Anda di halaman 1dari 19

Nama Ruang :

Kode Ruang :
Hari & Tgl Pemeliharaan :

NO. NAMA ALAT MERK TIPE / MODEL


NOMOR IPM LAMA
NOMOR SERI
TAHUN BULAN
JADWAL PEM
1 2 3 4 5 6 7 8
POLI KULIT
POLI MATA
POLI IHAN
POLI THT
POLI PARU
POLI IPD
POLI SYARAF
POLI UROLOGI
POLI ANAK
POLI JANTUNG
POLI OBSTETRI
POLI BEDAH A
POLI BEDAH B
POLI JIWA
POLI GIGI
RUANG ECHO
RUANG USG
RADIOLOGI
UGD
REHABMEDIK
ICU
NICU
LAB.PATOLOGI
LAB.MIKRO
LAB.KIMIA
LAB.PARASIT
BANK DARAH
OK O
IRNA 2
IRNA 3
IRNA 4
IRNA 5
IRNA 6
IRNA 7
IRNA OBGYN
VK OBGYN Lt5 O
CSSD O
LOUNDRY O
HD LT.1 & 6
JADWAL PEMELIHARAAN ALAT MEDIS BULAN MARET 2019
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
ET 2019
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
29 30 31

O
O
JADWAL PEMELIHARAAN ALAT MEDIS BULAN FEB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
POLI KULIT
POLI MATA
POLI IHAN
POLI THT
POLI PARU
POLI IPD
POLI SYARAF
POLI UROLOGI
POLI ANAK
POLI JANTUNG
POLI OBSTETRI
POLI BEDAH A
POLI BEDAH B
POLI JIWA
POLI GIGI
RUANG ECHO √
RUANG USG √
RADIOLOGI
UGD
REHABMEDIK
ICU
NICU √
LAB.PATOLOGI √
LAB.MIKRO √
LAB.KIMIA √
LAB.PARASIT √
BANK DARAH √
OK √
IRNA 2 √
IRNA 3 √
IRNA 4 √
IRNA 5 √
IRNA 6 √
IRNA 7 √
IRNA OBGYN √
VK OBGYN Lt5 √
CSSD √
LOUNDRY √
HD LT.1 & 6 √

NOTE KETIKA SELESAI MELAKUKAN PEMELIHARAAN JANGAN LUPA DI GANTI WARNA

SELESAI
TIDAK SELESAI
IS BULAN FEBRUARI 2019
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 KETERANGAN


√ STICKER BELUM LENGKAPSTICKER BELUM LENGKAP

STICKER BELUM LENGKAP


STICKER BELUM LENGKAP
TEMPEL STICKER
JADWAL PEMELIHARAAN ALAT MEDIS BULAN N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
POLI KULIT √
POLI MATA √
POLI IHAN
POLI THT √
POLI PARU √
POLI IPD √
POLI SYARAF √
POLI UROLOGI √
POLI ANAK √
POLI JANTUNG √
POLI OBSTETRI √
POLI BEDAH A √
POLI BEDAH B √
POLI JIWA √
POLI GIGI √
RUANG ECHO √
RUANG USG √
RADIOLOGI √
UGD √
REHABMEDIK
ICU
NICU
LAB.PATOLOGI
LAB.MIKRO
LAB.KIMIA
LAB.PARASIT
BANK DARAH
OK
IRNA 2
IRNA 3
IRNA 4
IRNA 5
IRNA 6
IRNA 7
IRNA OBGYN
VK OBGYN Lt5 √
CSSD √
LOUNDRY √
HD √
EDIS BULAN NOVEMBER 2018
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JADWAL PEMELIHARAAN ALAT MEDIS BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
POLI KULIT L L L L L L
POLI MATA L L L L L L
POLI IHAN L L L L L L
POLI THT L L L L L L
POLI PARU L L L L L L
POLI IPD L L L L L L
POLI SYARAF L L L L L L
POLI UROLOGI L L L L L L
POLI ANAK L L L L L L
POLI JANTUNG L L L L L L
POLI OBSTETRI L L L L L L
POLI BEDAH A L L L L L L
POLI BEDAH B L L L L L L
POLI JIWA L L L L L L
POLI GIGI L L L L L L
RUANG ECHO L L L L L L
RUANG USG L L L L L L
RADIOLOGI L L L L L L
UGD L L L L L L
REHABMEDIK L L L L L L
ICU L L L L L L
NICU L L L L L L
LAB.PATOLOGI L L L L L L
LAB.MIKRO L L L L L L
LAB.KIMIA L L L L L L
LAB.PARASIT L L L L L L
BANK DARAH L L L L L L
OK L L L L L L
IRNA 2 L L L L L L
IRNA 3 L L L L L L
IRNA 4 L L L L L L
IRNA 5 L L L L L L
IRNA 6 L L L L L L
IRNA 7 L L L L L L
IRNA OBGYN L L L L L L
VK OBGYN Lt5 L L L L L L
CSSD L L L L L L
LOUNDRY L L L L L L
HD L L L L L L
MEDIS BULAN DESEMBER 2018
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
Laporan Hasil Maintenance Rutin Januari 2019
KETERANGAN
Nama Ruangan
Sudah Belum Tanggal Pelaksanaan
POLI KULIT 1/2/2019
POLI MATA 1/2/2019
POLI IHAN
POLI THT 1/4/2019
POLI PARU 1/4/2019
POLI IPD 1/7/2019
POLI SYARAF 1/7/2019
POLI UROLOGI 1/8/2019
POLI ANAK 1/8/2019
POLI JANTUNG 1/9/2019
POLI OBSTETRI 1/10/2019
POLI BEDAH A 1/11/2019
POLI BEDAH B 1/11/2019
POLI JIWA 1/9/2019
POLI GIGI 1/10/2019
RUANG ECHO 1/14/2019
RUANG USG 1/14/2019
RADIOLOGI
UGD 1/16/2019
REHABMEDIK 1/17/2019
ICU 1/15/2019
NICU 1/21/2019
LAB.PATOLOGI
LAB.MIKRO
LAB.KIMIA
LAB.PARASIT
BANK DARAH
OK
IRNA 2
IRNA 3
IRNA 4
IRNA 5
IRNA 6
IRNA 7
IRNA OBGYN
VK OBGYN Lt5
CSSD
LOUNDRY
HD
JUMLAH 20 18
HASIL: 20 / 38 x 100% = 52,63%