Anda di halaman 1dari 6

Tindakan dan strategi yang digunakan untuk

mengekalkan peraturan bilik darjah. Seorang guru perlu


PENGURUSAN membina keadaan bilik darjah yang kondusif dan
BILIK DARJAH mengurus disiplin murid secara berkesan. Pihak guru
mesti berperanan sebagai pengurus, iaitu mengurus rutin
bilik darjah, mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya
menjadi kondusif untuk aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

KONSEP

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI


PENGURUSAN BILIK DARJAH

 Faktor fizikal
 Faktor psikososial
 Faktor peraturan dan
bilik darjah
Model modifikasi tingkah laku Berasaskan peneguhan terhadap tingkah
skinner menggunakan prinsip laku yang diingini dan penerimaan murid
peneguhan yang menggunakan terhadap akibat daripada tingkah laku
elemen – elemen luaran untuk yang ditunjukkan
meningkatkan tingkah laku baik.

Menekankan bahawa guru perlu Menekankan kepada pengawasan dan


mengenal pasti punca salah laku. penyeliaan yang teliti guru dalam
Murid perlu dibimbing untuk pengurusan bilik darjah
memahami peraturan di dalam bilik
darjah

Menekankan komuniti bilik darjah yang


penyayang dan menghargai antara
Disiplin bilik darjah dapat dicapai satu sama lain.
dengan membantu murid
memperolehi kawalan dalaman
atau kawalan kendiri

Model terapi
realiti William
Asas utama kepada model ini ialah Glasser
setiap tingkah laku yang ditunjukkan
oleh individu berasaskan pilihan yang
dibuat dan pilihan itu berdasarkan
keperluan - keperluan asas mereka

Model modifikasi
tingkah laku B.F
Skinner

Model – Model
Pengurusan Model disiplin
Disiplin aserif Canter

Model pengurusan Model akibat


bilik darjah logikal Dreikurs
Thomas Gordon

Model beyond Model pengurusan


discipline Alfie Kohn kelompok Kounin
Teknik modifikasi tingkah Bimbingan dan kaunseling Terapi bermain adalah cara
laku menggunkan prinsip adalah proses untuk baik bagi kanak - kanak
tingkah laku. Pelajar membantu murid untuk belajar tentang
mempelajari tingkah laku mengetahui dan menyedari persekitaran, meluahkan
berdasarkan peneguhan tentang kebolehan dan emosi, ,mengembangkan
tersebut kelemahan diri kemahiran fizikal

Terapi seni merupakan satu


bentuk psikoterapi dimana
Terapi muzik sebagai satu Terapi bercerita
klien digalakan untuk
hiburan, memberi rasa merangkumi pengalaman
meluahkan perasaan dan
relaks dan mendidik individu emosi
konflik dalaman melalui
aktiviti seni

PERSEKITARAN
PSIKOSOSIAL
YANG KONDUSIF

Hubungan antara keperluan emosi individu dengan


persekitaran sosialnya.
Suasana yang
meransang Suasana selesa
pembelajaran dan mesra

CIRI – CIRI
Sensitif dan peka PERSEKITARAN Perasaan
diterima
kepada perbezaan PSIKOSOSIAL
individu
YANG SIHAT

Menggalakkan
pembelajaran
Mewujudkan
koperatif
komunikasi terbuka
antara guru
dengan pelajar

Faktor Yang
Memberi Kesan
Kepada Persekitaran
Faktor yang
memberi kesan
kepada persekitaran
psikososial

Guru perlu mengambil kira Gaya – gaya kepimpinan guru


keperluan murid, perkembangan yang memberi kesan kepada
kognitif dan juga gaya suasana pembelajaran pelajar
pembelajaran pelajar yang ialah kepimpinan demokratik,
berbeza. authoritarian, dan laissez-faire.

Memberikan pelunag kepada Komunikasi dua hala dapat


guru bersikap mesra dan mewujudkan corak interaksi
menikmati interaksi dengan antara guru dan murid yang
para pelajar. Murid dapat terbaik. Guru dapat mengetahui
merasakan dirinya dihargai tahap interaksi sosial pelajar
oleh guru melalui pemerhatian.
Intervensi - Intervensi