Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN 2019

BULAN SUBJEK KELAS DISEMAK OLEH

BM (K) 6B, 6C, 6D,6E, 6F, 6G GURU BESAR


Buku Latihan 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G KP BM
BI (K) 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G PK PENTADBIRAN
JAN
Buku Aktiviti 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H KP BI
M3 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G PK HEM
Buku Latihan 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G KP M3
SAINS 6B, 6C, 6D,6E, 6F, 6G PK PETANG
Buku Latihan/
Nota
4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G KP SAINS
FEB
PAI 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G PK KOKO
Buku Latihan/
Nota
4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G KP PAI
BM (P) 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H PK PENTADBIRAN
Buku latihan 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G KP BM
BI (P) 6B, 6C, 6D,6E, 6F, 6G GURU BESAR
MAC
3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G KP BI
M3 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G PK HEM
5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G KP M3
Sains 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G GURU BESAR
Buku Latihan 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G KP SAINS
BI (K) 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G PK KOKO
APRIL Buku Latihan 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G KP BI
M3 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G PK PETANG
Buku Latihan 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H P M3
SAINS 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G PK PENTADBIRAN
Buku Latihan 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H KP SAINS
BM (P) 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G GURU BESAR
MEI Buku Aktiviti 6B, 6C, 6D,6E, 6F, 6G KP BM
M3 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G PK HEM
Buku Latihan 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G KP M3
PAI 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G PK KOKO
Buku Latihan 6B, 6C, 6D,6E, 6F, 6G KP PAI
BA 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G PK PETANG
JUN Buku Latihan 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G KP BA
BI (P) 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G GURU BESAR
Buku Aktiviti 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H KP BI
M3 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G PK HEM
Buku Aktiviti 6B, 6C, 6D,6E, 6F, 6G KP M3
BM (P) 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G GURU BESAR
JUL Buku Aktiviti 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G KP BM
BA 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G PK PETANG
Buku Latihan 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H KP BA
PAI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H PK PETANG
Buku Latihan 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G KP PAI
BM (K) 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G PK KOKO
OGOS Buku Latihan 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H KP BM
BI (P) 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G GURU BESAR
Buku Aktiviti 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G KP BI
JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN 2019

BULAN SUBJEK KELAS DISEMAK OLEH

M3 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G PK HEM


Buku Aktiviti 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G KP M3
BM (K) 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G PK PENTADBIRAN
SEPT
Buku Aktiviti 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H KP BM
BI (K) 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G GURTU BESAR
Buku Latihan 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G KP BI
SAINS 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G PK KOKO
Buku Latihan 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G KP SAINS
M3 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H GURU BESAR
OKT
Buku Aktiviti 1A, 1B, 1C, 1D,1E, 1F, 1G KP M3
BM (K) 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G PK PENTADBIRAN
Buku Aktiviti 3A, 3B, 3C, 3D,3E, 3F, 3G KP BM