Anda di halaman 1dari 3

Bacaan Shalat Sunnah Safar yang dilakukan sesudah salam.

Bacaan Sesudah Salam:

Astagfirulloohal azhiim (3x) wa atuubu ilaiih

Artinya: Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dan aku bertaubat
kepada-Nya.

Kemudian dilanjutkan membaca:

1. Surah Al Fatihah
2. Surah Quraisy
3. Surah Al Qodar
4. Ayat Kursi

Do'a:

Alloohumma bika asta'iinu, wa'alaika atawakkalu. Alloohumma dzallillii shu'uubati


amrii, wasahhil 'alayya masyaqqota safari warzuqnii minal khoiri mimmaa
athlubu, washrif 'annii kulla syarr. Robbisyrohlii shodrii wayassirlii amrii.

Artinya: Ya Allah, kepada-Mu aku minta pertolongan dan kepada-Mu aku bertawakkal.
Tolong hilangkan segala kesulitan dalam urusanku, mudahkanlah dalam perjalananku
dan berilah aku rezeki yang baik dari usahaku serta jauhkan dariku segala kejelekan.
Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku.
Alloohumma innii astahfizhuka wa astaudi'uka nafsii wadiinii wa ahlii wa aqooribii
wakulla syai-in a'thoniihi robbii, fahfazhnaa ajma'iina min kulli suu-in yaa kariim.

Artinya: Ya Allah, aku mohon penjagaan dari-Mu dan kutitipkan kepada-Mu jiwaku,
agamaku, keluargaku, kerabatku dan segala sesuatu yang telah Engkau berikan
kepadaku. Jagalah kami dari segala kejelekan, wahai Yang Maha Mulia.

Alloohumma antashshoohibu fissafari walkholiifatu fil ahli. Alloohummathwilanal


ardho, wahawwin'alainassafaro. Alloohumma innii a'uudzubika miwwa'tsaa-is
safari waka-aabatil munqolabi wasuu-il manzhori fil maali wal ahli wal walad.

Artinya: Ya Allah, Engkaulah kawan dalam perjalananku dan pengganti terhadap


keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi dan mudahkan
perjalanan kami. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran dalam bepergian
dan pemandangan yang tidak membawa kebaikan mengenai urusan harta benda,
keluarga dan anak.

Alloohu hafiizhun Alloohu lathiifun qodiimun azaliyuun hayyun qoyyuumun laa


yanaamu. Innalladzii farodho 'alaikal qur'aana laroodduka ilaa ma'aad.
Artinya: Allah, Dzat yang Maha Menjaga, Maha Lembut, Maha Terdahulu tidak berawal,
Maha Hidup dan terus mengurus makhluk, selalu terjaga. Sesungguhnya Dia yang telah
member ketentuan padamu, Dia akan mengembalikan kepada tempat kembali.

Alloohumma ilaika tawajjahtu wabika'tashomtu. Alloohumma ikfinii maa


ahammanii walaa ahtammu lahu. Alloohumma zawwidniit taqwaa, waghfirlii
dzambii, wa wajjihnii lilkhoiri ainamaa tawajjahtu.

Artinya: Ya Allah kepada-Mu aku menghadap, dengan-Mu aku berlindung, tolong


cukupkan yang aku perlukan dan yang tidak aku perlukan. Ya Allah, berkali aku dengan
taqwa, ampunilah dosaku, dan hadapkan aku kearah yang baik dimanapun aku berada.