN KESIHATAN 138 116 116

Anda mungkin juga menyukai