Anda di halaman 1dari 2

JADWAL KEGIATAN PRAKTEK SMK 11 MALANG

FEBRUARI BP IMUN PUSTU POSYANDU PROLANIS POSKESKEL MARET BP


1 J 2 2 1 J 2
2 S 3 1 / TS 2 S 3
3 M 3 M
1 4 SI 2 2 1 4 SI 2
5 SL 5 SL
6 R 2 2 6 R 2
7 K 4 7 K 4
8 J 2 2 8 J 2
9 S 4 9 S 4
10 M 10 M
2 11 SI 2 2 2 11 SI 2
12 SL 2 2/PENY 12 SL 3
13 R 2 1 1 / TS 13 R 2
14 K 4 14 K 4
15 J 2 2 15 J 2
16 S 3 1 / TS 3 16 S 3
17 M 17 M
3 18 SI 2 2
19 SL 2 2 MJ 6 / TS 3
20 R 2 2
21 K 4
22 J 2 2
23 S 3 1/TS
24 M
4 25 SI 2 2
26 SL 2 2/PENY
27 R 2 2
28 K 3 1 / TS 4A
IMUN PUSTU POSYANDU PROLANIS POSKESKEL
2
1 / TS

2
1
1 1 / TS

2
1 / TS